با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

شرط بندی ارزشمند جزو آموزش هاي‌ مهم پیشبینی و شرط بندی دنیای ورزش اسـت کـه بـه شـما کمک می کند درآمد خودرا بسیار ارتقا دهید در ادامه با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید و سایت برترین بی را دنبال نمایید. 

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

شرط بندی ارزشمند چیست؟

این شرط بندی راه رسیدن بـه یک سود منطقی و با ثبات اسـت و شـما بوسیله این روش در دراز مدت بـه یک سود خوب خواهید رسید و درصورت عدم رعایت این موضوع طبق معمول فرصت رسیدن بـه سود را از دست میدهید. بیشتر کاربران جذب شرط هایي میشوند کـه بـه ظاهر احتمال برد در انها زیاد اسـت و ترجیح می‌دهند کـه بر روی آن سرمایه گذاری کنند.

 

در صورتی کـه باوجود برد دراین نوع شرط بندی ها و بدست آوردن پول خوب این وضعیت طبق معمول موقتی می باشد. و در دراز مدت متوجه میشوید کـه اکثر شرط بندی هاي‌ شـما بـه نفع سایت بوده اسـت و در واقع شـما بیشتر از سود ضرر کرده‌اید.

 

بـه طور کلی موضوعی کـه شـما باید بـه خود بقبولانید این اسـت کـه اصل اساسی شرط بندی تعداد زیاد و برد هاي‌ زیاد نیست بلکه کیفیت و ارزش شرطی اسـت کـه شـما برای آن‌انرژی و هزینه صرف میکنید.مهم‌ترین مسئله این اسـت کـه شـما بتوانید ضریب بازی و شرط را بـه درستی بررسی کنید و مفهوم ارزشمند یا value betting را بـه خوبی درک کنید.

 

ساده‌ترین مثالی کـه برای این شرط بندی میتوان زد تا شـما بـه خوبی متوجه موضوع شوید ؛ بازی شیر یا خط می باشد. همه ی ي ما میدانیم کـه احتمال این کـه شیر بیاید ۵۰ درصد و احتمال خط آمدن هم همین طور می‌باشد.

 

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

حالا فرض کنید : سایتی برای شیر ضریب ۲ و برای خط ضریب ۳ میدهد. با این کـه میدانیم احتمال اتفاق افتادن هر یک از آنها ۵۰ درصد می باشد ولی با توجه بـه ضرایب ترجیح می‌دهیم کـه شانس خودرا با ضریب بالاتر امتحان کنیم تا اگر برنده شدیم مبلغ بیشتری را هم برنده شویم.

 

شرط بندی ارزشمند و میکس 

دراین مرحله باید توضیح بدم کـه شـما چطوری باید درصد یک ضریب رو بـه دست بیارید و بفهمید سایت ها چه درصدی از موفقیت برای اون ضریبی کـه دادن رو تصور می کنند ف فرمول بـه دست اورن درصد یک ضریب خیلی سادست کـه در ادامه توضیح میدم حالا ما با علم بـه این کـه میدونیم هردو احتمالبرابر هستن ؛ می تونیم از طریق فرمول زیر بـه شکل درصد متوجه بشیم کـه یک شرط با ارزش مثبت چگونه هست.

 

فرمول بـه این شکل هست

۱ / ضریب « یک تقسیم بر ضریب »

حاصل همیشه عدید بین ۰ و ۱ خواهد بود ؛ اما برای این کـه درصد رو بـه دست بیاریم باید یک فاکتور دیگه هم اضافه کنیم :

۱ / ضریب * ۱۰۰ « یک تقسیم بر ضریب ضرب در ۱۰۰ »

 

این فرمول بـه شـما این امکان را میدهید درصد موفقیت ضریب از طرف سایت ها رو متوجه بشید

حالا ضریب شیر رو جای گذاری میکنیم

۱ / ۳ * ۱۰۰ = ۳۳٫۳۳% « ۱ تقسیم بر ۳ ؛ ضربدر ۱۰۰ = ۳۳٫۳۳% »

 

خب با این فرمول متوجه شدیم اون شخص یا سایتی کـه همچین ضریبی بـه ما ارائه داده یعنی ۳۳٫۳۳% برای اون شانس قائل هست ؛ ما از قبل میدونیم کـه احتمال برد ۵۰ بـه ۵۰ هست و حالا سایت ضریب بالاتری بـه اون داده و تنها ۳۳% بـه اون شانس داده ؛ پس این یک مثال کامل از شرط با ارزش مثبت هست

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

مثال شرط بندی ارزشمند

حالا درصد ضریب خط رو ارزیابی می‌کنیم

۱ / ۱٫۵ * ۱۰۰ = ۶۶٫۶۷% « ۱ تقسیم بـه ۱٫۵ ضرب در ۱۰۰ = ۶۶٫۶۷% »

 

خب بازهم میدانیم احتمال کاملا ۵۰ بـه ۵۰ هست امام درصد موفقیت ضریب آن از ظرف سایت ۶۶٫۶۷ هست ؛ و بزرگنمایی برای این ضریب انجام شده و ضریب ارائه شه از ارزش شرط کمتره ؛ پس نتیجه می‌گیرم این یک شرط با ارزش منفی اسـت.

 

امیدوارم با این مثال تفاوت کامل شرط با ارزش مثبت و شرط با ارزش منفی رو درک کرده باشید.

شـما برای موفقیت در دراز مدت نیاز بـه شرط هاي‌ با ارزش مثبت دارید

 

بـه همین دلیل اسـت کـه شرطبندی ارزشمند بسیار مهم و اساسی اسـت ؛ شـما باید بـه این قابلیت برسید کـه بتوانید اینگونه شرط ها را شناسایی کنید ؛ زیرا اینگونه شرط ها هستند کـه باعث افزایش سرمایه شـما میشوند ؛ مطمئنا شرط هاي‌ ارزشمند همیشه هم برنده نخواهند بود اما بـه شـما تضمین میدهند در دارز مدت شـما یک فرد برنده با تراز مالی مثبت هستید

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

خب دوباره از همون مثال سکه استفاده می‌کنم، اگر ما ۱۰۰ شرط بـه مبلغ ۱۰ تومان ببندیم رو شیر یا خط بـه صورت تئوری باید انتظار داشته باشیم کـه ۵۰ شرط ما درست باشد ؛ اگر ضریب ۳ را انتخاب کنیم ما پس از ۵۰ پیروزی « ۳۰*۵۰ » باید ۱۵۰۰ تومن داشته باشیم و در ازای ۵۰ باختی کـه خواهیم داشت ۵۰۰ تومن هم از دست میدهیم ؛ و در نهایت ۱۰۰۰ تومان سود میکنیم

 

چگونه بفهمیم کجا شرط بندی ارزشمند کنیم؟

این روش دارای ۲ مرحله می‌باشد:

مرحله اول : ابتدا احتمالات را بررسی میکنیم تعیین درصد احتمالی

مرحله دوم : مقایسه درصدی کـه تعیین کردیم با درصد ضرایب سایت ها

 

ابتدا باید درصد احتمالی را مشخص کنید کـه مثلاً احتمال صحیح بودن کدام شرط چند درصد می‌باشد بعد از این کـه این درصد را مشخص کردیم بـه مقایسه درصدها با ضرایبی کـه در اختیار داریم میپردازیم کـه کار بسیار ساده اي می‌باشد.

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

تشخیص مرحله اول بسیار پیچیده و سخت می باشد و کاملا مربوط بـه هنر تشخیص شـما دارد ؛ این کـه با توجه بـه فاکتور ها و آمار هاي‌ قبلی چه تصمیمی بگیرید کاملا بـه خودتان بستگی دارد و در آخر بعد از تصمیم نهایی باید بـه تشخیص خود اعتماد کنبد و این را هم درنظر بگیرید کـه هبچ کسی نمیتواند همیشه ۱۰۰ درصد درست پیشبینی کند.

 

حتماً زمانی کـه می‌خواهید این ارزشیابی را انجام دهید بـه تمامی منابع کـه فکر می کنید مفید باشد رجوع کنید و یک تحقیق کامل همراه با حس و هنر و علم تشخیص خودتان بـه شـما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را بگیرید.

 

شرط هایي کـه بـه نفع شـما هستند شرط هایي با ارزش مثبت می باشند و برای این کـه بـه یک سود معقول و منطقی برسید نیاز بـه انتخاب ارزش هاي‌ مثبت دارید، اینچنین شرط هایي باعث پیشرفت شـما و افزایش مبلغ حساب شـما می‌شوند، قطعا هیچ شرطی همیشه برنده نیست اما شرط بندی ارزشمند شـما را بـه یک فرد با نمودار مالی رو بـه صعود و مثبت تبدیل خواهد کرد.

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

چگونه شرط ارزشمند را پیدا کنیم؟

خب فکر مکینم در پست هاي‌ قبلی کاملا مفهوم و معنای پایه ي شرط ارزشمند رو پیدا کرده باشید ؛ تضمین میدم از هم اکنون بـه بعد و با فکر کردن بـه این موضوع و تمرین دراین راه کم کم خیلی آسان میتونید همچین شرطه هایي رو پیدا کنید و تشخیص بدید ؛ اما چند تا توصیه کـه در شروع راه میتونه کمکتون کنه

 

۱- روی چیزی شرط ببندید کـه ازش سر در میارید
۲- چند فاکتور مختلف رو درنظر بگیرید
۳- قبل از این کـه بـه ضرایب نگاه کنید احتمالات شخصی خودتون را ارزیابی کنید
۴- گول ضرایب را نخورید

 

نخستین نکته کـه کاملا مشخص هست اما بازهم ارزش اشاره کردن رو داره ؛ شـما شانس بسیار بیشتری برای پیدا کردن یه شرط خوب دارید وقتی اون ورزش رو بشناسید ؛ از نزدیک دنبال نمایید ؛ بازیکن ها رو بشناسید ؛ عواملی کـه روش تاثیر داره رو بدونید چی هست ؛ پس سعی کنید روی ورزشی شرطبندی کنید کـه اطلاعات کاملی ازش دارید.

 

زمانی کـه شـما بدونید چه فاکتورهایی در نتیجه نهایی تاثیرگذار هست ؛ مطمین میشید کـه شرطی کـه انتخاب کردید بـه اون فاکتور ها نزدیک هست و میتونه بـه نفع شـما باشه ؛ در غیر این صورت شـما شانس چندانی برای یک پیشبینی خیلی دقیق نخواهید داشت.

 

خیلی مهمه شـما قبل از این کـه بـه ضرایب نگاه کنید و بزارید روی نظر شـما تاثیری بزارن ؛ خودتون برای اون بازی ضریب و درصد مشخص کنید ؛ همون روشی کـه در پست قبلی هم گفتم ؛ ممکنه بـه نظر زیاد مهم نیاد اما مطمئن باشید کـه دیدن ضریب بـه صورت ناخوداگاه روی نظر شـما تاثیر میزاره ؛ پس این مورد رو حتماً رعایت کنید.

با آموزش شرط بندی ارزشمند 30 میلیون برداشت کنید ! | شرط بندی ارزشمند چیست؟

جمع بندی 

امیدوارم هستیم تا بـه اینجای کار با درک مفهموم کلی شرطبندی ارزشمند بتونید مسیر شرطبندی خودتون رو بـه سمت موفقیت تغییر بدید ؛ مطمئنن اسون نخواهد بود اما با تحقیق و تمرین شـما می تونید شرط هاي‌ ارزشمند پیدا کنید و ازشون استفاده کنید.

 

دقت کنید هیچ چیز دراین راه ۱۰۰% نیست و فقط زدن شرط هاي‌ ارزشمند بـه شـما تضمینی نمیده کـه بـه موفقیت برسید، برای ورود بـه سایت شرط بندی فوتبالی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک کنید و برنده میلیون‌ها تومان شوید . 

 

نحوه شرط بندی در مراسم بت آواردز 2022 BET Awards | انتخاب بهترین ها
نحوه شرط بندی در مراسم بت آواردز 2022 BET Awards | انتخاب بهترین ها
بت آواردز 2022 BET Awards یکی از مراسم هاي‌ بزرگ امریکایی اسـت و بسیار مشهور می‌باشد و شـما میتوانید دراین ...
نکاتی در مورد شرط بندی وقتی که میبازید (ترفند برد در بت)
نکاتی در مورد شرط بندی وقتی که میبازید (ترفند برد در بت)
شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی منبع برد ها و باخت هاي‌ شـما هستند و شـما باید در مواقع برد ...
پول خود را در شرط بندی با اتریوم در عرض 1 ساعت 2 برابر کنید!! (100% تضمینی)
پول خود را در شرط بندی با اتریوم در عرض 1 ساعت 2 برابر کنید!! (100% تضمینی)
شرط بندی با ارز اتریوم یکی از خفن ترین روش هاي‌ درامد زایی در سایت هاي‌ شرط بندی در دنیا ...
نکات مهم برای شرط بندی مقدماتی برای آماتورها + معرفی سایت برتر
نکات مهم برای شرط بندی مقدماتی برای آماتورها + معرفی سایت برتر
شرط بندی مقدماتی برای آماتورها خب امروز می‌خواهیم دراین مقاله در مورد افرادی صحبت کنیم کـه بـه تازگی وارد سایت هاي‌ ...
۷ دلیل برای اینکه در شب شرط بندی نکنید و دلیل از بین رفتن سرمایه شما
۷ دلیل برای اینکه در شب شرط بندی نکنید و دلیل از بین رفتن سرمایه شما
شرط بندی و پیشبینی کردن بازی هاي‌ کازینویی و حتی پیشبینی هاي‌ ورزشی در شب ممکن اسـت باعث از بین ...
۶ تجربه و مهارت که در شرط بندی برای اولین بار تجربه میکنید (نکات رایگان)
۶ تجربه و مهارت که در شرط بندی برای اولین بار تجربه میکنید (نکات رایگان)
شرط بندی برای اولین بار تجربه اگر شـما برای یک درامد خوب بـه بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی هاي‌ ورزشی ...
معرفی بهترین آهنگ های مخصوص شرط بندی و کازینو (تاثیر موسیقی در قمار)
معرفی بهترین آهنگ های مخصوص شرط بندی و کازینو (تاثیر موسیقی در قمار)
جالبه کـه بدونید اهنگ و موسیقی در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی بسیار سود بالایی میتواند بـه شـما بدهد ...
نحوه غلبه بر استرس در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی
نحوه غلبه بر استرس در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی
یکی از دلایل اصلی کـه کاربران در بازی هاي‌ شرط بندی و کازینویی می بازند مبحث غلبه بر استرس هستش ...
انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)
انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)
انواع شرط بندی های ورزشی شـما برای موفقیت در شرط بندی ورزشی نباید طرف انواع شرط بندی ها بروید زیرا جز ...
ترفندهایی برای سود قطعی در شرط بندی و کازینو بدون ریسک (استراتژی آربیتاژ)
ترفندهایی برای سود قطعی در شرط بندی و کازینو بدون ریسک (استراتژی آربیتاژ)
برای موفقیت در سایت هاي‌ شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی باید بـه چند ترفند توجه کنید تا بدون ریسک ...
چگونه در شرط بندی و کازینو باخت های خود را جبران کنیم؟ (ترفند برد در شرط بندی)
چگونه در شرط بندی و کازینو باخت های خود را جبران کنیم؟ (ترفند برد در شرط بندی)
برای موفقیت در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی همانطور کـه برد دارد باخت هاي‌ خودرا دارد و شـما باید ...
آیا می‌دانید که می‌توانید روی شرط‌ بندی‌ها هم شرط بندی کنید! (سود آورترین سرمایه گذاری)
آیا می‌دانید که می‌توانید روی شرط‌ بندی‌ها هم شرط بندی کنید! (سود آورترین سرمایه گذاری)
برای موفقیت در دنیای شرط بندی و سرمایه گذاری باید بسیار مهارت کافی را داشته باشید در ادامه با بهترین ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی