موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

آیا اطلاع دارید موقعیت در پوکر به چه میزان در نتیجه‌گیری موثر است؟

در اینبخش از سایت برترین بت میخوایم در مورد موقعیت شناسی در بازی هیجان انگیز پوکر بهتون اطلاعات بدیم میدانیم پوکر بازی اطلاعات اسـت و هر چه اطلاعات بیشتری از حریف داشته باشیم، سود بیشتری می‌توانیم بـه جیب بزنیم. وقتی اول بازی می‌کنیم، اطلاعات اندکی از حریف داریم و وقتی آخر بازی میکنیم، این آمار برعکس اسـت. این اطلاعات اضافه گاهی سبب می‌شود پاتی رابا دستی ضعیف برنده شویم. همچنین ممکن اسـت براساس اطلاعاتی کـه قبلا گرد آوری کرده ایم، صلاح بدانیم دست قدرتمندی را بریزیم. با این حال، اکثر بازیکنان دانکی اهمیتی بـه موقعیت دور میزشان نمیدهند و این فاکتور بسیار مهم را نادیده می‌گیرند.

 

استفاده از عنوان Donkey «کـه از این پس برای اسانی مخاطب دانکی خطاب می‌شود» در خصوص بازیکنان پوکر از نظر استیو سلبرید نویسنده یادداشت، در اشاره بـه پوکربازان باتجربه اي اسـت کـه فارغ از حریف، همیشه بـه یک شیوه بازی میکنند و هیچوقت خودرا نسبت بـه شرایط منطبق نمی‌کنند. این بازیکنان طبق معمول بی نهایت شُل هستند و تا حدی منفعل بازی می‌کنند. اگر دستشان را دوست داشته باشند، از هر موقعیتی با ان بازی میکنند و رِیز شدن یا نشدن پات برایشان مهم نیست. این بازیکنان تنها یکبار در پیش فلاپ فکر می‌کنند و با همان برنامه پیش می‌روند کـه باعث می‌شود سواستفاده از ان ها بسیار آسان باشد.

 

بازیکنان آنلاین از موقعیت هاي‌ آخر بـه طور میانگین 20 درصد بیشتر از موقعیت هاي‌ اول بازی می‌کنند کـه PAW «آگاهی از موقعیت پای میز» نسبتا مثبتی ثبت می‌کند. با این حال، میانگین بازیکنان حضوری بدتر هم هست. ان ها همین مقدار دست را فارغ از موقعیت بازی می‌کنند. دانکی ها هر دستی را کـه دوست داشته باشند، از هر جایی پشت میز بازی میکنند. ان ها نسبت بـه موقعیت، کودن «position-dumb» هستند.

 

سود آنلاین در برابر آگاهی از موقعیت در بازی پوکر

راه هاي‌ بسیاری برای دانستن در خصوص آگاهیِ موقعیت وجوددارد. مثلاً می‌توانیم ان را از نقطه نظر ورود اختیاری بـه پات «VPIP» یا میزان تهاجمی بودن براساس افزایش در پیش فلاپ «PFR»؛ مورد بررسی قرار دهیم. همچنین می‌توانیم PAW را از موقعیت هاي‌ آخر «شامل هایجک و کات آف» یا باتن درنظر بگیریم. با این حال، احتمالا روشنگرانه ترین آمار مربوط بـه میزان آگاهیِ موقعیت VPIP از موقعیت هاي‌ آخر بـه شرح زیر اسـت:

موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

 

ارزیابی این آمار ساده اسـت. تنها باید تعداد دست هایي کـه از موقعیت آخر بازی می‌کنیم بشماریم و ان را بر تعداد دست هایي کـه از موقعیت هاي‌ اولیه «UTG و UTG+1» انجام می‌دهیم، تقسیم کنیم. برای بازیکنان حضوری نرخ پایین «شروط اجباری 1 بـه 2 دلار»؛ LP-VPIP-PAW برابر با یک اسـت. بـه معنای ان اسـت کـه این بازیکنان طیف هایش را همانگونه کـه از کات آف بازی می‌کند، از UTG هم همان کار را می‌کند. وقتی دستش را دوست داشته باشد، ان را بـه هر شکل ممکن بازی میکند. با این حال، از شرط کوچک و باتن بیشتر وارد بازی می‌شود.

 

در مطالعه اي، 6 میلیون دست پوکر را تحلیل کردم و شکل زیر میانگین نرخ برد آنلاین رابا میزان آگاهی موقعیت مقایسه کرده اسـت:

 

موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

سایت بازی پوکر

 

میتوانیم ببینیم بازیکنان آنلاین بـه طور میانگین آگاهی موقعیت 1.2 «مربع قرمز» دارند بـه این معنا کـه تقریباً 20 درصد دست هاي‌ بیشتری از موقعیت هاي‌ آخر بازی میکند، ولی نقطه اوج منحنی PAW برابر با 1.93 اسـت بـه این معنا کـه باید دو برابر دست هاي‌ بیشتری از موقعیت هاي‌ آخر بازی کنیم.

 

دقت کنید کـه این بازیکن بـه خاطر عدم آگاهی موقعیتش، چقدر ضرر می‌کند؛ او در هر 100 دست، بـه جای برد یک شرط بزرگ، بیش از 4 تا از دست میدهد.

 

قدرت موقعیت در بازی پوکر

آگاهی از موقعیت بـه دلیل ارزش بالای اطلاعات، نرخ بردمان را ارتقا میدهد. منحنی هاي‌ شکل پایین را مد نظر قرار دهید:

 

موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

منحنی پایین بازی پوکر

منحنی پایین سود بدست آمده در هر میز را برای تمام بازیکنان بانک اطلاعاتی نشان می‌دهد. این بازیکنان نمونه، بـه طور میانگین 5 شرط بزرگ بـه ازای هر 100 دست در کات آف برنده میشوند، ولی 3.5 شرط بزرگ در UTG واگذار میکند. همچنین 3 برابر مبلغ کات آف را موقع حضور در باتن، برنده می‌شوند. از این رو، نه تنها موقعیت ارتقا یافته سود را بیشتر می‌کند، کسب سودمان با نزدیک شدن بـه باتن، شتاب بیشتری هم میگیرد.

 

این‌ها همه ی تاثیر بالای اطلاعات گرد آوری شده در موقعیت هاي‌ آخر اسـت. نتیجه بازی دست هاي‌ اعلا از موقعیت هاي‌ آخر نیست، چون بازیکنان نمونه آنلاین از تمام موقعیت ها، دست هاي‌ برابری بازی می‌کند.

موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

تجربه مهم است

این نتیجه گیری منحنی بالاتر در شکل بالا، در خصوص بازیکنان کهنه کار پوکر هم صدق میکند. این بازیکنان قدیمی، دو هزار نفر از تعداد نفرات حاضر در بانک اطلاعاتی را تشکیل میدهند. چون ان ها از هر موقعیتی سود کرده اند، مشخص می‌شود بازیکنان برتر هستند.

 

با این حال، هردو منحنی بـه یک شکل اسـت. بازیکن با تجربه در باتن، بـه ازای هر 100 دست، 14 شرط بزرگ بیشتری نسبت بـه زمان حضور در کات آف می‌برد؛ عددی کـه تقریباً بـه اندازه بازیکنان تصادفی دیگر اسـت. بازیکنان با تجربه از هر موقعیتی غیر از شروط اجباری سود کرده اند. ان ها حتی در UTG هم موفق عمل کرده اند، چون آگاهی موقعیت بالایی دارد و موقع حضور در آنجا، نسبت بـه بازیکن تصادفی، بسیار سفت تر بازی می‌کند.

 

بازی با حضور دانکی ها چه؟

بازیکنان دانکی نه تنها دست هاي‌ زیادی بازی می‌کنند، بلکه اینکار را از تمام موقعیت ها انجام می‌دهند. شاید در بازی هاي‌ دانکی شل-تهاجمی، بازی 37 درصد دست هایشان از باتن، معقولانه تلقی میشود، ولی انجام این تعداد دست از موقعیت هاي‌ اولیه، شکاف بزرگی بـه حساب میرود.

 

اگر می‌خواهیم VPIP مجموع 18 درصد را بـه صورت میانگین ثبت کنیم و اگر 30 درصد دست هایمان را از باتن بازی کنیم، باید موقع حضور در موقعیت هاي‌ اولیه بسیار سفت باشیم و مثلاً چیزی حدود 10 درصد دستها را بازی کنیم.

 

از این رو، یکی از راه هاي‌ استفاده از بازیکنان دانکی کـه اهمیتی بـه موقعیت درور میز نمیدهند، نشستن بـه انتظار از هایجک، کات آف و باتن اسـت. در موقعیت هاي‌ اولیه و میانی سفت بازی کنید و بعد لیمپ کنندگان شل قبل از خودتان را مورد دستبرد قرار دهید.

 

موقعیت در بازی پوکر چه میزان در برد موثر است؟

بستن شکاف ها

برترین بی شاید ارزیابی مناسبی از VPIP خودتان از همه ی موقعیت ها نداشته باشید. اگر این طور اسـت، قلم و کاغذی بردارید و براساس طیف هایي کـه طبق معمول از هر موقعیت بازی میکنید، حسابش کنید.

 

فرض کنیم طبق معمول دست هایي چون 22+؛ AT+ و KQ را از موقعیت UTG بازی میکنید. این جا VPIP شـما چیزی حدود 11.9 درصد اسـت کـه نسبت بـه آمار دانکی ها، سفت تر اسـت «برای ارزیابی این شماره می‌توانید از Flopzilla یا دیگر نرم افزارهای مشابه استفاده کنید».

 

چون موقع حضور در UTG، همیشه اول بازی میکنید، این VPIP تقریبی بـه شماره واقعی بسیار نزدیک خواهد بود. همچنین احتمال دارد وقتی در UTG+1 نشسته اید و کسی افزایش نداده هم با این طیف دست بازی کنید.

 

میتوانید این تمرین را برای هر موقعیت با فرض این کـه کسی افزایش نداده، انجام دهید. در ادامه می‌توانید تخمین اولیه اي از VPIP خود در پات هاي‌ افزایش داده نشده داشته باشید «در ارزیابی‌ خود شروط اجباری را درنظر نگیرید تا آسان تر شود». این شماره طبق معمول تا اندازه اي بیشتر از آمار واقعی شـما خواهد بود، چون گاهی اوقات با افزایش قبل از خودتان مواجه می‌شوید، ولی اگر بـه تقریب 20 درصد برسید، مسیر درستی پیش گرفته اید. اگر 30 تا 40 یا مقدار بیشتری از دست هایتان را بازی می‌کنید، وقتش رسیده کـه بـه سفتی بیشتر فکر کنید.

بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
خب بازی های‌ کارتی مانند ورق حکم پاسور و شلم و حتی بازی پوکر روزهای بد و خوب دارد اما ...
کازینوهای پوکر با رقصنده های دختر در برج های لاکچری تهران (+عکس)
کازینوهای پوکر با رقصنده های دختر در برج های لاکچری تهران (+عکس)
همانگونه کـه می‌دانید شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی و مخصوصا بازی محبوب پوکر در ایران ممنوع می‌باشد اما گقتنی ...
۱۰تجربه از فیل آیوی در مورد بازی پوکر | چرا فیل آیوی بهترین پوکر باز دنیاست؟
۱۰تجربه از فیل آیوی در مورد بازی پوکر | چرا فیل آیوی بهترین پوکر باز دنیاست؟
فیل ایوی یکی از بهترین پوکر بازان دنیا اسـت و می‌خواهیم در مورد زندگی او صحبت کنیم و از تجارب ...
آموزش بازی پوکر هفت کارته + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی پوکر هفت کارته + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی پوکر هفت کارته ۷ کارته یکی از بازی هاي‌ جذاب پوکر می‌باشد و تگزاس هولدم و اوماها هم مراحل ...
چرا باید به کارت های خود در بازی پوکر نگاه نکنیم؟ (نکات مهم در پوکر)
چرا باید به کارت های خود در بازی پوکر نگاه نکنیم؟ (نکات مهم در پوکر)
کارت های خود در بازی پوکر نام پوکر یکی از مهم‌ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت کـه بسیار سودمند برای ...
دانلود ربات بازی پوکر کاملا رایگان + لینک مستقیم و بررسی انواع ربات ها در پوکر
دانلود ربات بازی پوکر کاملا رایگان + لینک مستقیم و بررسی انواع ربات ها در پوکر
پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب و پولساز کازینویی اسـت شـما در پوکر میتوانید از یک ربات استفاده کنید تا ...
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
poker پوکر بازی هاي‌ ایرانی یکی از جذاب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت اما این بازی رازهای مهیج ...
شرط بندی روی مسابقات پوکر فیل هلموث و دنیل نگرانو + معرفی سایت معتبر
شرط بندی روی مسابقات پوکر فیل هلموث و دنیل نگرانو + معرفی سایت معتبر
شرط بندی روی مسابقات پوکر فیل هلموث و دنیل نگرانو فیل هلموث و دنیل نگرانو دو تا از بزرگ ترین قمار ...
آموزش استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر (استراتژی ناب پوکر)
آموزش استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر (استراتژی ناب پوکر)
استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر بازی پوکر یکی از بازی های‌ جذاب اسـت که می‌تواند سود بسیار خوبی بـه ...
چگونه در بازی پوکر افرادی که تقلب میکنند را پیدا کنیم ؟‌ (نکات طلایی پوکر)
چگونه در بازی پوکر افرادی که تقلب میکنند را پیدا کنیم ؟‌ (نکات طلایی پوکر)
بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه با داشتن مهارت کافی میتواند بسیار سود خوبی بـه شـما ...
آیا بازی پوکر در زندگی شخصی تاثیر مثبت میگذارد یا منفی ؟‌
آیا بازی پوکر در زندگی شخصی تاثیر مثبت میگذارد یا منفی ؟‌
پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی و قمار در دنیا اسـت کـه طرفداران بسیار زیادی هم دارد این بازی ...
چگونه در پوکر کارتی حرفه ای شویم ؟‌ (رازهای بازی پوکر کارتی)
چگونه در پوکر کارتی حرفه ای شویم ؟‌ (رازهای بازی پوکر کارتی)
پوکر یکی از زیباترین بازی های‌ کازینویی و در حین حال سود اورترین و پر چالش ترین بازی های‌ کازینویی ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی