استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

برای موفقیت در بازی پوکر نیازمند استراتژی هاي‌ بسیار زیاد اسـت و شـما با این ترفند میتوانید یک موفقیت خوبی داشته باشید التبه ریک بک مزایا و معایبی دارد کـه در ادامه با استراتژی ریک بک در پوکر «ترفندی کـه بـه اسانی نمیشه ازش گذشت» سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

ریک بک در پوکر چیست ؟‌

زیبایی هولدم بدون محدودیت این اسـت کـه می توانید هر مقداری را در هر زمانی شرط بندی کنید. اگر دست ضعیفی دارید اما فکر میکنید کـه احتمالاً بهترین اسـت، میخواهید بـه دنبال یک شرط با ارزش نازک باشید.

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

بـه طور کلی، زمانی کـه ارزش شرط بندی در برابر حریفان محکم و ریاضی محور کم اسـت، باید یک اندازه کوچک انتخاب کنید. انها دوست ندارند بـه دلیل ضعف دست خود بـه شـما پول بدهند، اما بـه دلیل شانس شگفت انگیزی کـه بـه انها می دهید وادار بـه پرداخت هزینه خواهند شد.

 

بازیکنان احساسی در پوکر

در مقابل “بازیکنان احساسی” کـه “با دل و جرات خود پیش میروند” و نترس هستند، شرط بندی با ارزش بسیار لذت بخش تر می شود. بسته بـه این کـه چقدر احتمال میدهید کـه دست شـما بهترین اسـت، ضرب در میزان چسبندگی رقیب‌تان، ضرب در میزان بلوفی کـه فکر میکند شـما هستید، می توانید در واقع اندازه‌تان را تا همه ی‌چیز تمام کنید. این یکی از بهترین‌هاست. احساسات در پوکر، مالکیت رقیب خود با قرار دادن او با یک دست ضعیف.

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

فرض کنید با یک تخته لباس QDiamond Suit 10Diamond Suit 8Club Suit 6Club Suit 2Heart Suit بـه رودخانه می‌رسم. من لباس ADiamond Suit 10Club Suit دارم. من نتیجه گرفتم کـه رقیب من فقط J-10؛ 10-9؛ 9-9 یا 9-8 دارد. اگر فکر می کنم رقیب من بسیار ریسک‌گریز اسـت، اما در عین حال یک بازیکن کاملاً ریاضی‌گرا اسـت، ممکن اسـت یک چهارم پات را شرط‌بندی کنم ودر یک کال بـه او شانس 5:1 بدهم. او تقریبا باید بـه من پول بدهد.

 

در همین شرایط، اگر بدانم حریفم دوست دارد کال هاي‌ قهرمان بزند و فکر می کند من یک دیوانه هستم، ممکن اسـت سه برابر اندازه پات آل-این کنم. بدیهی اسـت کـه شانس پات رقیب من دراین مورد بسیار بد خواهد بود، اما او فکر می کند کـه من یک شرط بندی بسیار قطبی کرده ام. آجیل یا هیچ چیز و از آنجایی کـه او مهره ها را بدون توجه بـه این کـه واقعاً دستش چیست «همان محدوده سناریوی اول» مسدود می کند، ممکن اسـت تمایل داشته باشد کـه تمام پول خودرا بـه من بدهد.

 

ریک بک در پوکر و عملگرا بودن 

در عمل، بازیکنان تمایل دارند کـه رودخانه را بیش از حد تا کنند، کـه باعث میشود EV کمتر از انچه در تئوری باید باشد. من بـه طور کلی سعی می کنم بـه دلیل تمایل جمعیت بـه بیش از حد، از ارزش بسیار ناچیز خودداری کنم.

 

اگر سعی کنم بـه دنبال ارزش نازک باشم، برای مثال، با یک دست مانند یک جفت وسط ضعیف، بـه دنبال دو خیابان با ارزش بروم، آنگاه اغلب بـه شکل استثمارگرانه اي اندازه رودخانه را کم می کنم تا مطمئن شوم کـه برای خودم ارزش قائل نیستم. مخصوصاً اگر در استخری بازی میکنم کـه نیازی نیست زیاد نگران سوءاستفاده‌هاي‌ متقابل برای داشتن چنین چیزی باشم.

 

توجه بـه این نکته مهم اسـت کـه اگر با بازیکنی روبه‌رو هستید کـه در خطوط خاصی با محدوده بسیار محدود بـه رودخانه می رسد «یعنی با آهسته بازی کردن دست‌هاي‌ مهره‌دار بـه اندازه کافی از برد خود محافظت نمی کند».

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

آنگاه میتوانید شرط را نازک ارزیابی کنید. حتی اگر بازیکن رودخانه را روی هم بگذارد. بـه یاد داشته باشید کـه برای این کـه یک شرط ارزشی +EV باشد، باید بیش از 50 درصد از مواقعی کـه با شـما تماس گرفته می شوید در مرحله نهایی برنده شوید. بنابر این، محدوده رسیدن بازیکن بـه رودخانه تأثیر زیادی بر روی تعداد دفعات شرط‌بندی شـما در دست‌هاي‌ قوی تر و متعاقباً این کـه چقدر می توانید با شرط‌هاي‌ ارزشی خود کم کنید، خواهد داشت.

 

اگر در مقابل بازیکنی بازی کنم کـه در فرکانس هاي‌ بهینه دفاع می کند، یا حتی کمی بیش از حد دفاع می کند، از استراتژی مخالف استفاده می کنم. من تا جایی کـه می توانم بدون خطای قطبی شدن بزرگ در تئوری، ارزش شرط‌بندی را می دانم، شاید انتخاب کنم کـه بـه صورت استثماری در رودخانه بزرگ تر شوم.

 

مشخص کنید پوکر تفریح یا درآمد‌؟

اگر من در مقابل یک بازیکن تفریحی بازی کنم کـه صرفاً یک ایستگاه تماس اسـت، اغلب ترتیب اندازه شرط بندی خودرا با شروع از فلاپ تغییر می دهم. من طبق معمولً اندازه شرط فلاپ خودرا افزایش می دهم و سعی میکنم در سریع‌ترین زمان ممکن با هر چیزی نزدیک بـه یک دست در برابر این حریفان بـه همه ی چیز وارد شوم.

 

اد لیو: شرط بندی ارزش جوهره کسب درآمد در پوکر اسـت. وقتی فکر می کنید بهترین دست را دارید می خواهید اندازه گلدان را افزایش دهید. در غیر این صورت، همه ی بازیکنان در درازمدت بـه تعادل خواهند رسید و خانه گرد آوری چنگک تنها برنده خواهد بود.

 

نحوه دریافت ریک بک در به صورت روزانه

راهنمای دریافت ریک بک هفتگی پوکر در بالا ترین سطح بستگی بـه سایت دارد تعداد زیادی از سایت ها بـه صورت روزانه ریک بگ را می‌ دهند اما تعداد زیادی از افراد بـه این تعداد بازی بسنده نمی‌کنند تا بـه صورت روزانه ریک بک خودرا دریافت کنند.

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

در واقع هر یک بـه صورت هفتگی داده می شود بازیکن هایي کـه بیشترین تعداد بازی با شرط را انجام داده‌ اند سودی از این بازی‌ ها را دریافت می‌کنند. برای دریافت ریک پک ها باید وارد سایت هاي‌ شرط بندی شوید کـه از ان حمایت میکنند تا بتوانید ریک بک را در انتهای هر هفته از سایت شرط بندی مورد نظر کـه در ان بازی می کنید دریافت کنید.

 

روش حساب کردن ریک بک در پوکر سایت های ایرانی

ارزیابی ریک بک بـه سادگی قابل انجام اسـت البته ریک بک در سایت هاي‌ شرط بندی بـه صورت کامپیوتری ارزیابی می‌ شود و هیچ دخالت انسانی در ان وجود ندارد هر فردی کـه وارد پنل کاربری خود شود ۱ قسمت بـه عنوان ریک بک برای ان درنظر گرفته می‌ شود کـه بستگی بـه تعداد بازی بازیکن یا پلیر دارد. هر چه تعداد بازی هاي‌ پلیر بیشتر باشد ریک بک بیشتری نیز دریافت می‌ کند و این عنوان بستگی بـه سایت شرط بندی دارد در بعضی از سایت ها درصد کمیسیون بیشتر اسـت ودر بعضی کمتر اسـت.

 

سایت هاي‌ ایرانی بسیاری وجود دارند کـه بـه معنای واقعی برای رقابت با یکدیگر سعی دارند در سطح هاي‌ ریک بکی کـه ارسال می‌ کنند از دیگر سایت ها بیشتر باشد. بـه همین دلیل میزان دریافتی ریک پک در هر سایت متفاوت اسـت اما بهترین سایت ایرانی کـه می‌توان بـه ان ها اشاره کرد و ریک بک هاي‌ بسیار عالی میدهند میتوانند سایت هاي‌ سیگاری بت تندر و غیره باشد. کـه همگی ان ها برای دادن ریک بک هاي‌ هفتگی آماده اسـت و بعضی از سایت ها نیز بـه صورت روزانه نیز ریک بک میدهند.

 

تطبیق بازی خود با حریفانی کـه با انها بازی می کنید نیز برای بازی پوکر عالی کلیدی اسـت. اگر متوجه شدید کـه یک رقیب تهاجمی قادر بـه شرط بندی کم ارزش اسـت، باید بازی خودرا بر این اساس تنظیم کنید. اگر انها قادر بـه شرط بندی با دست هاي‌ متوسط ​​هستند، باید بیشتر با دست هایي کـه دست هاي‌ متوسط ​​را شکست می‌دهند تماس بگیرید.

 

بررسی تهاجی بازی کردن در بازی پوکر

شـما باید در برابر حریفان تهاجمی کـه شـما را در نقاط سخت قرار می‌دهند، انتخابی تر بازی کنید. ان‌ها پات‌هاي‌ اضافی زیادی را برنده میشوند زیرا حریفان نمی توانند با شرط‌بندی در خیابان‌هاي‌ متعدد با ان‌ها کنار بیایند. آخرین کاری کـه دراین مواقع می خواهید انجام دهید این اسـت کـه با این خیابان تماس بگیرید و سپس دوباره ارزیابی کنید. انها روی شـما حساب میکنند کـه بعدا در دستان شـما از دست می دهید.

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

درست مانند شطرنج، هرچه قدم هاي‌ بیشتری در پوکر فکر کنید، برتری بیشتری نسبت بـه حریفان خواهید داشت. اگر زود تصمیم بگیرید کـه سخت بجنگید یا تسلیم شوید، بهتر اسـت. گرفتار شدن در وسط می تواند چیپس‌هاي‌ زیادی را هدر دهد، بدون این کـه فرصت کافی برای از بین بردن گلدان داشته باشید.

 

اگر با توجه بـه نحوه بازی دست نزدیک بـه بالای محدوده خود هستید، گاهی اوقات فقط باید روی موضع خود بایستید و از برداشتن دست خودداری کنید. تنظیم دیگری کـه می توانید انجام دهید این اسـت کـه فرکانس افزایش بلوف خودرا افزایش دهید.

 

اگر آن ها بـه طور معمول ارزش شرط بندی رابا هولدینگ هاي‌ حاشیه اي نازک میدانند، اینکار رابا دست هایي انجام میدهند کـه نمی توانند افزایش راز را تحمل کنند. یک یا دو افزایش بلوف بعد از شرط‌بندی‌هاي‌ رودخانه‌اي آن ها واقعاً باعث خجالت آن ها میشود، وقتی کـه بـه فکر تلاش برای حذف آخرین شرط از شـما هستند. 

استراتژی ریک بک در پوکر (ترفندی که به راحتی نمیشه ازش گذشت)

ورود به سایت معتبر بازی پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین هم اکنون کلیک کنید . 

معرفی 10 کتاب معروف پوکر که حتما باید بخوانید (رازهای برد در پوکر با این روش)
معرفی 10 کتاب معروف پوکر که حتما باید بخوانید (رازهای برد در پوکر با این روش)

پوکر یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی می‌باشد این بازی انقدر بزرگ و سودمند می‌باشد کـه بسیار طرفداران ویژه اي…

همه چیز در مورد برترین انجین های پوکر | معرفی انجین های پوکر فارسی
همه چیز در مورد برترین انجین های پوکر | معرفی انجین های پوکر فارسی

انجین هاي‌ پوکر را می‌خواهیم بـه شـما معرفی کنیم کـه یکی از ارکان هاي‌ بازی پوکر می‌باشد کـه شـما باید…

کولد کالینگ در پوکر چیست؟ | استراتژی خفن میلیونی پوکر
کولد کالینگ در پوکر چیست؟ | استراتژی خفن میلیونی پوکر

cold calling کولد کالینگ یکی از استراتژی هاي‌ پولساز پوکر اسـت و شـما دراین ترفند میتونید پولساز باشید در ادامه…

معنی ست و تریپس در پوکر چیست؟ |‌ نگاهی به جدیدترین ترفند پوکر
معنی ست و تریپس در پوکر چیست؟ |‌ نگاهی به جدیدترین ترفند پوکر

بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی اسـت و می‌تواند سود بسیار خوبی ببرید در ادامه با معنی ست…

لیمپ در پوکر به چه معناست؟ | آموزش لیمپ کردن در پوکر (استراتژي پرسود)
لیمپ در پوکر به چه معناست؟ | آموزش لیمپ کردن در پوکر (استراتژي پرسود)

امروز می خواهیم در مورد لیمپ کردن در پوکر صحبت کنیم جای حداقل ها را می‌خواهیم مشخص کنیم در ادامه…

10 روش بهترین زمان فولد کردن در پوکر تگزاس هولدم (سود میلیونی در پوکر)
10 روش بهترین زمان فولد کردن در پوکر تگزاس هولدم (سود میلیونی در پوکر)

پوکر در بازی تگزاس هولدم یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی می‌باشد ٬ همانطور کـه ریز کردن باعث سود پول…

۱۰ دلیل که شما را در پوکر ۲ کارتی با باخت روبرو میکند! (نکات مهم پوکر)
۱۰ دلیل که شما را در پوکر ۲ کارتی با باخت روبرو میکند! (نکات مهم پوکر)

پوکر دو کارتی یا همان تگزاس هولدم یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا می‌باشد و شـما باید…

8 استراتژی که در بازی های جهانی پوکر باید بدانید تا پول پارو کنید
8 استراتژی که در بازی های جهانی پوکر باید بدانید تا پول پارو کنید

استراتژی در بازی پوکر بسیار مهم اسـت چون اگر شـما با یک ترفند خاص جلو برید قطعا میتونید سود بسیار…

بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد

خب بازی های‌ کارتی مانند ورق حکم پاسور و شلم و حتی بازی پوکر روزهای بد و خوب دارد اما…

7 استراتژی پولساز برای مقابله با ضربات بد در پوکر
7 استراتژی پولساز برای مقابله با ضربات بد در پوکر

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و سود بسیار سود خوبی بـه شـما میدهد اما باید با ضربات…

۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker

poker پوکر بازی هاي‌ ایرانی یکی از جذاب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت اما این بازی رازهای مهیج…

تفاوت پوکر پولی و پوکر رایگان | استفاده از تجربیات میلیونرها در پوکر
تفاوت پوکر پولی و پوکر رایگان | استفاده از تجربیات میلیونرها در پوکر

تفاوت پوکر پولی و پوکر رایگان پوکر یکی از بازی هاي‌ دنیا در کازینو و قمار خانه هاي‌ انلاین اسـت…

کازینو انلاین
ورود به سایت شرط بندی