آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

بازی کازینویی قمار استاد آسیایی یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و میتواند بـه شـما سود میدهد در ادامه با آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بی را دنبال کنید.

 

معرفی بازی استاد اسیایی

بازی اِستاد آسیایی برای نخستین بار درسال ۲۰۰۲ ودر کازینو‌هاي‌ سیاتل ارائه شد. این بازی شباهت‌هایي بـه بازی باکارات دارد. برنده بازی بازیکنی اسـت کـه بیشترین امتیاز را داشته باشد.

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

بازی اِستاد آسیایی با یک بسته ورق ۵۲ عددی بـه علاوه یک جوکر انجام میشود. همانگونه کـه گفته شد، اِستاد آسیایی شباهتی با بازی باکارات دارد و ان شباهت در امتیاز بندی ورق‌ها می باشد.

 

ورق آس ۱ امتیاز دارد، ورق‌هاي‌ ۲ تا ۹ امتیاز شماره خودرا دارند و ورق‌هاي‌ ده و صورت، ۱۰ امتیاز دارند. جوکر نیز ۱ امتیاز دارد. در یکی از ساید بت‌هاي‌ «Side bet» این بازی قوانین متفاوتی وجوددارد کـه توضیح خواهیم داد.

 

قوانین بازی استاد اسیایی

۱- بازی با یک شرط Ante از سوی بازیکن آغاز می شود.

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

۲- دیلر بـه خود و هر بازیکن ۵ ورق می دهد. ورق‌ها باید بـه پشت باشند و هر بازیکن میتواند دست خودرا ببیند. صحبت کردن در مورد دست‌ها مجاز نیست.

 

۳- بازیکن پس از بررسی دست خود میتواند رِیز «Raise» یا فولد «Fold» کند. اگر بازیکن رِیز کند، ان میزان باید برابر با شرط Ante خود باشد. مقدار رِیز شده روی قسمتی مربوطه در میز قرار میگیرد. اگر بازیکن فولد کند شرط و دست خودرا از دست میدهد.

 

۴- بازیکنان باقیمانده دست خودرا بـه صورت دست‌هاي‌ ۳ ورقی و ۲ ورقی تقسیم کنند.

 

۵- برای این کـه بازیکن بتواند بازی را ادامه دهد، دست ۳ ورقی او باید ۱۰؛۲۰ یا ۳۰ امتیاز داشته باشد. اگر این اتفاق نیافتد، دست ۲ ورقی او اهمیت ندارد و تنها شانس برد او ان اسـت کـه دیلر نیز نتواند بازی را آغاز کند.

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

۶- اگر دست ۳ ورقی شرایط لازم را داشته باشد، ارزش دست ۲ ورقی بر اساس مجموع دو ورق خواهد بود. بالا ترین امتیاز برای دست ۲ ورقی ۱۰ یا ۲۰ اسـت کـه ارزش ان‌ها ۱۰ میباشد. در غیر اینصورت، ارزش دو ورق برابر اسـت با رقم سمت راست مجموع ان‌ها یعنی، مجموع امتیاز دو ورق ۶ و ۹ برابر اسـت با ۱۵ اما ارزش ان‌ها ۵ میباشد.

 

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

۷- سپس دیلر دست خودرا مانند بازیکن بـه دوست ۳ ورقی و ۲ ورقی تقسیم می کند. دیلر باید سعی کند کـه امتیاز دست ۳ ورقی او ۱۰؛۲۰ یا ۳۰ شود. اگر این اتفاق نیافتد، ارزش دست ۲ ورقی او مانند بازیکن ارزیابی میشود.

 

۸- اگر دیلر نتواند دست ۳ ورقی مناسب را بسازد، بازیکنان فعال بـه میزان ۱ بـه ۱ برنده میشوند. این برد طبق معمول شامل ۵ درصد کمیسیون نیز می شود. زِیز‌ها مساوی خواهند شد.قوانین اِستاد آسیایی۱- اگر دست بازیکن بـه حداقل ۱۰ امتیاز نرسد او شرط Ante و ریز خودرا می بازد.

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

بازیکن و دیلر ها در بازی های کازینوی

اگر دست دیلر و بازیکن هردو وارد بازی شوند، ارزش دست ۲ ورقی برنده را تعیین می کند. اگر ارزش دست دیلر بیشتر باشد بازیکن شرط Ante و ریز خودرا می بازد. اگر ارزش دست دیلر و بازیکن برابر شود، شرط‌ها مساوی می شوند. اگر ارزش دست بازیکن بیشتر باشد، با توجه اختلاف امتیاز برنده ژتون دریافت می کند. در ادامه میزان اختلاف امتیاز و جایزه مربوطه آمده اسـت.

 

۱ تا ۳ اختلاف امتیاز= ۱ بـه ۱

۴ تا ۶ اختلاف امتیاز= ۲ بـه ۱

۷ تا ۹ اختلاف امتیاز= ۳ بـه ۱

 

بر اساس قوانین هر کازینو، ممکن این این برد‌ها شامل ۵ درصد کمیسیون نیز بشود. بـه طور مثال، اگر دست ۲ ورقی بازیکن ۷ امتیاز داشته باشد و دیلر ۲ امتیاز، بازیکن با اختلاف ۵ امتیاز برنده می شود و بـه میزان ۲ بـه ۱ ژتون دریافت میکند. البته ابتدا ۵ درصد کمیسیون از ان کم می شود.

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

۳- یک ساید بت در اِستاد آسیایی نیز در معرض اسـت کـه در ان ارزش دست ۵ ورقی بازیکن بر اساس دست‌هاي‌ پوکر محسوب میشود. دراین شرط، ارزش‌ها ورق‌ها مانند بازی پوکر اسـت و جوکر برای تکمیل استریت، فلاش یا استریت فلاش استفاده می شود. در دیگر موقعیت‌ها مانند بـه جای آس ارزیابی می شود.

 

اگر دقت کنید، این استفاده از جوکر دقیقا شبیه بـه بازی پوکر پای گو «Pai gow» می باشد. دراین ساید بت، بازیکن کمیسیون ۵ درصدی را نمی پردازد. جایزه این ساید بت ممکن اسـت در هر کازینو متفاوت باشد

 

ترفند برد در بازی استاد اسیایی

علیرغم این کـه شرط Ante و رِیز شامل ۵ درصد کمیسیون می شوند، استراتژی درست در اِستاد آسیایی ان اسـت کـه همیشه رِیز کنید؛ حتی اگر دست شـما زیر ۱۰ امتیاز دارد. چراکه مقداری کـه از دست میدهد از فولد کردن کمتر میباشد.

 

میزان House Edge در اِستاد آسیایی
در لیست زیر میزان House Edge با توجه بـه کمیسیون ۵ درصدی محسابه شده اسـت.
میزان House Edge شرط Ante بـه تنهایی= ۰/۹۹ درصد
میزان House Edge فقط با Raise کردن= ۱/۷۰ درصد
میزان House Edge با شرط Ante و رِیز کردن= ۳/۰۹ درصد

 

در لیست زیر، احتمال تمام نتایج شرط Ante آمده اسـت. این لیست بر اساس قانون ۵ درصد کمیسیون می باشد.

تساوی= ۴/۳۸ درصد
بازیکن با اختلاف ۱ امتیاز برنده شود=۳/۸۹ درصد
بازیکن با اختلاف ۲ امتیاز برنده شود= ۳/۴۸ درصد
بازیکن با اختلاف ۳ امتیاز برنده شود= ۳/۰۵ درصد
بازیکن با اختلاف ۴ امتیاز برنده شود= ۲/۶۴ درصد
بازیکن با اختلاف ۵ امتیاز برنده شود= ۲/۲ درصد
بازیکن با اختلاف ۶ امتیاز برنده شود= ۱/۷۵ درصد
بازیکن با اختلاف ۷ امتیاز برنده شود= ۱/۳۴ درصد
بازیکن با اختلاف ۸ امتیاز برنده شود= ۰/۹۲ درصد
بازیکن با اختلاف ۹ امتیاز برنده شود= ۰/۵ درصد

 

دیلر دست حداقل ۱۰ امتیازی داشته باشد بازیکن نداشته باشد= ۲۲/۳۴ درصد

بازیکن فولد کند= ۰ درصد

بازیکن دست حداقل ۱۰ امتیازی داشته باشد، دیلر نداشته باشد= ۲۲/۳۳ درصد

نه دیلر و نه بازیکن دست حداقل ۱۰ امتیازی نداشته باشد= ۱۱/۴۲ درصد

دیلر بازیکن را شکست دهد= ۱۹/۷۷ درصد

فایو آو ا کایند= ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵ درصد
رویال بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۳۹ درصد
رویال با جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۶۹ درصد
استریت فلاش بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۱۲ درصد
استریت فلاش با جوک= ۰/۰۰۰۰۵۰ درصد
فور آو ا کایند= ۰/۰۰۰۲۸ درصد
فول هاوس= ۰/۰۰۱۵ درصد
فلاش= ۰/۰۰۲۷ درصد
استریت= ۰/۰۰۷۱ درصد
تری آو ا کایند= ۰/۲۲ درصد
تو پِیر= ۰/۰۴۸ درصد
دو شاه، بی بی یا سرباز= ۰/۹۳ درصد
جف‌هاي‌ دیگر= ۰/۲۸ درصد
هیچ دست شکل نگیرد= ۰/۴۹ درصد
میزان House Edge دراین ساید بت ۱۴/۴۲ درصد اسـت.

 

فایو آو ا کایند= ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵ درصد
رویال بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۳۹ درصد
رویال با جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۶۹ درصد
استریت فلاش بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۱۲ درصد
استریت فلاش با جوک= ۰/۰۰۰۰۵۰ درصد
فور آو ا کایند= ۰/۰۰۰۲۸ درصد
فول هاوس= ۰/۰۰۱۵ درصد
فلاش= ۰/۰۰۲۷ درصد
استریت= ۰/۰۰۷۱ درصد
تری آو ا کایند= ۰/۲۲ درصد
تو پِیر= ۰/۰۴۸ درصد
دو شاه، بی بی یا سرباز= ۰/۹۳ درصد
جف‌هاي‌ دیگر= ۰/۲۸ درصد
هیچ دست شکل نگیرد= ۰/۴۹ درصد
میزان House Edge دراین ساید بت ۱۴/۴۲ درصد اسـت.

آموزش بازی کازینویی قمار استاد آسیایی + ترفند و قوانین لازم

ورود سایت معتبر بازی های کازینویی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی