شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

شرط بندی فوتبال آمریکایی

فوتبال آمریکایی «راگبی» NFL یکی از محبوب ترین ورزش هاي‌ دنیا در امریکا و اروپا اسـت در کشور های اسیایی هم این بازی جذاب اسـت و خیلی از مردم جهان دراین بازی شرط بندی میکنند در ادامه با شرط بندی فوتبال آمریکایی «راگبی» NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی «تضمینی ۱۰۰٪» سایت برترین بی را دنبال نمایید. 

 

شرط بندی راگبی ان اف ال 

NFL محبوب ترین ورزش در ایالات امریکا و یکی از سودآورترین ورزش ها برای قماربازان اسـت. این فصل از سپتامبر تا فوریه ادامه دارد و فرصت‌هاي‌ زیادی برای شرط‌بندی روی تیم‌هاي‌ موردعلاقه‌تان وجوددارد، با تنوع زیادی از شانس‌ها و بازارهای موجود.اگر در شرط بندی فوتبال آمریکایی تازه کار هستید، ممکن اسـت وحشتناک باشد. تیم‌ها و بازی‌هاي‌ زیادی در هرروز اتفاق می‌افتند کـه نمیتوان از کجا شروع کرد.

 

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

سایت شرط بندی راگبی

 

ما شـما رابا عده اي از بهترین شرط‌بندی‌ها برای مبتدیان و جداسازی رویدادهایی کـه در طول هر بازی رخ میدهند، شروع می کنیم.باوجود بازی‌هایي کـه اکنون در استادیوم ومبلی برگزار میشود، حتی اگر NFL از دهه 80 در بریتانیا در تلویزیون پخش می شود، محبوبیت ان همان‌ گونه رو بـه رشد اسـت و با ان؛ علاقه بـه شرط‌بندی روی این ورزش نیز افزایش مییابد.

 

پس بـه ما بپیوندید تا با بررسی این سه ایده مقدماتی، نگاهی عمیق بـه شرط بندی در فوتبال آمریکایی، بایدها، نبایدها و نحوه تبدیل شدن بـه عالی در شرط بندی NFL بیندازیم.

 

شرط بندی فوتبال آمریکایی «راگبی» NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی «تضمینی ۱۰۰٪»

شرط اصلی در مسابقات فوتبال آمریکایی همیشه پخش امتیاز یا نقص اسـت زیرا بیشتر بـه عنوان این جا شناخته می شود.با توجه بـه ورزش هاي‌ آمریکایی «از جمله فوتبال آمریکایی» رفتن بـه وقت اضافه درصورت مساوی شدن امتیاز، تنها دو نتیجه ممکن برنده اسـت کـه تعداد زیادی از بازی ها را از نظر شرط بندی غیررقابتی می کند.

 

بـه یک طرف برتری داده میشود و بـه طرف دیگر هندیکپ داده میشود و مقدار هندیکپ همیشه بـه میزان مساوی بودن دو طرف بستگی دارد، ایده این اسـت کـه پس از اعمال هندیکپ، تیم‌ها شانس مساوی برای برنده شدن دارند و قیمت بسیار نزدیک با شانس هاي‌ مشابه اغلب. حداقل این هدف بازار معلولان اسـت.

 

انتخاب شرط‌بندی‌هاي‌ مناسب در بازار امتیاز دارای همان اصولی اسـت کـه انتخاب شرط‌هاي‌ ارزشی در سایر ورزش‌ها. شانس‌ها یکسان اسـت، بنابر این در هر دور از بازی‌ها، بـه سادگی می توان بیش‌ترین یا دست‌کم‌گرفته‌ترین طرف‌ها را انتخاب کرد.

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

بهترین سایت شرط بندی در ایران

 

در بازی‌اي کـه روی برنده شرط‌بندی میکردید، بـه دنبال شانس‌هایي میگردید کـه فکر میکنید در مقایسه با شانس یک تیم برای برنده شدن خیلی بزرگ هستند، در این جا بـه دنبال نقص‌هایي میگردید کـه از نظر شـما برای هر تیم خیلی بزرگ یا کوچک اسـت.

 

هندیکپ در شرط بندی راگبی فوتبال امریکایی

اگر چه تعداد زیادی از بازی‌کنندگان شانس‌هاي‌ رقابتی‌تر پیشنهادی را در شرط‌بندی هندیکپ ترجیح میدهند، هنوز هم برخی هستند کـه ترجیح میدهند بازی را همان طور کـه هست بخوانند و شرط ببندند کـه کدام طرف برنده خواهد شد.

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

بهترین سایت شرط بندی در ایران

 

محدوده بسیار بیشتری در شانس موجود در مسابقات مختلف وجوددارد و هنوز مقدار بسیار خوبی وجوددارد، بنابر این ارزش مقایسه شانس نتیجه مسابقه با شانس هندیکپ برای یافتن بهترین شرط‌ها را دارد.

 

اصطلاحات در فوتبال امریکایی

شرط‌بندی «امتیاز صحیح» برای فوتبال آمریکایی، شرط‌بندی امتیاز بـه بازیکنان اجازه میدهد تا تعداد امتیازهای یک یا هردو تیم درگیر دریک مسابقه را پیش‌بینی کنند. از آنجایی کـه این بازار بازتر از شرط‌بندی هندیکپ اسـت.

 

شانس‌هاي‌ پیشنهادی میتواند بسیار با ارزش‌تر باشد، همان طور کـه بازدهی برای کسانی کـه مایل بـه بررسی آمار برای هر مسابقه هستند، میتواند مفیدتر باشد.نگران نباشید، آنقدرها هم کـه بـه نظر میرسد وحشتناک نیست و احتمالاً قبلاً شرط بندی کرده‌اید.

 

وسایل بازی بازارهایی هستند کـه بـه طور کلی برای بازی درنظر گرفته می شوند، مانند یاردها و پاس هاي‌ ترکیبی از همه ی بازیکنان یا هر تیم.مجموع یاردهای راشینگ کل یاردهای راشینگ هر بازیکن و هردو تیم در بازی اسـت.

 

سازنده یک خط پیشنهاد میکند این پیش‌بینی ان‌ها از تعداد یاردهای عجله‌اي در پایان بازی خواهد بودو شـما باید پیش‌بینی کنید کـه در کل بیشتر یا کمتر خواهد بود. شانس در سبک هندیکپ نزدیک بـه 2.00 خواهد بود کـه یک لبه برای رده بندی قفل شده اسـت، بنابر این ممکن اسـت 1.95 در هردو طرف یا در اطراف ان داشته باشید.

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

شرط بندی فوتبال آمریکایی «راگبی» NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی «تضمینی ۱۰۰٪»

مجموع پاس‌ها بـه همان روشی کـه بازارهای زیر/بالا ارزیابی می شوند، ارزیابی میشوند. با خطی کـه برای پیش‌بینی شـما داده می شود، بیشتر یا کمتر از مجموع پیش‌بینی‌شده از سوی مؤسسه‌اي کـه شانس‌ها را ارائه می کند، وجود خواهد داشت.

 

بـه دنبال ترکیب‌ها و تاکتیک‌هاي‌ اخیر تیم‌ها باشید، و سعی کنید با توجه بـه فرم اخیر یا بازی‌هاي‌ قبلی بین تیم‌ها، نحوه انجام این بازی را در خط حمله بررسی کنید. همچنین، دفاع هر تیم و تأثیر انها در بستن کوارتربک را درنظر بگیرید.

 

این یک امر بدیهی اسـت و بازی‌ها در این جا واقعاً می توانند با تاچ‌دان‌هاي‌ زیاد یا بسیار کمی متفاوت باشند. این بازار بیشترین ارتباط رابا کل اهداف در شرط بندی فوتبال دارد

 

شرط‌بندی‌هاي‌ تیمی تقریبا دقیقاً مانند برنامه‌هاي‌ بازی عمل می کنند، بـه این معنا کـه بازارهای مشابهی در معرض خواهند بود، اما فقط حوادثی کـه مستقیماً بـه یک تیم از تیم دیگر مربوط میشوند درنظر گرفته می شوند.

 

این زمینه خوبی اسـت کـه میتوانید در ان تخصص داشته باشید، بـه خصوص اگر اطلاعات زیادی در مورد یک تیم دارید یا بـه‌عنوان یک هوادار از نزدیک ان را دنبال میکنید. شـما میدانید کـه ترکیب‌ها ممکن اسـت چگونه باشند، متوجه خواهید شد کـه انها در چند وقت اخیر چگونه بازی می کنند و آیا فرم فعلی انها خوب یا بد اسـت، در خانه یا در زمین بازی می کنند.

 

هر چه بیشتر در مورد یک تیم یا شاید یک تیم در هر بخش بدانید، در موقعیت بهتری خواهید بود تا تشخیص دهید کـه چه زمانی ممکن اسـت کـه بنگاه‌داران در مورد شانس اشتباه کرده باشند و برای گرفتن یک شرط NFL با ارزش مناسب تر باشید.

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

گلزدن در شرط فوتبال امریکایی

بسیار شبیه شرط بندی هاي‌ گلزن اول در فوتبال، در این جا بازیکنی را معرفی خواهید کرد کـه نخستین تاچ داون بازی را بـه ثمر برساند. ممکن اسـت بتوانید شرط بندی هر طرفه را دریافت کنید.

 

اگر بازیکن نامزد شده شـما نتواند نخستین تاچ داون را بـه ثمر برساند اما در هر زمانی از بازی یک امتیاز را بـه ثمر برساند، شرط بندی هر طرفه در نخستین لمس پایین، کسری از شانس را ارائه می دهد.

 

بـه همین ترتیب، شرط بندی برای بـه ثمر رساندن یک تاچ داون در هر زمان، بازار بسیار محتملی اسـت کـه با تعداد زیادی از بنگاه‌داران در بازی‌هاي‌ فوتبال آمریکایی در معرض خواهد بود.

 

بـه گیرنده‌هاي‌ عریض این جا نگاهی بیندازید و پیش‌بینی کنید کـه آیا ان‌ها بیشتر یا کمتر از میزانی کـه بنک‌فروش تعیین کرده اسـت سرعت خواهند داشت.و ان کوارتربازها – چقدر خوب می‌شناسید کـه بازیکنان کوارتربک برای هر تیم بازی می کنند .

 

شرط بندی فوتبال آمریکایی «راگبی» NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی «تضمینی ۱۰۰٪»

و چقدر در تیم شدن با دریافت‌کنندگان و دادن پاس‌هاي‌ نقطه‌اي ماهر هستند. یا این‌که تیم سوراخی در دفاع دارد کـه در ان کوارتربک در یافتن سرعت حتی برای پاس دادن مهارت ندارد. شـما می توانید بیش از یا زیر خط عبور داده شده توسط بنگاه فروش پیشبینی کنید.

 

یک بازار کاملاً توضیحی، این شرط‌بندی بـه شرط‌بندی نیاز دارد کـه نتیجه را هم در نیمه‌وقت و هم در تمام وقت پیش‌بینی کند. هیچ نقصی دراین شرط وجود ندارد و بـه ارائه شانس رقابتی بیشتر از صرفاً حمایت از نتیجه مسابقه کمک می کند.

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

عده اي از تیم‌ها می توانند زودتر در بازی‌ها بهتر باشند و برخی دیگر با گذشت کوارتر التیام می یابند و این عوامل از ملاحظات مهم دراین بازار هستند.

 

تاچ داون ها در شرط بندی راگبی فوتبال امریکایی

واقعاً یک شرط سرگرم کننده اسـت، این شرط بندی اسـت کـه در ان بازی امتیازات اول را برای هردو طرف بـه دست می آورد. بسته بـه این‌که با چه کسی شرط بندی می کنید، ممکن اسـت فقط بتوانید روی نوع بازی شرط بندی کنید.

 

یا ممکن اسـت بتوانید مشخص کنید کـه کدام طرف با ان بازی گل میزند، بنابر این شانس را افزایش دهید. باید دریابید کـه تاچ داون ها بـه احتمال زیاد در حالی اسـت کـه بزرگ ترین شانس دراین بازار بر اساس ایمنی یا «روش امتیاز دهی دیگر» بسته بـه این‌که چه تعداد از نتایج را قیمت گذاری کرده اند، پیدا کنید.بهترین رویکرد برای شرط بندی در فوتبال آمریکایی این اسـت کـه فقط روی چیزهایی کـه می دانید شرط بندی کنید.

 

عده اي از بازارهای تصادفی را انتخاب نکنید زیرا شانس خوب بـه نظر میرسد. بـه همین ترتیب، با شانس هاي‌ بسیار کوتاهی کـه مانند گواهی هاي‌ مرده برای برنده شدن بـه نظر میرسند، مورد توجه قرار نگیرید.

 

هیچ چیز قطعی در مورد نتیجه احتمالی وجود ندارد حتی اگر شانس 1.10 را ببینید. انگشتان بسیاری توسط کسی کـه 100 پوند برای برنده شدن 10 پوند دریک شوت 1.10 شرط می‌بندد تنها برای شکست خوردن ان سوزانده شده اسـت.

 

شرط بندی فوتبال آمریکایی «راگبی» NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی «تضمینی ۱۰۰٪»

سعی کنید در تیم هاي‌ خاصی تخصص داشته باشید، آن ها را از نزدیک دنبال نمایید و هر انچه می توانید در مورد آن ها بیاموزید. شـما با فرم فعلی انها در خانه و خارج از خانه و نحوه عملکرد انها در برابر سایر تیم هاي‌ اینبخش بـه سرعت خواهید رسید.

شرط بندی فوتبال آمریکایی (راگبی) NFL با ترفند ۱۵۰ میلیونی (تضمینی ۱۰۰٪)

هر چه بیشتر بدانید، احتمال بیشتری وجوددارد کـه بتوانید یک شرط بندی ارزشی خوب پیدا کنید کـه در ان رزروکنندگان ممکن اسـت مشکلی داشته باشند یا اطلاعاتی در مورد تیمی دارید کـه ممکن اسـت انها از دست داده باشند.

 

بنابر این پس از خواندن تمام اطلاعات مربوط بـه این شرط بندی در راهنمای NFL، در موقعیت عالی برای شروع شرط بندی بر روی تیم هاي‌ مورد علاقه خود هستید. شـما اصول اولیه هر نوع شرط بندی و زمان قرار دادن یک شرط بالا را می دانید، سپس می توانید با دانستن همه ی چیز در مورد شرط هاي‌ NFL با خاطرجمعی پیش بروید!

 

ورود به سایت معتبر پیش بینی ورزشی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی فوتبال و فوتبال امریکایی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت علاوه بر سود بسیار خوب میتوانید بهترین درامد و سرمایه گذاری را داشته باشید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لین کسبز رنگ پایین صفحه کلیک فرماید. 

معرفی 6 تیم برتر فوتبال آمریکایی مخصوص شرط بندی در سال 2022
معرفی 6 تیم برتر فوتبال آمریکایی مخصوص شرط بندی در سال 2022
فوتبال امریکایی یکی از محبوب ترین روش هاي‌ پیشبینی و شرط بندی در دنیا اسـت و میتواند بسیار سود خوبی ...
شرط بندی فوتبال آمریکایی با بهترین ترفندهای ۵۰ میلیونی + معرفی سایت برتر
شرط بندی فوتبال آمریکایی با بهترین ترفندهای ۵۰ میلیونی + معرفی سایت برتر
شرط بندی فوتبال آمریکایی همانگونه کـه می دانید شرط بندی ورزشی و مخصوصا فوتبال امریکایی در شرط بندی و بهترین بازی ...
راهنمای شرط بندی راگبی (فوتبال آمریکایی) و ترفند درآمد ۵۰ میلیونی
راهنمای شرط بندی راگبی (فوتبال آمریکایی) و ترفند درآمد ۵۰ میلیونی
راهنمای شرط بندی راگبی ورزش راگبی یا همان فوتبال امریکایی یکی از ورزش های‌ بسیار مشهور قاره اروپا و و بـه ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی