۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

بهترین استراتژی پوکر

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و بازیکنان بزرگی دراین عرصه و تورنمنت ها بودند کـه با استراتژی مناسب سود بسیار خوبی بردند در ادامه با ۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر کـه بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

ترفند برد در بازی پوکر

استراتژی هاي‌ پوکر اشکال مختلفی دارند. در واقع، عده اي از آن ها استراتژی مسابقات پوکر هستند در حالی کـه برخی دیگر بیشتر بـه الگوهای شرط بندی در هر خیابان مربوط می شوند.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

پوکر در سنگ نیست، این یک بازی زنده اسـت کـه بازیکنان را ملزم می‌کند تا استراتژی برنده مورد علاقه خودرا در طول بازی تغییر دهند تا سرپا بمانند. هیچ گلوله نقره اي یا فرمول جادویی وجود ندارد. تعجب در مورد این کـه چگونه در پوکر برنده شوید بـه این معنی اسـت کـه در مسیر درک ریاضیات، روانشناسی و انواع شرط بندی قرار بگیرید کـه پایه محکمی برای گیم پلی شـما ایجاد می کنند.

 

هر نوع بازی پوکر و نوع بازی از شـما می‌خواهد کـه سبک بازی خودرا نیز تطبیق دهید. خودآگاهی کلیدی اسـت برای این کـه بدانید چه سطحی از پرخاشگری را می توانید تحمل کنید. چه نوع ضررهایی می تواند شـما را تحریک کند یا نه.

 

دراین مقاله ابتدا اکتشافی در پوکر رابا کمی ریاضیات پوشش میدهیم. سپس، بـه انواع شرط‌بندی‌هایي کـه بازیکنان پوکر استفاده می کنند و همچنین سبک‌هاي‌ بازی انها می پردازیم. ودر نهایت با روانشناسی یک قهرمان بـه اتمام میرسیم.

 

روش برد در بازی پوکر با ریاضیات 

ریاضیات اساسی پوکر حول مفاهیم اوت، شانس پات و ارزش مورد انتظار میچرخد. تعداد زیادی از این ریاضیات بـه کار رفته در پوکر را میتوان از روی قلب یاد گرفت. با این حال، شـما هنوز ریاضیات پشت پوکر را درک کنید تا بتوانید در هر شرط بندی تصمیمات درستی بگیرید.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

برای ان‌هایي کـه ریاضی‌دانان درخشانی نیستند، اتومبیل‌حساب شانس آنلاین تگزاس هولدم را بررسی کنید. فقط کارت ها را انتخاب کنید و شانس هر دست برای برنده شدن و تساوی را ببینید.

 

در پوکر، اوت کارتی اسـت کـه دست فعلی شـما را تکمیل میکند. پس از فلاپ، باید شروع بـه شمارش اوت هاي‌ خود کنید و باید اینکار را بـه طور خودکار برای هر خیابان انجام دهید. دانستن اوت هاي‌ خود بـه شـما امکان می دهد شانس خودرا برای زدن بهترین دست خود ارزیابی کنید، کـه می تواند بـه شـما کمک کند کـه آیا شرط بندی موجه اسـت یا خیر.

 

دوبار اوت شمرد. خیلی راحت اسـت کـه بـه سرعت دوبار اوت بشمارید، برای مثال، زمانی کـه شـما امیدوار هستید کـه یک تساوی مستقیم و هموار بگیرید.ازیکنان پوکر اغلب با تعداد اوت هایي کـه داشتند بـه دست هاي‌ خود اشاره می کنند. برای مثال، میتوانید از رقیب بشنوید کـه می گوید “اوه، من روی این یکی دو بیرونی داشتم”.

 

یک دسته کارت شامل 52 کارت «4 لباس، 13 رتبه» اسـت. صفحه 3 کارت بعد از فلاپ یا 4 کارت بعد از نوبت نشان می دهد. 2 کارت سوراخ خودرا اضافه کنید. این مقدار تقریبا 47 یا 48 کارت ناشناخته باقیمانده را تشکیل می دهد.

 

فرمول درصد عجیب‌وغریب این خواهد بود:

شانس % = «تعداد اوت / تعداد کارتهای دیده نشده» * 100
شانس % = «4 اوت / 47 کارت باقیمانده در عرشه» * 100
شانس % = 8.5 %

 

اگر در ریاضیات خیلی بد هستید، می توانید بـه سرعت خروجی ها را بشمارید و انها را دو برابر کنید. اساسا، اوت هاي‌ شـما بیش از 50 کارت اسـت، بنابر این دوبرابر کردن ان؛ ان را بـه 100 می‌رساند، یعنی یک درصد.

 

شانس

ارزیابی شانس دست پوکر ریاضی سنگینی اسـت اما روش ساده تری کـه می توانید استفاده کنید قانون چهار و دو نام دارد. با این روش، بـه سادگی تعداد اوت هاي‌ خودرا ضرب کنید:

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

توسط 4 زمانی کـه هردو نوبت و رودخانه رسیدگی خواهد شد، یابا 2 زمانی کـه یک کارت باقی میماند کـه باید پرداخت شود.گزینه دیگر حفظ یا ذخیره نمودار زیر اسـت کـه شانس را بر اساس تعداد اوت ها نشان می دهد:نوبت و ریور «مثلا اگر در فلاپ شرط بندی آل-این فراخوانی کنید و هردو کارت باید کشیده شوند»

 

بررسی پات ها بازی پوکر

در پوکر، شانس پات نشان دهنده نسبت بین پولی اسـت کـه در حال حاضر دراین پات بازی میشود و پولی کـه باید برای ماندن دراین پات بپردازید. شانس پات پوکر یک راه راحت برای دیدن این کـه چقدر باید شرط بندی کنید و چقدر می توانید برنده شوید اسـت.

 

برای برنده شدن بالفعل 40 دلار باید 10 دلار شرط بندی کنید

شانس پات 40:10 اسـت کـه بـه 4:1 ساده شده اسـت

 

شانس پات، بـه خودی خود، بسیار مفید نیستند. با این حال، هنگامی کـه در ارتباط با شانس و اوت دست خود استفاده می‌شود، راهی برای دیدن این کـه آیا پاداش «شانس پات» ارزش ریسک کردن را دارد یا خیر دارید «شانس دست».قاعده کلی کـه در استراتژی پایه پوکر اساسی اسـت این اسـت کـه:اگر شانس پات کمتر از شانس برنده شدن باشد، باید فولد کنید، واگر شانس پات کمتر از شانس برنده شدن باشد، باید شرط بندی یا افزایش دهید.

 

استراتژی احتمالات در پوکر هولدم

یکیدیگر از استراتژی هاي‌ ریاضی تگزاس هولدم بر اساس احتمالات و ارزش مورد انتظار، استفاده از شانس ضمنی اسـت. در حالی کـه شانس پات بر اساس انچه میتوانیم مشاهده کنیم از اعداد شناخته شده استفاده می‌کند، شانس ضمنی محاسبات بالا را بر اساس این اسـت کـه اگر شـما یک اوت بزنید ودر این دور جلوتر بروید «مثلا تا زمان مسابقه» پات چقدر خواهد بود.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

در پوکر، ارزش مورد انتظار یک پات نشان دهنده میانگین بازده هر دلار سرمایه گذاری شده در پات اسـت. یا مثبت اسـت یا منفی یا خنثی. بازیکنان پوکر حرفه اي پات هاي‌ EV+ را بازی می کنند و روی پات هاي‌ EV تا میزنند.فرمول ریاضی برای ارزیابی مقدار مورد انتظار یک نمایشنامه بـه صورت زیر اسـت:

 

EV = «%W * $W» – «%L * $L»

%W = نشان دهنده این اسـت کـه چند بار یک دست معین را برنده می‌شویم

$W = وقتی اینکار را انجام دهیم چقدر برنده خواهیم شد

%L = نشان دهنده این اسـت کـه چند بار یک دست معین را از دست خواهیم داد

$L = وقتی اینکار را انجام دهیم چقدر از دست خواهیم داد

 

تلفیق مفهوم ارزش مورد انتظار در پوکر بـه شـما این امکان را می دهد کـه درک کنید حتی اگر دست خاصی را کـه شانس بـه نفع شـما دارد را از دست بدهید، در طول زمان پاداش مثبتی دریافت خواهید کرد.اگر این بسیار گیج کننده بـه نظر میرسد، این توضیح دهنده ویدیو را بررسی کنید.

 

انواع شرط در پوکر

در پوکر، انواع شرط‌بندی روش‌هاي‌ مختلفی اسـت کـه بازیکن می تواند از تراشه‌هاي‌ خود برای شرط‌بندی با انگیزه پنهانی استفاده کند. رایج ‌ترین انواع شرط‌بندی پوکر عبارتند از:

 

ارزش شرط بندی – سعی کنید هر چه بیشتر بازیکنان را بـه شرط بندی تا حد امکان تشویق کنید تا بزرگ ترین پات را برای دوری کـه فکر میکنید بـه اسانی برنده شوید تضمین کنید.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

شرط‌بندی بیش از حد – یک شرط‌بندی بزرگ انجام دهید تا رقیب یا حریفان خودرا وادار کنید کـه در حرکت بعدی خود سهل انگاری کنند «مثلا یک شرط بندی همه ی کاره»

 

بازی هاي‌ آهسته – بازیکنان را وادار کنید کـه بـه تدریج بـه پات متعهد شوند تا دست بسیار قوی خودرا کم اهمیت جلوه دهندشرط‌بندی‌هاي‌ ادامه‌دار – بـه اندازه‌اي شرط‌بندی کنید کـه این تصور را حفظ کنید کـه با افزایش یا شرط‌بندی زیاد، پیش فلاپ تنظیم کرده اید.

 

شرط‌بندی پروب – شرط‌بندی برای مقابله با ادامه شرط‌بندی رقیب بـه منظور سنجش دست آن ها کمی بهتردر حالی کـه این‌ها سلاح هاي‌ اصلی در زرادخانه بازیکنان هستند، استراتژی هاي‌ شرط بندی بسیار بیشتری در پوکر وجوددارد. بـه عنوان مثال، افزایش مجدد بازیکنی کـه بـه تازگی شـما را بزرگ کرده اسـت

 

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

یعنی بـه نام 3-bet» بیانیه بزرگی اسـت کـه می توانید با کمی نمک از ان استفاده کنید. شرط‌بندی پات نیز راهی اسـت کـه دریک میز شلوغ جریان دارد ودر عین حال عده اي از بازیکنان فعال را از دست میدهد.

 

بازیکنان حرفه اي پوکر هیچ یک از این انواع شرط بندی را دوست ندارند. در عوض، انها از هر نوع در زمان مناسب استفاده می کنند. با این حال، برای انتخاب خودکار نوع شرط مناسب در موقعیت مناسب، تمرین زیادی لازم اسـت.

 

سبک های بازی در پوکر

سبک هاي‌ بازی پوکر بـه طور کلی طبقه بندی هاي‌ توافق شده اي از نحوه رفتار یک بازیکن پوکر با توجه بـه دستها و الگوهای شرط بندی اسـت. عده اي از شخصیت ها با سبک هاي‌ خاص بازی پوکر بهتر عمل می کنند. علاوه بر این، اکثر بازیکنان پوکر بازی خودرا در طول مسابقات یا حتی یک بازی نقدی تغییر می‌دهند تا بـه اسانی خوانده نشوند.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

منظور ما از دست هاي‌ شروع کننده، این اسـت کـه یک بازیکن چقدر محافظه کار اسـت یا نه. عده اي از بازیکنان فقط جفت جیبی یا فیگورهای بالا بازی می کنند و با هر دست دیگری پری فلاپ را تا می کنند. عده اي از بازیکنان پوکر لوس‌تر با دست‌هاي‌ ضعیف بازی میکنند تا سعی کنند بلوف بزنند، یا پس از کشیدن فلاپ چیزی زیر رادار بگیرند.

 

منظور ما از الگوهای شرط بندی، عمل شرط بندی اسـت کـه بازیکن پس از فلاپ انجام می دهد. بـه طور دقیق تر، نحوه شرط بندی و افزایش نرخ بازیکن در برابر تماسها. چک ها نادیده گرفته می شوند. فرمول بـه این صورت اسـت:

 

بنابر این، اگر بازیکنی در زمان تماس دو برابر شرط بندی کند و زمان را افزایش دهد، تهاجمی اسـت. اگر بازیکن تمایل بـه شرط بندی یا افزایش نصف بـه اندازه اي کـه صرفاً میکند، داشته باشد، بازیکن منفعل اسـت.

 

تهاجمی بودن در پوکر

یک بازیکن پوکر بسیار تهاجمی در اکثر پات هاي‌ پری فلاپ درگیر میشود. وقتی چند دور پشت میز بنشینید بـه اسانی قابل تشخیص هستند. بازیکنان پوکر شیدایی طبق معمولً هر زمان کـه یک بازیکن محافظه کار قدرت نشان می دهد فولد می کنند، اما نه همیشه.

 

در پوکر، بازیکنان بیش از حد تهاجمی نگران کننده نیستند زیرا طبق معمولً بـه سرعت می سوزند. با این حال، از آنجایی کـه انها وارد بازی‌هاي‌ زیادی با دست‌هاي‌ شروع غیر قابل درک می شوند «از جمله بازی‌هایي مانند 7♥3♣»؛ ممکن اسـت یک فلاپ خوب بگیرند و خواندن ان برای سایر بازیکنان سخت باشد.

 

دست‌هاي‌ شروع معمولی: 4♣7♥؛ 2♦8♥؛ 5♠10♥ و انها نیز با خوشحالی شـما رابا این‌ها دوباره بزرگ می کنند.

بازی در برابر یک دیوانه؟ اگر با یک هان شروع بسیار احمقانه مقابل شـما پیروز شدند، آرام بمانید

 

یک بازیکن پوکر لوس-پسیو دست هاي‌ زیادی را فقط برای دیدن فلاپ بازی می‌کند. از آنجایی کـه انها با دست هاي‌ ضعیف وارد می شوند، حتی زمانی کـه یک یا دو جفت را بزنند، هر رقمی روی تخته، ایستگاه تماس را از شرط بندی بزرگ می ترساند.

 

استراتژی شرط بندی سست – غیر فعال رایجترین استراتژی پایه پوکر برای مبتدیان اسـت. اغلب اوقات، تراشه هاي‌ انها در طول زمان بـه صورت خطی کاهش می‌یابد. آن ها طبق معمولً یک مرگ آهسته اما مطمئن را دنبال می کنند، زیرا پس از چند تلاش بیهوده، چیپ هایشان کم میشود و سپس با هر دست مناسبی آل-این میروند ودر برابر یک بازیکن سخت تهاجمی شکست می‌خورند.

 

دست‌هاي‌ شروع معمولی: J♠5♣؛ A♦7♦؛ 8♥4♣

 

بازی در برابر یک ایستگاه تماس؟ از بلوف زدن با دست هاي‌ متوسط ​​خودداری کنید زیرا همان طور کـه از نام آن ها مشخص اسـت، آن ها بلوف شـما را صدا می کنند. در عوض، آن ها را مجدداً قبل از فلاپ بالا بیاورید تا میزان ضعیف یا قوی بودن دست انها را ارزیابی کنید.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

Tight Passive «راک»

یک بازیکن پوکر منفعل بسیار کمی دست بازی میکند و بـه ندرت بالا می آورد. این استراتژی، درست مانند دیوانه در انتهای دیگر طیف، بیش از حد واضح و خواندنی اسـت. پشته انها برای مدتی دوام می آورد زیرا انها بیشتر تراشه ها رابا کرکره از دست میدهند.

 

با محافظه کاری و آشکار بودن، یک “راک” نمیتواند سود خودرا بـه حداکثر برساند. با هر نشانه اي از اقدام آن ها، حریفان بلافاصله تا می شوند. بنابر این، در حالی کـه یک استراتژی شرط بندی پوکر فشرده و منفعل ریسک پایینی دارد، پاداش پایینی نیز دارد.

 

دست‌هاي‌ شروع معمولی: A♠J♣؛ Q♦9♥؛ 5♠5♦

 

بازی در برابر سنگ؟ یک سرقت راحت این اسـت کـه کرکره ها رابا یک افزایش مجدد قوی بگیرید «و اگر واقعاً ان را صدا زدند بسیار مراقب باشید». نگرش شرط بندی انها را بعد از فلاپ مشاهده کنید و اگر آن ها در حال حرکت هستند، پات رابا یک شرط بـه اندازه پات بدزدید.

 

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

یک بازیکن پوکر بسیار تنگ، یا nit، تنها بهترین دستها را بازی می‌کند و حتی در ان زمان، آن ها از بالا بردن یا نشان دادن قدرت وحشت دارند. انها بیش از حد از باخت می‌ترسند، این انها را فلج می‌کند.

 

عده اي از بازیکنان برای پوکر کوتاه نمی آیند و طبق معمولً در دام تبدیل شدن بـه «بازیکن پوکر» می‌افتند. انها آن قدر کم وارد گلدان می شوند کـه بـه سختی از بازی کردن لذت میبرند. حریفان در عرض چند دقیقه بازیکنان بسیار تنگاتنگ را تشخیص می‌دهند و مدتی بعد با برخورد دست هاي‌ خوب حذف می شوند.

 

بازی در برابر یک nit؟ اگر دست خوبی دارند، بـه خود زحمت نکشید کـه با آن ها مبارزه کنید. اجازه دهید بازیکن دیگری تمام ریسک را بپذیرد تا آن ها را از بین ببرد. با این حال، اگر یک دست شروع متوسط ​​دارید، فقط تماس بگیرید تا فلاپ را ببینید زیرا بـه احتمال زیاد تماس شـما را افزایش نمی دهند.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

روانشناسی پوکر

درک ریاضیات پوکر، همراه با ظرایف الگوهای پیچیده شرط بندی پوکر، مورد نیاز اسـت، اما بـه اندازه کافی نیست. یک استراتژی پوکر برنده باید مقداری روانشناسی و شرایط ذهنی را در خود جای دهد. خودکنترلی، خونسردی، سبک زندگی سالم، زبان بدن، خواندن سرد، همه ی مهارت‌هاي‌ لازم برای قمار کردن با موفقیت در اطراف میز پوکر هستند.

 

بازیکنان پوکر حرفه اي از دستورالعمل هاي‌ سختگیرانه اي برای سبک زندگی و همچنین شرایط روحی خود پیروی می کنند. سبک زندگی یک بازیکن بـه شدت بر الگوهای خواب، توجه، تمرکز و آمادگی برای جلسات و مسابقات بازی پوکر آینده تأثیر میگذارد. تهویه ذهنی بیشتر در شرایط واقعی انجام می‌شود، طبق معمولً در بازی هاي‌ پوکر کم ریسک.

 

پیروی از یک رژیم غذایی خوب، ورزش کردن، خوب خوابیدن، همه ی باهم کار می کنند تا وقتی پشت میز پوکر خود می‌نشینید، چه در اتاق پوکر مجازی و چه در اتاق پوکر واقعی، در اوج فرم باشید. نوشیدن بیش از حد ممکن اسـت بازی بعدی شـما را آن طور کـه شـما فکر می‌کنید خراب نکند. اما نوشیدن بیش از حد ممکن اسـت توجه شـما را کاهش دهد یا ممکن اسـت باعث شود کـه رفتاری غیرعادی داشته باشید. ممکن اسـت بر یک تصمیم تأثیر بگذارد کـه روند عصر شـما را تغییر دهد.

 

یکی از سلاح هاي‌ روانی کلیدی در زرادخانه یک بازیکن پوکر صبر اسـت. اگر بـه طور طبیعی از یک استراتژی شرط بندی پوکر سخت گیرانه تر پیروی کنید «مثلا سخت-تهاجمی، محکم-منفعل» بـه ناچار دوره هاي‌ زمانی طولانی خواهید داشت.

 

 

کـه در طی ان هیچ اقدامی نخواهید داشت. و بـه همان اندازه کـه ما قمار را بـه عنوان یک علم میبینیم، همه ی ما می‌خواهیم سرگرم شویم و بازی کنیم. صبر یک ماهیچه ذهنی اسـت کـه اگر میخواهید در طول سالها استراتژی پوکر برنده‌اي داشته باشید، کاملاً باید ان را تقویت کنید.

 

اهمیت صبر در استراتژی پوکر.

یک ضرب المثل مشهور در پوکر می گوید: “شـما باید با بازیکنان بازی کنید، نه با کارت”. دلیلش این اسـت کـه، مسلما، پوکر بیشتر از شانس، یک بازی اطلاعاتی اسـت. چه بـه صورت آنلاین یا در اتاق پوکر یک کازینو بازی کنید.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

حریفان شـما نکاتی در مورد رفتار “عادی” خود بـه بیرون درز می کنند. عده اي از بازیکنان پرحرف هستند، برخی دیگر ساکت هستند. عده اي از بازیکنان همیشه نسبتاً سریع شرط بندی می کنند، برخی دیگر همیشه 15 ثانیه زمان میبرند. این رفتارهای پایه را از طرف مقابل خود یادداشت بردارید.

 

سپس، بـه محض این کـه متوجه تغییر ظریفی از این رفتارهایی کـه می‌شناسید و از انها انتظار دارید، میتوانید شروع کنید بـه استنباط این کـه چه دستی دارند. ممکن اسـت بخواهید بـه یک مسابقه «کم هزینه» بروید تا مطمئن شوید کـه حدس شـما درست بوده اسـت یا خیر.

 

ه عنوان یک بازیکن پوکر، در حالت ایده آل، احساسات باید خارج از همه ی معادلات باشد، چه برنده شوید و چه ببازید. در واقع، شـما باید در حرکت‌هایي کـه انجام داده‌اید و تصمیم‌هایي کـه گرفته‌اید، عمل‌گرا و مطمئن باشید.

 

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

ضربات بد اتفاق خواهد افتاد. شـما با باخت در برابر 6♥2♣ در حالی کـه A♥Q♥ را نگه دارید از یک تورنمنت خارج خواهید شد. آرام و بی احساس باشید. بـه خانه برگردید و نتایج و آنچه شـما را بـه تصمیمی کـه گرفتید ثبت کنید.

 

اگر با تمام کارهایی کـه انجام داده اید موافق هستید، ادامه دهید. اگر یک یا دو نقطه ضعف را مشاهده کردید «مثلا بی تاب بودید، تراشه هاي‌ خودرا از دست دادید و نیاز بـه جبران داشتید» مطمئن شوید کـه ان اشتباه را دوباره تکرار نمیکنید.

 

برای نتیجه گیری، امیدواریم از این نکات استراتژی پوکر لذت برده باشید. این یک مقاله کاملا طولانی اسـت کـه زمینه هاي‌ زیادی را پوشش می دهد. اساساً؛ پیامی کـه باید بـه خانه برسانید این اسـت کـه ریاضیات پوکر را در درجه اول قرار دهید.

۱۰ تا از بهترین استراتژی پوکر که بازیکنان بزرگ انجام میدهند + تورنمنت معتبر پوکر

احساسات را در آخر قرار دهید، و تمرین زیادی رابا انواع شرط بندی و سبک هاي‌ مختلف بازی در میان انها انجام دهید. این راهی برای یک استراتژی پوکر برنده اسـت!

 

ورود به تورنمنت معتبر پوکر ایرانی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر ایرانی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین تورنمنت ها میتوانید بسیار موفق باشید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

ترفند آلارم کاهش شانس در قمار و شرط بندی چیست؟ | (خفن ترین استراتژی 2023)
ترفند آلارم کاهش شانس در قمار و شرط بندی چیست؟ | (خفن ترین استراتژی 2023)

همانگونه که میدونید بیشتر بازی های‌ شرط بندی و قمار شانسی هستند اما امروز می خواهیم یک ترفند و استراتژي…

10 روش بهترین زمان فولد کردن در پوکر تگزاس هولدم (سود میلیونی در پوکر)
10 روش بهترین زمان فولد کردن در پوکر تگزاس هولدم (سود میلیونی در پوکر)

پوکر در بازی تگزاس هولدم یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی می‌باشد ٬ همانطور کـه ریز کردن باعث سود پول…

10 استراتژی شرط بندی کانتر استریک + معرفی سایت معتبر با سود 50 میلیونی
10 استراتژی شرط بندی کانتر استریک + معرفی سایت معتبر با سود 50 میلیونی

Counter Strike – CSGO کانتر استریک یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کامپیوتری در دهه هشتاد و نود بود کـه…

جدیدترین استراتژی شرط بندی لایو در فوتبال 30 میلیون درآمد در 2 روز
جدیدترین استراتژی شرط بندی لایو در فوتبال 30 میلیون درآمد در 2 روز

جدیدترین استراتژی شرط بندی لایو در فوتبال شرط بندی هاي‌ فوتبالی یکی از روش هاي‌ بسیار سود اور پیشبینی هاي‌…

محبوب ترین استراتژی شرط بندی ورزشی و بازی های آنلاین کازینو
محبوب ترین استراتژی شرط بندی ورزشی و بازی های آنلاین کازینو

محبوب ترین استراتژی شرط بندی ورزشی شـما برای این کـه بخواهید در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی موفق باشید…

6 استراتژی شرط بندی ورزشی مجازی که سود ۵۰ میلیونی به شما میدهد
6 استراتژی شرط بندی ورزشی مجازی که سود ۵۰ میلیونی به شما میدهد

6 استراتژی شرط بندی ورزشی شرط بندی هاي‌ ورزشی مجازی یکی از روش هاي‌ درامد زایی از شرط بندی و…

بهترین رشته های ورزشی برای شرط بندی با روش تریدینگ اسپورت (درآمد تضمینی)
بهترین رشته های ورزشی برای شرط بندی با روش تریدینگ اسپورت (درآمد تضمینی)

شرط بندی با روش تریدینگ اسپورت رشته های‌ ورزشی یک بستر بسیار خوب در زمینه شرط بندی و پیشبینی هستند…

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟
استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

ترفند و استراتژی هاي‌ زیادی در روش هاي‌ شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی وجوددارد اما پاسکال یکی از بهترین…

۱۰ روش برای شناخت درست قوانین سایت های شرط بندی
۱۰ روش برای شناخت درست قوانین سایت های شرط بندی

سایت هاي‌ شرط بندی امروزه سمبل پولسازی در دنیا اسـت و شـما با شناخت درست قوانین میتونید سود خوبی ببرید…

نحوه شرط بندی بر روی بازی های فوتبال دستی +‌ ترفند و استراتژی های پولساز میلیونی
نحوه شرط بندی بر روی بازی های فوتبال دستی +‌ ترفند و استراتژی های پولساز میلیونی

نحوه شرط بندی بر روی بازی های فوتبال دستی فوتبال دستی یکی از بازی های‌ بسیار مهیج اسـت که در…

استراتژی برنده شدن در شرط بندی فوتبال مجازی + فرم های رایگان پیش بینی فوتبال
استراتژی برنده شدن در شرط بندی فوتبال مجازی + فرم های رایگان پیش بینی فوتبال

استراتژی برنده شدن در شرط بندی فوتبال مجازی شرط بندی هاي‌ ورزشی اونم بـه ویژه مجازی یکی از جذاب ترین…

با این استراتژی در هر بازی شرط بندی برنده شوید !!
با این استراتژی در هر بازی شرط بندی برنده شوید !!

با این استراتژی در هر بازی شرط بندی برنده شوید !! بازی هاي‌ کازینویی دو پایه خیلی مهم شانس و…

ورود به سایت شرط بندی
سایت یورو بت سیگاری بت