معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

پاسور و ورق یکی از قدیمی‌ترین بازی هاي‌ دنیااست و امروزه بـه یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ دنیا رسیده اسـت اما این ورق هاي‌ مرموز همواره معانی خاصی در سمبل هاي‌ خود دارد گاه وحشتناک هستند و گاه مرموزانه ؛ سایت برترین بی از شـما دعوت میکند با مطلب معانی سمبل هاي‌ پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان در جهان ما را دنبال نمایید .

 

یش از مرسوم شدن ورق بازی بـه شیوه امروزی در ایران، نوعی بازی ورق بـه نام گنجفه در ایران مرسوم بوده‌اسـت. گنجفه بـه احتمال زیاد در قرن شانزدهم ودر دربار صفویان پدید آمده و از آنجا بـه هندوستان راه یافته‌اسـت.

 

با توجه بـه شباهتهای ساختاری گنجفه و ورق بازی اروپایی ، این دو مسلماً از هم تاثیر پذیرفته‌اند، هر چند کـه جهت این تاثیر بـه درستی معلوم نمی‌باشد.

 

تاریخچه بازی پاسور و ورق

طراحان بازی ورق بـه صورت هوشمندانه اي، از طراحی تمامی جزئیات بازی، رسیدن بـه هدف خاصی را دنبال می کرده اند.

 

بدون شک شـما هم سؤالات بسیاری درباره ي دلیل انتخاب خال هاي‌ بازی، دلیل تفاوت چهره ي چهار سلطان و… از خود پرسیده اید. تمامی موارد یاد شده مفهوم خاصی را در خود پنهان کرده اند ؛ اما چگونه ما متوجه شویم؟؟

معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

معانی بازی پاسور در عصر شیطان پرستی

نجفه نود و شش ورق در هشت دسته دوازده برگی داشته‌اسـت «هشت خال، دوازده برگ از هر خال». نام این خال‌هاي‌ هشتگانه بـه این ترتیب اسـت : غلام، تاج، شمشیر، اشرفی «زر سرخ»؛ چنگ، برات، سکه «زر سفید»؛ قماش. هر دسته ۱۲ برگ داشت : دو تا بـه نام شاه و وزیر و بقیه بـه شماره یک تا ده شناخته می گردید.

 

همان طور کـه می دانید در بازی پاسور هر دسته «۱۲» برگ داشته اسـت ولی در ورق هاي‌ امروزی هر دسته شامل «۱۳» برگ میشود و باید در اصل ۱۳ جزو اعداد اصلی شیطان پرستان اسـت ! همچنین نام این برگه ها نیز تغییراتی داشته اسـت : شماره شمارهٔ ۱ را آس می نامند و شماره شمارهٔ ۱۱ رابا سرباز، شماره شمارهٔ ۱۲ رابا بی بی و شماره شمارهٔ ۱۳ رابا سمبل شاه دیده میشود.

 

نکته اي کـه قابل ذکر اسـت این‌که کلمه Queen در فرهنگ لغات بـه معنی “شهبانو، ملکه‌؛ زن‌ سلطان‌” معنی میشود.

 

هنگامی کـه این بازی وارد ایران شده اسـت شیعیان ایران حضرت فاطمه «درود الله علیها» رابا نام بی بی می شناختند و احترام زیادی هم برای این نام قائل بودند و دستهای پشت پرده کلمه Queen در ورق بازی را بـه بی بی ترجمه کرده کـه این جای تفکر دارد.

 

کاربرد آس و خال در بازی ورق

اگر تمام ۵۲ کارت پاسور بـه یک شکل می بودند آنگاه بازی کردن با ورق ممکن نبود. بنابر این کارت هاي‌ بازی را بـه چهار دسته ي مساوی _ کـه هر کدام ۱۳ کارت خواهند داشت _ تقسیم می‌کنیم.

برای تمایز دادن این ۴ دسته از هم دیگر بـه هر گروه یک سمبل را نسبت می‌دهیم کـه ان سمبل همان خال کارت اسـت. «خاج، خشت، پیک و دل». در داخل هر دسته نیز برای تشخیص ۱۳ کارت ان دسته از هم، انها رابا اعداد ۱ تا ۱۳ عددگزاری میکنیم.

 

شماره شماره ي ۱ را آس می نامیم

شماره شماره ي ۱۱ رابا سرباز،

شماره شماره ي ۱۲ رابا بی بی و

شماره شماره ي ۱۳ رابا سمبل شاه نمایش میدهیم.

 

باید بدانید کـه خال هاي‌ بازی ورق در کشور های مختلف یکسان نیستند. خال هاي‌ بازی پاسور امروزی متعلق بـه کشور فرانسه می باشند کـه بعد ها وارد انگلستان شده و بـه خاطر سادگی در طراحی، از آنجا بـه تمام جهان راه یافتند.

 

معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

نشانه پیک « Spades » :

پیک کـه از ان با عنوان “دل سیاه” نیز یاد میشود در میان چهار خال بازی ورق بالاترین ارزش را دارد. پیک بـه عنوان سمبولی از مرگ شناخته می‌شود. معادل پیک در ورق آلمانی چمن ودر ورق سوئیسی سپر اسـت. رنگ خال پیک سیاه اسـت.

 

نشانه دل « Hearts » :

خال دل پس از پیک برترین ارزش را در میان خال هاي‌ بازی دارد. دل نمادی اسـت از عشق و مهر. معادل دل در ورق آلمانی همان دل ودر ورق سوئیسی رز میباشد. رنگ خال دل قرمز اسـت.

 

نشانه خشت « Diamonds » :

خال خشت کـه از ان با نام الماس نیز نامبرده میشود سومین رتبه را بین خال هاي‌ بازی دارد و نمادی از دارایی و ثروتمندی میباشد. معادل خشت در ورق هاي‌ آلمانی و سوئیسی زنگوله «ناقوس» میباشد. رنگ خال خشت قرمز اسـت.

 

نشانه خاج « Clubs » :

خال خاج – کـه نام هاي‌ دیگری نظیر گشنیز و یا شبدر نیز دارد – کمترین مقام را در میان چهار خال بازی دارد. خاج را نمادی از جنگ و نزاع میدانند. قابل ذکر اسـت کـه Club بـه معنای گرز اسـت. معادل خاج در ورق هاي‌ آلمانی و سوئیسی بلوط می‌باشد. رنگ خال خاج سیاه اسـت.

معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

اصطلاحات :

بـه گزارش برترین بی با توجه بـه این‌که اصطلاحات یکدستی برای رویداد های ورق بازی در پارسی نداریم ؛ کار توضیح دادن خیلی مشکل می‌شود . توجه کنید کـه بـه طور متداول ما بـه خیلی رویداد ها می‌گوییم «دست» :

 

بـه دست دادن ؛ بـه دستی کـه برای بازی کردن در اختیار ماست ؛ بـه دستی کـه در حال بازی کردن اسـت ؛ بـه دست 7 تایی بازی ،مثلا در حکم ؛ بـه دست روی زمین و …. .

 

خلاصه این‌ها همه ی را دست می‌گوییم کـه اگر بخواهم بـه ان ها در این جا از دست نام ببرم خیلی گیج کننده خواهد شد و مشخص نمی‌شود منظورم کدام رویداد اسـت . همینطور هم واژه بازی کـه برای طیف وسیعی از امور بـه کار میرود . بـه همین دلیل ناچارم واژه هاي‌ مشخصی را برای هر کدام از رویدادها بـه کار ببرم . بـه این شرح :

معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

خال « Suit » :

علامت مشخصه کارت ها : گشنیز ؛ خشت ؛ پیک و دل

 

دور « Trick » :

یک دور بازی کـه در ان هر بازیکن یک کارت می اندازد . مثلا در حکم ؛ دور عبارت اسـت از 4 برگی کـه از نفر اول « آغازگر » شروع میشود و با بازی نفر آخر پایان می پذیرد.

 

دست « Game »:

یک بازی کامل ؛ کـه در ان تمام برگها بازی شده باشند . مثلا در حکم یک دست شامل 13 دور اسـت کـه در ان هر تیمی کـه 7 دور را ببرد ؛ بازی را برده .

 

ست « Set »:

یک ست کامل از پیش تعیین شده ؛ مثلا در حکم هر 7 بازی را کـه یک تیم ببرد یک ست تمام می‌شود . از مجموع بازی ها تشکیل میشود و با شماری از ست ها کل بازی ورق بـه اتمام میرسد . مثلا با 2 یا 3 ست .

 

رهبر « Leader »:

بازیکنی کـه دور را آغاز میکند و باقی بازیکنان طی ترتیب مشخص بعد از او بازی میکنند. طبق معمولً کسی اسـت کـه دور پیش با برگ برنده او بـه اتمام رسیده.

 

دست دادن « Dealing » :

پخش کردن برگ هاي‌ بازی بین بازیکنان .

 

دست دهنده « Dealer »:

کسی کـه دست میدهد .

 

حکم کردن « Bidding » :

عملی کـه طی ان خال سر ؛ و یا امتیاز تعهد شده مشخص می‌شود . میتواند بـه صورت رقابت باشد «یعنی هر کس تعهد بزرگتری کرد حکم کردن را ببرد، مثل شلم » و یا می‌تواند بـه صورت نوبتی و تک نفره باشد « مثل حکم ».

 

معانی نماد های پاسور و ورق با موضوع زندگی و مرگ انسان (+18)

آشنایی با کارت شیطان یا همان جوکر معروف

خال جوکر توسط آمریکایی ها طراحی شد کـه اینکار در حدودسال ۱۸۷۰ صورت پذیرفت . در ابتدا این کارت Best Bower نامیده می شد و باارزش ترین کارت در بازی Euchre بود کـه گاهی این بازی را Juker نیز می گفتند و بـه این ترتیب بود کـه این نام روی برگه جدید ماند و کم کم بـه Joker تبدیل شد .

 

در کل می توان گفت بازی هاي‌ ورق و پاسور یکی از پررمز و راز ترین بازی هاي‌ شرط بندی میباشد کـه در ان زندگی حیات تا مرگ انسان و نقش هاي‌ شیطان پرستی دیده میشود ؛ از لحاظ پولسازی این بازی هم قطعا می توان گفت کـه اگر فرد با تجربه اي دراین بازی بتوانیم باشیم قطعا برنده خواهیم شد و برای بازی دریک سایت معتبر بر روی ورود بـه سایت شرط بندی در نوار سبز رنگ پایین کلیک نمایید.

راهنمایی بازی ورق هرم تک نفره + جوایز 50 میلیونی در بازی پاسور
راهنمایی بازی ورق هرم تک نفره + جوایز 50 میلیونی در بازی پاسور
بازی پاسور هرم یکی از بازی های‌ مهیج خانوادگی و دورهمی اسـت که علاوه بر سود عالی که برای کاربر ...
نحوه بازی شیطانک پاسور + ترفند و ایجاد درآمد بالای 5 میلیون تومان
نحوه بازی شیطانک پاسور + ترفند و ایجاد درآمد بالای 5 میلیون تومان
نحوه بازی شیطانک پاسور بازی های‌ پاسور و ورق یکی از بازی های‌ بسیار محبوب در دورهمی ها میباشد ؛ این ...
آشنایی با معانی شکلک های پاسور و ورق + نماد بازی حکم
آشنایی با معانی شکلک های پاسور و ورق + نماد بازی حکم
آشنایی با معانی شکلک هاي‌ پاسور و ورق بازی پاسور و ورق یکی از بازی هاي‌ دورهمی میباشد کـه بسیار از ...
آموزش جامع بازی پاسور آنلاین شرطی بهمراه ترفندهای برد در کازینو
آموزش جامع بازی پاسور آنلاین شرطی بهمراه ترفندهای برد در کازینو
بازی پاسور از قدیم در اروپا و ایران از جذابیت هاي‌ خاصی برخورد دار اسـت ؛ این بازی پاسور در ...
معرفی معتبر ترین بازی آنلاین پاسور شرطی + ترفند و راهکارهای طلایی
معرفی معتبر ترین بازی آنلاین پاسور شرطی + ترفند و راهکارهای طلایی
بازی هاي‌ آنلاین و کازینویی امروزه جای بازی هاي‌ سنتی را می‌توان بـه قطع گفت کـه گرفته اسـت ؛ بازی ...
توضیحاتی پولساز در مورد معانی برگ های پاسور و ورق
توضیحاتی پولساز در مورد معانی برگ های پاسور و ورق
بازی و سرگرمی پاسور و ورق یکی از بازی هاي‌ قدیمی و پرهیجان اسـت کـه اگر این بازی در زمان ...
آموزش ترفندهای پاسور بازی
آموزش ترفندهای پاسور بازی
تاریخچه بازی pasour آموزش ترفندهای پاسور بازی : تاریخ پیدایش این بازی با کشور چین در قرن یازدهم بر می‌گردد .اموزش ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی