آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت

آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت

آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات

بازی های‌ دورهمی وقتی که اسمش را می‌شنویم ناخود اگاه بـه بازی های‌ مافیا و یا جرات حقیقت پی می بریم بازی 21 جرات بسیار بازی جذاب و سرگرم کننده ای اسـت در ادامه با آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

بازی 21 جرات چیست؟ 

بـه گزارش برترین بی بازی 21 جرات یک بازی مهمانی مهیج و سریع اسـت. بسیار شبیه بـه حقیقت یا جرات و وضعیت ، حقیقت یا جرات اسـت. این بازی برای دوستانی که نمی‌ترسند از مناطق راحتی خود خارج شوند و چیزهای جدید را امتحان کنند ایده آل اسـت.

آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت

برای خوابها ، مسافرت‌های اردوگاهی یا بعد از پاتوق های‌ مدرسه عالی اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی 21 جرات کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

آموزش کامل بازی 21 جرات

بازیکن A: “1 ، 2 ، 3.” بازیکن B: “4 ، 5” بازیکن C: “6 ، 7 ، 8.” بازیکن D: “9 ، 10.” بازیکن A: “11.” بازیکن B: “12.” بازیکن C: “13 ، 14 ، 15” بازیکن D: “16.” بازیکن A: “17 ، 18.” بازیکن B: “19 ، 20” بازیکن C: “21.” در این حالت ، بازیکن C مجبور شد که بگوید “21.”برای ورود بـه سایت معتبر بازی 21 جرات کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

بازیکن A: “1 ، 2 ، 3.” بازیکن B: “4.” بازیکن C: “5 ، 6.” بازیکن D: “7 ، 8 ، 9.” بازیکن E: “10 ، 11” بازیکن F: “12.” بازیکن A: “13.” بازیکن B: “14 ، 15 ، 16” بازیکن C: “17.” بازیکن D: “18” بازیکن E: “19.” بازیکن F: “20.” بازیکن A: “21.” در این حالت ، بازیکن A مجبور شد که بگوید “21.”

 

بـه کسی که گفت «21. “بازیکن باخت با جرات ارائه می شود. اگر این بازیکن از قبول جرات خودداری کند ، آنها از بازی خارج میشوند. هر جرات باید ایمن ، سرگرم کننده و بی ضرر باشد. اگر جرات را بپذیرید و کامل کنید ، در بازی باقی خواهید ماند. شما و دوستانتان می توانید بـه روش های‌ مختلفی جرات کنید:

 

کل گروه ، بـه استثنای شخصی که گفت “21” ، میتوانند جرات کنند.بازیکنان فردی می توانند جسارت شخصی را که “21” گفته اسـت بیابند.

 

روش 1 بازی کلاسیک 

گروهی از دوستان را جمع کنید و شخصی را برای شروع بازی انتخاب کنید. 21 Dares یک بازی مهمانی مهمانی اسـت که میتوانید با یک گروه بزرگ از آشنایان یا یک گروه کوچک از دوستان نزدیک بازی کنید. وقتی همه ی ي دوستانتان آماده بازی هستند ، دور خود بنشینید. شخصی را برای شروع بازی انتخاب کنید.

 

اگر داوطلبی وجود ندارد یا هرکسی میخواهد شروع کند ، یک حلقه حلزونی کنید یا نی بکشید تا مشخص کنید چه کسی ابتدا شمارش را شروع می کند.

 

از 1 تا 21 بـه صورت گروهی حساب کنید. در طول یک دور 21 دلاری ، بازیکنان بـه ترتیب یک ، دو یا سه عدد را بـه ترتیب 21 حساب میکنند. هدف این اسـت که از گفتن “21” – هر کسی که مجبور بـه گفتن “21” شود ، اجتناب کند. میتوانید اعدادی را که می گویید انتخاب کنید – هیچ الگوی تعیین شده ای وجود ندارد که باید از انها پیروی کنید. نمونه هایی از این روند شمارش شامل:

 

بازیکن A: “1 ، 2.” بازیکن B: “3 ، 4 ، 5.” بازیکن C: “6.” بازیکن D: “7 ، 8 ، 9.” بازیکن A: “10.” بازیکن B: “11 ، 12 ، 13.” بازیکن C: “14 ، 15 ، 16”. بازیکن D: “17 ، 18 ، 19” بازیکن A: “20.” بازیکن B: “21.” در این حالت ، بازیکن B مجبور شد بگوید “21.”

 

اعداد تصادفی در 21 جرات 

برای ایجاد جسارت بـه طور تصادفی از یک برنامه یا وب سایت استفاده کنید.قبل از شروع بازی ، همه ی ي میتوانند جرأت ها را در برگه های‌ جداگانه بنویسند. این تکه های‌ کاغذ را از وسط تا کنید و سپس آنها را در یک کاسه یا کلاه قرار دهید. وقتی شخصی مجبور می شود “21” بگوید ، جرات تصادفی را از ظرف خارج میکند.

آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت

یک دور دیگر از 21 جرات بازی کنید. هنگامی که بازیکن جرات بازی را بـه اتمام رساند ، دور تمام می شود. مشخص کنید چه کسی مرحله بعدی را شروع میکند. بـه عنوان یک گروه تا 21 حساب کنید ، بـه شخصی که گفت “21” جرات کنید و تکرار کنید. بازی 21 Dares را ادامه دهید تا این که فقط یک بازیکن باقی بماند یا دوستانتان آماده رفتن بـه فعالیت بعدی باشند.

 

روش 2

گروهی از دوستان را با هم جمع کنید و شخصی را برای شروع بازی انتخاب کنید. 21 Dares: Situation، Truth، or Dare Edition یک تنوع هیجان انگیز از بازی مهمانی کلاسیک اسـت. شما می توانید این بازی را با یک گروه کوچک BFF در یک مهمانی خواب یا یک گروه بزرگ از دوستان در تعطیلات انجام دهید. هنگامی که گروه شما در یک حلقه قرار گرفت ، یک نفر را برای شروع بازی انتخاب کنید.

 

بـه صورت گروهی تا 21 حساب کنید. بـه عنوان یک گروه ، بازیکنان بـه ترتیب یک ، دو یا سه عدد را بـه ترتیب از 1 تا 21 می شمارند. بازیکنی که باید بگوید “21” ، دور را می بازد و باید یک حقیقت را بگوید ، یک جرات را تکمیل کند ، یا یک موقعیت را پاسخ دهد سوال اعدادی که میگویید کاملاً انتخاب شماست – هیچ الگوی خاصی وجود ندارد که باید انها را دنبال کنید. نمونه هایی از این روند شمارش شامل:

 

بازیکن A: “1 ، 2 ، 3.” بازیکن B: “4 ، 5” بازیکن C: “6 ، 7 ، 8.” بازیکن D: “9.” بازیکن E: “10 ، 11 ، 12.” بازیکن A: “13 ، 14 ، 15.” بازیکن B: “16 ، 17” بازیکن C: “18” بازیکن D: “19 ، 20” بازیکن E: “21.” در این حالت ، بازیکن E مجبور شد که بگوید “21.”

 

بازیکن A: “1.” بازیکن B: “2 ، 3 ، 4.” بازیکن C: “5 ، 6 ، 7.” بازیکن D: “8 ، 9 ، 10.” بازیکن A: “11.” بازیکن B: “12 ، 13 ، 14” بازیکن C: “15” بازیکن D: “16 ، 17 ، 18.” بازیکن A: “19.” بازیکن B: “20.” بازیکن C: “21.” در این حالت ، بازیکن C مجبور شد که بگوید “21.”

 

انواع روش های بازی 21 جرات 

بازیکن A: “1.” بازیکن B: “2 ، 3 ، 4.” بازیکن C: “5 ، 6 ، 7” بازیکن D: “8.” بازیکن E: “9.” بازیکن F: “10 ، 11 ، 12.” بازیکن G: “13 ، 14” بازیکن H: “15 ، 16.” بازیکن A: “17 ، 18 ، 19” بازیکن B: “20.” بازیکن C: “21.” در این حالت ، بازیکن C مجبور شد که بگوید “21.”

آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت

بـه کسی که گفت “21” اجازه دهید حقیقت ، جرات یا شرایط را انتخاب کند. بازیکنی را که مجبور اسـت “21” را بگوید با سه گزینه حاضر کنید ، حقیقت ، جرات یا وضعیت. اگر حقیقت را انتخاب کردند ، از انها سوالی بپرسید که باید صادقانه بـه آن پاسخ دهند.

 

اگر بازیکن جرات را انتخاب کرد ، جرات کنید که یک عمل خاص را انجام دهد. اگر فرد موقعیتی را انتخاب کرد ، با چهار گزینه مجزا بـه او موقعیت دهید. هنگامی که یک بازیکن از پاسخ دادن بـه یک سوال امتناع می ورزد یا جرات خود را کامل میکند ، انها از بازی خارج میشوند. شما تا زمانی که جرات خود را کامل کنید ، واقعیت را بگویید یا بـه سوال موقعیتی پاسخ دهید ، در بازی خواهید ماند.

 

نمونه هایی از شرایط عبارتند از:

“اگر جان ، گراهام ، دیو ، اریک در داخل یک ساختمان در حال سوختن بودند ، چه کسی را پس انداز می‌کردی؟”

 

“اگر جنا ، هدر ، لیا و الکسا هر کدام از شما برای رقص بخواهند ، بـه چه کسی میگویید” بله “؟”

 

“پسر عموی مورد علاقه شما کیست: گرانت ، پاتریک ، علی یا زکه؟”

 

“اگر بتوانید در تعطیلات بهار یک دوست با خود ببرید ، آیا رودریگو ، میسون ، ساول یا مانی را انتخاب میکنید؟”

 

دور دیگری از 21 Dares: Truth، Dare یا Situation Edition را بازی کنید. بعد از این که بازیکن جرات کرد یا بـه سوال پاسخ داد دور تمام می‌شود. بازیکن جدیدی را برای شروع دور بعدی انتخاب کنید. از 1 تا 21 بـه عنوان یک گروه حساب کنید ، یک باخت را با یک حقیقت ، جرات یا وضعیت ارائه دهید و تکرار کنید. شما میتوانید بازی را ادامه دهید تا فقط یک بازیکن باقی بماند یا زمان فعالیت بعدی فرا رسیده باشد.

 

جمع آوری اعداد در 21 جرات 

گروهی از دوستان را جمع کنید و در یک حلقه بنشینید. در این تنوع 21 درسی ، بازیکنان بـه جای شمارش از 1 تا 21 بطری را می چرخانند. شما میتوانید 21 Dares: Spin-the-Bottle Edition را با یک گروه بزرگ از غریبه ها یا یک جمع کوچک از دوستان نزدیک بازی کنید. بطری خالی را بگیرید و بـه صورت دایره ای نشسته باشید.اگر بطری ندارید ، بـه جای آن از قلم یا لیوان استفاده کنید.

 

بطری را بچرخانید. بطری را در وسط دایره قرار دهید و از یک بازیکن بخواهید آن را بچرخاند. صبر کنید تا چرخش بطری بـه خودی خود متوقف شود. بازیکنی که در انتهای بطری بـه آن اشاره میکند باید یک حقیقت ، جرات یا شرایط را ارائه دهد. بازیکنی که بالای بطری بـه آن اشاره میکند باید بـه سوال پاسخ دهد یا جرات را کامل کند.

 

اگر بازیکن از پاسخ دادن بـه سوال خودداری کند یا جرات خود را کامل کند ، پس انها از بازی خارج میشوند. اگر جرات را کامل کنید ، حقیقت را بـه اشتراک بگذارید یا بـه یک سوال موقعیتی پاسخ دهید ، در بازی باقی خواهید ماند.

 

حقیقت: سوالی از بازیکن بپرسید که باید صادقانه بـه آن پاسخ دهند.

 

جرات: برای انجام یک کار خاص بازیکن را بـه چالش بکشید.

 

بازی 21 جرات

وضعیت: با چهار گزینه مشخص موقعیتی را بـه بازیکن بدهید. “کمترین معلم مورد علاقه شما کیست: آقای اسمیت ، خانم گومز ، خانم بل ، یا آقای ثبت اختراع؟” “آیا ترجیح می‌دهید جانی ، بیل ، گیل یا خاویر را ببوسید؟” “کدام یک از افراد مشهور را میخواهید قرار دهید: جنیفر لارنس ، امی شومر ، کیم کارداشیان یا رونی مارا؟”

آموزش بازی بسیار جذاب 21 جرات هیجان انگیز تر از جرات حقیقت

یک دور دیگر بازی کنید. چرخش بطری را بـه نوبت ادامه دهید. یکدیگر را بـه جرات سرگرم کردن بـه چالش بکشید ، سوال های‌ چالش برانگیز بپرسید و موقعیت های‌ سخت را رقم بزنید بطری را بچرخانید تا جایی که فقط یک بازیکن باقی بماند .

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

مردم خسته شوند ، یا وقت آن اسـت که بـه بازی بعدی برویم.در صورت تمایل ، قوانین خود را اضافه کنید، برای ورود بـه سایت معتبر بازی 21 جرات کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

کمیسیون شرط بندی چیست؟ | آسان ترین روش درآمدزایی تضمینی
کمیسیون شرط بندی چیست؟ | آسان ترین روش درآمدزایی تضمینی
کمیسیون هاي‌ شرط بندی یکی از روش هایي درآمدزایی اسـت کـه کاربران می‌توانند با ریسک بسیار کم سود بسیار خوبی ...
شرط بندی مستقیم چیست؟ | راهنمایی پولساز ترین ترفند شرط بندی ورزشی و کازینو
شرط بندی مستقیم چیست؟ | راهنمایی پولساز ترین ترفند شرط بندی ورزشی و کازینو
استراتژی و داشتن یک ترفند بسیار شـما را در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی هاي‌ ورزشی جلو میندازد ٬‌ ...
برد 100 میلیونی با معادلات ریاضی در شرط بندی (کاملا رایگان)
برد 100 میلیونی با معادلات ریاضی در شرط بندی (کاملا رایگان)
موفقیت در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی نیازمند بعضی از احتمالات میباشد کـه این احتمالات برای ریاضی دان ها ...
نحوه شرط بندی در مراسم بت آواردز 2022 BET Awards | انتخاب بهترین ها
نحوه شرط بندی در مراسم بت آواردز 2022 BET Awards | انتخاب بهترین ها
بت آواردز 2022 BET Awards یکی از مراسم هاي‌ بزرگ امریکایی اسـت و بسیار مشهور می‌باشد و شـما میتوانید دراین ...
نکاتی در مورد شرط بندی وقتی که میبازید (ترفند برد در بت)
نکاتی در مورد شرط بندی وقتی که میبازید (ترفند برد در بت)
شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی منبع برد ها و باخت هاي‌ شـما هستند و شـما باید در مواقع برد ...
پول خود را در شرط بندی با اتریوم در عرض 1 ساعت 2 برابر کنید!! (100% تضمینی)
پول خود را در شرط بندی با اتریوم در عرض 1 ساعت 2 برابر کنید!! (100% تضمینی)
شرط بندی با ارز اتریوم یکی از خفن ترین روش هاي‌ درامد زایی در سایت هاي‌ شرط بندی در دنیا ...
نکات مهم برای شرط بندی مقدماتی برای آماتورها + معرفی سایت برتر
نکات مهم برای شرط بندی مقدماتی برای آماتورها + معرفی سایت برتر
شرط بندی مقدماتی برای آماتورها خب امروز می‌خواهیم دراین مقاله در مورد افرادی صحبت کنیم کـه بـه تازگی وارد سایت هاي‌ ...
۷ دلیل برای اینکه در شب شرط بندی نکنید و دلیل از بین رفتن سرمایه شما
۷ دلیل برای اینکه در شب شرط بندی نکنید و دلیل از بین رفتن سرمایه شما
شرط بندی و پیشبینی کردن بازی هاي‌ کازینویی و حتی پیشبینی هاي‌ ورزشی در شب ممکن اسـت باعث از بین ...
۶ تجربه و مهارت که در شرط بندی برای اولین بار تجربه میکنید (نکات رایگان)
۶ تجربه و مهارت که در شرط بندی برای اولین بار تجربه میکنید (نکات رایگان)
شرط بندی برای اولین بار تجربه اگر شـما برای یک درامد خوب بـه بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی هاي‌ ورزشی ...
معرفی بهترین آهنگ های مخصوص شرط بندی و کازینو (تاثیر موسیقی در قمار)
معرفی بهترین آهنگ های مخصوص شرط بندی و کازینو (تاثیر موسیقی در قمار)
جالبه کـه بدونید اهنگ و موسیقی در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی بسیار سود بالایی میتواند بـه شـما بدهد ...
نحوه غلبه بر استرس در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی
نحوه غلبه بر استرس در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی
یکی از دلایل اصلی کـه کاربران در بازی هاي‌ شرط بندی و کازینویی می بازند مبحث غلبه بر استرس هستش ...
ترفندهایی برای سود قطعی در شرط بندی و کازینو بدون ریسک (استراتژی آربیتاژ)
ترفندهایی برای سود قطعی در شرط بندی و کازینو بدون ریسک (استراتژی آربیتاژ)
برای موفقیت در سایت هاي‌ شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی باید بـه چند ترفند توجه کنید تا بدون ریسک ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی