تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !!

دنیای امروزه بسیار عجیب اسـت و همیشه اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد و جالبه بدونید کـه حیوانات با انسانها هم نقاط مشترکی دارند در ادامه با عکس هایی از دختر ۱۲ ساله ایرانی کـه مار را میبوسد سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

عکس هایی از دختری که ما را میبوسد 

بـه کزارش برترین بی با دختر 20 ساله ای بنام فائزه غلامی کـه “ملکه مار ایران” لقب گرفته گفتگو کرده اسـت.بخشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید “ملکه مار ایران” لقبی بود کـه بعد از ثبت رکورد روی تو گذاشتند.

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

بله; این لقب را بعد از رکوردم روی من گذاشتند و در گوگل هم اگر سرچ کنید، نام من می‌آید.

چند سالت اسـت؟

بیست سالم اسـت.

 

کجا زندگی می‌کنی؟
شهرکرد. دانشجو هستم.

 

چه رشته‌ای و کجا؟

روانشناسی; دانشگاه شهرکرد.

 

علاقه ی فائزه به مارها 

من از سه سالگی آغاز بـه شناختن مارها و برقراری تماس با ان ها کردم; بـه خاطر علاقه‌ای کـه بـه طبیعت و حیوانات داشتم، بـه‌خصوص مارها. اما من نسبت بـه سایر اعضای خانواده‌ام علاقه بیشتری در این زمینه از خودم نشان دادم. البته بعد از رکورد هفت‌سالگی‌ام احساس کردم می توانم با این موجود بیشتر عجین شوم.

 

رکورد گینس برای دختر ایرانی 

پدرم در روزنامه‌ای خوانده بود کـه یک دختر چینی توانسته سر مار کبرا را سه بار ببوسد.پدرم وقتی دید من استعداد و علاقه دارم، آغاز بـه آموزش من کرد.همین آموزش و تجربه پدرم کمک کرد تا بتوانم زبان شاه مار کبرا را یازده بار ببوسم در ان دوران هفت‌ ساله بودم; برای همین از مار ترس نداشتم.

 

چون کودکی کنجکاو و علاقه‌مندبه حیوانات بـه‌خصوص مارها بودم. همین طور آموزش‌هایی کـه پدرم بـه من داده بود، باعث شد از مار ترس نداشته باشم;تا جایی که بـه یاد دارم، خیلی مشتاق بودم زودتر این رکورد را بزنم و بـه همه ی ي نشان بدهم کـه یک دختر بختیاری چه هنری دارد.

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

نگاه همسالانت بـه تو چطور بود؟ تعجب نمی کردند یا بـه خاطر این تفاوت احساس نمی کردند باید از تو دوری کنند؟

 

نه; خدا را شکر خیلی نگاه مثبت و خوبی داشته‌اند;

 

خیلی کنجکاو هستند در مورد این خزنده اطلاعات داشته باشند. می‌توان گفت بیشترین صحبت من و اطرافیانمدر مورد مار اسـت. همین طور اجتماعی بودنم باعث شده تا با اطرافیانم بـه آسانی تماس برقرار کنم.شاید برای همین اسـت کـه بسیاری از دوستانم عاشق حرفه من هم شده‌اند.

 

اما بچگی تو به همین خاطر، با دیگران تفاوت داشته. حالا کـه بزرگتر شده‌ای،

 

احساس نمی کني این تفاوت آزاردهنده باشد؟ از این کودکی رضایت داشتی؟

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

بله; همان‌طور کـه گفتم بـه خاطر علاقه‌ام بـه طبیعت، حیوانات و بـه‌خصوص مارها نسبت بـه اعضای خانواده‌امبیشتر علاقه نشان دادم. البته هیچ‌گاه پدرم ما را مجبور بـه ورود در این کار نکرد،برای همین از بین ۶ فرزند، تنها ٣ فرزند بـه این کار علاقه نشان دادند و وارد ان شدند.

 

این دل و جرأت بـه خاطر این نیست کـه تو صاحب مارها هستی؟

 

اصلا برای مارها فرقی دارد کـه کسی صاحب‌شان باشد یا نه؟ مارها قدرت تشخیص آدم‌ها را از همدیگر دارند؟

 

خطرناک بودن مار از زبان دختر ایرانی

مار حیوانی وحشی اسـت و رام نمیشود.مار دوست و دشمن نمی‌شناسد، هر لحظه ممکن اسـت کسی را بزند.به همین جهت مسلما نمی‌تواند برای خود صاحب داشته باشد.

 

این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده اسـت +عکسپس تا بـه ‌حال تو را هم نیش زده.

 

بله; انگشت پدرم بـه خاطر گزش مار قطع شد. مار افعی هم یک‌بار چشمش را نیش زد.حتی مار کبرا یک‌بار خودم را در نمایشگاه کوهسنگی مشهد نیش زد. خدا را شکر با تجربه پدرو بـه همراه داشتن پاتن «پادزهر» جان سالم بـه در بردم.

 

بدترین زخمی کـه از مار خوردی چه زمانی بود؟

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

بدترین زخمی کـه خوردم، چند‌ سال پیش بود; وقتی کـه مار کبرا لبم را در حین نمایش نیش زد;ولی خب جان سالم بـه در بردم. اما این رخداد هم بـه خاطر سهل‌انگاری یکی از تماشاچیان بود;زیرا پدرم قبل از نمایش اعلام کرد با دوربین فلش نزنید، چون چشم‌های مار بـه نور فلش حساس اسـت،اما تماشاگران بدون دقت بـه این موضوع در حین عکسبرداری فلش زدند. فلش دوربین باعث شد مار اذیت شود و مرا نیش بزند.

 

اصلا مارها انسان‌ها را از هم تشخیص می دهند؟

 

چشمان مار مشبکی شکل میبیند «مات». اجسام زنده‌ای راکه از خود گرما دارند،محرک قرمز رنگ می‌بیند و اجسام بی‌جان را زرد‌رنگ میبیند. این یک وصف مستند از دید مار اسـت;اما بـه ‌طور کلی انسان را مثل بقیه موجودات حس میکند.

 

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد!!

مارها هم مثل همه ی ي حیوانات و حتی مثل خود انسان از این کـه مورد اذیت و آزار قرار بگیرندیا کسی بـه حریمشان وارد شود، عصبانی می شوند. مارها را هرگز اذیت نکنید; زیرا در این صورت خود را بـه لبه پرتگاه مرگ نزدیک میکنید، بـه‌گونه‌ای کـه خودتان باعث تحریک مارها می‌شوید و بـه ناگاه گزیده میشوید.

 

چه زمانی بـه انسان حمله میکنند؟

 

شاید بتوان نخستین علت نیش‌زدن مار را دفاع از خود دانست. البته عوامل دیگرینیز در ان تأثیرگذارند، مثل زمانی کـه میخواهند شکار کنند و شکار خود را از پا بیندازند.

 

پس احتمال دارد بـه هر موجود زنده‌ای حمله کند.

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

عکس های از دختر نترس ایرانی

 

همان‌طور کـه گفتم، مار برای دفاع از خودش و شکار، نیش میزند.در توضیح بهتر اسـت بگویم در دو حالت نیش می‌زند; اگر از سوي موجود زنده مورد آزار قرار بگیرد و اگر گرسنه باشد.

 

خودت هیچ‌وقت فکر کرده‌ای زمانی کـه خواب هستی یا حواست نیست، تو را بزند؟

 

خب، ما همیشه احتیاط می‌کنیم تا این رخداد نیفتد، اما زمانی کـه حواسمان بـه مارهای دیگری اسـت،یک مار بـه صورت ناگهانی حمله میکند. ولی تابه‌حال در خواب پیش نیامده.

 

با همه ی این توضیحات، چرا دیگر مار ندارید؟

 

نمی‌توان گفت مار نداریم، چون مار داریم اما در نمایشگاه نگهداری می شوند.البته مدت زمانی هست کـه من از اجرای نمایش با مارها خداحافظی کردم. گاهی اوقات بـه نمایشگاه می‌رومو با مارها بازی می کنم. علاقه من بـه مارها از بین نرفته اسـت.

 

در نمایش‌ها حضور پیدا نمی کني. چرا؟

 

با بالارفتن سنم دیگر صلاح نمی‌دانستم کـه در نمایش با مار‌ها حضور داشته باشماما مطالعه در زمینه خزندگان و مارها را همچنان ادامه می‌دهم. بـه امید این کـه در زمینه علمی بتوانمافتخارات بیشتری کسب کنم.

 

درصورتی کـه کسی رکوردت را در بوسیدن مار بشکند، حاضر بـه رقابت با او هستی؟

 

فکر نمی‌کنم کسی بتواند رکورد مرا بشکند. اگر می‌توانستند تابه‌حال رکوردم را شکسته بودند.

 

غیر از آن رکورد، تو ١٢ساعت با مارها زندگی کرده‌ای. در ان ١٢ساعت، ترس یا مشکلی برایت بـه وجود نیامد؟

 

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد!!

در سن ١١سالگی بـه همراه برادر ۶ساله‌ام، ١٢ساعت در آکواریوم با ٣٠ نوع مار سمی زندگی کردیم.پدرم فردی باتجربه اسـت. زمانی هم کـه ما در آکواریوم بودیم، حضور داشتو اگر اتفاقی می‌افتاد، زود دست به کار می‌شد. البته باید در نظر داشت کـه ما مدت‌ها آموزش دیده بودیمو چون من از برادرم بزرگ‌تر بودم، محیط داخل آکواریوم را کنترل می‌کردم;

 

با برادرم صحبت می کردم و از تجربه نخستین رکوردم برایش می گفتم یا از خواص و زیبایی‌های مارهاکه چه موجودات خواستنی هستند. از این طریق بـه برادرم آرامش می‌دادمو با مارها بازی می‌کردیم تا مارها احساس نکنند از آنها ترسیده‌ایم، چون ۵٠‌درصد مارگزیدگی از ترس رخداد می‌افتد.

تصاویری از دختر ۱۲ ساله ایرانی که مار را میبوسد !! (۱۸+)

صادرات و منبع درآمد دختر ایرانی از مار

چند سالی هست کـه نظیر این کار را انجام میدهیم. مارهای کمیاب را در محیطی مناسبو نظیر با محیط زندگی‌شان در کنار هم می‌گذاریم و آنها جفت‌گیری میکنند. از این طریق مار تولیدمثل می‌کند.همین امر باعث پرورش و افزایش مار شده اسـت

 

خوشبختانه در این زمینه توانسته‌ایم موفقیت‌های بسیاری بـه دست بیاوریم. ازجمله زایمان 20 قلو مار بوآ.زایمان مار چیز عجیبی نیست، اما این کـه مار در شرایط آکواریومی زایمان کند، عجیب اسـت،اما در نمایشگاه ما این رخداد افتاد.

 

از دیگر رويدادها مهیج دیگر، تخم‌گذاری شاه مار مرجانی و بـه جهان آمدن بچه‌ هایش بود،زیرا این مار در شرایط محیطی جنگل هم کم پیش می‌آید بچه‌هایش سالم بـه جهان بیایندولی در نمایشگاه ده بچه سالم از تخم بیرون آمدن

کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی