استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

امروز می خواهیم یک ترفند از استراتژی هاي‌ کلی کرایتریون براتون باز و معرفی کنیم کـه سود چند میلیونی بـه شـما میدهد در ادامه با استراتژی کلی کرایتون برگ برنده شـما در شرط بندی و پیشبینی هاي‌ ورزشی سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

معرفی ترفند کلی کرایتریون

معیار کلی یک استراتژی اسـت کـه می تواند در چندین شکل از قمار از جمله شرط بندی ورزشی استفاده شود. همچنین می تواند منبعی برای اشکال مختلف سرمایه‌گذاری نیز باشد.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

زیرا وظیفه اصلی ان ایجاد تعادل مناسب بین ریسک و پاداش ودر عین حال کاهش نوسانات اسـت. در رابطه با شرط بندی ورزشی، این در مورد بـه حداکثر رساندن بازده بالفعل در شرط بندی و بـه حداقل رساندن شانس از دست دادن کل سرمایه اسـت. از آنجایی کـه این دو مورد از اهداف اساسی در هنگام شرط بندی روی ورزش هستند، معیار کلی استراتژی ارزش کاوش اسـت.

 

اگر چه در استفاده از این استراتژی شرط بندی پیچیدگی هایي وجوددارد، اما در بین تعداد زیادی از شرط بندی ها محبوبیت دارد. در واقع، تعداد زیادی از قماربازان حرفه اي هستند کـه بـه ان سوگند می‌خورند. با این حال، با این گفته، تعداد زیادی از کارشناسان نیز وجود دارند کـه ادعا میکنند اینکار بی فایده اسـت. دراین مقاله سعی خواهیم کرد مشخص کنیم کـه چه کسی درست اسـت و چه کسی اشتباه می کند.برای شروع، بـه دو مورد از متداول ترین سؤالات درباره این استراتژی پاسخ خواهیم داد.

 

آيا کلی کرایتریون یک ریاضی است ؟‌

ما بـه ریاضیات این استراتژی نیز نگاه خواهیم کرد و دقیقاً نحوه استفاده از ان را در عمل توضیح خواهیم داد. ما همچنین مزایا و معایب ان را بررسی خواهیم کرد و برای نتیجه گیری، دیدگاه خودرا در مورد این کـه آیا این استراتژی ارزش استفاده دارد یا خیر را ارائه خواهیم کرد.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

ما این مقاله را در مورد معیار کلی دربخش استراتژی خود گنجانده‌ایم، زیرا استفاده از ان بـه طور گسترده بـه خودی خود یک استراتژی شرط‌بندی درنظر گرفته میشود. با این حال، اساساً فقط یک نوع خاص از طرح شرط بندی اسـت. همچنین ممکن اسـت علاقه مند بـه خواندن مقاله ما در مورد طرح هاي‌ استیکینگ و نحوه استفاده از آن ها برای اطلاعات تکمیلی در مورد این موضوع باشید.

 

روش کلی کرایتریون در شرط بندی ورزشی

معیار کلی اساساً یک فرمول ریاضی اسـت کـه می تواند برای تعیین مقدار بهینه پولی کـه باید روی یک فرصت سرمایه گذاری یا شرط بندی شود، اعمال می شود. این مقدار کل پولی کـه برای استفاده در معرض اسـت و بازده مورد انتظار را درنظر میگیرد.

 

از نظر شرط‌بندی ورزشی، میتوان از ان برای ارزیابی میزان شرط‌بندی در هر شرطی کـه قرار میدهید استفاده کرد. فرمول، کـه بـه زودی توضیح خواهیم داد، مقدار «درست» پولی را کـه می توانید ریسک کنید، نسبت بـه اندازه سرمایه شرط‌بندی شـما ارزیابی میکند.

 

این احتمالاً تا این جا بسیار ساده بـه نظر می رسد، اما در واقع چیزی بیش از انچه انتظار دارید در ان وجوددارد. برای استفاده موثر از فرمول، باید شانس مورد انتظار برای برنده شدن شرط بندی را نیز لحاظ کنید.

 

این بـه این دلیل اسـت کـه هدف اصلی معیار کلی بـه عنوان یک استراتژی شرط‌بندی این اسـت کـه مطمئن شود هنگام شرط‌بندی با احتمال برنده شدن بیشتر، مبالغ بالاتر و هنگام شرط‌بندی کـه احتمال برنده شدن کمتری دارند، شرط می‌بندید. در تئوری، انجام اینکار بـه این معنی اسـت کـه بازده کلی شـما بیشتر و ضرر کلی شـما کمتر خواهد بود.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

احتمال برنده شدن در ترفند کلی کرایتریون

اگر چه احتمال دقیق برنده شدن هر شرط ورزشی نامشخص اسـت، زیرا بر اساس عوامل مختلفی اسـت. بررسی میزان احتمال برنده شدن یک شرط در نهایت بـه سطحی از نظرات شخصی بستگی دارد، بنابر این مطمئناً راهی برای رسیدن بـه یک پاسخ قطعی و صحیح وجود ندارد.

 

اینجاست کـه استفاده از معیار کلی پیچیده تر می شود. اینکار نمی‌کند مگر این کـه بتوانید احتمالات رابا درجه اي از دقت اختصاص دهید. انجام اینکار راحت نیست، دقیقاً بـه همین دلیل اسـت کـه تعداد زیادی از افراد هنگام شرط‌بندی روی ورزش پول از دست میدهند.در حال حاضر، با این حال، اجازه دهید فرض کنیم کـه شـما می توانید احتمالات را حداقل بـه طور منطقی بـه شرط بندی هاي‌ خود اختصاص دهید. با این فرض، باید ریاضی مربوطه را یاد بگیرید.

 

آموزش کلی کرایتریون

برای استفاده از معیار کلی بـه عنوان یک استراتژی شرط بندی، هر بار کـه شرط بندی می‌کنید باید فرمول زیر را اعمال کنید.

«bp – q» / b = f

این فرمول بـه خودی خود چیز زیادی بـه شـما نمی‌گوید. شـما باید بفهمید کـه همه ی اجزا چه چیزی را نشان می دهند کـه در زیر توضیح می‌دهیم.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

“b” مضربی از شرط شـما اسـت کـه می توانید از شرط پیشنهادی برنده شوید. با شانس اعشاری، b بـه سادگی برابر با شانس منهای 1 اسـت. برای مثال، شرط بندی 10 دلاری در 3.00 در مجموع 30 دلار با احتساب شرط اولیه برمی گرداند. مبلغ برنده 20 دلار یا مضرب 2 بر اساس شرط اسـت.

 

“p” احتمال برنده شدن شرط پیشنهادی اسـت. بـه عنوان مثال، شرط بندی با شانس موفقیت 40 درصد، احتمال برنده شدن ان 0.40 اسـت.

 

“q” احتمال باخت شرط پیشنهادی اسـت. با استفاده از مثال یک شرط بندی با احتمال موفقیت 40 درصدی، باید 60 درصد احتمال باخت ان وجود داشته باشد «با فرض عدم فشار/تساوی». بنابر این احتمال از دست دادن ان 0.60 اسـت. “q” را می توان بـه سادگی 1 منهای “p” ارزیابی کرد.

 

“f” راه حلی برای فرمول اسـت و کسری پیشنهادی از سرمایه خودرا برای شرط بندی در شرط پیشنهادی بـه شـما ارائه می دهد.

 

بیایید ببینیم کـه فرمول بر اساس مثال‌هاي‌ توضیح بالا چگونه کار می کند. ما میگوییم شرط پیشنهادی دارای شانس 3.00 اسـت، کـه احتمال برنده شدن ان 0.40 اسـت، و احتمال باخت ان 0.60 اسـت.

 

« «2 x 0.40» – 0.60 » / 2 = 0.1

بر اساس این فرمول، شـما باید 0.1 «یعنی 10٪» از سرمایه خودرا در شرط بندی پیشنهادی قرار دهید. اگر چه شانس باخت بیشتر از شانس برنده شدن ان اسـت، اما بـه دلیل اندازه مطلوب شانس، شرط بندی با ارزش مورد انتظار مثبت اسـت.

 

آيا ترفند کلی کرایتریون مثبت است یا منفی ؟

ارزش مورد انتظار مثبت، اگر با این اصطلاح آشنا نیستید، زمانی اسـت کـه احتمال برنده شدن یک شرط بیشتر از احتمال ضمنی شانس باشد. برای مثال، شانس 2.00 احتمال ضمنی 0.50 دارد. مفهوم این اسـت کـه شرط بندی با این شانس ها تقریبا 50٪ شانس برنده شدن دارد. اگر اعتقاد شخصی شـما این اسـت کـه چنین شرط بندی بیش از 50٪ شانس برنده شدن دارد، ارزش مورد انتظار مثبت دارد.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

ما در این جا توضیح بسیار مختصری درباره ارزش ارائه کرده‌ایم، اما اگر در مورد شرط‌بندی ورزشی خود جدی هستید، باید همه ی چیز درباره ان بدانید. اگر این چیزی اسـت کـه هنوز کاملاً متوجه نشده اید، قویاً پیشنهاد میکنیم بـه مقاله ما در مورد مفهوم ارزش مراجعه کنید.

 

لازم بـه ذکر اسـت کـه فرمول کلی کرایتریون فقط برای شرط بندی هایي کـه دارای ارزش مورد انتظار مثبت هستند کار می کند. این کاملاً صحیح اسـت، زیرا، بـه طور دقیق، شـما فقط باید در جایی شرط بندی کنید .

 

کـه ارزش مورد انتظار مثبت وجود داشته باشد. البته ارزش در شرایط شرط بندی ورزشی ذهنی اسـت، زیرا افراد مختلف دیدگاه هاي‌ متفاوتی در مورد احتمال برنده شدن هر شرط بندی خاص دارند. با این حال، نکته این اسـت کـه اگر شانس بـه اندازه کافی برای جبران خطر باخت ان بالا نیست، نباید شرط بندی کنید.

 

مزایای کلی کرایتریون

کلی کرایتریون بـه شـما کمک می کند از انجام ان اجتناب کنید. این فرمول برای شرط بندی پیشنهادی کـه در ان ارزش مورد انتظار مثبتی وجود ندارد، یک منفی برمی گرداند، حتی اگر فکر می‌کنید.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

شرط بندی شانس خوبی برای برنده شدن دارد. بدیهی اسـت کـه شـما نمیتوانید درصد منفی از سرمایه خودرا شرط بندی کنید، بنابر این فرمول بـه طور موثر بـه شـما می‌گوید کـه شرط بندی نکنید. برای توضیح این موضوع از مثال دیگری استفاده خواهیم کرد.برای این مثال، فرض می‌کنیم کـه شـما بـه دنبال شرط بندی در مسابقه تنیس آتی بین رافا نادال و اندی موری هستید. شرط‌بند مورد نظر شـما شانس‌هاي‌ زیر را ارائه میدهد.

 

کلی کرایتریون آیا سودمند است ؟

سرمایه‌گذاران طبق معمولً هنگام تصمیم‌گیری در مورد میزان تخصیص پول با یک تصمیم سخت مواجه می شوند، زیرا شرط‌بندی بیش از حد یا خیلی کم تأثیر زیادی در هردو طرف دارد.

 

معیار کلی یک فرمول مدیریت پول اسـت کـه مقدار بهینه را برای خاطرجمعی از بیشترین شانس موفقیت ارزیابی می کند. فرمول بـه شرح زیر اسـت:

کلی معیار – فرمول

جایی کـه:

 

K % = درصد کلی کـه کسری از نمونه کارها برای شرط بندی اسـت
b = شانس اعشاری کـه همیشه برابر با 1 اسـت
p = احتمال برنده شدن
q = احتمال باخت کـه 1 – p اسـت

 

 

وقتی یک تاس پرتاب می شود، احتمال فرود آمدن ان روی 1؛ 2 یا 3 50٪ اسـت، در حالی کـه همین درصد برای نتیجه 4؛ 5 یا 6 صدق می کند.

حال، اجازه دهید تصور کنیم کـه تاس میتواند روی 1؛ 2 یا 3 با احتمال 60% قرار گیرد، یعنی احتمال فرود ان روی 4؛ 5 یا 6 40% اسـت. متغیرها بـه صورت زیر خواهند بود:

 

b = 1
p = 0.60
q = 1 – 0.60 = 0.40
بر اساس معیار کلی، K٪ = «1 × 0.60 – 0.40» / 1 = 0.20 یا 20٪

 

بنابر این، فرمول پیشنهاد می کند کـه 20٪ از پرتفوی، 20٪ از سرمایه شـما باشد. اگر سوگیری تاس کمتر بود، در 53٪؛ معیار کلی شرط بندی 6٪ را توصیه می کند.در چنین حالتی، معیار کلی نشان میدهد کـه اگر فردی بـه طور مکرر از 20 درصد بر روی یک شماره کم عبور کند، احتمال زیادی وجوددارد کـه در نهایت شکست بخورد.

 

از سوی دیگر، شرط بندی کمتر از 20 درصد، منجر بـه سود کمتری می شود، بـه این معنی کـه رعایت معیار کلی، نرخ رشد سرمایه را در بلندمدت بـه حداکثر می‌رساند.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

بررسی درصد ها در ترفند کلی کرایتریون

کلی کرایتریون بـه K٪ منجر می شود کـه بـه درصدی اشاره دارد کـه نشان دهنده اندازه پرتفوی برای اختصاص بـه هر سرمایه گذاری اسـت. اساساً؛ درصد کلی اطلاعاتی را در مورد میزان تنوع بخشیدن بـه افراد ارائه می دهد.

 

بدون درنظر گرفتن معیار کلی، نباید بیش از 20 تا 25 درصد از سرمایه را بـه یک سهام اختصاص داد، زیرا خود تنوع برای جلوگیري از زیان بزرگ درصورت شکست سهام مهم و ضروری اسـت.

 

عده اي از سرمایه گذاران بـه دلیل ریسک گریز بودن ترجیح می دهند کمتر از درصد کلی شرط بندی کنند، کـه قابل درک اسـت، زیرا بـه این معنی اسـت کـه تأثیر تخمین بیش از حد احتمالی و کاهش سرمایه را کاهش می دهد. بـه نام کلی کسری شناخته می شود.

استراتژی کلی کرایتریون برگ برنده شما در شرط بندی و پیش بینی های ورزشی

از سوی دیگر، اگر درصد کلی منجر بـه درصد کمتر از 0 درصد شود، بـه این معنی اسـت کـه معیار کلی توصیه می کند فرد از آنجا دور شود و اصلاً چیزی شرط نبندد، زیرا بـه نظر میرسد کـه بر اساس این شانس، شانس بـه نفع شخص نیست.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی و پیش بینی ورزشی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی هاي‌ ورزشی و شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک کنید . 

10 استراتژی تقلب در سایت شرط بندی !!! (کاملا رایگان)
10 استراتژی تقلب در سایت شرط بندی !!! (کاملا رایگان)

برای تقلب و کار یواشکی در کازینو ها و سایت های شرط بندی نیاز است به این موضوع دقت کنید…

محدودیت زمانی در شرط بندی چیست؟‌ (بهترین استراتژی در شرط بندی)
محدودیت زمانی در شرط بندی چیست؟‌ (بهترین استراتژی در شرط بندی)

محدودیت زمانی در شرط بندی چیست؟‌ برای موفقیت در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی میتوان سود بسیار خوبی ببرید…

استراتژی های ناب در بازی رولت برای برنده شدن میلیون ها دلار
استراتژی های ناب در بازی رولت برای برنده شدن میلیون ها دلار

استراتژی های ناب در بازی رولت بازی رولت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه می تواند سود بسیار…

آموزش استراتژی برنولی در شرط بندی و کازینو (سود آور ترین روش)
آموزش استراتژی برنولی در شرط بندی و کازینو (سود آور ترین روش)

آموزش استراتژی برنولی همانطور کـه می‌دانید برای برد در بازی هاي‌ کازینویی و بازی هاي‌ ورزشی مخصوص شرط بندی نیاز…

از آموزش پوکر چهار کارته تا استراتژی برنده شدن و معرفی سایت معتبر
از آموزش پوکر چهار کارته تا استراتژی برنده شدن و معرفی سایت معتبر

آموزش پوکر چهار کارته بازی پوکر چهارکارته یکی از بازی هاي‌ پولسازی کازینویی اسـت انهایی کـه اهل کازینو هستند بـه…

کازینو انلاین
ورود به سایت شرط بندی