نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

نگاهی بـه استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها

بهنام فردوسی پور : بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها نوعی از استراتژی هاي‌ بازی محبوب پوکر میباشد ؛ این دو نمونه از بازی ها قمار هاي‌ بسیار پولساز هستند کـه در ادامه با نگاهی بـه استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها شـما را کاملا اشنا خواهیم کرد با برترین بی همراه باشید. 

 

نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

پوکر اوماها و تگزاس هولدم کدام پولساز تر هستند؟

اوماها همانند هولدم یک بازی فلاپ اسـت کـه از کارت هاي‌ عمومی در بازی استفاده میکند. مشابه هولدم، دستها بـه بازیکنان بـه پشت پخش میشوند «کارت هاي‌ هول» و از این کارت ها با ترکیب ۵کارت عمومی «فلاپ، چرخش، و رودخانه» برای ساخت دست هاي‌ ۵کارتی پوکر استفاده می‌کنند.

 

البته تفاوت بزرگی بین اوماها و هولدم وجوددارد. در هولدم بـه بازیکنان دو کارت هول داده می‌شود ولی در اوماها بـه هر بازیکن ۴کارت هول داده میشود. از میان این چهار کارت بازیکنان باید دو کارت هول متناسب با ۳کارت از ۵کارت اجتماعی خودرا بـه منظور تشکیل دست ۵کارتی پوکر خود انتخاب کنند.

 

در اوماها بازیکنان باید دقیقا از دو کارت هول بـه همراه سه کارت عمومی برای تشکیل یک دست پوکر استفاده کنند. این قضیه در هولدم متفاوت اسـت. در هولدم بازیکنان می‌توانند از دو کارت هول« و سه کارت عمومی»؛ یک کارت هول «و ۴کارت عمومی» یا هیچ کارت هول «و ۵کارت عمومی “بازی با انجمن”» دست خودرا تشکیل دهند.

 

در اوماها با پات محدود، امتیاز دستها مشابه تگزاس هولدم اسـت. مشابه هولدم، اوماها با پات محدود بـه عنوان بازی اي با “دست هاي‌” اجرا میشود، کـه بـه معنای ترتیب دستها «از خوب بـه بد»: رویال فلاش، استرایت فلاش، ۴هم نوع، فول هاوس، فلاش، استرایت، سه هم نوع، دو جفت، یک جفت ؛ هاي‌ کارت اسـت.

 

نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

امتیازات انواع بازی های پوکر 

بازیکنان مبتدی عموما در تشکیل دست هاي‌ ۵کارتی دچار مشکل میشوند زیرا اجبار در استفاده از دو هول کارت از چهار هول کارت را بـه همراه ۳کارت عمومی در تشکیل دست فراموش می‌کنند.

 

برای مثال، یک بازیکن مبتدی با در دست داشتن ممکن اسـت بـه یک انجمن نگاه کرده و فکر کند دستی فوق العاده با یک آس هاي‌ فلاش ساخته اسـت.

 

معایب بازی پوکر 

مشکل این اسـت کـه نمی‌توان تنها با یک هول کارت و چهار کارت اجتماعی «چهار قلب در انجمن» یک دست تشکیل داد. در واقع، این بازیکن فقط دارای یک جفت بی بی اسـت، نه یک فلاش! البته هر بازیکن دارای دو قلب می‌تواند یک فلاش داشته باشد، بدین ترتیب کـه این بازیکن باید این دست ضعیف را در ازای هر شرط رودخانه فلد کند.

 

شرط بندی در اوهاما دقیقا مشابه هولدم اسـت کـه در ان یک شرط مبهم کوچک و بزرگ و دیلر در حال چرخش و چهار راند شرط بندی در ادامه ي هر راند پخش- پیش فلاپ، فلاپ، چرخش، رودخانه وجوددارد.

نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

شمارش دست ها در هولدم تگزاس و اوماها 

اوماها با پات محدود «هاي‌ اوماها» بـه عنوان یک بازی اکشن شناخته میشود و بدین دلیل بین افراد ریسک پذیر محبوبیت زیادی دارد. از آنجایی کـه بازیکنان در اوماها بـه جای دو کارت هول با چهار کارت هول کار را شروع میکنند، می‌توانند انواع مختلف دستها را تشکیل دهند. بخاطر این دلیل اسـت کـه ارزش دستها در اوماها بیشتر از هولدم میشود ودر ان بیشتر شاهد دست هایي با ارزش بالا هستیم.

 

در واقع بـه بازیکنان اوماها  تنها یک ترکیب دو کارتی «مشابه هولدم» داده نمیشود، بلکه ان ها با ۸ ترکیب دوکارتی مختلف «یا چهار هول کارت» و  امکان تشکیل بهترین دست ممکن روبه رو هستند. بنابر این جای تعجب نیست کـه بازیکنان در پوکر اوماها بیشتر می‌توانند دست هاي‌ با ارزش تری بسازند.

 

در تگزاس هولدم ساختن دو جفت یا سه هم نوع میتواند دستی بسیار قوی باشد، ولی در اوماها دست هاي‌ بهتر و قویتری میتوان ارائه داد.

نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

قوانین پوکر اوماها

بـه گزارش برترین بی عنصر دیگر کـه باید در قوانین اوماها طی اجرای گونه ي اوماها با پات محدود مورد نظر قرار داده سود، فرمت شرط بندی اوماها با پات محدود اسـت،هنگام بازی در کازینو، دیلر کار محاسبات را برای شـما انجام می‌دهد. در بازی آنلاین پوکر نیز محاسبات بـه طور خودکار انجام شده ودر صفحه ي نمایش ظاهر خواهند شد.

 

مشابه هولدم، حداقل شرط مجاز در اوماها همواره برابر شرط مبهم بزرگ اسـت. برای مثال، اگر بازی اوماها ۱$/۲$ باشد، حداقل شرط مجاز برای یک بازیکن ۲$ خواهد بود. البته در هولدم نامحدود یک بازیکن همیشه میتواند در زمان دلخواهش با تمامی ژتون هاي‌ خود شرط بندی کند. در اوماها حداکثر شرط مجاز برابر اندازه ي پات خواهد بود.

 

ارزیابی ي “اندازه ي دقیق پات” می‌تواند کمی دشوار باشد. در صورتی کـه پات ۱۰$ باشد، یک بازیکن می‌تواند حداکثر با ۱۰$ شرط ارائه دهد. البته، درصورت وجود شرطی دیگر و تمایل بازیکن بـه افزایش پات، این قضیه اندکی پیچیده میشود.

 

فرض کنیم ۱۰$ در پات باشد و یک بازیکن ۵$ شرط ارائه دهد، سپس بازیکن بعدی بخواهد پات را افزایش دهد. حداکثر مقداری کـه بازیکن می‌تواند شرط ارائه دهد برابر ۲۵$ خواهد بود، این مقدار کل با افزودن ۵$ کال شده بـه ۲۰$ پس از کال موجود در پات ارزیابی میشود «۵+۲۰=۲۵$».

 

نگاهی به استراتژی بازی پوکر تگزاس هولدم و اوماها (ویژه مبدتیان)

در واقع پیش فلاپ کردن شرط هاي‌ مبهم، شرط هاي‌ اجباری می باشند. مقداری محاسبات ریاضی در این جا بـه درک مقدار مجاز افزایش توسط بازیکن کمک خواهد کرد. دریک بازی اوماها ۱$/۲$؛ حداکثر مقدار افزایش یک بازیکن ۷$ خواهد بود، و مقدار کل از افزودن ۲$ یا برابری شرط مبهم بزرگ با ۵$ یا سایز پات پس از کال کردن شرط بزرگ مبهم چنین ارزیابی می‌شود «۲+۵= ۷$».

 

جمع بندی 

بازی پوکر هولدم تگزاس و اوماها هردو با چالش هاي‌ خاصی رو در رو هستند و کاربر ممکن اسـت بارها بـه سادگی ببازد بنابر این برای یک بازی قوی و قدرتمندانه کافیست کـه صبر و پشتکار داشته باشید و تجربه خودتون رو بالا ببرید ؛ برای انجام بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک کنید تا برنده میلیونها تومان شوید. 

8 استراتژی که در بازی های جهانی پوکر باید بدانید تا پول پارو کنید
8 استراتژی که در بازی های جهانی پوکر باید بدانید تا پول پارو کنید
استراتژی در بازی پوکر بسیار مهم اسـت چون اگر شـما با یک ترفند خاص جلو برید قطعا میتونید سود بسیار ...
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
خب بازی های‌ کارتی مانند ورق حکم پاسور و شلم و حتی بازی پوکر روزهای بد و خوب دارد اما ...
7 استراتژی پولساز برای مقابله با ضربات بد در پوکر
7 استراتژی پولساز برای مقابله با ضربات بد در پوکر
پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و سود بسیار سود خوبی بـه شـما میدهد اما باید با ضربات ...
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
poker پوکر بازی هاي‌ ایرانی یکی از جذاب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت اما این بازی رازهای مهیج ...
تفاوت پوکر پولی و پوکر رایگان | استفاده از تجربیات میلیونرها در پوکر
تفاوت پوکر پولی و پوکر رایگان | استفاده از تجربیات میلیونرها در پوکر
تفاوت پوکر پولی و پوکر رایگان پوکر یکی از بازی هاي‌ دنیا در کازینو و قمار خانه هاي‌ انلاین اسـت و ...
استراتژی های اثبات شده در پوکر با سود ماهیانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون
استراتژی های اثبات شده در پوکر با سود ماهیانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون
استراتژی های اثبات شده در پوکر پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه با استراتژی هاي‌ درست مدیریت سرمایه ...
آموزش بازی جذاب و پولساز پوکر PLO + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی جذاب و پولساز پوکر PLO + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی جذاب و پولساز پوکر PLO پوکر پیلو یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت که در این بازی ما ...
نکات طلایی در پوکر که مهارت شما را افزایش میدهد (تضمینی)
نکات طلایی در پوکر که مهارت شما را افزایش میدهد (تضمینی)
پوکر نام یک بازی جذاب کازینویی اسـت که بـه شما سود قطعی خواهد داد در ادامه با نکات طلایی در ...
استراتژی برد در بازی پوکر Deck Stack به همراه سود ۱۰۰ میلیونی
استراتژی برد در بازی پوکر Deck Stack به همراه سود ۱۰۰ میلیونی
Deck Stack پوکر یکی از بازی هاي‌‌ کازینویی است و میتواند بسیار سودمند باشد برای شـما در ادامه با استراتژی ...
معرفی معروف ترین بازی های آنلاین پوکر به همراه بونوس های ویژه
معرفی معروف ترین بازی های آنلاین پوکر به همراه بونوس های ویژه
پوکر یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و بیش از صد سال اسـت که این بازی قدمت های‌ خاص ...
۱۰ روش برای تهاجمی بازی کردن در پوکر و استراتژی برد قطعی
۱۰ روش برای تهاجمی بازی کردن در پوکر و استراتژی برد قطعی
بازی پوکر یکی از بازیهای مهارت انگیز کازینویی اسـت و بسیار میطلبد کـه شـما با فکر و استراتژی بازی کنید ...
از آموزش پوکر چینی تا ترفند های ۵۰ میلیونی در بازی Chinese Poker
از آموزش پوکر چینی تا ترفند های ۵۰ میلیونی در بازی Chinese Poker
آموزش پوکر چینی تا ترفند های ۵۰ میلیونی Chinese Poker چاینیز پوکر یا همان پوکر چینی یکی از بازی های‌ بسیار ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی