استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی (+سایت معتبر)

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی (+سایت معتبر)

استراتژی داچینگ

داچینگ یکی از استراتژی های پولساز در شرط بندی و بازی هاي‌‌ کازینویی اسـت و می‌تواند سود بسیار خوبی بـه شـما بدهد در ادامه با استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر» سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

ترفند و سیستم داچینگ چیست ؟ 

داچینگ فرآیندی اسـت کـه از بیش از یک انتخاب دریک رویداد حمایت میکند تا هر کدام از ان انتخاب‌ها برنده شود، بـه همان میزان برنده شود. نباید با arbing کـه شامل حمایت از همه ی ی ی نتایج دریک رویداد برای تضمین سود اسـت.

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

استراتژی داچینگ برای برنده شدن در سایت سیگاری بت

 

اشتباه گرفت، کـه فقط با استفاده از چند بنگاه در چند رویداد بسیار منتخب امکانپذیر اسـت.شرط‌بندی روی بیش از یک انتخاب دریک رویداد برای بـه دست آوردن همان بازده هر نتیجه‌اي کـه غالب شد

 

هلندی کردن برای رویدادهایی با نتایج بسیار ایده آل اسـت، جایی کـه فکر میکنید احتمالات را بـه دو یا سه نتیجه محتمل کاهش داده اید، اگرچه در تئوری، میتوانید هر تعداد انتخاب را هلند کنید.

 

هرچه انتخاب هاي‌‌ کمتری برای هلندی انتخاب کنید، بازنده کمتری خواهید داشت و سود بیشتری خواهید داشت. با هلندی کردن انتخاب هاي‌‌ کمتر، ریسک خودرا افزایش می دهید.

 

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

یکی از بهترین کاربردهای هلندی این اسـت کـه یا اطلاعاتی دارید یا احساس قوی دارید کـه نتایج خاصی بسیار بعید اسـت. اگر ان نتایج بعید شانس بزرگی باشد، هلندینگ ارزش چندانی نخواهد داشت، اما اگر بـه شدت احساس میکنید کـه برخی از نتایج غیرمحتمل بعید اسـت، هلندی کردن، انتخاب‌هاي‌‌ احتمالی باقی مانده واقعاً می‌تواند سودآور باشد.

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

دریک رویداد بیش از یک انتخاب انجام دهید برای برنده شدن بـه همان مقدار شرط کنید برای شرط بندی مبلغ مشخصی شرط بندی کنید

 

امورش ترفند داچینگ در شرط بندی

ساده ترین راه برای تعیین شرط‌ها در حین تخلیه، استفاده از ماشین‌حساب دیچینگ اسـت – ما یک ماشین حساب کمی پایینتر از صفحه داریم. با این حال، اگر میخواهید بـه صورت دستی ان را بفهمید، اجازه دهید برخی از ریاضیات ابتدایی مورد نیاز را بررسی کنیم.

 

ویژگی کلیدی داچینگ این اسـت کـه شـما بـه همان میزان برنده می‌شوید، اما باوجود همه ی ی ی شانس هاي‌‌ مختلف، گاهی اوقات ممکن اسـت انجام ریسک هاي‌‌ مورد نیاز دشوار باشد.اتومبیل‌حساب‌هاي‌‌ Dutching مانند زیر این صفحه وجوددارد کـه بـه شـما کمک میکند مبالغ را سریع تکمیل کنید

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

بهترین سایت پیش بینی فوتبال

 

اگر میخواهید بدون درنظر گرفتن این‌که کدام یک از انتخاب‌ها برنده میشوند، بازدهی یکسانی را تضمین کنید، باید بر اساس قیمت هر انتخاب، سهام متفاوتی قرار دهید.

 

مثال
اگر از دو انتخاب حمایت میکنید، یکی در 5/1 و دیگری در 8/1؛ و مایلید هر کدام کـه برنده شود 100 پوند برنده شوید:

 

شانس ها را بـه اعشار «6.0 و 9.0» تقسیم کنید و سهم را بر شانس اعشاری تقسیم کنید.

100 پوند / 6.0 = 16.66 پوند

100 پوند / 9.0 = 11.11 پوند

کل سهام = 27.77 پوند

 

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

از طرف دیگر، ممکن اسـت تصوری داشته باشید کـه چقدر میخواهید در رویداد شرط بندی کنید، دراین مورد ممکن اسـت حدود 30 پوند باشد. تقریبا میدانید کـه سهم شـما در شانس 6.0 باید حدود 20 پوند باشد. برای ارزیابی میزان سهام در انتخاب دیگر:

 

20 پوند x «6.0/9.0» = سهام در انتخاب با قیمت بالاتر = 13.33 پوند

کل سهام 33.33 پوند خواهد بودو اگر هر کدام از انتخاب ها برنده شود، 120 پوند برمی گردانید.

 

نحوه محاسبه سیستم داچینگ

هنگام هلندینگ مهم اسـت کـه بـه یاد داشته باشید کـه انتخاب هایي کـه از آنها حمایت میکنید با شانس ترکیبی هستند. برای انتخاب بهترین شرط‌بندی‌ها، باید شانس‌ها را درنظر بگیرید و رویدادهایی را انتخاب کنید کـه انتخاب‌هاي‌‌ ترکیبی شـما نسبت بـه شانس‌هایشان بهترین شانس را برای برنده شدن داشته باشند، نه این‌که صرفاً از همه ی ی ی انتخاب‌هایي کـه فکر میکنید ممکن اسـت برنده شوند، حمایت کنید.

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

اگر مجموعاً 100 پوند شرط بندی میکنید و بازده شرط برنده 150 پوند اسـت، پس از همه ی ی ی انتخاب هاي‌‌ خود با ضریب ترکیبی 1/2 یا 1.5 بر حسب اعشار حمایت میکنید.

 

وقتی شرط هلندی خودرا قرار میدهید، قبلاً مبلغ و بازده کل خودرا ارزیابی کرده اید تا برای هر نتیجه، شرط رابا بازدهی یکسان قرار دهید. سپس برای بـه دست آوردن شانس اعشاری شرط خود، بازده را بر کل سهام خود تقسیم کنید.

 

اگر اعداد کمی تصادفی‌تر باشند، مانند برنده شدن 279 پوند برای یک سهام 82 پوندی، ممکن اسـت حدس زدن شانس ترکیبی دشوار بـه نظر برسد، اما تشخیص ان بسیار راحت اسـت:

 

ایا سیستم داچینگ قانونی است ؟‌

با استفاده از کانال کشی بـه عنوان یک استراتژی شرط بندی با شرکت هاي‌‌ شرط بندی آنلاین، هیچ قانون یا قانونی را زیر پا نمی گذارید.این فقط شکل دیگری از شرط بندی اسـت کـه در ان هدف شـما کسب سود یا پوشش تعدادی از انتخاب ها و نتایج دریک مسابقه یا بازی اسـت.

 

شـما با شرط بندی هلندی قوانین یا قوانین را زیر پا نمی گذارید. زمانی کـه بیش از یک انتخاب دریک رویداد دارید، Dutching بـه سادگی یک استراتژی شرط بندی اسـت

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

تضمینی برای برنده شدن در هر شرط بندی با استفاده از کانال کشی دریک بازار کامل وجود ندارد و همیشه خطر باخت در هر رویدادی وجوددارد. شرط‌بندی‌ها فکر نمیکنند کـه شـما مکرراً برنده شوید، در حالی کـه هنوز برخی از زمان‌ها را از دست می دهید.

 

ممکن اسـت متوجه شوید کـه اگر در کسب سود منظم و شاید حتی زیاد از این روش شرط بندی بسیار خوب شوید، میتوانید یک بنگاه فروش را پیدا کنید کـه سهام شـما را محدود کند، یا بدتر از ان؛ حساب شـما را ببندد، اما با اجتناب از استفاده مداوم فقط از تبلیغات و پیشنهادات برای فعالیت شرط بندی خود، بـه خصوص اگر با فعالیت هاي‌‌ خندق همراه باشد، باید از این مشکل دوری کنید

 

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

استفاده از استراتژی هاي‌‌ هلندی در شرط بندی بدون ریسک نیست. شـما هنوز باید برندگان را در فرآیند خود پیدا کرده و انتخاب کنید و مطمئن شوید کـه بـه شیوه اي معقول شرط بندی میکنید تا بیش از ان چه کـه بـه اسانی میتوانید از دست ندهید.

 

Dutching شاهد کاهش سود خواهد بود، کـه دراین مقاله در مورد ان صحبت میکنیم، و پیشرفت کندتر و پایدارتر خواهد بود. این برای هردو برد و باخت در شرط بندی شـما کار میکند.

 

اما شرط بندی هلندی را نمی توان بـه هیچ وجه بـه عنوان قمار بدون ریسک توصیف کرد.Dutching نباید منجر بـه بسته شدن حساب کاربری شـما شود.این یک سبک شرط بندی و استراتژی شرط بندی واقعی و مستقیم اسـت و برخلاف قوانین نیست.

 

کـه گفت؛ اگر شـما فوق‌العاده موفق هستید و شرکت شرط‌بندی دوست ندارد کـه شـما بیش از حد برنده شوید و اغلب اوقات، ممکن اسـت محدودیت‌هایي روی سهام شـما اعمال شود.

 

مزایای داچینگ در شرط بندی چیست؟

یکی از مزایای بزرگ Dutching ایجاد فرصت هاي‌‌ جدید برای کسب سود اسـت. در گذشته ممکن اسـت یک مسابقه بزرگ را بـه دو اسب کاهش داده باشید، اما انتخاب بین آنها بسیار سخت بودو بنابر این مسابقه را ترک کردید.

 

از طرف دیگر، ممکن اسـت پیش‌بینی کرده باشید کـه یک مسابقه فوتبال با امتیاز بسیار پایینی همراه خواهد بود، اما مطمئن نیستید کـه 0-0 یا 1-0 را پشت سر بگذارید. با Dutching می‌توانید این موقعیت ها را پرداخت کنید.

 

فقط بـه این دلیل کـه از یک انتخاب بیشتر حمایت میکنید، بـه این معنی نیست کـه ارزشی دریافت نمیکنید. اگر فکر می کنید کـه بعید بـه نظر می‌رسد یک مورد دلخواه با قیمت کوتاه الزامی باشد.

 

دو یا چند انتخاب با قیمت بالاتر در ان رویداد ممکن اسـت ارزش زیادی ارائه دهند. تا زمانی کـه سود حاصل از شرط‌بندی‌هاي‌‌ ترکیبی بیشتر از شانس برنده شدن یکی از ان نتایج باشد، از طریق Dutching ارزش کسب میکنید.

 

روش برنده شدن در بازی های کازینویی

با هلندینگ شانس کل خودرا کاهش میدهید اما شانس خودرا برای برنده شدن افزایش میدهید. در تئوری این باید منجر بـه شرط‌هاي‌‌ برنده بیشتر ودر نتیجه بازده شرط‌بندی بیشتر شود. این امر بـه محافظت از بانک شرط بندی شـما در برابر دوره هاي‌‌ ناب کمک میکند و همچنین باعث می شود کـه از شرط بندی لذت بیشتری ببرید.

 

هر چه هنگام هلندینگ روی انتخاب هاي‌‌ بیشتری شرط بندی کنید، شانس کل خودرا در هر رویداد شرط بندی کاهش خواهید داد. بنابر این، هر بار کـه تصمیم میگیرید انتخاب‌هاي‌‌ بیشتری را وارد کنید.

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

باید این واقعیت را درنظر بگیرید کـه نرخ اعتصاب شـما نیز برای حفظ سطح سود معینی باید التیام یابد. اگر هلندی هستید و غالباً برنده نمیشوید، خیلی سریع بانک شرط بندی خودرا می سوزانید.

 

استراتژی داچینگ در شرط بندی و حداقل درآمد ۳۰ میلیونی «+سایت معتبر»

هلندینگ معکوس پیچیده بـه نظر میرسد، اما بـه سادگی شرط بندی هلندینگ در صرافی ها اسـت. همه ی ی ی اصول یکسان اعمال می شوند، هر چه تعداد انتخاب هاي‌‌ بیشتری انجام دهید، احتمال موفقیت شـما بیشتر اسـت اما کمتر برنده خواهید شد.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید ودر همین حال، هر چه تعداد انتخاب‌هاي‌‌ کمتری داشته باشید، احتمال برنده شدن شـما کمتر اسـت، اما سودآوری باید در هر شرط افزایش یابد. 

آموزش استراتژی داچینگ پولساز در شرط بندی فوتبال Dutching
آموزش استراتژی داچینگ پولساز در شرط بندی فوتبال Dutching
Dutching داچینگ نام یک استراتژی پولساز سایت های‌ شرط بندی در زمینه ورزشی و بویژه فوتبالی اسـت این ترفند علاوه ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی