۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی می‌تواند یک سود خوبی در شرط بندی بـه شـما بدهد و کاملا حرفه اي شوید در ادامه با ۵ ایده برای حرفه اي شدن در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی «کاملا تست شده» سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

حرفه ای شدن در بازی های کازینویی 

قبل از این کـه آماده شرط بندی بـه صورت حرفه اي شوید، بـه تجربه، صبر و زمان احتیاج دارید. بنابر این، تصورات غلط و خیالبافانه خودرا دور بیاندازید، چون قمار نیاز بـه پشتکار و کسب تجربه دارد. در واقع، برای قمار نیز همان مسیری را طی کنید کـه برای مشاغل جدی دیگر. اقداماتی کـه باید برای قمارباز حرفه اي شدن طی کنید را در ادامه ذکر کرده ایم.

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

این قدم کـه نخستین قدم برای تبدیل شدن بـه قمارباز حرفه اي اسـت، مستلزم یادگیری اسـت. کسانی کـه بـه صورت جدی وارد حرفه اي می‌شوند، بـه خوبی میدانند کـه فرایند یادگیری هیچوقت پایانی ندارد.

 

چون هرروز و هر لحظه اي میتوانید بـه اطلاعات و تجربیات خود اضافه کنید و بهتر شوید. همیشه یک مسابقه فوتبال یا اسب دوانی دیگر هم وجوددارد کـه بهتر اسـت ان را تماشا کنید. در حقیقت، باید تبدیل بـه پژوهشگر جدی بازی ها یا ورزش هایي شوید کـه روی آن ها شرط بندی میکنید. بـه این جهت، مرتبا باید دانش خودرا در مورد ورزش یا قماری کـه انجام میدهید بالا و بالاتر ببرید تا فرصت هاي‌ کسب درآمد را از دست ندهید.

 

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی «کاملا تست شده»

بررسی دقیق آمارها و مدهای روز نیز مهم اسـت

و می‌توانید بـه این طریق بدانید برای مثال، آیا اتفاقات

خاصی کـه در مسابقات اخیر میوفتد از یک الگوی خاص

پیروی میکند. همچنین ممکن اسـت یک اسب خاص وجود

داشته باشد کـه در پیست هاي‌ ویژه اي نتایج بهتری می‌گیرد

یا یک تیم فوتبال بـه ظاهر دست و پا بسته، گربه سیاه یک تیم

قوی باشد. حتماً شنیده اید کـه میگویند، دانش قدرت اسـت.

اگر از این مسائل اطلاع نداشته باشید یا اگر بـه بازی هاي‌ کازینویی

میپردازید و با قوانین و نحوه انجام بازی ها آشنایی کافی نداشته

باشید، هیچوقت نمی‌توانید بهترین تصمیمات را بگیرید.

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

تعهد بودن در شرط بندی و بازی های کازینویی

هر انچه می‌دانید دقیقا ارتباط مستقیمی با میزان تعهد شـما دارد. انچه بدانید تا آنجا کـه می‌توانید دست بـه دست هم دهید تعهد اسـت. بـه یاد داشته باشید کـه در این جا بحث ما در مورد قمار حرفه اي اسـت. اگر در مورد کار خودتان هنوز مطمئن نیستید، نمی‌توانید انتظار موفقیت داشته باشید. اگر همان‌ گونه یک مسابقه ورزشی در حال برگزاری اسـت و روی کاغذ احتمالا رخ دادن هر اتفاقی در ان وجوددارد، بهتر اسـت سراغ تماشای ان بروید ودر حین تماشای بازی «شرط بندی زنده» کنید.

 

قماربازان حرفه اي در روز ۴-۵ مسابقه ورزشی را بـه صورت کامل و بادقت بالا تماشا میکنند. آن ها در مورد نکات مختلف بازی تحقیق کرده و یادداشت برداری میکنند. این دقیقا همان کاری اسـت کـه هر قمارباز حرفه اي باید با تلاش و جدیت انجام دهد. فراموش نکنید، قمار یک شغل تمام وقت اسـت. بنابر این خودتان را برای متعهد شدن بـه ان آماده کنید.

 

تصمیماتی کـه در شرط بندی هاي‌ خود میگیرید باید طبق یک منطق سفت و سخت گرفته شوند. مطمئن باشید همانگونه کـه حرفه اي ها بـه شـما میگویند، در قمار هیچ جایی برای احساسات وجود ندارد. بنابر این، در هر تصمیم خود مطمئن شوید کـه از منطق پیروی کرده و ان تصمیم را گرفته اید کـه بر اساس دانش شـما صحیح اسـت نه این کـه دوست دارید فلان تیم یا ورزشکار برنده شود.

 

داشتن ارامش و صبر در شرط بندی

حفظ آرامش و اجازه بروز ندادن بـه احساسات بـه خصوص در میز پوکر اهمیت زیادی دارد. بازی هاي‌ کارتی تماما بـه بلوف زدن احتیاج دارند. برای انجام بازی هاي‌ پوکر موفق حتماً باید نظارت کاملی روی احساسات خودتان و حتی حالت چهره و زبان بدن تان داشته باشید. بـه جز پوکر در هر قمار دیگری هم باید تا جای ممکن از تصمیمات احساسی پرهیز کنید.

 

خوش شانسی ممکن اسـت یکی دو بار سراغ شـما بیاید، ولی همیشه اینطور نیست و البته کـه حتی قماربازهای حرفه اي هم میبازند. تفاوت بین قماربازان حرفه اي و معمولی دراین اسـت کـه آن ها اغلب اوقات تصمیمات درستی می‌گیرند و اگرهم تصمیم اشتباهی بگیرند ان اشتباه را دو مرتبه تکرار نمی‌کنند. قماربازان حرفه اي همیشه از شکست ها پلی برای پیروزی هاي‌ بعدی می سازند.

 

همه ی قماربازهای حرفه اي مثل هم نیستند. برای موفقیت در کازینو، باید تسلط کاملی بر قواعد بازی داشته باشید و بـه خوبی بلاف بزنید. ولی اگر شرط بندی ورزشی می‌کنید، این خصوصیات اصلا بـه درد شـما نمیخورند. در ادامه انواع مختلف قماربازان و شرط بندی هاي‌ حرفه اي را معرفی کرده ایم.

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی «کاملا تست شده»

پوکر مدت هاست کـه بـه یکی از بهترین روش هاي‌ کسب درآمد در حوزه قمار و شرط بندی تبدیل شده اسـت. شهرت پوکر طی سال هاي‌ اخیر باعث شده تا نسخه هاي‌ آنلاین این بازی در اکثر سایت هاي‌ شرط بندی دنیا موجود باشد.

 

دلیل اصلی کـه باعث میشود پوکر بـه اینچنین فرصت خوبی برای کسب درآمد تبدیل شود، دقیقا این اسـت کـه برخلاف شرط بندی هاي‌ دیگر شـما در مقابل بازیکنان دیگر بازی می‌کنید و دیگر خبری از رقابت سخت با کازینوها و سایت هاي‌ شرط بندی نیست کـه بـه طبع شانس شـما برای موفقیت دراین موارد کمتر میشود.

 

بـه احتمال زیاد تا بـه حال بـه ورزش هاي‌ فانتزی برخورده اید یا این کـه دست کم بـه گوشتان خورده اسـت. اگرچه برای بسیاری ورزش هاي‌ فانتزی با قمار و شرط بندی تفاوت دارد، ولی باید بگوییم کـه برعکس ورزش هاي‌ فانتزی درست از همان اصول قمار و شرط بندی پیروی می‌کنند و شـما می‌توانید در ورزش هاي‌ فانتزی با چیدن ترکیب هاي‌ قوی، تجزیه و تحلیل و مطالعه دقیق آمار و ارقام و همین طور استفاده صحیح از استراتژی هاي‌ مناسب بـه موفقیت دست پیدا کرده و بـه طبع برنده پول شوید.

 

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی «کاملا تست شده»

شرط بندی ورزشی شبیه پوکر و ورزش هاي‌ فانتزی اسـت، زیرا می‌توانید سودهای بلند مدت خوبی بـه دست بیاورید. با این حال، شرط بندی ورزشی از جهاتی کاملا با این دو تفاوت دارد. همان طور کـه گفتیم در پوکر و ورزش هاي‌ فانتزی شامل باید با سایر بازیکنان رقابت کنید.

 

ولی در شرط بندی ورزشی حریف اصلی خود بنگاه هاي‌ شرط بندی هستند. بنگاه ها و سایت هاي‌ شرط بندی از شرط بندی هاي‌ ورزشی کمیسیون نمی‌گیرند، بلکه با شـما رقابت میکنند ودر صورتی کـه شـما پولی برنده شوید، ان پول را مستقیما از خود بنگاه شرط بندی برده اید.

 

همین نیز کار را سخت میکند. رقابت با سایر بازیکنان میشوند، در حالی کـه سایت ها یا کازینوها مبلغی را بـه عنوان کمیسیون بر می دارند. ولی در شرط بندی ورزشی شـما باید از پس رقابت با سایت هاي‌ شرط بندی بربیایید کـه نسبتا دشوار اسـت و نیاز بـه دقت و تلاش بالایی دارد.

 

شرط بندی های ورزشی در الکترونیک

ورزش هاي‌ الکترونیک طی سال هاي‌ اخیر رشد فزاینده اي داشته اند. بـه همین ترتیب، بـه محبوبیت ان نیز افزوده شده اسـت. شرط بندی ورزش هاي‌ الکترونیک نیز از همین محبوبیت گسترده بهره مند شده و بـه شـما امکان کسب در آمد از این طریق را داده اسـت.

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

شرط بندی روی ورزش هاي‌ الکترونیکی درست از همان قواعد شرط بندی هاي‌ معمولی ورزشی پیروی میکند. بنابر این اگر با اصول شرط بندی ورزشی آشنایی داشته باشید، می‌توانید در ورزش هاي‌ الکترونیکی نیز موفق باشیدمانند هر شغل دیگری، شرط بندی بـه صورت یک شغل دائمی مزایا و معایبی دارد. قبل از شروع قمار حرفه اي، باید این جوانب مثبت و منفی را بادقت درنظر بگیرید:

 

-اگر از ورزش یا بازی هاي‌ کارتی لذت می‌برید، دیگر حس این کـه کار می‌کنید را ندارید و از کاری کـه می‌کنید نهایت لذت را می‌برید و تبدیل بـه یکی از معدود افرادی میشوید کـه عاشق کار خود هستند.

 

-یک احساس رضایت عجیب‌وغریب با شکست دادن کازینوها و سایت هاي‌ شرط بندی نصیب شـما میشود!

 

-درآمدهایی نجومی بـه دست می آوردید کـه زندگی شـما را متحول می‌کنند. «البته تنها در صورتی کـه بـه صورت حرفه اي و تمام وقت بـه قمار بپردازید»

 

-از مهارت هایي کـه در قمار یاد گرفته اید هم چون تجزیه و تحلیل آمارها یا مدیریت مالی قوی در امور روزمره خود نیز استفاده میکنید.

 

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی «کاملا تست شده»

-احتمال این کـه سایت هاي‌ شرط بندی پس از بردهای متوالی پوزش شـما را بخواهند زیاد اسـت.

 

-نیاز بـه دانش و تحقیقات مستمری دارید و دائم باید اطلاعات خودرا بـه روز کنید. بـه این ترتیب، حتی تفریحات جذابی هم چون تماشای مسابقات ورزشی ممکن اسـت برای شـما تبدیل بـه کارهای طاقت فرسایی و کسل کننده اي شوند.

 

-پول زیادی خواهید باخت، چرا کـه هیچ تضمیمی برای برد در قمار وجود ندارد.

 

در این جا چند نکته مفید و توصیه هاي‌ کاربردی را برای شروع شرط بندی و قمار هم چون یک حرفه اي معرفی کرده ایم. این نکات بـه ظاهر ساده طی سال‌ها بـه قماربازان حرفه اي زیادی کمک کرده اند تا نخستین گام هاي‌ جدی خودرا برای موفقیت بردارند.

مدیریت سرمایه در شرط بندی

اگرچه باید همیشه سود بیشتری نسبت بـه ضررهای خود داشته باشید، ولی مدیریت مالی قوی باعث میشود کـه هیچوقت بودجه خودرا تحت فشار قرار ندهید و احیانا دچار مشکلات مالی ناشی از قمار نشوید. قماربازهای باهوش طبق معمول سود بردهای خودرا برداشت می‌کنند و دوباره تلاش می‌کنند با همان مبلغ اولیه اي کـه قبلا بـه دقت برای شرط بندی هاي‌ خود درنظر گرفته اند، بردهای جدیدی بـه دست بیاورند.

 

بهتر اسـت همیشه نگاهتان بـه آینده باشد و چشم انداز بزرگتری فراتر از مسابقه بعدی فوتبال، یک رویداد اسبدوانی یا مسابقه ورزشی دیگر درنظر داشته باشید. شاید بهتر باشد بـه دنبال یک روش یا استراتژی برای شرط بندی هاي‌ خود باشید یا این کـه شگردهای تازه اي را انتخاب کنید کـه قبلا بـه انها کمتر فکر کرده بودید.

 

یک قانون طلایی در قمار وجوددارد کـه بـه عنوان یک حرفه اي حتماً باید آویزه گوشتان باشد: هیچوقت نباید بیش از ان مبلغی کـه توان باختش را دارید ببازید. بنابر این، همیشه سعی کنید با یک بودجه کاملا محدود بازی کنید و هیچوقت این قانون را زیر پا نگذارید.

۵ ایده برای حرفه ای شدن در بازی های کازینویی و شرط بندی (کاملا تست شده)

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید . پایبندی بـه این مورد مهم اسـت، زیرا ممکن اسـت وسوسه شوید در روزی کـه شانس یار شـما نبوده، بـه هر ترتیب ممکن باخت خودتان را جبران کنید.

 

ولی همانگونه کـه حرفه اي ها بـه شـما میگویند، باخت خودرا بپذیرید و سعی نکنید بلافاصله درصدد جبران ان بربیایید. بلکه بهتر اسـت از روی باخت بگذرید و بـه فکر بازی هاي‌ بعدی باشید.

 

محبوب ترین بازی های کازینویی که مردم بسیار دوست دارند!
محبوب ترین بازی های کازینویی که مردم بسیار دوست دارند!
همانطور کـه می‌دانید بازی هاي‌ کازینویی بسیار سرگرم کننده اسـت اما ما می‌خواهیم بهترین بازی ها را معرفی کنیم کـه ...
راهنمایی بهترین زمان برای شرط بندی و بازی های کازینویی
راهنمایی بهترین زمان برای شرط بندی و بازی های کازینویی
شرط بندی و بازی های کازینویی زمان درست در شرط بندی و تایم درست در بازی هاي‌ کازینویی و شـما میتوانید ...
تجربیات موفق ها در شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی برای برد قطعی
تجربیات موفق ها در شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی برای برد قطعی
شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی شـما در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی میتوانید سود بسیار خوبی ببرید در ...
ترفندهای تقلب به روش شعبده بازی در بازی های کازینویی
ترفندهای تقلب به روش شعبده بازی در بازی های کازینویی
ترفندهای تقلب به روش شعبده بازی همانطور کـه می‌دانید در بازی هاي‌ کارتی و تردستی بسیار سودمند و عالی خواهد بود ...
ترفندهای شگفت انگیز در بازی های کازینویی و شرط بندی ورزشی
ترفندهای شگفت انگیز در بازی های کازینویی و شرط بندی ورزشی
بازی های کازینویی و شرط بندی ورزشی امروز می‌خواهیم در اواخر سال ۱۴۰۰ بـه شـما ترفند ها و نکاتی را بگوییم ...
استراتژی برد در شرط بندی و بازی های کازینویی به صورت لایو و زنده
استراتژی برد در شرط بندی و بازی های کازینویی به صورت لایو و زنده
استراتژی برد در شرط بندی شرط بندی هاي‌ ورزشی و بازی هاي‌ کازینویی بـه صورت زنده و لایو بسیار میتواند یود ...
لیست بهترین بازی های کازینویی با چرخ آنلاین و رایگان (سایت معتبر)
لیست بهترین بازی های کازینویی با چرخ آنلاین و رایگان (سایت معتبر)
لیست بهترین بازی های کازینویی چرخ انلاین در بازی هاي‌ کازینویی بـه شـما جوایزی میدهد کـه بسیار سودمند میتوانید شرط بندی ...
انواع فواید شرط بندی و بازی های کازینویی +‌ معرفی سایت معتبر
انواع فواید شرط بندی و بازی های کازینویی +‌ معرفی سایت معتبر
جالبه کـه بدونید بازی هاي‌ کازینویی و انواع پیشبینی ها و شرط بندی ها فواید جالبی دارند کـه در ادامه ...
چگونه در بازی های کازینویی ریسکی بهترین استراتژی را داشته باشیم؟‌
چگونه در بازی های کازینویی ریسکی بهترین استراتژی را داشته باشیم؟‌
بازی هاي‌ کازینوییی همانگونه کـه میدانید بر پایه شانس و مهارت بـه شـما درامد می دهند ما میخواهیم امروز استراتژی ...
معرفی بازی های کازینویی مخصوص کودکان و نوجوانان
معرفی بازی های کازینویی مخصوص کودکان و نوجوانان
درسته که بازی های‌ کازینویی مخصوص افراد بالای ۱۸ سال درست شده اسـت اما درستش این که که بازی های‌ ...
ترفند هایی برای جلوگیری از تقلب در بازی های کازینویی
ترفند هایی برای جلوگیری از تقلب در بازی های کازینویی
بازی های‌ کازینویی و پیش بینی ها بـه همراه شرط بندی می تواند تقلب های‌ خاصی داشته باشد که ما ...
نکاتی در مورد تاثیرگذاری موزیک در شرط بندی و بازی های کازینویی
نکاتی در مورد تاثیرگذاری موزیک در شرط بندی و بازی های کازینویی
آهنگ و موسیقی در بازی های‌ کازینویی و شرط بندی های‌ ورزشی بسیار تاثیر مثبت برای شما دارد اما هر ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی