آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

پیشبینی هاي‌ فوتبال و شرط بندی هاي‌ ورزشی یکی از سودمند ترین روش هاي‌ درامد زایی ا اینترنت اسـت در ادامه با آموزش ترفند double chance+team total در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

راهنمایی ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال 

نخستین نکته ي مربوط بـه این آپشن شرط بندی کـه توجه ما را بـه خود جلب میکند این اسـت کـه آپشن شرط بندی double chance team total شامل چندین شرط می باشد. هر شرطی کـه در خود چندین شرط داشته باشد طبیعتا احتمال باخت کمتری دارد.

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

پس می‌توان نتیجه گرفت استراتژی استفاده از این آپشن در پیشبینی و یا شرط بندی فوتبال بـه دلیل داشتن عنوان double chance در ان در رقابت هایي کـه بسیار تنگاتنگ می باشند کاربرد دارد. قسمت اول این شرط کـه در باره ي ان صحبت کردیم دلالت بر این دارد کـه یا یکی از دو تیم برنده شده و یا بازی مساوی خواهد شد و یا هر دو تیم برنده می‌شوند.

 

پس میتوان این شرط را مستقل از نتیجه درنظر گرفت «در بعضی آپشن ها». حال بـه سراغ قسمت دوم میرویم. دراین قسمت ما باید پیشبینی تقریبی تعداد گل هاي‌ یکی از تیم ها را بـه صورت over/under انجام دهیم. حال ترکیب این دو حالت دریک شرط یک طیف گسترده اي را می سازد. در ادامه با یک مثال تمام انواع این شرط را برای شـما توضیح میدهم.

 

آموزش ترفند double chance+team total در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

فرض کنید یک بازی بین دو تیم آرسنال و چلسی در شرف برگزاری می‌باشد. بـه طیف گسترده ي انواع آپشن این استراتژی در شرط بندی مربوط بـه این بازی جدای ضریب انها دقت کنید. « X در شرط ها بـه معنی مساوی می باشد و آرسنال تیم ۱ و چلسی تیم ۲ فرض میشوند.»

 

قبل از توضیح درباره ي هر یک از این حالات باید برایتان توضیح دهم کـه عبارت yes و no در روبروی هر حالت پیشبینی بـه معنی ان اسـت کـه پیش آمد گفته شده درست باشد یا نادرست. طبیعتا yes بـه معنی درست و no بـه معنی نادرست اسـت.

 

برای درک بهتر استراتژی شرط بندی double chance+team total بهتر اسـت بـه مثالی کـه در پایین آمده اسـت توجه کنید:۱- Chelsea X and team ۲ total over ۰.۵ – yes «یعنی یا چلسی برنده اسـت و یا بازی مساوی می‌شود “و” تیم ۲ کـه چلسی می باشد تعداد گل هاي‌ بالاتر از ۰.۵ گل می‌زند یعنی حداقل یک گل»

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۲- Chelsea X and team ۲ total over ۰.۵ – no «دقیقا مخالف عبارت بالایی باید اتفاق بیافتد. یعنی فقط آرسنال می‌تواند برنده شود “و” تیم ۲ یعنی چلسی گل نزند»

 

۳- Arsenal X and team ۲ total over ۰.۵ – yes «این مورد و مورد ۴ دقیقا همان مورد ۱ و ۲ می باشند اما جای تیم ها تغییر کرده اسـت»

 

۴- Arsenal X and team ۲ total over ۰.۵ – no

 

آموزش ترفند double chance+team total در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۵- Chelsea X and team ۱ total over ۰.۵ – yes«یعنی یا چلسی برنده اسـت و یا بازی مساوی میشود “و” تیم ۱ کـه آرسنال می‌باشد تعداد گل هاي‌ بالاتر از ۰.۵ گل میزند یعنی حداقل یک گل»

 

۶- Chelsea X and team ۱ total over ۰.۵ – no«دقیقا مخالف عبارت بالایی باید اتفاق بیافتد. یعنی فقط آرسنال می‌تواند برنده شود “و” تیم ۱ یعنی آرسنال گل نزند»

 

۷- Arsenal X and team ۱ total over ۰.۵ – yes«این مورد و مورد ۸ دقیقا همان مورد۵و۶ می باشند اما جای تیم ها تغییر کرده اسـت»

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۸- Arsenal X and team ۱ total over ۰.۵ – no

 

۹- arsenal Chelsea and team ۱ total over ۰.۵ – yes«یا آرسنال و یا چلسی برنده ي این بازی میشوند “و” تیم ۱ یعنی آرسنال بالای ۰.۵ یعنی حداقل یک گل میزند»

 

آموزش ترفند double chance+team total در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۱۰- arsenal Chelsea and team ۲ total over ۰.۵ – yes«یا آرسنال و یا چلسی برنده ي این بازی میشوند “و” تیم ۲ یعنی چلسی بالای ۰.۵ یعنی حداقل یک گل می‌زند»

 

۱۱- Chelsea X and team ۲ total under ۱.۵ – yes«یا چلسی برنده شده و یا مساوی میشود “و” مجموع گل هاي‌ چلسی زیر ۱.۵ خواهد بود»

 

۱۲- Chelsea X and team ۲ total under ۱.۵ – no«یا چلسی برنده شده و یا مساوی می‌شود “و” تعداد گل هاي‌ چلسی زیر ۱.۵ نیست»

 

۱۳- Arsenal X and team ۲ total under ۱.۵ – yes« این مورد و مورد بعدی همانند موارد ۱۱ و ۱۲ هستند با این تفاوت کـه جای چلسی در قسمت اول آرسنال می‌باشد»

 

۱۴- Arsenal X and team ۲ total under ۱.۵ – no

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۱۵- Chelsea X and team ۱ total under ۱.۵ – yes«یا چلسی برنده شده و یا مساوی میشود “و” مجموع گل هاي‌ آرسنال زیر ۱.۵ خواهد بود»

 

۱۶- Chelsea X and team ۱ total under ۱.۵ – no«یا چلسی برنده شده و یا مساوی می‌شود “و” تعداد گل هاي‌ آرسنال زیر ۱.۵ نیست»

 

آموزش ترفند double chance+team total در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۱۷- Arsenal X and team ۱ total under ۱.۵ – yes« این مورد و مورد بعدی همانند موارد ۱۵ و ۱۶ هستند با این تفاوت کـه جای چلسی در قسمت اول آرسنال می‌باشد»

 

۱۸- Arsenal X and team ۱ total under ۱.۵ – no

 

۱۹- arsenal Chelsea and team ۱ total under ۱.۵ – yes«یا آرسنال برنده شده و یا چلسی “و” مجموع گل هاي‌ آرسنال زیر ۱.۵ می‌باشد»

 

۲۰- arsenal Chelsea and team ۱ total under ۱.۵ – no«یا آرسنال برنده شده و یا چلسی “و” مجموع گل هاي‌ آرسنال زیر ۱.۵ نیست یعنی حداقل ۲ گل می‌زند»

 

۲۱- arsenal Chelsea and team ۲ total under ۱.۵ – yes«یا آرسنال برنده شده و یا چلسی “و” مجموع گل هاي‌ چلسی زیر ۱.۵ می‌باشد»

 

۲۲- arsenal Chelsea and team ۲ total under ۱.۵ – no«یا آرسنال برنده شده و یا چلسی “و” مجموع گل هاي‌ چلسی زیر ۱.۵ نیست یعنی حداقل ۲ گل می‌زند»

 

انواع حالت های شرط بندی فوتبال

دیدیم کـه همین دو حالت ایجاد شده برای یک نوع استراتژی شرط بندی چه تعداد حالاتی را میتواند برای کسی کـه شرط می بندد تولید کند. حال قبل از توضیح موارد استفاده برای این نوع استراتژی شرط بندی باید چند نکته را گوشزد کنم

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

۱- قسمت اول این شروط کاملا مستقل از قسمت دوم می باشند و عبارت yes و no در انتهای آن ها فقط مربوط بـه قسمت دوم میشود.

 

۲- در سایت ها برای شرط بندی ها برای بازی هاي‌ مختلف بسته بـه ان بازی تعداد گل هاي‌ مربوط بـه قسمت دوم شرط را تغییر می‌دهند مثلاً بازی رئال مادرید با ختافه برای گل هاي‌ رئال ممکن اسـت over ۲.۵ یعنی حداقل ۳ گل توسط رئال ببینیم.

 

۳- در استفاده از این آپشن برای پیشبینی ها فقط می‌توان از یکی از این حالات استفاده کرد.

 

ویژگی های استراتژی دابل شانس

همانگونه کـه گفته شد این آپشن بـه دلیل داشتن حالت double chance در قسمت اول ان؛ بسیار میتواند در پیشبینی بازی هایي کـه دو تیم قدرت تقریباً یکسان دارند و پیشبینی برنده برای ان بازی سخت اسـت استفاده کرد. بازی هاي‌ بزرگ این ویژگی را دارند. ویژگی خوب دیگر بازی هاي‌ بزرگ این اسـت کـه بـه نسبت ضریب هاي‌ بالاتری دارند پس بـه هنگام برگزاری بازی هاي‌ بزرگ همانند فینال یا نیمه نهایی رقابت ها پیشنهاد میکنم بـه سراغ این استراتژی بیایید.

 

قسمت دوم این شرط بندی کـه مربوط بـه تعداد گل هاي‌ یکی از دو تیم اسـت کاملا بـه سبک بازی، قدرت حمله و دفاع تیم ها و فرم بازیکنان حمله و دفاع تیم ها بستگی دارد. اما این نکته را می فهمیم کـه بـه هنگام بازی دو تیمی کـه از لحاظ حمله قوی و از لحاظ دفاع ضعیف هستند و قدرت تقریباً برابری دارند باید حتماً از این نوع آپشن در شرط بندی روی ان بازی استفاده کنیم.

آموزش ترفند دابل شانس در شرط بندی فوتبال با سود تضمینی

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال

طبق بررسی هاییی کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی فوتبال را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و چرا کـه می‌دانیم بازی پر گل می‌باشد یا حداقل گل دارد اما نمی توانیم نتیجه ي بازی را حدس بزنیم. بازی هایي مانند بازی لیورپول و منچستر سیتی از این قبیل بازی ها حساب میشوند پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

نحوه شرط بندی فوتبال زنان در جام یورو اروپا 2022 + بررسی تیم ها و ترفند برد
نحوه شرط بندی فوتبال زنان در جام یورو اروپا 2022 + بررسی تیم ها و ترفند برد
نحوه شرط بندی فوتبال زنان در جام یورو اروپا 2022 امروز می‌خواهیم در مورد شرط بندی فوتبال زنان صحبت کنیم کـه ...
استراتژی اربینگ در شرط بندی فوتبال و درآمد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
استراتژی اربینگ در شرط بندی فوتبال و درآمد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
استراتژی اربینگ در شرط بندی فوتبال شرط بندی و پیشبینی هاي‌ فوتبالی یکی از جذاب ترین روش هاي‌ پیشبینی و درامد ...
چگونه در شرط بندی فوتبال مدیریت سرمایه داشته باشیم؟ (ترفند قطعی برد)
چگونه در شرط بندی فوتبال مدیریت سرمایه داشته باشیم؟ (ترفند قطعی برد)
مدیریت سرمایه در شرط بندی فوتبال  پیش بینی و شرط بندی هاي‌ فوتبالی نیاز بـه استراتژی هاي‌ خاص برای برد شـما ...
چگونه در شرط بندی فوتبال به صورت تصاعدی درآمد داشته باشیم ؟‌
چگونه در شرط بندی فوتبال به صورت تصاعدی درآمد داشته باشیم ؟‌
شرط بندی فوتبال به صورت تصاعدی پیش بینی و شرط بندی فوتبالی یکی از روش های‌ بسیار درآمد زا از اینترنت ...
۱۰ روش قطعی شرط بندی فوتبال در لیگ هلند و سود ۲۰ تا ۴۰ میلیونی درماه
۱۰ روش قطعی شرط بندی فوتبال در لیگ هلند و سود ۲۰ تا ۴۰ میلیونی درماه
لیگ فوتبال هلند یکی از جذاب ترین لیگ هاي‌ فوتبالی در دنیا اسـت و از تیم هاي‌ آزاکس امستردام تا ...
ترفند های شرط بندی فوتبال که نمیخواهند شما بدانید!! (کاملا تضمینی)
ترفند های شرط بندی فوتبال که نمیخواهند شما بدانید!! (کاملا تضمینی)
ترفند های شرط بندی فوتبال پیشبینی ها و شرط بندی هاي‌ فوتبالی یکی از نشانه هاي‌ پولسازی در بازی هاي‌ اینترنتی ...
آموزش ترفند نهایی در شرط بندی فوتبال + کسب مهارت در پیش بینی ورزشی با سود میلیونی
آموزش ترفند نهایی در شرط بندی فوتبال + کسب مهارت در پیش بینی ورزشی با سود میلیونی
آموزش ترفند نهایی در شرط بندی فوتبال پیشبینی و شرط بندی فوتبال همیشه نیاز بـه ترفند هاي‌ خاص خودرا دارد کـه ...
شرط بندی فوتبال در دیدار برزیل و پرو نیمه نهایی کوپا آمریکا ۲۰۲۰
شرط بندی فوتبال در دیدار برزیل و پرو نیمه نهایی کوپا آمریکا ۲۰۲۰
شرط بندی فوتبال در دیدار برزیل و پرو دیدار حساس برزیل و پرو بـه سراغ نیمه نهایی کوپا امریکا می‌رود و ...
شرط بندی فوتبال در دیدار انگلیس و آلمان جام ملت های اروپا یورو ۲۰۲۰
شرط بندی فوتبال در دیدار انگلیس و آلمان جام ملت های اروپا یورو ۲۰۲۰
شرط بندی فوتبال در دیدار انگلیس و آلمان در سری مسابقات یک هشتم نهایی بـه حساس ترین دیدار ها می رویم ...
شرط بندی فوتبال در دیدار آمریکا مینیرو و باهیا با جوایز نقدی
شرط بندی فوتبال در دیدار آمریکا مینیرو و باهیا با جوایز نقدی
شرط بندی فوتبال در دیدار آمریکا کشور آمریکا مینیرو و باهیا دو تیم موفق در لیگ برتر امریکا میباشد که در ...
شرط بندی فوتبال در دیدار پرتغال و بلژیک جام ملت های اروپا یورو
شرط بندی فوتبال در دیدار پرتغال و بلژیک جام ملت های اروپا یورو
شرط بندی فوتبال در دیدار پرتغال و بلژیک بازی بلٓژیک و پرتغال یکی از بازی های‌ بسیار مهم یک هشتم نهایی ...
آموزش تضمینی میکس های موفقیت امیز در شرط بندی فوتبال ۱۰۰٪
آموزش تضمینی میکس های موفقیت امیز در شرط بندی فوتبال ۱۰۰٪
میکس های موفقیت امیز در شرط بندی فوتبال میکس هاي‌ شرط بندی هاي‌ فوتبال یکی از پرسود ترین روش هاي‌ مهم ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی