بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

نقش معشوقه در بازی مافیا‌

بازی مافیا یکی از بازی هاي‌ جذاب دورهمی در دنیا اسـت کـه چند سالی اسـت در کافه هاي‌ ایران بسیار محبوب شده اسـت ما امروز می خواهیم در مورد نقش معشوقه صحبت کنیم در ادامه با بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

نقش معشوقه در بازی مافیا چیست؟

اگر معشوقه کشته شود یا از رای گیری خارج شود تیم مافیا خشمگین میشوند و بـه جای یک تیر، دو تیر شلیک میکنند.بعد از گادفادر یا رئیس مافیا،معشوقه تیر شب را در دست دارد.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

بازی مافیا توسط چه کسی درست شده است ؟

این بازی برای نخستین بار توسط فردی بـه نام دیمیتری دیویدف دانشجوی دانشکده روانشناسی دانشگاه مسکو تحت عنوان یک پروژه تحقیقاتی ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت و پس از ان بـه تدریج در کشور آمریکا و اروپا نیز گسترش یافت.

 

تا جایی کـه در دهه 90 بـه عنوان یک سرگرمی محبوب در بین خانواده ها جا باز کرد. این بازی بـه شکل هاي‌ مختلف در دنیا انجام میشود. شیوه اي کـه دراین نوشته بـه شـما معرفی میکنیم یکی از متداول ترین و معتبرترین روش هاي‌ انجام بازی اسـت.

 

وظیفه اصلی گرداننده کـه بـه نام هاي‌ خدا و لرد نیز شناخته می‌شود، دراین بازی پیشبرد روند درست بازی اسـت. هنگامی کـه شب می‌شود و همه ی بازیکنان چشمان خودرا می بندند.

 

خدا بـه ترتیب نقش ها را بیدار می‌کند و از ان ها سوالاتی را می پرسد. مثلاً برای مافیا این سوال را مطرح میکند کـه “قصد دارید چه کسی را بکشید؟” برای دکتر این سوال بـه این شکل مطرح میشود کـه “قصد نجات چه کسی را داری؟” و برای کارآگاه مطرح میکند کـه “قصد پی بردن بـه نقش چه کسی را داری؟”.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

ترفند های برد در بازی مافیا

هنگام روز زمانی کـه تمام نقش ها بیدار شدند، خدا بازی را بدون طرفداری از گروه خاصی بـه سمت جلو می‌برد. بـه همین ترتیب بازی با چرخه روز و شب ادامه مییابد تا در هر چرخه یک نفر کشته و از بازی خارج شود. البته اگر دکتر در شب، فرد کشته شده توسط مافیا را نجات دهد، فرد کشته شده از بازی حذف نمی‌شود.

 


بیشتر بخوانید: اموزش شرط بندی بر روی بازی شب های مافیا + ترفند و معرفی سایت معتبر


 

توجه داشته باشید کـه استفاده از اسامی مختلف برای یک نقش در کارت ها یا محل هاي‌ برگزاری مسابقات، تفاوتی در ماهیت نقش ایجاد نمیکند و بعضی از قابلیت هایي کـه جدیدا بـه نقش ها داده میشود کاملا دلخواه و توافقی اسـت!

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

انواع نقش های بازی مافیا

دریک گروه 10 نفره طبق معمولً 3 مافیا حضور دارند کـه در نخستین شبی کـه توسط گاد اعلام می‌شود با یک دیگر آشنا می‌شوند. هنگامی کـه افراد حاضر در بازی سعی میکنند تا مافیا را شناسایی و از بازی حذف کنند، مافیا باید نقش خودرا بـه کلی کتمان و یا با دروغ افراد را از نظر خود منصرف کنند.

 

نقش مافیا مهمترین نقش دراین بازی اسـت چرا کـه اگر دیگران متوجه نقش آن ها شوند مافیا بـه ترتیب از بازی حذف می‌شوند و از هیجان بازی کاسته می‌شود. گروه مافیا برای این‌که بتوانند موفقیت بیشتری داشته باشند باید در روز بـه خوبی با یک دیگر همکاری کنند و برای افرادی کـه میخواهند در شب بکشند، استراتژی مناسبی داشته باشند.

 

رییس مافیا در مقابل نقش معشوقه

مهمترین نقش مافیا متعلق بـه پدرخوانده می‌باشد. رئیس مافیا می‌تواند با مشورت سایر اعضای مافیا، یک نفر را از میان شهروندان انتخاب کرده و با شلیک گلوله از بازی حذف کند.

 

لازم بـه ذکر اسـت، استعلام پدرخوانده منفی می‌باشد. این بدان معناست کـه اگر کارآگاه در شب از خدا بخواهد تا در راستای شناسایی نقش پدرخوانده تاییدیه بدهد، خدا نمیتواند وی را راهنمایی کند و استعلام منفی میدهد!

 

نکته: استعلام گردخوانده در روز کـه توسط جان سخت از گرداننده خواسته می‌شود، منفی نخواهد بودو نقش واقعی اش اعلام می‌شود.اگر پدرخوانده دریک شب حرفه اي را مورد هدف قرار دهد، و حرفه اي هم پدرخوانده را بزند، هردو از بازی بیرون میروند.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

دکتر لکتر چیست ؟‌

نقش دکتر مافیا این اسـت کـه در هر شب می‌تواند یکی از اعضای مافیا را انتخاب کند تا درصورت تیر خوردن توسط حرفه اي، کشته نشود ودر بازی بماند.اگر فرد کشته شده توسط دکتر نجات یابد، می‌تواند بـه بازی خود ادامه دهد و اگر توسط دکتر اینکار انجام نشود از ادامه بازی حذف می‌شود.البته دکتر لکتر میتواند خودرا فقط یک‌بار و بقیه را هر چند بار بخواهد نجات دهد!نکته: اگر کار بـه شلیک نهایی برسد و دکتر لکتر خودش و یا یک نفر اعضای تیم را نجات دهد، ان فرد از بازی بیرون نمیرود.

 

نقش های جزئی مافیا

توجه داشته باشید کـه پدرخوانده و دکتر لکتر، ۲ نقش اصلی و الزامی گروه مافیا هستند و نقش هاي‌ زیر کاملا فرعی بوده و استفاده از این نقش ها اصلا الزامی ندارد و فقط در بازی هاي‌ با تعداد شرکت کننده بالا برای این‌که اکثر افراد نقشی در روند بازی داشته باشند، قابل استفاده می باشند.شاه کش
این نقش ۲ دفعه در طول شب یا مرحله دوم رای گیری میتواند نقش بازیکنی را حدس بزند. اگر درست حدس زده باشد ان بازیکن از بازی حذف می‌شود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

معشوقه چکار میکند در بازی مافیا ؟

هاین نقش معشوقه پدرخوانده اسـت! با مرگ او مافیا از شدت خشم بـه دو نفر حمله می‌کنند. با مرگ رئیس مافیا، و دکتر لکتر او دستور کشتن را می‌دهد!نقش خاصی در بازی ایفا نمی‌کند و فقط باید سعی کند در طول روز شهروندان را گمراه کند.

 

کاراکتر تروریست از اعضای اکیپ مافیا اسـت. اگر این فرد در روز با رای شهروندان کشته شود، این توانایی را دارد تا بتواند یکی از بازیکنان رابا خود حذف و یا ترور کند.

 

مذاکره کننده یا روانکاویکی از اعضای مافیا فرد مذاکره کننده اسـت. این فرد میتواند یکی از اعضا را انتخاب و وی را عضوی از گروه مافیا کند. اگر مافیا قصد مذاکره داشته باشند این فرد در شب با گاد مطرح میکند. مافیا پس از انتخاب فرد مذکور چشم هاي‌ خودرا می بندند و خدا بر روی دست فرد انتخاب شده میزند. افرادی کـه در کاراکترهای کارآگاه و دکتر هستند هرگز نمی‌توانند بـه مافیا تبدیل شوند.

 

یک شب در طول بازی یک نفر را انتخاب میکند و رای ان شخص در روزبعد شمرده نمی‌شود. همچنین در مرحله دوم رای گیری، 2 رای بـه یک نفر یا 1 رای بـه دو نفر میدهد.ناتو نیز از جمله نقش هاي‌ مافیاست کـه در شب همراه با مافیاها بیدار شده و اگر بتواند نقش یکی از شهروندان را درست حدس بزند، ان شهروند از بازی خارج می‌شود. درصورت حدس اشتباه نیز خود ناتو از بازی خارج میشود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

قاتل حرفه ای

در طول بازی موقع شب یک نفر را انتخاب می‌کند. ان شخص 3 روزبعد وسط روز می میرد «تحت هر شرایطی». البته اگر بـه گرگ نما یا هزار چهره حمله کند، قاتل از بازی خارج میشود!

 

تردست

تردست یکی از نقش هاي‌ گروه مافیا اسـت. او یک شب در بازی می‌تواند دو نفر را انتخاب کند. نقش هاي‌ این دو نفر در شب بدون این‌که خودشان متوجه شوند با یک دیگر جا بـه جا میشود. برای مثال اگر تردست دکتر و کاراگاه را انتخاب کند، کسی کـه دکتر نشان می‌دهد تیر میخورد و کسی کـه کاراگاه نشان می‌دهد نجات داده می‌شود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

افسونگر

هر شب میتواند نقش یک نفر را بلاک کند و ان شخص در شب از نقش خود نمی‌تواند استفاده کند و یا یک کلمه 4 حرف بـه بالا را روی یک نفر افسون کند و گرداننده کلمه در اول روز اعلام می‌کند و اگر ان شخص فردا در روز از ان کلمه استفاده کند از بازی حذف می‌شود.

 

یاکوزا

وقتی احساس کند کـه نقشش در روز برای شهروندان نمایان شده اسـت می‌تواند یکی را انتخاب کند و ان شخص از ان بـه بعد مافیا خواهد شد و خود یاکوزا می میرد. اگر دکتر بـه اشتباه یاکوزا را نجات دهد یاکوزا در بازی می‌ماند.

 

سلاخ

دست بـه ساطورش حرف ندارد ! سلاخ میتواند در طول بازی یکبار تمامی مافیا هاي‌ خارج شده از بازی را سلاخی کند و استعلام ان ها را بـه شهروند ساده تبدیل کند.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

جاسوس

اگر فراماسون بازی وی را بیدار کند تیم ماسونی از بازی خارج نمی‌شوند و جاسوس همانند شهروند بـه ان ها می پیوندد.

 

مرد قوی

در طول بازی یکبار میتواند در شب با تایید گاد فادر از تیرش استفاده کد و ان شخص در شب قطعا کشته خواهد شد حتی اگر جان سخت باشد.این عضو مافیا در شب با یارانش بیدار نمیشود. با این‌که بقیه افراد تیم مافیا و گروگان گیر یک دیگر را می شناسند «لایک یگدیگر را می‌بینند»؛ اما باهم بیدار نمیشوند «در واقع سناریوی شبی وجود ندارد». گروگان گیر هر شب یک شهروند را انتخاب می‌کند و ان شهروند نمی‌تواند از قابلیت خود در همان شب استفاده کند.

 

 

دزد از اعضای مافیا اسـت و بـه دنبال دزدیدن نقش رویین تن «جان سخت» می‌باشد. او در فاز شب دو نفر را انتخاب میکند، کـه اگر نفر اول شهروند ساده، مافیای ساده و یا یک تروریست باشد، اتفاقی نمی افتد. دزد مانند ناتاشا و ساقی هرگز نمیتواند در دوشب پشت سر هم یک فرد را بـه عنوان نفر اول انتخاب کند. این در صورتی اسـت کـه نفر دوم میتواند هر شب یک فرد ثابت باشد. اگر نفر اول رویین تن باشد، نقش او ان شب بـه دزد منتقل می‌شود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

سناریوی شب مافیا با نقش های مافیا

تفاوت این سناریو با سناریو هاي‌ دیگر بازی مافیا این اسـت کـه دراین بازی تمام بازیکنان حاضر ،نقش هاي‌ شب مافیا خودرا دریافت میکنند و تمام نقش هاي‌ شب مافیا دارای توانایی هستند و فاقد نقش هاي‌ شهروند ساده یا مافیا ساده اسـت.نقش هاي‌ شب مافیا با سناریو و دقیق طراحی شده اسـت بـه صورتی کـه کمتر اختلالی در نقش ها با نقش هاي‌ دیگر مشاهده می‌کنید.سناریو را می‌توانیم بـه سه دسته شهروند ،مافیا و مستقل تقسیم کنیم.

 

بهترین نقش های شهروندی 

شهروند هاي‌ بازی، گروه نا آگاه بازی هستند.باید در فاز روز در صحبت هاي‌ بازیکنان تیم مافیا را شناسایی کنند ودر انتهای بازی بـه مافیا هاي‌ خود رای دهند.بر خلاف سناریو هاي‌ دیگر بازی مافیا،تمام نقش هاي‌ شهروندی دارای توانایی میباشند.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

این امر باعث شده تا این سناریو در بین سایر سناریو هاي‌ دیگر جذابتر باشد.تا بـه امروز نقش هاي‌ شهروندی گسترده اي بـه بازی شب مافیا اضافه شده و سعی شده تا روز بـه روز ،این بازی جذابتر شود و ایونت هاي‌ بسیاری در سراسر کشور،برگزار شود.

 

ورود به سایت شرط بندی بازی مافیا 

شـما می‌توانید دراین بازی سود بسیار خوبی ببرید برای ورود بـه بازی شرط بندی بازی مافیا بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید دراین بازی شـما می‌توانید سود بسیار خوبی ببرید. 

معرفی نقش ناتو در بازی مافیا |‌ سناریو ناتو در بازی مافیا چیست ؟
معرفی نقش ناتو در بازی مافیا |‌ سناریو ناتو در بازی مافیا چیست ؟
نقش ناتو در بازی مافیا در تیم مافیا قرار دارد و ابیلیتی هاي‌ جذابی هم دارد در ادامه با معرفی ...
نقش هکر در بازی مافیا | معرفی هکر و ترفندهای برد در بازی مافیا
نقش هکر در بازی مافیا | معرفی هکر و ترفندهای برد در بازی مافیا
نقش هکر در بازی مافیا هکر یکی از نقش هاي‌ محبوب بازی مافیا اسـت کـه شـما با داشتن این نقش می ...
اموزش شرط بندی بر روی بازی شب های مافیا + ترفند و معرفی سایت معتبر
اموزش شرط بندی بر روی بازی شب های مافیا + ترفند و معرفی سایت معتبر
یکی از بازی هاي‌ جذابی کـه در دورهمی ها بسیار انجام میشود بازی مافیا اسـت و شـما در سایتی کـه ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی