راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

Thirteen بازی پاسور یکی از بازی هاي‌ محبوب پاسور کارتی اسـت کـه در دورهمی ها بسیار سود اور می‌باشد در ادامه با راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی کارتی پاسور سیزده 13

بازی سیزده با دیگر بازی هاي‌ پاسوری متفاوت میباشد و دارای قوانین خاص خود میباشد. بـه دلیل پیچیده بودن این بازی برای افراد زیر 16 سال پیشنهاد نمی باشد.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بازی سیزده یک بازی رقابتی میان 4 بازیکن می‌باشد و آخرین بازیکنی کـه با کارت در دست خود بماند بازنده بازی خواهد بود. همان طور کـه گفته شد بازی سیزده با دیگر بازی هاي‌ پاسوری شباهتی ندارد و دارای قوانین پیچیده تری نیز میباشد. دراین بازی خال ها می‌توانند یکدیگر را سر کنند و کارت هاي‌ 2 بالاترین کارت از لحاظ رنکی می باشند کـه در ادامه بـه توضیحات ان ها خواهیم پرداخت.

 

بالاترین خال بـه ترتیب دل ؛ خشت ؛ گیشنیز و پیک میباشد و همانگونه کـه ذکر شد بالاترین کارت در هر خال کارت 2 میباشد و بـه ترتیب آس ؛ شاه ؛ بی بی ؛ سرباز ؛ 10 ؛ 9 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 6 ؛ 5 ؛ 4 و 3 نیز پایین ترین کارت دراین بازی میباشد.

 

شمارش کارت ها در بازی پاسور سیزده

ابتدا یک دیلر میان خود یا بـه صورت توافقی و یا قرعه کشی انتخاب کنید. سپس دیلر بـه هر بازیکن بـه صورت نوبتی یک کارت پخش میکند و اینکار را 13 بار تکرار میکند تا هر بازیکن در کل 13 کارت در دست خود داشته باشد.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بازیکن شروع کننده کشی می‌باشد کـه کارت 3 از خال پیک را در دست خود داشته باشد.کارت ها بـه صورت جدول زیر میتوانند بازی شوند.

 

2 کارت از یک نوع

3 کارت از یک نوع

4 کارت از یک نوع

3 کارت و یا بیشتر کـه بـه ترتیب باشند

3 کارت و یا بیشتر جفت شده کـه بـه ترتیب باشنذ

 

در بازی سیزده چه کسی برنده است ؟‌

از ان جایی کـه کارت 3 بـه تنهایی در اول بازی بازی میباشد ؛ بازیکنان نیز می بایست تنها یک کارت بازی کنند. بازیکن بعدی برای انجام یک کارت روی کارت 3 پیک بازی شده می بایست یک کارت بالاتر از لحاظ رنکی بازی کند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بـه طور مثال بازیکن عدد 1 کارت 3 پیک را بازی می‌کند ؛ بازیکن 2 کارت 7 پیک را بازی می‌کند زیرا کـه از 3 پیک بالاتر اسـت. بازیکن عدد 3 کارت 7 خشت را بازی می‌کند .

 

کارت 7 خشک بالاتر از کارت 7 پیک می‌باشد زیرا کـه خال خشت خال پیک را سر می‌کند. بازیکن عدد 4نیز کارت 9 دل را بازی میکند زیرا کـه خال دل بالاترین کارت میان خال ها می‌باشد.

 


بیشتر بخوانید: معرفی بازی کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT


 

بازی بـه همین شکل ادامه میکند تا دیگر بازیکنان کارت بالاتری نداشته باشند تا کارت قبلی را سر کنند دراین شرایط تمام بازیکنان پاس میدهند و کارت هاي‌ بازی شده از زمین بازی برداشته میشوند.بازیکنی کـه آخرین کارت را قبل از برداشته شدن کارت ها از زمین بازی را بازی کرده باشد ؛ دست بعدی را شروع میکند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

ارزش بازیکنان در بازی سیزده

حال بازیکن 2 بازی رابا 3 کارت کـه بـه ترتیب بیایند یعنی 3 ؛ 4 و 5 شروع میکند. دراین دور بازیکنان تنها میتوانند 3 کارت بـه ترتیب بازی کنند.

 

بازیکن عدد 3 نیز 3 کارت بـه ترتیب 3 ؛ 4 و 5 بازی میکند. وقتی کـه بازیکنان دقیقا بـه مانند بازیکن قبلی کارت هاي‌ ه ترتیب بازی می‌کنند ؛ آخرین کارت ارزش بالاتر بودن و یا پایین تر بودن ان را مشخص می‌کند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بـه طور مثال بازیکن عدد دو ،کارت 3 خشت ؛ 4 دل و 5 گیشنیز بازی می‌کند. بازیکن عدد سه نیز کارت 3 گیشنیز ؛ 4 گیشنیز و 5 دل بازی میکند و از ان جایی کـه کارت بعدی باید بالاتر از قبلی باشد .

 

در این جا کارت هاي‌ آخر یعنی 5 گیشنیز و 5 دل با یکدیگر مقایسه می‌شوند. و همان طور کـه ذکر کرده ایم خال دل از خال گیشنیز بالاتر می‌باشد.بازیکن عدد 4 بازی رابا انداخت 3 کارت 5 ؛ 6 ؛ 7 ادامه میدهد و کارت هاي‌ قبلی را از لحاظ رنک شکست می‌دهد.

 

قوانین بازی کارتی سیزده

زمانی کـه 3 کارت بـه ترتیب بازی میشود ؛ هرگز نمیتوان 4 کارت بـه ترتیب روی ان بازی کرد. 4 کارت 2 را هرگز نمیتوان بـه عنوان 4 کارت از یک نوع بازی کرد 4 کارت از یک نوع و یا بیشتر و یا 3 کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر بـه عنوان بمب دراین بازی شناخته میشوند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بمب ها در بازی سیزده می‌توانند کارت هاي‌ تکی 2 را سر کنند. 4 کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر میتواند کارت هاي‌ 2جفت شده را سر کند. کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر میتواند کارت هاي‌ 2 سه تایی را سر کند.

 

بمب بالاتر از یک نوع میتواند بمب قبلی را سر کند. اگر یک بازیکن 4 کارت 2 را در دست داشته باشد ؛ بازی را برده محسوب می‌شود.
اگر یک بازیکن بـه ترتیب کارت هاي‌ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10 ؛ سرباز ؛ بی بی ؛ شاه و آس «میتواند از خال هاي‌ مختلف باشد»را داشته باشد ؛ بازی را برده محسوب میشود.

 

اگر یک بازیکن پاس دهد ؛ دیگر نمیتواند بازی کند تا دور بعدی آغاز شود.در دست هاي‌ بعدی بازیکنی کـه دست پیش را برده اسـت بازی را شروع میکند.

بازیکن اولی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 3 امتیاز میگیرد. بازیکن دومی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 2 امتیاز میگیرد. بازیکن سومی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 1 امتیاز میگیرد. بازیکنی کـه آخرین نفری باشد کـه در دست خود کارت دارد هیچ امتیازی در یافت نمی‌کند.بازی سیزده را می‌توان تا رسیدن بـه یک امتیاز توافق شده ادامه دهید.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و سود خوبی ببرید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید . 

بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
خب بازی های‌ کارتی مانند ورق حکم پاسور و شلم و حتی بازی پوکر روزهای بد و خوب دارد اما ...
8 بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری + ترفند و قوانین لازم
8 بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری + ترفند و قوانین لازم
بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری بازی هاي‌ کارتی ورق و پاسور در ایران ودر تمامی دنیا بسیار در دورهمی ها ...
آموزش قاشق بازی با پاسور + ترفند و قوانین لازم spoons
آموزش قاشق بازی با پاسور + ترفند و قوانین لازم spoons
آموزش قاشق بازی با پاسور قاشق بازی با ورق یکی از بازی های‌ جذاب پاسور اسـت و سود خوبی بـه شما ...
نگاهی به خال سرباز در بازی پاسور و ورق (سود تضمینی)
نگاهی به خال سرباز در بازی پاسور و ورق (سود تضمینی)
بازی پاسور یکی از بازی های‌ جذاب در دورهمی ها اسـت و کارت و خال سرباز هم خیلی دز این ...
نحوه بازی پاسور حکم ۲ نفره و ۳ نفره +‌ ترفند و قوانین لازم
نحوه بازی پاسور حکم ۲ نفره و ۳ نفره +‌ ترفند و قوانین لازم
نحوه بازی پاسور حکم حکم یکی از بازی هاي‌ جذاب پاسور و ورق اسـت کـه می‌تواند سود خوبی بـه شـما بدهد ...
نحوه بازی چهار برگ به همراه ۷ خال +‌ ترفند و قوانین لازم
نحوه بازی چهار برگ به همراه ۷ خال +‌ ترفند و قوانین لازم
بازی چهار برگ یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد در ادامه با ...
آموزش بازی پاسور پل + ترفند و قوانین لازم Bridge
آموزش بازی پاسور پل + ترفند و قوانین لازم Bridge
Bridge بریج یا بازی پل یکی از بازی هاي‌ جذاب پاسور اسـت و میتواند سود خوبی داشته باشید در ادامه ...
فرق های بازی پاسور حکم و شلم | کدام بازی جذاب تر است ؟‌
فرق های بازی پاسور حکم و شلم | کدام بازی جذاب تر است ؟‌
شلم و حکم دو بازی جذاب پاسور است که بسیار برای شما پولساز میباشد و علاوه بر اون در دورهمی ...
آموزش بازی پاسور 4 پادشاه + ترفند و قوانین های لازم بازی پاسور
آموزش بازی پاسور 4 پادشاه + ترفند و قوانین های لازم بازی پاسور
آموزش بازی پاسور 4 پادشاه بازی 4 شاه یکی از بازی های‌ بسیار محبوب پاسور و ورق اسـت که علاوه بر ...
راهنمایی بازی پاسور تانگ ایتز Tong Its + ترفند و قوانین های برد پولساز
راهنمایی بازی پاسور تانگ ایتز Tong Its + ترفند و قوانین های برد پولساز
بازی پاسور تانگ ایتز Tong Its پاسور بالای 120 مورد روش های‌ بسبار خاصی دارد و علاوه بر سود عالی بسیار ...
نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد
نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد
بازی راز یکی از بازی های‌ کارتی دورهمی ها و سرگرمی ها اسـت که علاوه بر سرگرمی می تواند درآمد ...
راهنمایی بازی پاسور چهار آس پولساز + قوانین و استراتژی میلیونی 4Aces
راهنمایی بازی پاسور چهار آس پولساز + قوانین و استراتژی میلیونی 4Aces
بازی پاسور چهار آس یکی از بازی های‌‌ مهیج ویژه ي دورهمی ها و بازی پولساز در کازینو های‌‌ انلاین ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی