انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

انواع شرط بندی های ورزشی

شـما برای موفقیت در شرط بندی ورزشی نباید طرف انواع شرط بندی ها بروید زیرا جز ضرر برای شـما چیزی نخواهد داشت در ادامه با انواع شرط بندی هاي‌ ورزشی کـه نباید انجام دهید!! «سایت معتبر پیشبینی» سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

بررسی شرط بندی های ورزشی که سود ندارد 

شرط بندی ورزشی عده اي از سودآورترین فرصت ها را در دنیای قمار ارائه میدهد. شرط‌بندی‌هاي‌ باهوش در ورزش امپراتوری‌هاي‌ عظیمی از ثروت صدها میلیونی ایجاد کرده‌اند.این میلیونرهای نخبه شرط بندی ورزشی در واقع نژاد کمیاب هستند. میانگین شرط‌بندی ورزشی این اسـت کـه هر از گاهی ۱۰۰ دلار شرط می‌بندد.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

با این حال، با مطالعه نکات و ترفندهای شرط‌بندان ورزشی حرفه‌اي، چیزهای زیادی می توان از درس‌هاي‌ ارائه شده آموخت. بیایید با بررسی این 10 شرط شروع کنیم کـه هر شرط‌بندی ورزشی باید نادیده بگیرد.

 

1 – تیم خانگی شما بانک شما را خراب می کند

بـه اندازه کافی بد اسـت وقتی تیم خانگی شـما قلب شـما را می شکند. شـما نباید با شرط بندی روی آن ها بر ناامیدی و درد دل بیافزایید.بزرگ ترین مشکل قماربازان هنگام شرط بندی بر روی تیم مورد علاقه خود ناتوانی مطلق آن ها در محاسبه صادقانه مسابقات اسـت. ما اولاً طرفدار ورزش هستیم و بـه این ترتیب، نسبت بـه سایر تیم ها بـه تیم هاي‌ مورد علاقه خود بهتر نگاه میکنیم.

 

بـه همین دلیل اسـت کـه شرط بندی فقط در مسابقات بدون هیچگونه تعصب یا وفاداری ضروری اسـت. شرط بندی ورزشی باید مانند یک تجارت مورد توجه قرار گیرد.این بدان معناست کـه فقط در جایی کـه ارزش را میبینید شرط بندی کنید.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

شرط بندی ارزشی یکی از اساسی ترین اصول شرط بندی ورزشی اسـت.مطمئن ترین راه برای از بین بردن سرمایه، شرط بندی با قلب اسـت نه با سر.

 

شرط بندی ورزشی که سود ندارد 

من مرتباً شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی را می بینم کـه روی تیم روی یک باخت شرط می‌بندند. منطق غالب در این جا این اسـت کـه تیمی کـه در رگبار بازنده اسـت در نهایت باید با یک برد این خط را بشکند.

 

آشکارترین مسئله در مورد این استراتژی این اسـت کـه نمیتوان پیشبینی کرد چه زمانی ممکن اسـت این خط پایان یابد. عده اي از تیم‌هاي‌ ضعیف یک فصل را 0-7 شروع میکنند، سپس یک حریف بهتر را در خواب می گیرند و یک برد را بـه صدا در می‌آورند.اگر در تعقیب یک تیم بازنده برای بردن یک تیم مرده هستید، ممکن اسـت قبل از رسیدن بـه موفقیت، کل سرمایه خودرا تخلیه کنید.

 

میدانم بـه چه فکر می کنید، روی تیم هاي‌ بد شرط بندی نکنید. اگر بتوانید یک حریف در انتهای باخت هاي‌ متوالی پیدا کنید، روی یک چیز مطمئن شرط بندی کرده‌اید.بازهم، این یک شیب لغزنده اسـت. میتوانید تیم را تماشا کنید کـه نتیجه را 0-3 کرده و راه خودرا با پول نقد خود جدا کنید.

 

3 – خرید امتیاز برابر با سوزاندن پول است

اگر بـه ازای انتخاب هاي‌ خود بـه سرویسی پرداخت می کنید، باید فوراً ان را متوقف کنید. این خدمات بـه جز افرادی کـه شرکت را اداره می کنند، هیچکس را میلیونر نمی‌کند.حتی اگر برنده باشید، از سود خود کاسته اید. خرید امتیاز بـه همان اندازه ناامید کننده اسـت.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

هر زمان کـه شروع بـه خرج کردن برای شرط بندی یا افزایش شانس خود می کنید، تنبل هستید و برخلاف اصول شرط بندی ورزشی عمل می کنید.
در عوض، شـما باید فقط بر روی بازی هایي تمرکز کنید کـه می‌توانید بهترین ارزش را پیدا کنید. اگر نمی توانید بـه طور دقیق بازی‌ها را بدون پوشاندن بالشتک هندیکپ کنید، باید روی التیام محاسبه‌هاي‌ خود تمرکز کنید.

 

بازی هاي‌ معلول یکی از ضروری ترین ویژگی هاي‌ یک شرط بندی ورزشی موفق اسـت. بـه منظور کسب سود پایدار دراین رشته، باید یاد بگیرید کـه بـه طور موثر مسابقات را محاسبه کنید و بهترین ارزش ها را بیابید.در غیر این صورت، فقدان توانایی شـما در نهایت جبران می شود و سرمایه قمار خودرا ورشکست می کنید.

 

4 – به امتیازات در شرط بندی های ورزشی توجه ندارید 

شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی اغلب در بازی‌هایي کـه تیم‌هایي با جرایم نیرومند انجام میدهند بـه دامی می‌افتند کـه کتاب‌هاي‌ ورزشی گذاشته‌اند. کتاب‌هاي‌ ورزشی باهوش هستند و می دانند کـه عموم شرط‌بندی‌ها تمایل دارند باور کنند کـه یک تخلف مهم باعث افزایش امتیاز در هردو طرف توپ می شود.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

متأسفانه، اغلب اینطور نیست. در واقع، زمانی کـه یک حمله قوی بـه زمین یا زمین مسابقه می رسد، این احتمال وجوددارد کـه حریف تمام تلاش خودرا صرف تمرکز بر نحوه کاهش سرعت کرده باشد.صرف نظر از این کـه آیا شرط بندی خاص نتیجه می‌دهد یا خیر، ممکن اسـت از این کـه بدانید کـه اور بیشتر بازنده می شود، ناامید شوید.

 

هنگامی کـه دفترچه ورزشی بـه دلیل یک انتظار تهاجمی نیرومند، عقب مانده را افزایش می‌دهد، از اورهای خودداری کنید. انها بـه ندرت می‌توانند در برابر تبلیغات فوق العاده زندگی کنند.

 

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! «سایت معتبر پیش بینی»

شرط‌بندی برای افراد ضعیف در بیشتر مواقع یک استراتژی عالی اسـت. این استراتژی بـه شـما امکان میدهد بهترین ارزش ها را شناسایی کنید ودر عین حال عموم را محو کنید.با این حال، همه ی افراد ضعیف بازی خوبی نیستند. بدبخت هاي‌ جاده اي شرط بندی ضعیفی هستند. تیم میزبان از برتری جزئی برخوردار اسـت.

 

اسکناس‌هاي‌ NFL و کلت‌ها در لاین آف اسکریماژوقتی این برتری را بـه حریف قویتری میدهید، فقط شکاف بین دو تیم را بیشتر می کنید.

 

وقتی شروع بـه دیدن فرصت‌هایي برای شرط‌بندی افراد ضعیف در بازی‌هاي‌ سخت کردید، راه‌هایي را برای کسب سود دراین شرط‌ها مشاهده خواهید کرد. تا ان زمان، احتمالاً بـه نفع شـما خواهد بود کـه بـه طور کامل از آن ها دوری کنید.

 

6 – به ندرت سود می دهد

پارلی ها بـه دلیل پتانسیل پرداخت هاي‌ زیاد جذاب هستند. شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی تازه‌کار از حرص و طمع خود جذب میشوند و امیدوارند کـه شرط‌بندی بزرگی برنده شوند.

 

با این حال، پرداخت‌هاي‌ موقت با چنین نرخ‌هاي‌ باورنکردنی انجام می شود، زیرا خانه مطمئن اسـت کـه آن ها یک مکنده دریافت کرده‌اند. من شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی را می‌شناسم کـه کل دوران حرفه‌اي شرط‌بندی ورزشی خودرا بر پایه مسابقات قرار داده‌اند.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

این ها طبق معمولً مشاغل کوتاه مدتی هستند کـه با قماربازی کـه بـه طور کامل شرط بندی هاي‌ ورزشی را نادیده می‌گیرد بـه اتمام می رسد. کل فعالیت را بـه یک صنعت تبدیل کنیم کـه در کار فریب دادن مردم اسـت.ازدحام درکتاب ورزشی، پول در حال سقوط اسـت

 

در واقعیت، شرط بندی ورزشی یک ماراتن اسـت، نه یک دوی سرعت. بیلی والترز نخستین میلیون خودرا یک شبه بـه دست نیاورد.موفقیت نیاز بـه کار سخت، عزم راسخ و برخی هوشمندی هاي‌ جدی دارد. با شرط‌بندی روی هر بازی بـه صورت جداگانه، در درازمدت موفق‌تر خواهید بود.این استراتژی توانایی شـما را برای کسب سود افزایش می‌دهد ودر عین حال میزان قرار گرفتن در دسترس شـما را بـه حداقل می‌رساند.

 

7 – مسابقاتی که به درستی بررسی نکرده اید

هر زمان کـه بـه طور گسترده در مورد یک مسابقه تحقیق نکرده اید و بهترین ارزش را تعیین نکرده اید، باید از ان دوری کنید.من دائماً از پاسخ هایي کـه می‌گیرم حيرت زده میشوم وقتی از یکی از قماربازان می پرسم کـه چرا شرط بندی کرده اند کـه در نهایت بـه قیمت تمام می شود.

 

من همه ی چیز را می شنوم، از نظراتی کـه در مورد تیم‌ها قفل تضمین شده‌اند تا نکته‌اي از یک دوست کـه یک مربی می‌شناسد. شـما عکس پاسخ هاي‌ مضحکی کـه من دریافت میکنم را دریافت می کنید.

 

نکته اصلی این اسـت کـه اگر بـه اندازه کافی بازی ها را بررسی نکنید، روی ان شرط بندی می کنید، اساساً پول می سوزانید.
در بهترین نتیجه ممکن، با ورق زدن سکه مواجه میشوید.

 

و اغلب اوقات، شانس بسیار بدتر اسـت. اگر در مورد تبدیل شدن بـه یک شرط‌بندی ورزشی سودآور جدی هستید، باید در مورد هر مسابقه بـه طور کامل تحقیق کنید.فقط زمانی کـه تمرین این رشته را بـه طور مداوم شروع کردید، آماده هستید کـه خودرا یک شرط‌بند ورزشی قانونی بنامید.

 

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! «سایت معتبر پیش بینی»

مشابه اجتناب از اورژانس زمانی کـه یک حمله الکتریکی در ترکیب وجوددارد، باید با احتیاط در زمانی کـه یک دفاع خاموش درگیر اسـت و از زیر استفاده می کنید، اقدام کنید.کتاب‌هاي‌ ورزشی می دانند کـه بیشتر فعالیت‌ها در قسمت پایین انجام میشود. بنابر این، کل بر این اساس تعیین می شود.

 

افرادی کـه درکتاب ورزشی کازینو نشسته اند، اسکناس هاي‌ سه دلاری پخش می شودبسیاری از شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی با تکیه بر چیز بـه ظاهر مطمئن آندر در مسابقات دفاعی، خودرا در آب داغ فرو می برند. مجدداً؛ اگر بـه دنبال بهترین ارزش هستید، شرط بندی را در مسابقات دفاعی نادیده خواهید گرفت.هفته‌اي ده‌ها تا صدها مسابقه برگزار می شود، و همیشه ارزش بهتری در گوشه بعدی پنهان می شود.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

قوانین شرط بندی ورزشی

یکی از قوانین کلی شرط‌بندی ورزشی من این اسـت کـه همیشه از تیم‌هاي‌ جاده‌اي کـه در حال دویدن یا گل زدن روی خط هستند اجتناب کنم. در MLB و NHL، می‌توانید خط اجرا یا خط پوک را پیدا کنید.

 

عده اي از این شرط‌بندی‌ها ارزش قابل قبولی را ارائه می کنند، اما تنها در صورتی کـه توجه کنید و اجازه ندهید تیم جاده از چیزی دست بکشد.تعداد زیادی از این موارد بـه ساده‌ترین عوامل مربوط می شود، تیم میزبان همیشه در بازی در خانه از برتری جزئی برخوردار اسـت.

 

بنابر این، شـما نباید با صرف نظر از هر چیز دیگری، مزیت انها را در خط افزایش دهید. کتابهای ورزشی دقیقاً می دانند کـه چگونه همه ی چیز را بـه نفع خود دستکاری کنند.

 

10 – موارد دلخواه بسیار زیاد

کتاب هاي‌ ورزشی بـه این موضوع نمیپردازند کـه چه کسی دریک مسابقه برنده یا بازنده می شود. تمرکز اصلی انها این اسـت کـه از هردو طرف یکنواخت عمل کنند.کـه آن ها را قادر می سازد تا از کسب سود خاطرجمعی حاصل کنند. کتاب‌هاي‌ ورزشی با فریب دادن مردم بـه شرط‌بندی بازنده درآمد کسب نمیکنند.

 

ان‌ها با واداشتن مردم بـه شرط‌بندی مساوی در هردو طرف و گرفتن یک قطعه از هر شرط بازنده، درآمد کسب میکنند. بنابر این، این یک توصیه محکم برای پیشگیري از محبوبیت زیاد اسـت.

انواع شرط بندی های ورزشی که نباید انجام دهید!! (سایت معتبر پیش بینی)

کتاب ورزشی ممکن اسـت امتیازات مضحکی را بـه همراه داشته باشد کـه در تلاش اسـت تا مردم را مجبور بـه شکست خوردن کند. این بـه این دلیل نیست کـه انها فکر می کنند کـه تیم ضعیف نمیتواند با امتیاز برنده شود.

 

آن ها صرفاً در تلاشند تا از طریق مجبور کردن مردم بـه شرط‌بندی سنگین در جهت دیگر، از شرط‌هاي‌ خود پیش گیری کنند.شـما هرگز نمی‌دانید در ورزش چه اتفاقی می تواند بیفتد و نمی‌خواهید عادت بـه شرط بندی روی علاقه مندی هاي‌ فوق العاده را داشته باشید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و شرط‌بندی ورزشی می تواند یک سرگرمی فوق‌العاده باشد و تعداد زیادی از قماربازان موفق ان را دارند و برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

منبع :

https://www.bestuscasinos.org

5 شرط بندی ورزشی که با سود بسیار بالا شما را دیوانه میکند (معرفی سایت معتبر)
5 شرط بندی ورزشی که با سود بسیار بالا شما را دیوانه میکند (معرفی سایت معتبر)
روش و انتخا شرط بندی با سود بالا نیازمند تحقیق و بررسی مهارت در اون ورزش و کار می‌باشد در ...
واحد شرط بندی ورزشی چیست؟ | روش برد همیشگی در پیش بینی ورزشی و فوتبالی
واحد شرط بندی ورزشی چیست؟ | روش برد همیشگی در پیش بینی ورزشی و فوتبالی
پیشبینی و شرط بندی هاي‌ ورزشی و فوتبالی یکی از سود اورترین روش هاي‌ بت اسـت در ادامه با واحد ...
بهترین زمان برای شرط بندی ورزشی | کسب سود 100 میلیونی از پیش بینی
بهترین زمان برای شرط بندی ورزشی | کسب سود 100 میلیونی از پیش بینی
پیشبینی و شرط بندی هاي‌ ورزشی یکی از محبوب ترین روش هاي‌ شرط بندی در دنیا می‌باشد اما هر زمانی ...
نگاهی به مزایا و معایب پیش بینی های ورزشی و مجازی
نگاهی به مزایا و معایب پیش بینی های ورزشی و مجازی
شرط بندی و پیشبینی هاي‌ ورزشی و مجازی یکی از روش هاي‌ درامد زایی در سایت هاي‌ شرط بندی اسـت ...
دلایل باخت بیشتر افراد در شرط بندی ورزشی و روش برد همیشگی
دلایل باخت بیشتر افراد در شرط بندی ورزشی و روش برد همیشگی
دلایل باخت بیشتر افراد در شرط بندی ورزشی شرط بندی ورزشی یکی از روش هاي‌ سود ساز در کازینو و پیشبینی ...
تجربیات موفق ها در شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی برای برد قطعی
تجربیات موفق ها در شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی برای برد قطعی
شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی شـما در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی میتوانید سود بسیار خوبی ببرید در ...
ترفندهای شگفت انگیز در بازی های کازینویی و شرط بندی ورزشی
ترفندهای شگفت انگیز در بازی های کازینویی و شرط بندی ورزشی
بازی های کازینویی و شرط بندی ورزشی امروز می‌خواهیم در اواخر سال ۱۴۰۰ بـه شـما ترفند ها و نکاتی را بگوییم ...
معرفی محبوب ترین شرط بندی ورزشی که سود میلیونی میدهد (+سایت معتبر)
معرفی محبوب ترین شرط بندی ورزشی که سود میلیونی میدهد (+سایت معتبر)
معرفی محبوب ترین شرط بندی ورزشی شرط بندی های‌ ورزشی یک فرصت بسیار خوبی اسـت تا شـما بتوانید کسب درامد خوبی ...
شرط بندی ورزشی آنلاین و رازهایی برای میلیونر شدن !!
شرط بندی ورزشی آنلاین و رازهایی برای میلیونر شدن !!
شرط بندی ورزشی آنلاین شرط بندی های‌ ورزشی انلاین نه تنها سود خوبی میتواند بـه شما بدهد بلکه مهارت شما را ...
معرفی بهترین گزینه های پیش بینی ورزشی و فوتبالی (کاملا رایگان)
معرفی بهترین گزینه های پیش بینی ورزشی و فوتبالی (کاملا رایگان)
برای موفقیت در پیشبینی هاي‌ ورزشی و درصدهای پیروزی بالا نیاز اسـت کـه سود خوبی و مهارت کافی را دراین ...
۵۰ میلیون درآمد از شرط بندی روی کشتی کج مسابقات WWE (تضمینی)
۵۰ میلیون درآمد از شرط بندی روی کشتی کج مسابقات WWE (تضمینی)
ورزش کشتی کج یکی از پرطرفدار ترین و محبوب ترین ورزش های دنیاست و شما در شرط بندی میتوانید بسیار ...
۱۰ روش برای برد در شرط بندی بدمینتون + سود ماهیانه در روز بیش از ۵۰ میلیون
۱۰ روش برای برد در شرط بندی بدمینتون + سود ماهیانه در روز بیش از ۵۰ میلیون
شرط بندی ورزشی یکی از محبوب ترین روش های‌ کازینویی اسـت و شما در بدمینتون میتوانید بسیار خوب سود کنید ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی