9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

شرط بندی اسب دوانی

شرط بندی اسب دوانی یا همان اسب سواری یکی از جذاب ترین شرط بندی هاي‌ حال حاضر دنیا اسـت کـه بسیار این شرط بندی سودمند و پولساز خواهد بود در ادامه با 9 اشتباهاتی کـه در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!! سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

بهترین ترفندهای مهم در شرط بندی اسب سواری 

اگر زمانی را در پیست گذرانده باشید، بازیکنانی را دیده اید کـه عده اي از اشتباهات زیر را در شرط بندی در مسابقه اسب دوانی مرتکب شده اند. و اگر همه ی ما در این جا صادق باشیم، ممکن اسـت حتی یکی دو تا از انها را خودتان ساخته باشید. من میدانم کـه دارم.

9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

شرط بندی روی اسب

ودر حالی کـه عده اي از اشتباهاتی کـه در مورد انها صحبت خواهیم کرد – مانند تعقیب کردن، برای مثال – بومی همه ی انواع قمار هستند، دنیای اسب دوانی چالش هاي‌ منحصر بـه فرد و همچنین فرصت هاي‌ تازه اي برای برنده شدن در اختیار بازیکن قرار می‌دهد – و همچنین برای یادگیری از آن ها. اشتباهات دیگران

 

همه ی ما این حکمت عامیانه را شنیده‌ایم کـه می گوید: «اگر نمیدانید کدام اسب را شرط‌بندی کنید، روی اسب مورد علاقه شرط‌بندی کنید». خب، هیچ مشکلی وجود ندارد کـه شرط بندی برنده برنده شود .

 

بـه شرطی کـه بـه طور مستقل تعیین کرده باشید کـه اسب مورد علاقه، در واقع، محتمل ترین اسب برای برنده شدن اسـت.اما پرت کردن بی رویه پول در خط مورد علاقه صبحگاهی بـه معنای تمسخر لیدی لاک در مقابل دوستانش اسـت. هیچ چیز خوبی از ان حاصل نمی شود.

 

بررسی واقعیت های شرط بندی اسب دوانی 

انتخاب موارد دلخواه خط صبحگاهی درحدود یک سوم موارد درست اسـت. مطمئناً؛ فاو M/L بیشتر از ان بـه پول ختم می شود، اما با شانس بسیار پایین. هیچکس با خرید بلیط نمایش در مورد علاقه هرگز ثروتمند نمی شود. در بهترین حالت کمی آهسته تر ضرر خواهید کرد.

 

مگر این کـه بـه دنبال فرصتی در طبقه همکف باشید تا حتی کمتر از انچه کـه حساب جاری سودآور شـما تولید می کند، از پول خود بـه دست آورید، شرط بندی مورد علاقه نباید در فهرست کارهای شـما باشد.

 

شرط بندی اسب یک سیستم اصولی اسـت، بـه این معنی کـه شانس واقعی پرداخت شده با استفاده از کل مبلغ شرط بندی شده برای هر اسب ارزیابی می شود. این بدان معناست کـه شانس موزیک تا زمان پست تنظیم نمیشود، زمانی کـه پنجره‌هاي‌ شرط‌بندی میگویند «دیگر شرط‌بندی نیست» و thetotalizer – تخته توماس‌ها – شانس رسمی مسیر را ارزیابی می کند.

 

از سوی دیگر، شانس صبحگاهی، یک یا دو روز قبل از مسابقه ارزیابی می شود و حدس‌هایي در مورد این کـه نسبت‌هاي‌ شرط‌بندی نهایی چقدر خواهد بود، هستند. و انها می‌توانند بـه شدت با شانس هاي‌ موزیک نهایی متفاوت باشند.

9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

شرط بندی های زودهنگام در شرط بندی اسب سواری

کـه شـما رابا مشکل مواجه می کند: اسانی شرط بندی زودهنگام اغلب با تغییرات چشمگیر در شانس موزیک نهایی جبران می شود.نه برای شکست دادن یک اسب مرده، اما فرض کنید کـه خط صبحگاهی اسب شـما، بتمن، رابا شانس 12/1 قرار می‌دهد.

 

کـه فقط بـه این معنی اسـت کـه معلول استخدام شده توسط پیست فکر می کند کـه این شانس ها زمانی خواهد بود کـه زنگ شروع مسابقه بـه صدا درآید. .ترفند شـما «همان چیزی کـه افراد آگاه از ان استفاده می کنند» باید این باشد کـه اسب را بـه احتمال زیاد برنده شوید – اما بـه نظر می‌رسد بقیه افراد شرط بندی نادیده گرفته اند.

 

گاهی اوقات، خواب طولانی مدت شـما بـه دیگران منتقل می شود، و شـما با ناراحتی تماشا می‌کنید کـه شانس موزیک او بـه پول زوج کاهش مییابد. حالا، اگر تا قبل از زمان پست منتظر شرط بندی می بودید، میدیدید کـه این شرط دیگر ارزش ریسک کردن را ندارد و پولی کـه قرار بود شرط بندی کنید همان‌ گونه بـه اسانی در جیب شـما باقی میماند.

 

بنابر این تا جایی کـه می‌توانید شرط هاي‌ خودرا بـه شروع واقعی مسابقه نزدیک کنید. و اگر وادار هستید، شرط بندی نکنید. تعجب خواهید کرد کـه اغلب اوقات «باختن» تقریبا بـه خوبی برنده شدن اسـت.

 

شرط بندی روی نام های هوشمند

بیا، تو از این بهتری. شـما بـه خوبی میدانید کـه نام یک اسب بـه اندازه رنگش بـه توانایی ان در برنده شدن ارتباط ندارد.و بـه عنوان تلاشی غلط برای پاداش دادن بـه مالکان بـه خاطر آوردن چنین نام هوشمندانه اي شرط بندی نکنید. مطمئناً؛ اسب ممکن اسـت Hoof Hearted نامیده شود – کـه اتفاقاً بسیار باهوش اسـت – اما هر شخصی کـه این نام را بـه ذهنش رساند، یک سکه از شرط بندی شـما نخواهد دید.

9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

خواه در شرط بندی اسب تازه وارد هستید «و فقط روی نام اسب هایي کـه دوست دارید شرط بندی میکنید» یا می‌خواهید یک تازه سازی کنید، بـه ابتدا برگردید و اصول شرط بندی اسب دوانی ما را بررسی کنید.

 

آشنایی با اصول شرط بندی اسب دوانی

شـما یک معلول استاد هستید شـما در هوای نادر باشگاه جوکی حرکت میکنید، جایی کـه افراد ثروتمند و معروف هر سخنان شـما را آویزان می کنند. شـما صیقلی، محتاط، جالب ترین فرد در اتاق هستید.

 

برای گریه کردن با صدای بلند، دکمه سرآستین می‌پوشید. بنابر این بدیهی اسـت کـه وقتی شرط‌هاي‌ خودرا علامت میزنید، پول چیزی نیست.تا حدود هشتمین مسابقه، یعنی زمانی کـه تمام چیزی کـه در کیف تان دارید یک پنج نفر اسـت و حتی یک هات داگ هم نخورده اید. زمان کاهش گرسنگی، یا شرط ناامیدی روی ان 20/1 خواب در مسابقه هشتم اسـت؟ کدام خواهد بود؟

 

همه ی ما این برماید آزاردهنده را شنیده‌ایم کـه «اگر موفق بـه برنامه‌ریزی نشدی، برنامه‌ریزی میکنی کـه شکست بخوری». و هر چقدر هم کـه می خواهیم در مورد ان شخص از خود راضی منابع انسانی کـه موفق می شود ان را در هر ارائه پاورپوینت کار کند، این درست اسـت.

 

سرمایه خودرا بودجه بندی کنید، مطمئن شوید کـه ذخایر کافی برای استفاده از فرصت هاي‌ شگفت انگیز دارید. و برای خود یک دایکیری موزی با یک چتر کاغذی در ان سفارش دهید. اکنون شـما واقعاً جالب ترین فرد در اتاق هستید.

 

مطمئن نیستید کـه چگونه سرمایه خودرا مدیریت کنید؟ راهنمای ما در مورد مدیریت بانک را بخوانید تا بدانید کـه چرا اهمیت دارد و بهترین راه برای استفاده حداکثری از پولتان چیست.

 

عدم درک شرط

هیچکس با دانستن تفاوت بین تریفکتا و پیک سه یا اگزتا و دوبل روزانه بـه دنیا نمی‌آید. اگر نمیدانید هر کدام از ان‌ها چیست، از شرط‌بندی روی ان‌ها تا زمانی کـه خودرا آموزش ندید، اجتناب کنید.

9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

حتی اگر شـما فقط شرط‌بندی برنده-مکان-نمایش مستقیم انجام دهید، مدیون کسب مدرک پیشرفته در دانش انباشته هستید. چرا؟ زیرا شرط‌بندی‌هاي‌ انباشته‌اي مانند پیک سه و پیک شش راه‌هایي برای تبدیل شرط‌هاي‌ ساده بـه بردهای بزرگ هستند.

 

اما شـما نمی‌توانید بـه یک انتخاب شش مانند قرعه کشی نزدیک شوید. خوب، شـما می‌توانید، اما احتمالاً تقریبا شانس برنده شدن دارید – یعنی تقریبا هیچ.
بنابر این شـما باید اسب‌ها، جوکی‌ها، مربیان را مطالعه کنید – و باید اینکار را برای هر اسبی کـه در هر مسابقه‌اي کـه در حال «انباشته شدن» هستید، انجام دهید. هی، اگر راحت بود، همه ی ان را انجام می دادند.

 

برای خاطرجمعی از این کـه روی نوع مسابقه مناسبی شرط بندی می‌کنید و شرط بندی صحیح را هدف قرار می‌دهید، راهنمای ما برای شرط بندی اسب دوانی در ایالات متحده را بخوانید.

 

راهنمای شرط بندی اسب دوانی در ایالات متحده

جوکی هاي‌ ماهر می‌توانند یک اسب خوب را بهتر کنند و حتی میتوانند یک اسب فقیر را برنده کنند – اما نمی‌توانند دویدن را برای آن ها انجام دهند. با این حال، یک جوکی با نرخ برد 35٪ شگفت انگیز اسـت «جوئل روزاریو، یکی از پنج جوکی برتر در جهان، دارای نرخ برد شغلی 18٪ اسـت».اما همه ی جوکی‌هایي کـه امروز سوار می شوند در ان لیگ نیستند. عده اي از انها بـه تازگی شروع بـه کار کرده اند یا هنوز بـه پتانسیل کامل خود نرسیده اند.

 

جوکی جوان استاندارد ما کـه تازه شروع بـه کار کرده اسـت ممکن اسـت 5 تا 10 درصد از مسابقات خودرا برنده شود. کمک هزینه وزن شاگرد، کـه وزن اسب را 5-7 پوند سبک می کند، مفید اسـت، اما بـه طور کلی، جوکی هاي‌ جدید شرط هاي‌ خوبی نیستند.

 

با این حال، حتی کم تجربه ترین جوکی در مسابقات اسب دوانی برنده می شود. ترفند این اسـت کـه بدانیم کدام نژاد.بنابر این در مسیر انتخابی خود با جوکی ها آشنا شوید. تقریبا مطمئناً تعدادی جوکی غیرقابل توجه در فهرست میانی را خواهید یافت کـه با عده اي از اسب ها موفقیت شگفت انگیزی داشته اند، شاید فقط یکی – اما انها امروز در حال مسابقه دادن هستند. این همان ترکیب اسب سواری اسـت کـه می‌خواهید تماشا کنید.

 

انتخاب نوع شرط بندی در اسب دوانی

ارقام سرعت، خواه از Beyer یا Equibase باشند، اطلاعات مفیدی هستند کـه می‌توانند بـه شـما در انتخاب شرط بندی برای هرروز مسابقه اي خاص کمک کنند. اما انها الزاماًً برندگان را نشان نمیدهند. من دیده‌ام کـه اسب‌ها بهتر از مکان یا نمایش کار نمیکنند، در حالی کـه ارقام سرعت سه رقمی را در Equibase ارسال میکنند.

9 اشتباهاتی که در شرط بندی اسب سواری انجام میدهید!!

و من دیده ام کـه اسب هایي با سرعت ضعیف برنده شده اند. بـه اندازه‌اي منظم کـه مرا از حساب کردن روی ارقام سرعت بـه‌عنوان چیزی جز آنچه کـه هستند، نگران کند: معیارهایی برای نحوه دویدن ان اسب در ان روز، در ان پیست، با ان جوکی، تحت ان شرایط آب و هوایی خاص.

 

همه ی ما می‌دانیم کـه یک اسب همیشه سریع تر از اسب هاي‌ دیگر می دود، اما کدام یک؟ شـما باید ارقام سرعت را بـه عنوان بخشی از روند معلولیت خود بگنجانید، اما بـه یاد داشته باشید کـه سرعت خوب در زمین چمن چیزی در مورد عملکرد اسب در مسیر خاکی بـه شـما نمیگوید.AWTH مخفف “آه، چه هک” اسـت و یک استراتژی شرط بندی واقعا بد اسـت.

 

اینکار بـه این صورت اسـت: شـما در تمام طول روز خوب نبوده اید. در واقع، هر اسبی کـه انتخاب کرده اید «پس از ساعت‌ها تحقیق و محاسبات» کاری جز تعقیب اسب‌هاي‌ دیگر در خط پایان انجام نداد. تقریبا مثل این اسـت کـه اسب ها فقط بـه خاطر دشمنی با شـما میبازند.و سپس، شـما ان را می‌بینید. همانجا روی فرم مسابقه، کلت چهار ساله، بتمن، حضور دارد و او یک لانگ شات 50-1 اسـت.

 

تقریبا مانند نشانه اي از آسمان اسـت کـه بـه شـما می گوید این جا انتهای رنگین کمان اسـت. شاید امروز روز مخالفان باشد، و از آنجایی کـه همه ی “برندگان” شـما چیزی جز این بوده اند، شاید یک لانگ شات 50/1 شرط بندی هوشمندانه باشد.

 

لانگ شات ها در شرط بندی اسب سواری

او نیست. مطمئنا، لانگ شات ها برنده مسابقات هستند. اما خبر بد اینجاست: در تاریخ 147 ساله دربی کنتاکی، تنها پنج اسب با شانس 50/1 یا بیشتر بـه حلقه برنده راه یافته اند. لانگ شات ها بـه دلایلی لانگ شات هستند.

 

روشی کـه با شرط بندی AWTH همراه اسـت، صرفاً بـه این دلیل کـه نسخه توسعه یافته همان پدیده اسـت. شـما بـه دنبال ان برد دست نیافتنی هستید تا بـه یک برابری دست پیدا کنید.

 

تعقیب بـه قدمت ان استخوان‌هایي اسـت کـه سربازان رومی در تاس‌ها تراشیده‌اند تا بتوانند ساعت‌ها بین حملات بـه امپراتوری اشکانی فاصله داشته باشند. بازیکنان پوکر ان را بـه خوبی میدانند و افرادی کـه دوست دارند روی پونی ها شرط بندی کنند باید مطمئن شوند کـه تسلیم همان وسوسه نمی‌شوند.

 

مفهوم تعقیب بـه سکه گسترده اي رسیده اسـت زیرا جنون تگزاس هولدم بـه یک پدیده بین المللی تبدیل شده اسـت. بازیکنان پوکر حتی با افزودن «رودخانه» بـه ان عبارت را سفارشی کردند تا عبارت «تعقیب رودخانه» را بسازند – یک لقب تلخ کـه هر زمان کـه کسی یک فلاش یا یک ضربه مستقیم روی آخرین کارت بـه زبان می‌آورد.

 

مطمئناً؛ ریختن پول خوب پشت سر بد، راهی عالی برای نشان دادن عشق بـه حسابدار شماست، اما باعث نمیشود کـه پول نقد شـما را ستایش کند.حتی بهترین قماربازها – افرادی کـه از طریق قمار امرار معاش می کنند  انگیزه تعقیب را تجربه می کنند.

 

سود تضمینی در شرط بندی اسب سواری

این طبیعت انسان اسـت، ترکیبی از انکار و لجاجت. این خط بین عقلانیت و عقلانیت اسـت. حرفه‌اي‌ها یاد میگیرند کـه تشخیص دهند چه زمانی می خواهند از ان خط عبور کنند – و کنار میروند.آن ها ممکن اسـت فقط چند دست بنشینند، ممکن اسـت بروند یک چیزبرگر بگیرند. انها ممکن اسـت فقط یک روز کار را ترک کنند.

 

اگر بـه شرط بندی روی پونی ها علاقه دارید، مطمئن باشید کـه این توانایی را در جعبه ابزار شرط بندی خود دارید، توانایی کـه بـه شـما این توانایی را می‌دهد کـه وقتی می‌بینید کـه بـه سمت انتخاب هاي‌ ناامیدانه متمایل شده اید، کنار بروید.وقتی قلبتان بـه شـما می گوید کاری را انجام دهید کـه مغزتان میداند کـه خود مخرب اسـت، همیشه بـه مغزتان گوش دهید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی ورزشی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

شرط بندی جام جهانی اسب دوانی پگاسوس ۲۰۲۲ + ترفند و قوانین لازم
شرط بندی جام جهانی اسب دوانی پگاسوس ۲۰۲۲ + ترفند و قوانین لازم
شرط بندی جام جهانی اسب دوانی پگاسوس ۲۰۲۲ مسابقات اسب دوانی یکی از جذاب ترین روش هاي‌ شرط بندی در دنیا ...
۳ ترفند میلیونی در شرط بندی اسب سواری (شرط بندی حلال در اسلام)
۳ ترفند میلیونی در شرط بندی اسب سواری (شرط بندی حلال در اسلام)
شرط بندی اسب سواری همانطور کـه می دانید اسب دوانی یا همان اسب سواری در دین اسلام یک ورزش حلال بـه ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی