واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

مجموعه : بازی رولت
واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت

بازی رولت یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت و این محبوبیت انقدر زیاد اسـت کـه واقعیت هاي‌ بسیار جالب و دیوانه کننده اي دارد در ادامه با واقعیت هاي‌ دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

حقایق های جالب در مورد بازی رولت 

رولت قرن هاست کـه مشتریان کازینو را سرگرم می کند. بازی رولت در طول 200 سال گذشته کمی تغییر کرده اسـت، اما تغییرات جزئی ظاهر شده اسـت.یکی از بهترین ویژگی هاي‌ رولت، سادگی ان اسـت. شـما اعداد روی یک چرخ، یک توپ و میز پر از شرط بندی را دارید. بازیکنان میتوانند بر اساس اعداد یا رنگ ها شرط بندی کنند.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

باوجود تمام اصول اولیه ان؛ هنوز چیزهای زیادی در مورد بازی رولت وجوددارد کـه اکثر قماربازان تا بـه حال از ان بی اطلاع بوده اند. بیایید چند مورد از حقایق دیوانه کننده رولت را کـه احتمالاً هرگز نشنیده اید، مرور کنیم.

 

هرچه بیشتر در مورد بازی هاي‌ کازینوی مورد علاقه خود بدانید، بهتر می توانید انها را بازی کنید. چه کسی می‌داند، یادگیری در مورد رولت ممکن اسـت علاقه اي را ایجاد کند کـه هرگز بـه ان فکر نکرده اید.

 

از یک قمارباز تازه کار معمولی خود بخواهید تا 100 میز رولت راه برود، و احتمالاً نمی‌تواند تفاوتی بین یک بازی و بازی بعدی بـه شـما بگوید. رایج ‌ترین بازی‌هاي‌ رولت کازینو، تک صفر «اروپایی» و دو صفر «آمریکایی» هستند.

 

رازهای بازی رولت امریکایی

در حالی کـه این دو بازی در هر زمینه اي بـه جز یکی یکسان هستند، در رولت آمریکایی یک صفر دوم اضافه می شود. عده اي از قماربازان تفاوت را تشخیص می دهند، اما در مورد چگونگی تأثیر ان بر لبه خانه بی اطلاع هستند.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

در دام این باور قرار نگیرید کـه دریک کازینو آمریکایی بازی می کنید، بنابر این فقط باید چرخ هاي‌ دو برابر صفر را پیدا کنید. تعداد زیادی کازینو وجود دارند کـه هنوز یک بازی رولت اروپایی را ارائه میدهند، و این تنها رولتی اسـت کـه باید بین این دو بازی کنید.

 

مزیت خانه در شرط بندی هاي‌ با پول زوج در چرخ رولت اروپایی 2.7٪ اسـت. بـه ازای هر 100 دلاری کـه در طول زمان شرط بندی می کنید، تقریبا 2.70 دلار ضرر ترجمه می شود.افزودن یک شماره صفر و 38 دیگر در رولت آمریکایی تقریبا لبه خانه را بـه 5.26٪ دو برابر می کند. در چرخ رولت آمریکایی تقریبا دو برابر سریع‌تر ضرر خواهید کرد.بـه انجام بازی‌ها با یک صفر پایبند باشید ودر کوتاه‌مدت و بلندمدت نتایج بسیار بهتری خواهید داشت.

 

میزهای رولت هزاران شرط دارند

تعداد زیادی از بازیکنان غرق در انتخاب عظیم شرط بندی هاي‌ موجود روی میز بازی رولت هستند. نه تنها همه ی اعداد را برای شرط بندی در اختیار دارید، بلکه می توانید با شرط بندی در گوشه ها برای پوشش دادن چندین اعداد، شرط هاي‌ خودرا محافظت کنید.

 

سپس شرط‌بندی پول زوج مانند زوج /فرد یا قرمز/ سیاه را دارید. در نزدیکی ان‌ها، میتوانید محدوده‌هایي از اعداد را برای شرط‌بندی در هر رول انتخاب کنید.شرط ها بـه شرط هاي‌ داخلی و خارجی تقسیم می شوند. شرط‌بندی‌هاي‌ داخلی بالاترین پرداخت‌ها را ارائه میکنند، اما با برتری خانه بسیار بالاتر نیز همراه هستند.

 

شرط‌هاي‌ بیرونی نزدیک بـه پول ارائه میکنند، اما تقریبا یک سکه هستند. بـه شرط‌بندی‌هاي‌ خارج از حد پول پایبند باشید، تا جایی کـه ممکن اسـت شـما را بـه سمت سرمایه‌گذاری سوق میدهد.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

استراتژی سرراست است

هیچ استراتژی مخفی در مورد بازی رولت وجود ندارد. انچه کـه می‌بینی همانست کـه بدست می آوری.با این حال، من با جمعیت انبوهی از مردم قمار مواجه می‌شوم کـه اصرار دارند یک استراتژی پنهان وجوددارد کـه منجر بـه سود قابل توجهی در هر جلسه می شود.

 

استراتژی در بازی رولت این اسـت کـه بازی‌هایي رابا کمترین امتیاز خانه پیدا کنید و صرفاً روی شرط‌بندی حتی پول تمرکز کنید. همان طور کـه میدانید، شرط‌بندی‌هاي‌ یکنواخت پول نقد شـما رابا هجوم انبوه نقدینگی تقویت نمیکنند.

 

با این حال، آن ها جلسه قمار شـما را خیلی بیشتر از شرط بندی در داخل میز زنده نگه می دارند. تمرکز شـما باید روی افزایش زمان کازینو تا زمانی کـه ممکن اسـت باشد.

 

همچنین، با بررسی نتایجی کـه کازینو بـه اندازه کافی مهربان اسـت، نتیجه زیر را پیش‌بینی نمیکنید. این روش هوشمندانه دیگری اسـت کـه کازینوها شـما را فریب می دهند تا فکر کنید می توانید از آن ها پیشی بگیرید.

 

رولت پر از سیستم های شرط بندی معیوب است

فقدان هرگونه استراتژی واقعی و نتایج آشکارا نمایش داده شده باعث می شود تعداد زیادی از قماربازان بـه این باور برسند کـه می توانید با شرط بندی بازی انها کازینو را شکست دهید.شاید بـه همین دلیل اسـت کـه تعداد زیادی از سیستم هاي‌ شرط بندی در بازی هاي‌ رولت بیداد می کنند. مجرم اصلی سیستم Martingale اسـت.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

Martingale یک بازیکن دارد کـه هر بار کـه یک پول زوج را از دست می دهد، شرط خودرا دو برابر می کند و پس از یک برد، شرط بازنشانی می شود. بنابر این، اگر 25 دلار شرط بندی کنید و ببازید، شرط بعدی شـما 50 دلار و غیره اسـت.

 

Martingale در ارزش اسمی کاملاً منطقی اسـت، اما سیستم را بادقت بیشتری بررسی کنید و بـه سرعت عده اي از ایرادات مرگبار را کشف خواهید کرد.

بـه عنوان مثال، تنها با شرط ۲۵ دلاری، پس از تنها ۴ باخت متوالی، مبلغ شرط شـما ۴۰۰ دلار اسـت. شرط پنجم را ببازید و باید 800 دلار شرط بندی کنید.

 

این تقریبا 1600 دلار اسـت، کـه بیشتر از کل سرمایه‌هاي‌ تعداد زیادی از قماربازان اسـت. ناگفته نماند کـه شـما 800 دلار در سوراخ خواهید بودو امیدواریم کـه 800 دلار شـما را بیرون بیاورد.

 

سپس باید حداکثر شرط بندی جدول را درنظر بگیرید. با فرض این کـه شـما یک سرمایه بی نهایت دارید، کازینوها بـه دلایلی حداکثر اندازه شرط را درنظر گرفته اند.

 

عملکرد موفقیت امیز در بازی رولت

بنابر این، ممکن اسـت نتوانید شرط 800 دلاری خودرا بدون رفتن بـه میز دیگری قرار دهید. من بـه عنوان یک دانشجوی کالج قربانی مارتینگل شدم، و این باعث شد کـه من با یک احساس بیماری مواجه شوم کـه سال‌ها مرا کاملاً از کازینو دور نگه داشته اسـت.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

اشتباهاتی کـه من مرتکب شدم را انجام نده؛ از سیستم‌هاي‌ شرط‌بندی کـه بیش از حد خوب بـه نظر می رسند، اجتناب کنید.قبلاً اشاره کردم کـه تعداد زیادی از قماربازان نمی‌توانند تفاوت بین یک بازی رولتی رابا دیگری تشخیص دهند. مینی رولت استثنای آشکار این قاعده اسـت.

 

روش برد در بازی مینی رولت

مینی رولت دقیقاً همان چیزی اسـت کـه بـه نظر میرسد، یک نسخه کوچک شده از چرخ رولت استاندارد با تنها 13 شماره.این بازی جمعیت مناسبی از بازیکنان کنجکاو رولت و قماربازان تازه کار را جذب می کند کـه تصور می کنند با تعداد کمتری شانس بیشتری دارند.

 

متأسفانه همه ی چیزهای خوب در بسته بندی هاي‌ کوچک عرضه نمی‌شوند. مینی رولت بدترین نوع رولت برای بازیکن اسـت.
لبه خانه دراین بازی نزدیک بـه 8 درصد اسـت. بـه این معنی کـه تقریبا 3 برابر لبه خانه رولت اروپایی اسـت.

 

این بازی ممکن اسـت یک راه سرگرم‌کننده برای استراحت برای یک ساعت یا بیشتر بـه نظر برسد، اما باوجود فضایی کـه با خودرو‌هاي‌ بازی اسلات رقابت میکند، بهتر اسـت بـه جای دیگری بگردید.

 

سوگیری چرخ رولت در طول تاریخ بـه نفع چند قمارباز بسیار صبور و مراقب بوده اسـت. تعداد کمی از قماربازان برجسته با مشاهده عیوب جزئی در چرخ رولت کـه منجر بـه افزایش منظم اعداد خاص نسبت بـه سایرین می شود، میلیون ها دلار بـه دست آورده اند.

 

وقتی چرخی دقیقاً ساخته و مونتاژ نمیشود، عده اي از تصادفی بودن چرخ رولت شروع بـه کاهش می کند. با مشاهده این نابهنجاری، شرط‌بندان توانسته‌اند از ان سوء استفاده کرده و مبالغ هنگفتی پول نقد بـه دست آورند.

 

متأسفانه، بـه دلیل فناوری موجود، در زمانه اي زندگی میکنیم کـه دقت بسیار بالایی دارد. این باعث می شود کـه سوگیری چرخ تقریبا بـه طور کامل متعلق بـه گذشته باشد.کلاه بر سر قماربازان زیرکی کـه پیش از ما آمدند و کازینوها را میلیون ها دلار بردند.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

مشتریان معمولی در رولت بازی نمیکنند

یکی از مواردی کـه از تعداد زیادی از مشتریان معمولی کازینو دوری میکند این اسـت کـه لبه خانه در رولت، صرف نظر از این کـه چه شرطی می کنید، تقریبا یکسان اسـت.

 

تعداد زیادی از بازیکنان تصور می کنند کـه لبه بسته بـه شرط بندی شـما تغییر می کند، مانند بازی باکارات یا کرپ. با این حال، پرداخت جنون آمیز از درون شرط بندی هاي‌ تئوری باخت را یکسان می کند.

 

بنابر این، صرف نظر از جایی کـه در رولت اروپایی شرط بندی می کنید، لبه خانه 2.7٪ باقی میماند. همین امر در مورد رولت آمریکایی و مزیت خانه 5.26 درصدی ان نیز صدق می کند.دانستن این موضوع الزاماًً بـه شـما در سر میز کمک نمیکند، اما می توانید با اطلاعات داخلی خود دوستان خودرا اذيت دهید.

 

حقایق در بازی رولت فرانسه

من تفاوت‌هاي‌ بین لبه متوسط ​​رولت اروپایی، کمتر از لبه ستاره‌اي رولت آمریکایی، و مزیت خانه‌هاي‌ افتضاح رولت کوچک را پوشش داده‌ام. حالا برای یک بازی رولت کـه بالاتر از بقیه اسـت، رولت فرانسوی.

 

رولت فرانسوی همیشه روی چرخ اروپایی بازی می شود و تمام قوانین بـه استثنای یک استثناء قابل اجرا اسـت. قانون پارتیج بـه بازیکنان این امکان را می دهد کـه نیمی از شرط اولیه خودرا زمانی کـه توپ روی صفر قرار گرفت، پس بگیرند.

 

در مورد کازینوهای آنلاین، اگر شـما یک بازیکن مشتاق رولت هستید، کازینوهای آنلاین ممکن اسـت بهترین گزینه برای پایداری باشند.کازینوهای آنلاین پاداش‌هاي‌ خوش‌آمدگویی فوق‌العاده‌اي را در اختیار شـما قرار میدهند کـه سرمایه اولیه شـما را بـه طرز چشمگیری افزایش میدهد. آن ها همچنین تعدادی از مزایای حیاتی دیگر را برای بازیکنان ارائه می دهند.

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت

یکی از بهترین راه ها برای یادگیری و آشنایی با هر بازی کازینو، بازی آنلاین اسـت. می توانید در تعداد زیادی از کازینوهای آنلاین بدون فشاری کـه بازیکنان در کف کازینو با ان مواجه میشوند، بـه‌طور رایگان بازی کنید و یاد بگیرید.

 

کازینوهای آنلاین همچنین قوانین بسیار بهتری را در مورد اکثر بازی ها ارائه می دهند کـه بـه اسانی می توانید در کازینوهای زمینی پیدا کنید. بـه این دلیل اسـت کـه کازینوهای آنلاین هزینه بسیار کمتری برای کار کردن دارند، کـه منجر بـه شانس بهتر برای بازیکنان می شود.

 

جمع بندی

این حقایق دیوانه‌کننده رولت کـه احتمالاً هرگز نشنیده‌اید، بیشتر از مشاهدات شوخ‌آمیزی هستند کـه میتوانید بـه دوستان و خانواده‌تان گوشزد کنید.دانستن این کـه چه چیزی یک بازی را بهتر از دیگری می کند یا این کـه چراباید از سیستم‌هاي‌ شرط‌بندی اجتناب کنید، شـما را بـه یک قمارباز کازینوی بهتر و کامل‌تر تبدیل میکند برای ورود بـه سایت معتبر بازی رولت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

معرفی بهترین کشورها مخصوص بازی رولت با پولسازی روزانه
معرفی بهترین کشورها مخصوص بازی رولت با پولسازی روزانه

بازی رولت و انتخاب کشور ها بـه شـما کمک میکند نوع برد و پولسازی خودرا در روز مشخص کنید در…

نحوه بازی ایکس ال رولت (پولسازترین) + ترفند و قوانین لازم XL Roulette
نحوه بازی ایکس ال رولت (پولسازترین) + ترفند و قوانین لازم XL Roulette

XL Roulette ایکس ال رولت یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی میباشد و شـما وقتی کـه این بازی را انجام…

7 روش انتخاب اعداد مناسب در بازی رولت پول خود را دیوانه وار جمع کنید (تضمین سال 2023)
7 روش انتخاب اعداد مناسب در بازی رولت پول خود را دیوانه وار جمع کنید (تضمین سال 2023)

بازی رولت و انتخاب اعداد دراین بازی بسیار مشهور و مهم می‌باشد و شـما انتخاب اعداد مناسب در بازی رولت…

آموزش بازی رولت گلد بار با سود 100برابری نسبت به رولت معمولی (ترفند و قوانین لازم)
آموزش بازی رولت گلد بار با سود 100برابری نسبت به رولت معمولی (ترفند و قوانین لازم)

GOLD BAR ROULETTE رولت گلد بار یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی میباشد و میتونه بسیار شانس برد شـما را…

آموزش بازی رولت او تی تی + ترفند و قوانین لازم OTT
آموزش بازی رولت او تی تی + ترفند و قوانین لازم OTT

OTT او تی تی یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی میباشد و شـما می‌توانید دراین بازی کلی هیجان و پول…

روش برد در بازی رولت با استفاده از سیستم های پیشرفته و آسان (برد تضمینی100%)
روش برد در بازی رولت با استفاده از سیستم های پیشرفته و آسان (برد تضمینی100%)

سیستم هاي‌ پیشرفته در بازی هاي‌ رولت و انواع بازی هاي‌ کازینویی بسیار روش برد خوبی اسـت و شـما میتوانید…

5 راز برد 50 میلیونی بازی مینی رولت مخصوص مبتدیان (تضمینی و رایگان)
5 راز برد 50 میلیونی بازی مینی رولت مخصوص مبتدیان (تضمینی و رایگان)

مینی رولت یا همان بازی رولت کوچک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی می‌باشد شـما با داشتن مهارت و مدیریت…

آموزش بازی رولت تریپلر زیرو + مزایا و معایب بازی رولت در کازینو
آموزش بازی رولت تریپلر زیرو + مزایا و معایب بازی رولت در کازینو

آموزش بازی رولت تریپلر زیرو همانطور کـه می دانید رولت نام جذاب ترین بازی کازینویی در دنیا اسـت کـه علاوه…

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت
9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

9 نقد آنلاین رولت بازی رولت انلاین یکی از بازی هاي‌ جذاب انلاینی اسـت و شـما دراین بازی میتوانید سود…

تفاوت بازی اسلات و رولت | کدام بازی کازینویی پولساز تر است ؟‌
تفاوت بازی اسلات و رولت | کدام بازی کازینویی پولساز تر است ؟‌

بازی اسلات و رولت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و میتواند برای شـما سود اور باشد ما دراین…

10 ترفند تضمینی در بازی مینی رولت و ایجاد درآمد 100 میلیونی
10 ترفند تضمینی در بازی مینی رولت و ایجاد درآمد 100 میلیونی

بازی مینی رولت و ایجاد درآمد 100 میلیونی پول درآوردن در بازی مینی رولت نیاز بـه ترفند های‌ تضمینی دارد…

چگونه در بازی رولت شانس برد را بالا ببریم؟ (نکات طلایی در رولت)
چگونه در بازی رولت شانس برد را بالا ببریم؟ (نکات طلایی در رولت)

بازی رولت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه با داشتن مهارت کافی و مدیریت سرمایه درست می‌تواند سود…

ورود به سایت شرط بندی
سایت یورو بت سیگاری بت