زیان گزیری در شرط بندی چیست؟ | نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیش بینی

زیان گزیری در شرط بندی چیست؟ | نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیش بینی

در هر بازی هاي‌ کازینویی و پیشبینی ها ورزشی و شرط بندی هاي‌ فوتبالی زیان هاي‌ برای افراد وجوددارد و حتی اگر شـما می‌خواهید سود خوبی ببرید در ابتدا باید زیان گریزی داشته باشید در ادامه با نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیشبینی سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

زیان گریزی در شرط بندی چیست؟

بـه گزارش برترین بی مفهوم روانشناسی پشت سر این داستان ساده اسـت: افراد تمایل ندارند چیزی از ان ها گرفته شوند. براین اساس، اگر نتیجه اي بـه صورت باخت برایشان دربیاید، عملکرد بسیار سخت کوشانه اي نشان می‌دهند تا از ان اجتناب کنند. تحقیقات بسیاری در مورد این موضوع انجام شده، ولی یکی از معروفترین نمونه هاي‌ ان بـه تور PGA «رقابت هاي‌ حرفه اي گلف کشور آمریکا» برمی گردد کـه تاثیر شکست را روی گلف بازان حرفه اي نشان می‌دهد.

زیان گزیری در شرط بندی چیست؟ | نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیش بینی

قبل از ادامه، برای درک بهتر مفاهیم یادداشت، بهتر اسـت عده اي از اصطلاحات گلف را بدانید:

پوت «Putt»: غلتاندن توپ در محوطه مسطح کـه حفره در ان قرار دارد

پار «Par»: ضربات استاندارد هر زمین کـه مشخص شده هستند

بیردی «Birdie»: یک ضربه کمتر از تعداد ضربات استاندارد در هر زمین

بوگی «Bogey»: یک ضربه بیشتر از تعداد ضربات استاندارد در هر زمین

 

آمار زیان ها و سود ها در شرط بندی

بعد از بررسی بیش از ۲.۵ میلیون پوت دراین تور بین سال هاي‌ ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹؛ محققین دوین پوپ و مائوریس شوارتزر بـه این نتیجه رسیدند کـه تعداد پارهای تکمیل شده در مقایسه با بیردی ها، بسیار بیشتر بوده اسـت. بالغ بر ۸۲.۹ درصد از پوت ها بـه ازای هر پار با موفقیت نواخته شدند در حالی کـه تنها ۲۸.۳ درصد از تلاش برای بیردی، موفق بوده اسـت.

 

«حاکی از ان اسـت کـه افراد وقتی فقط یک ضربه تا اتمام ضربات خود داشتند، عملکرد بسیار بهتری نسبت بـه زمانی کـه یک ضربه اضافی داشته اند، نشان دادند.برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی و شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید.

 

البته همه ی پوت ها یکی نیستند و میتوان ادعا کرد تلاش هاي‌ انجام شده برای بیردی، در فاصله بسیار دورتری نسبت بـه ضربات پار، رخ داده اسـت. با این حال، وقتی محققین میانگین فواصل را درنظر گرفتند، گلف بازان همان‌ گونه بـه اندازه ۳.۷ درصد پوت هاي‌ بیشتری در مقایسه با بیردی ها، وارد سوراخ کردند، ولی چرا؟

 

نتیجه آمار سود و ضرر در بازی های کازینویی

محققین این طور نتیجه گیری کردند کـه زیان گریزی «Loss Aversion» میتواند تاثیر گذار بوده باشد. با این کـه هم در مورد بیردی و هم در مورد پار، از دست دادن ضربه میتواند بـه معنای عقب افتادگی بـه اندازه یک ضربه برای گلف باز باشد، از نظر روانشناسی، موفقیت در بیردی بـه عنوان هدف گرفتن موفقیت درنظر گرفته می‌شود، چون یک ضربه کمتر نواخته شده اسـت. بوگی «یک ضربه بیشتر از مقدار استاندارد» همواره بـه عنوان نقطه شکست درنظر گرفته می‌شود ودر نتیجه بـه نظر می‌رسد گلف بازان عملکرد خودرا ارتقا داده اند.

زیان گزیری در شرط بندی چیست؟ | نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیش بینی

زیان گریزی بـه مفهوم مخصوص گلف دیگری هم مربوط می‌شود. ضربات از دست رفته بیردی چون طبق معمول مسافت کمی را طی میکنند، می‌تواند موقعیت ان ها را بهتر کند، توپ را بـه سوراخ نزدیک تر کند، ولی وارد کردن ضربه بالا بـه ان؛ ممکن اسـت فرد را در موقعیت بدتری نسبت بـه اولی قرار دهد و از این رو، افراد ریسک کمتری بـه جان میخرند تا شرایطشان بدتر نشود.

 

زیان کردن در پیش بینی های ورزشی

زیان گریزی بـه خوبی خودرا در گلف نشان می‌دهد، ولی در عین حال در دیگر ورزش ها و مخصوصا اواخر بازی هاي‌ فوتبال هم قابل مشاهده اسـت. وقتی تیمی جلو میوفتد، طبق معمول ترجیح میدهد بـه جای حمله برای بیشتر کردن برتری، برای حفظ برد، بـه دفاع روی بیاورد. این در شرایطی رخ می‌دهد کـه ساختار لیگ ها، بـه تیم هایي کـه گل هاي‌ بیشتری بزنند، پاداش میدهند. 

 

یا این کـه در بازی هاي‌ رفت و برگشت، نتیجه مجموع و گل هاي‌ زده در خانه و خارج از خانه، سرنوشت ساز تلقی می‌شود. تا اندازه اي هم با منطق جور درنمی آید؛ تیمی کـه استراتژی مناسبی داشته، گل زده و جلو افتاده، تصمیم بـه تغییر تاکتیک هاي‌ خود میگیرد.

 

ا ین نظریه براین اساس اسـت کـه فرد، این جا تیم، وقتی دستاوردی ثبت می‌کند، زیان گریزتر می‌شود. برای همین، چون بازی ها بـه صورت صفر صفر شروع می‌شود، بعد از گلزنی یکی از تیم ها «یا بدست آوردن دارایی»؛ شرایط بازی خودرا تغییر پیدا میکند.

 

برتری در سایت شرط بندی

با توجه بـه برتری ۱ بر صفر، اشتیاق تیم بـه زدن گل هاي‌ بیشتر کم می‌شود، چون برد با ۲ گل می‌تواند تنها تا اندازه اي بهتر از برد تک گله اسـت، ولی هردو از تساوی بهتر هستند.

زیان گزیری در شرط بندی چیست؟ | نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیش بینی

زیان گریزی میتواند تاکتیک هاي‌ اتخاذی در بازی اول بازی هاي‌ رفت و برگشت را هم توصیف کند. تیم هاي‌ میهمان رویکرد محتاطانه تری بـه خود می‌گیرند و سعی در استفاده از ضدحملات دارند در حالی کـه تیم هاي‌ میزبان میخواهند گلی نخورند، چون ارزش هر کدام از این گل ها، دو برابر حساب میشود.برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی و شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیون‌ها تومان باشید.

 

سود کردن در شرط بندی فوتبال 

اجتناب از گل خوردن در بازی هاي‌ رفت و برگشت میتواند مثال بسیار خوبی از این مساله باشد. کـه چطور زیان گریزی تنها روی نتیجه پایانی نه، بلکه روی نتیجه دلخواه تاثیر می‌گذارد. اگر تیمی برد ۳ بر صفر را هدف گیری کرده باشد، احتمالا مقابل هر نتیجه اي غیر از این، زیان گریز نشان خواهد داد. بـه خاطر این اسـت کـه چنین نتیجه اي، نقطه هدف، نتیجه مورد دلخواه، درنظر گرفته شده اسـت. هر پایانی غیر از این نتیجه، سبب ناامیدی خواهد بود. بـه همین صورت، اگر تیم میزبانی بـه دنبال گل نخوردن در دیداری باشد، زیان گریزی نه تنها شامل نتیجه، بلکه گل خوردن هم خواهد شد.

 

از جمله نمونه هاي‌ بسیار بارز زیان گریزی در تنیس و موقع سرویس زنی رخ می‌دهد. آمار تنیس حاکی از ان اسـت کـه سرویس دومی کـه در پی یک ضربه خطا نواخته میشود، آرام تر و نظارت شده تر اسـت تا دوباره خطا رخ نداده و امتیاز خودکاری از دست نرود.

زیان گزیری در شرط بندی چیست؟ | نکاتی در مورد زیان گزیری کاربران در پیش بینی

در حالی کـه ۶۵ درصد ضربات سرویس اول صحیح نواخته می‌شوند، ۷۵ درصد ان ها بـه نفع بازیکن سرور تمام میشود. در مورد سرویس هاي‌ دوم، نتیجه پنجاه پنجاه اسـت. بـه این معنا اسـت کـه شانس برد سرویس برای سرویس سریع اول و کند دوم، ۶۴.۵ درصد اسـت در حالی کـه اگر ۲ سرویس سریع زده شوند، آمار بـه ۶۵.۸ تغییر پیدا می‌کند. زیان گریزی در تنیس سبب می‌شود ۸.۷ درصد شانس بـه دست آوردن امتیاز سرویس بازیکن کمتر شود.

زیان گریزی و انتخاب سایت معتبر

زیان گریزی بـه ورزش هاي‌ حرفه اي همانند گلف و فوتبال محدود نمیشود. شرط بندان هم از ان رنج می‌برند و بـه خاطر وجودش، تصمیمات غیرمعقولانه اي می‌گیرند، برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی و شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید.

شرط بندی و کازینو را برای سرگرمی انتخاب کنیم یا درآمد و شغل ؟
شرط بندی و کازینو را برای سرگرمی انتخاب کنیم یا درآمد و شغل ؟
برای موفقیت در شرط بندی و قمار نیاز اسـت کـه در ابتدا راه خودتون رو انتخاب کنید تا بهترین سود ...
۱۵ راز پنهان در مورد سایت های شرط بندی و کازینو که شما نمیدانید!!
۱۵ راز پنهان در مورد سایت های شرط بندی و کازینو که شما نمیدانید!!
سایت های شرط بندی و کازینو سایت هاي‌ شرط بندی و کازینوهای انلاین رازهای پنهانی بسیاری دارند و سکوریتی هاي‌ بالایی ...
نحوه ارزیابی فرم تبانی پیش بینی فوتبال و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی
نحوه ارزیابی فرم تبانی پیش بینی فوتبال و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی
فرم تبانی پیش بینی فوتبال پیشبینی فوتبالی یکی از روش هاي‌ درآمد زایی از اینترنت اسـت کـه بـه اسانی و با ...
نتیجه دقیق دیدار لیورپول و منچستر یونایتد لیگ برتر انگلیس با ضرایب بالا
نتیجه دقیق دیدار لیورپول و منچستر یونایتد لیگ برتر انگلیس با ضرایب بالا
نتیجه دقیق دیدار لیورپول منچستر یونایتد در هفته جدید بـه مصاف یاران محمد صلاح می روند کـه این بازی بسیار حساس ...
پیش بینی فوتبال و برنامه ی زمانی برای شرط بندی و درآمد ۱۰۰ میلیونی
پیش بینی فوتبال و برنامه ی زمانی برای شرط بندی و درآمد ۱۰۰ میلیونی
پیش بینی فوتبال و برنامه ی زمانی پیشبینی فوتبال یکی از روش های‌ بسیار عالی برای موفقیت در شرط بندی اسـت ...
آموزش بازی پولساز شهر سگ ها + ترفند و قوانین لازم Puppy Town
آموزش بازی پولساز شهر سگ ها + ترفند و قوانین لازم Puppy Town
آموزش بازی پولساز شهر سگ ها Puppy Town شهر سگ ها یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه بـه شـما ...
ترفند یکجا parlay و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی در پیش بینی فوتبال (استراتژی پارلی)
ترفند یکجا parlay و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی در پیش بینی فوتبال (استراتژی پارلی)
ترفند یکجا parlay و ایجاد درآمد ۵۰ میلیونی یکجا parlay یکی از ترفند هاي‌ برد در پیشبینی فوتبال اسـت کـه میتواند ...
آیا پیش بینی فوتبال میتواند شغل همیشگی باشد یا نه؟
آیا پیش بینی فوتبال میتواند شغل همیشگی باشد یا نه؟
پیش بینی های‌ فوتبالی و ورزشی یکی از منابع سود و درامد از بازی های‌ اینترنتی اسـت و میتواند سرمایه ...
معرفی بهترین گزینه های پیش بینی ورزشی و فوتبالی (کاملا رایگان)
معرفی بهترین گزینه های پیش بینی ورزشی و فوتبالی (کاملا رایگان)
برای موفقیت در پیشبینی هاي‌ ورزشی و درصدهای پیروزی بالا نیاز اسـت کـه سود خوبی و مهارت کافی را دراین ...
پیش بینی فوتبال با موبایل راحت تر است یا لپ تاپ ؟‌ (+معرفی سایت معتبر)
پیش بینی فوتبال با موبایل راحت تر است یا لپ تاپ ؟‌ (+معرفی سایت معتبر)
پیشبینی های‌ فوتبالی یکی از بهترین روش های‌ درامد زایی در سایت های‌ شرط بندی و پیشبینی اسـت و موبایل ...
۱۰ روش برای ترفند برد در پیش بینی فوتبال به صورت میکس و تک (تضمینی)
۱۰ روش برای ترفند برد در پیش بینی فوتبال به صورت میکس و تک (تضمینی)
پیشبینی و شرط بندی هاي‌ فوتبال یکی از روش هاي‌ درامد زایی از اینترنت اسـت کـه میتواند سود خوبی بـه ...
آدرس سایت استقلال بت esteghlal bet معتبر در زمینه پیش بینی فوتبال
آدرس سایت استقلال بت esteghlal bet معتبر در زمینه پیش بینی فوتبال
esteghlal bet استقلال بت یکی از سایت هاي‌ معتبر در زمینه پیشبینی هاي‌ فوتبال اسـت و شـما میتوانید شرط بندی ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی