چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ پولساز کازینویی اسـت ودر لاس وگاس این بازی بسیار محبوب اسـت و همین حالا در کشور هاي‌ امریکایی هم بسیار محبوب شده اسـت در ادامه با نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

انواع ترک کردن های میز در بازی پوکر 

در عده اي از فعالیت‌ها قرار گرفتن در مقابل حریفان نیرومند ممکن اسـت بهترین اتفاق ممکن باشد. تنیس، گلف و بیلیارد از جمله این فعالیت‌ها هستند. دراین موارد شـما از وجود یک رقابت سخت بهره مند میشوید. حریفان شـما با الگوی بازی‌اي کـه بـه شـما ارائه میدهند منجر میشوند کـه شـما هم در طول روند بازی پیشرفت کنید.

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

از ان‌جایی کـه هدف در پوکر کسب پول اسـت، رویارویی با رقبای ضعیف‌تر برای شـما بهتر اسـت. بـه همین دلیل اسـت کـه انتخاب میز پوکر امری بسیار مهم اسـت. شـما باید تمایل داشته باشید بازی‌هایي را پیدا کنید کـه در ان عملکرد بهتری از میانگین افراد سر میز داشته باشید.

 

انواع جست جو در بازی پوکر

با این وجود، گاهی اوقات، باوجود مهارتتان در جست و جوی میز بازی مناسب، متوجه خواهید شد کـه افرادی قدر شـما را محاصره کرده‌اند. احساس می کنید بهترین بازیکنان در اطراف شـما هستند و شـما در حال تجربه یک بازی بد و طولانی از طرف خودتان هستید. هر چه قدر هم کـه تلاش کنید، ممکن اسـت یافتن روشی برای یک بازی بی ضرر بی نتیجه باقی بماند.

 

وقتی این اتفاق می‌افتد، غریزه شـما ممکن اسـت از شـما بخواهد کـه بر سر میز بمانید؛ با این بازیکنان مبارزه کنید و قدرت خودرا دراین راه اثبات کنید. یا این‌که ممکن اسـت برای بلند شدن از سر میز تنبلی کنید و خودتان را متقاعد کنید کـه هیچ دلیلی برای ترک کردن میز پوکر وجود ندارد.

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

اعتماد نداشتن لازم در پوکر

بـه این انگیزه‌ها اعتماد نکنید. بهترین اقدام شـما در چنین شرایطی ترک میز اسـت. شـما باید توانایی ان را داشته باشید کـه وقتی شرایط برتری را از دست می دهید ان را تشخیص بدهید. باید بـه اندازه کافی چارچوب‌هاي‌ مشخصی داشته باشید تا بتوانید جایگاه و مکان بهتری را در بازی پیدا کنید. یا این‌که بـه طور کلی از ادامه دادن بـه بازی در شرایط موجود دست بکشید. همیشه یک بازی دیگر برای شـما وجود خواهد داشت.

 

یک میز مناسب‌تر پیدا کنید و صبر کنید تا جایی برای بازی در ان برای شـما پیدا شود. این بدان معنا نیست کـه شـما باید برای یک روز یا بـه طور دائم میزهای پوکر را ترک کنید. شاید تنها کافی باشد بروید و یک لقمه غذا بخورید. شاید شـما بتوانید از این فرصت برای نیم ساعت پیاده روی استفاده کنید.

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

نداشتن پول در بازی پوکر

کتاب‌هاي‌ پوکر پر اسـت از داستان‌هاي‌ عجیب‌وغریب مربوط بـه قماربازان. در واقع افرادی کـه تا آخرین دلارشان را بـه امید یک شانس ناگهانی و التیام اوضاع از دست داده‌اند. عبارت ” یک چیپ و یک صندلی” این مفهوم را در بر میگیرد. تا زمانی کـه هنوز یک چیپ باقیمانده باشد شـما هنوز فرصتی برای بازی کردن و ضربه زدن خواهید داشت.

 

بـه همین ترتیب اسـت کـه عده اي از استراتژی‌ها بازی با مقدار کم پول را توصیه میکنند. وقتی گمان می کنید دریک بازی بدون محدودیت در مقایسه با رقبای خود بهتر از میانگین نیستید، ممکن اسـت منطقی باشد کـه خرید خودرا محدود کنید. توانایی کمتر شـما برای برنده شدن با یک پشتوانه مالی کم، ممکن اسـت با توانایی شـما برای تهاجمی‌تر شدن بـه خاطر وجود ضرر کمتر آمیخته شود.

 

دراین صورت، هنگامی کـه پشتوانه مالی شـما نه بـه دلیل یک تصمیم استراتژیک، بلکه بـه دلیل کمبود بودجه محدود اسـت، احتمالاً منطقی‌تر اسـت بازی را برای روزهایی کـه شرایط بهتری دارید کنار بگذارید.در نتیجه، وقتی با محدودیت بودجه رو بـه رو هستید بازی نکنید. برای زمانی صبر کنید کـه بدون این‌کـه نگران تأثیر ضرر مالی باشید از انجام بازی لذت ببرید.

 

بازی پوکر و تفریحی و وقت گذر

تا زمانی کـه برای گذران زندگی خود بـه پوکر اتکا نکنید، بازی کردن برای شـما لذت بخش خواهد بود. اگر چه ممکن اسـت لحظاتی ناخوشایند داشته باشید، اما بـه طور کلی این تجربه همیشه باید داوطلبانه باشد.بر این اساس، اگر فکر می کنید کـه لازم اسـت:

 

در خانه با یک کودک بیمار باشید
در محل کارتان باشید
یا این‌که در خارج از منزل باشید و از طبیعت زیبا لذت ببرید

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

و ده‌ها مورد دیگر، شـما باید بازی را رها کنید. شـما در چنین مواقعی باید بـه دنبال انجام ان چه کـه فکرتان را مشغول کرده اسـت بروید. نکته اصلی این اسـت کـه هرگز نباید وقتی تمایل بـه حضور در جایی دیگر یا انجام کار دیگری دارید بـه بازی پوکر بپردازید؛ این اتفاق باعث حواس پرتی غیر ضروری شـما در حین جریان بازی خواهد شد.

 

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

سوال از خودگاهی اوقات، وقتی مبلغی قابل توجه را برنده می شوید، ممکن اسـت بـه این فکر کنید کـه ترک بازی رفتاری محتاطانه‌تر اسـت. این طرز تفکر ممکن اسـت خلاف رفتار همیشگی شـما بـه عنوان یک بازیکن ماهر باشد. تعداد زیادی از افراد آموخته‌اند کـه اگر روند بازی خوب باشد باید در ان باقی بمانند.ممکن اسـت بـه این فکر کنید کـه تدبیرهای از پیش تعیین شده‌اي‌ برای شرایط متفاوت برنامه ریزی کنید. شاید برای خودتان شروط از پیش تعیین شده‌اي نسبت بـه میزان برد

 

و باختتان مقرر کنید. شـما می خواهید با تعیین زمان بندی برای خروج از سر میز، برتری خودرا حفظ کنید. این روند فکری چیزی کاملاً تخیلی اسـت. در بازی‌هاي‌ طولانی کـه شانس حرف اول را می زنند، مهم نیست کـه چه وقت بیایید و کی بروید. در طولانی مدت ممکن اسـت شانس با شـما یار نباشد. احتمالات چیزی غیر قابل تغییر اسـت کـه دراین مسیر همواره همراه شماست.

 

در پوکر، برنده شدن محصول مهارت شـما در مقابل حریفان اسـت. از نظر استراتژیک، باید وقتی بازی خوب اسـت بمانیم و وقتی بازی «یا بازی ما» بد اسـت میز پوکر را ترک کنیم. باوجود این، اگر بـه هر دلیلی فکر میکنید کـه ممکن اسـت زمان رفتن باشد، باید میز بازی را ترک کنید.

 

صرف نظر از این‌که شرایط بازی برایتان چه گونه شده اسـت، فکر کردن مدام بـه رفتن و نرفتن باعث حواس پرتی شـما میشود. این اتفاق بـه بازی شـما آسیب می رساند.

چرا بازیکنان پوکر میز را ترک میکنند ؟‌ | نکاتی پیروزی بخش در بازی پوکر

ورود به سایت معتبر بازی پوکر

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم ودر این زمینه خوب اسـت کـه زمانی را بـه یاد بیاوریم کـه والدینمان رد شدن از خیابان را بـه ما آموزش می‌دادند. این اتفاق درس ارزشمندی با خود برای ما بـه همراه دارد.اگر بـه ترک کردن میز پوکر فکر میکنید، وقت ان شده اسـت کـه تصمیم خودرا عملی کنید پس برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معرفی بهترین بازیکنان پوکر کانادایی + تجربیات و روش برد در پوکر
معرفی بهترین بازیکنان پوکر کانادایی + تجربیات و روش برد در پوکر
پوکر نام یک بازی بسیار جذاب در دنیا اسـت و ما می خواهیم سود بسیار خوبی ببرید در ادامه با ...
معرفی برترین پوکر بازان آمریکایی و استفاده از تجربیات (+عکس و بیوگرافی )
معرفی برترین پوکر بازان آمریکایی و استفاده از تجربیات (+عکس و بیوگرافی )
معرفی برترین پوکر بازان آمریکایی پوکر یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و با مهارت کافی دراین بازی میشه پول ...
img
بیوگرافی علیرضا فاتحی پوکر باز برتر ایرانی و کسب تجربیات (+عکس)
علیرضا فاتحی یکی از بهترین پوکر بازان ایرانی اسـت کـه دراین زمینه بسیار مشهور اسـت در ادامه با بیوگرافی علیرضا ...
آنا خایت Anna Khait پوکر باز معروف زن در لاس وگاس (+عکس)
آنا خایت Anna Khait پوکر باز معروف زن در لاس وگاس (+عکس)
آنا خایت Anna Khait امروزه پوکر بازان موفق زیادی در دنیا هستند کـه تونستند پول خوبی بـه دست بیارند در ادامه ...
چگونه یک پوکر باز قهار شویم ؟ | آموزش و ترفند تضمینی بازی پوکر
چگونه یک پوکر باز قهار شویم ؟ | آموزش و ترفند تضمینی بازی پوکر
همانگونه کـه می‌دانید بازی پوکر یک بازی سبک مهارتی و خوش اقبالی اسـت کـه اگر در پوکر تجربه و مهارت ...
بیوگرافی امیر اسفندیاری پولدارترین پوکر بازی ایرانی در دنیا + عکس
بیوگرافی امیر اسفندیاری پولدارترین پوکر بازی ایرانی در دنیا + عکس
آنتونیو اسفندیاری نام یک ایرانی موفق در ایالات منحده ایالات امریکا اسـت کـه توانسته رکورد بسیار زیادی را برجا بگذارد ...
ملیکا رضوی اولین پوکر باز و شعبده باز زن ایرانی
ملیکا رضوی اولین پوکر باز و شعبده باز زن ایرانی
مصاحبه با ملیکا رضوی ملیکا رضوی از دوران کودکی بـه شعبده بازی و بازی پوکر علاقه داشت ودر سن 15 سالگی ...
4 پوکر باز زن و مرد موفق‌ ایرانی
4 پوکر باز زن و مرد موفق‌ ایرانی
آشنایی با 4 تا از موفق‌ ترین پوکر بازهای ایرانی نیلوفر دختری کـه علیشمس و مونتیگو وی را شات کرده اند، ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی