۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

اشتباهاتی که در بازی بلک جک

بازی ۲۱ یا همان بازی بلک جک یکی از بازی های‌ بسیار پولساز کازینویی اسـت که متاسفانه دلایلی باعث باخت های‌ شما در این بازی میشود که کامل صحبت خواهیم کرد در ادامه با ۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان» سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

انواع دلایل های باخت در بازی بلک جک 

حتی بازیکنان حرفه ای ممکن اسـت در بلک جک اشتباهات فنی انجام دهند. در اینجا با بدترین اشتباهات فنی بلک جک آشنا خواهید شد .بلک جک همه ی ي چیز درباره محاسبات اسـت. در این بازی ، شما باید بـه کارت های‌ توزیع شده توجه کنید ، در مورد کارت هایی که قرار اسـت پخش شوند حدس بزنید و سپس بـه ترتیب عمل کنید.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

مهم نیست که چقدر در قوانین و نظریه های‌ بلک جک مهارت دارید. اگر تمرینات زیادی انجام ندهید ، نمیتوانید از اشتباهات ظریف بلک جک پیشگیري کنید. هنگام بازی ، عوامل زیادی از جمله فضای بازی وجود دارد که میتواند بر شما تأثیر بگذارد. اگر میخواهید با اشتباهات بلک جک آشنا شوید که باید از آنها اجتناب کنید.

 

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان»

هرچه بیشتر بلک جک بازی کنید ، بیشتر با خطرات احتمالی که ممکن اسـت در این بازی ایجاد کنید ، آشنا میشوید. حالا اگر از بزرگترین اشتباهات بلک جک اطلاع دارید و میخواهید اشتباهات احتمالی بلک جک را برای شما مشکل ساز کند ، این قسمت را دنبال کنید.

 

این یکی از رایج ترین موارد در لیست اشتباهات فنی بلک جک اسـت. هرگز روی نرم 17 نایستید. در بازی ، 17 نرم بـه ترکیب یک آس اشاره میکند ، که 11 و 6 ارزش دارد. ممکن اسـت بـه نظر برسد که این دست بـه اندازه کافی خوب برای ایستادن اسـت و ما درک می کنیم که چرا ممکن اسـت آن را احساس کنید اسـت. با این وجود ، واقعیت امر کمی متفاوت اسـت و شما پول نقد خود را بیشتر از ضربه زدن از دست خواهید داد.

 

میتوانید این موضوع را از نظر فروشنده و باشگاه در نظر بگیرید. کروپیرها باید 17 نرم را بزنند زیرا این باعث میشود خانه بـه نفع باشگاه باشد. اگر شرط بندی روی بازی نرم 17 برای مکان بازی مفیدتر باشد ، بـه چه دلیلی از نظر بازیکن چیزی شبیه بـه آن نیست؟ با وجود نوع بلک جک ، هنگام برخورد با نرم 17 هرگز ایستادگی نکنید.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

فروشنده های ۲ و ۳ با عدد۱۲

در هر راهنمای اشتباهات فنی بلک جک ، این مورد را خواهید خواند. کارت های‌ 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 “کارت فروشنده فروشنده” نامیده می شوند ، زیرا فروشنده مخصوصاً اگر یکی از این کارت ها کارت اعتباری او باشد.

 

میتواند بیش از 21 عدد داشته باشد. بـه این ترتیب ، هنگامی که فروشنده یکی از این موارد را داشته باشد ، بازیکنان مرتباً روی 12 می ایستند – بـه این ترتیب بازیکن از احتمال شکستن قبل از اینکه فروشنده فرصتی برای انجام چنین کاری بگیرد ، جلوگیري می کند.

 

با این حال ، همه ی ي کارت های‌ مجسمه فروشنده معادل نیستند – در حالی که شانس یک مجسمه فروشنده بـه اندازه کافی بالا اسـت که وقتی 12 ، 4 ، 5 یا 6 نمایندگی نشان می دهد ، می‌توان روی 12 ایستاد ، بهتر اسـت وقتی 12 را بزنید فروشنده 2 یا 3 دارد

 

اکثر بدترین اشتباهات فنی بلک جک عبارتند از: بیش از حد محافظه کار بودن «ترس از سقوط یا دو برابر شدن شرط بندی» یا بیش از حد طمع ورزی «تقسیم یک جفت قابل توجه یا دو برابر شدن هنگام ایستادن».

 

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان»

ترس از انفجار بـه طور منظم انگیزه اصلی این اسـت که چرا عده ای از بازیکنان مانند 15 یا 16 سالگی روی دست ایستاده اند. انها متوجه میشوند که اگر کارت دیگری بگیرند ، بیشتر اوقات شکست خواهند خورد. چیزی که این بازیکنان نمی فهمند این اسـت که فروشنده بیشتر از 17 سال درآمد کسب می کند ، بنابراین 16 شما کافی نخواهد بود. شما باید خطر ترک خوردن را برای فرصت بهبود دست خود تصدیق کنید.

 

اکثر بازیکنان متوجه میشوند که شما باید اغلب روی نرم 18 ایستاده باشید ، اما شما بـه طور مداوم روی نرم 18 نمی ایستید. اگر فروشنده 3 ، 4 ، 5 یا 6 داشته باشد ، احتمال شکست او بیشتر اسـت. با این حال ، با نرم همه ی ي از 18 ، آن را برای شما غیر قابل تصور اسـت که شما را شکست. بنابراین شما باید در اینجا دو برابر شوید تا پول نقد بیشتری بـه دست بیاورید وقتی که فروشنده متضرر شد.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

این یکی از اشتباهات ظریف بلک جک و همچنین یک لغزش ساده برای فرار اسـت. علاوه بر این ، این یک لغزش پرهزینه اسـت-در صورتی که در مقابل 18 قرار بگیرید ، برای هر 100 دلار شرط بندی خود 10.13 دلار اضافی از دست خواهید داد.

 

عدد ۱۸ و ریسک کردن

واضح اسـت که چرا افراد این اشتباه را انجام میدهند. مبلغ 18 مجموع مناسبی اسـت و بـه احتمال زیاد دست شما بهبود نمی یابد. با این حال ، اگر فروشنده دارای 9 باشد ، احتمال مناسبی وجود دارد که او 19 داشته باشد .

 

در این صورت ، 18 شما هنوز هیچ چیزی را از دست نمی دهد. در این مناسبت ، اقدام درست ضربه زدن اسـت. در شرایطی که در این شرایط ایستاده اید ، بـه ازای هر 100 دلار شرط بندی 8.37 دلار برای خودتان هزینه دارید. این یکی از پرهیز از اشتباهات بلک جک اسـت که باید در نظر بگیرید.

 

در نقطه ای که فروشنده یک عدد 2 ، 3 ، 4 ، 5 یا 6 نشان میدهد ، احتمال شکست وی بیشتر اسـت. بنابراین ، عمل صحیح اغلب ایستادن بـه جای ضربه اسـت. اگر قبل از فروشنده شکست بخورید ، بازنده میشوید – حتی اگر فروشنده بعداً در دست بازنده باشد. در واقع ، اگر از 13 بـه بالا سخت دارید ، اگر فروشنده نمایش 2 ، 3 ، 4 ، 5 یا 6 داشته باشد ، همیشه صحیح اسـت.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان»

شما باید بـه فروشنده فرصتی برای شکستن پیشنهاد دهید. با این حال ، با 12 مطلق سخت ، بهتر اسـت ضربه بزنید. بدون شک ، شما 16 کارت در عرشه دارید که دست شما را محکم میکند. با این حال ، 36 کارت دیگر در عرشه وجود دارد که دست شما را بهبود می بخشد. شما باید از این اشتباه بلک جک اجتناب کنید ، در غیر این صورت بـه طور کلی 4.50 دلار برای هر 100 دلار شرط بندی میشود.

 

پیگیری لیست اشتباهات ما در بلک جک باعث ایجاد مشکل در ایستادن روی 16 سخت میشود وقتی که فروشنده آس را نشان میدهد. ما متوجه شدیم – ضربه زدن بـه ضربه سخت روی 16 با ترس از سقوط ممکن اسـت بسیار خطرناک باشد. با این وجود ، گاهی اوقات بهترین حرکت یک حرکت بازنده در مسافت طولانی اسـت.

 

در حالی که در واقع میتوانید با ضربه زدن بـه 16 سختی را از بین ببرید ، احتمالاً با استفاده از جایگزین دیگر پول کمتری از دست میدهید. اگر ضربه نزنید ، احتمال برنده شدن فروشنده در صورت نمایش خال زیاد اسـت بـه حدی که پول بیشتری را در مسافت طولانی از دست میدهید.

 

انواع اشتباهات در بازی ۲۱

خیلی خوب اسـت که یک جفت 4s را بزنید ، در نهایت اگر با 10 یا کارت چهره بـه شما داده شود ، ساقط نمی شوید. گفته میشود ، هنگامی که یک فروشنده 5 یا 6 را بـه عنوان کارت بالا دارد .

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

احتمال شکستن فروشنده بیشتر اسـت ، بنابراین انجام یک حرکت متناوب بـه خوبی نشان میدهد. با توجه بـه همه ی ي موارد ، شما باید 4s خود را تقسیم کنید ، در نتیجه شرط خود را دو برابر کنید در عین حال پرداخت را دو برابر کنید. این مورد از لیست اشتباهات فنی بلک جک ما را در نظر بگیرید.

 

یک جفت 8s یکی از وحشتناک ترین نمرات بازی را بـه ارمغان می آورد: 16. نمره 16 شما را در موقعیت شدید قرار می دهد زیرا بـه اندازه کافی بالاست «62٪ احتمال» ، اما بسیار پایین اسـت تا قابل رقابت باشد. بـه همین دلیل ایده آل اسـت که یک جفت 8 را تقسیم کنید. با تقسیم ، میتوانید آن 16 را بگیرید و در عوض 18 دریافت کنید ، که شما را در موقعیت بسیار بهبود یافته قرار میدهد.

 

توضیحی که عده ای از بازیکنان از این راهنمای ما در مورد اشتباهات فنی بلک جک نادیده می گیرند و وقتی نماینده 7 را نشان میدهد 8 را می زنند بـه این دلیل اسـت که انها انتظار دارند فروشنده 10 در حفره داشته باشد. این تکنیک باعث می شود بیش از آنکه در دراز مدت برتری داشته باشید ضرر کنید. اگر می خواهید با یک جفت 8 ضربه بزنید ، آن را برای زمانی نگه دارید که کارت راهنمای فروشنده 10 یا آس باشد-نه 7.

 

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان»

داشتن 18 سالگی یک دست منصفانه اسـت. این یک مجموعه مناسب اسـت و شانس بهبود چنین دستی بی نهایت نیست. با این وجود ، ثابت شده اسـت که اگر تصمیم بـه ایستادن بگیرید تا ضربه بزنید ، پول بیشتری از دست میدهید ، که یکی از بدترین اشتباهات فنی بلک جک اسـت. شما باید دائماً در مورد این احتمال فکر کنید که فروشنده میتواند کارتی را بیرون بیاورد که دست خود را بهتر از دست شما کند و شما ضرر کنید ، همانطور که در مورد 9 یا 10 وجود دارد.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

ثابت شده اسـت که اگر یک فروشنده دارای 9 باشد ، حدود 38٪ احتمال دارد که کارت پنهان یک آس یا 10 باشد. برعکس نیز صادق اسـت. صرف نظر از اینکه چقدر 18 برای شما خوشایند بـه نظر می‌رسد ، بازی خود را با ایستادن بـه خطر نیندازید. از شانس خود استفاده کنید و بـه دنبال ضربه باشید.

 

=ممکن اسـت بی معنی بـه نظر برسد ، با این حال کارت شروع 2 برای بازیکن ترجیح داده میشود بیش از آن چه شما فکر می کنید. ضربه زدن بـه 4 یک بازی آشکار اسـت ، اما حرکت درست در برابر فروشنده 7 این اسـت که 2 ها را تقسیم کنید تا پول بیشتری وارد عمل کنید. انجام این اشتباه ظریف بلک جک بـه ازای هر 100 دلاری که در طول زمان شرط بندی می کنید 9.68 دلار برای شما هزینه دارد.

 

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان»

بـه ما دستور داده شده اسـت که انتظار داریم فروشنده دارای 10 در حفره باشد و کارت زیر 10 خواهد بود. ما همچنین دستور دادیم که وقتی نماینده “کارت مجسمه” 2-6 نشان می دهد ضربه نزنید. در پی یادگیری استراتژی اساسی ، متوجه خواهید شد که این شرایط درست نیست.

 

این حرکتی اسـت که یا مورد تشویق یا خشم سایر بازیکنان قرار می گیرد. برخی افراد استراتژی مناسب را میدانند و برخی دیگر بـه سادگی یک بازی اساطیری انجام می دهند. این یکی از پرهیز از اشتباهات بلک جک اسـت که باید در نظر بگیرید.

 

برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.معمولاًً میتوانید شرط خود را در بلک جک آنلاین پس از معامله دو برابر کنید بـه شرطی که شما یا فروشنده بلک جک نداشته باشید. برای انجام این کار ، شرط دیگری را بـه اندازه شرط اولیه خود اضافه می کنید. علاوه بر این ، بـه طور کلی ، شما همانطور که معمولاًً انجام میدهید ، دست بـه دست می شوید و در صورت تحمل فروشنده دو برابر مبلغ اصلی برنده خواهید شد.

 

بازیکنان آماتور آنلاین بلک جک مکرراً دو برابر میشوند مگر اینکه کارت ها بـه وضوح از خود پشتیبانی کنند ، و این یکی از اشتباهات بلک جک اسـت که باید از آن اجتناب کنید. انها احتمالاً بـه انجام این کار فکر نمی کنند مگر اینکه بعد از دو کارت اولیه خود روی 10 یا 11 قرار گرفته باشند. مسئله این اسـت که انها بدون فکر کردن در مورد فروشنده بـه سادگی دست خود را بازی میکنند.

 

دو برابر نشدن در بازی ۱۱

بازیکنان بـه طور منظم در دو برابر کردن تردید دارند. همچنین ، انها بـه طور کلی حق انجام چنین کاری را دارند ، زیرا شرایطی که شانس شما را دو برابر میکند بسیار نازک اسـت. بـه احتمال زیاد شما برای یک کارت دیگر هزینه اضافی پرداخت میکنید. از نظر همه ی ي ، بـه نظر می‌رسد که این یک معامله درمانده اسـت – شما هزینه اضافی را برای “مزیت” دریافت تنها یک کارت دیگر پرداخت میکنید؟ در واقع ، بـه همین دلیل اسـت که باید محتاط باشید.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

با این حال ، هنگامی که شما 10 یا 11 دارید ،

شانس کشیده بـه نفع شما دو برابر می شود ،

بـه شرطی که فروشنده 8 یا کمتر داشته باشد.

راستش را بخواهید ، با توجه بـه دست 11 نفره ،

میتوانید بدون توجه بـه اینکه فروشنده 10 نفر دارد ،

دو برابر شوید. با پیروی از این دستورالعمل ها در راه

دور برد آزادانه خواهید برد. شما همچنین میتوانید با

دو برابر کردن دست 9 ، کمی پیشرفت کنید ، اما

بـه شرطی که فروشنده دست 6 یا کمتر داشته باشد.

 

تقسیم کارت های اشتباه

تقسیم کارت های‌ اشتباه یک مورد اصلی در لیست اشتباهات فنی بلک جک اسـت. گاهی اوقات ، لازم اسـت که جدا شوید ، و در موارد دیگر شما ملزم بـه انجام اقدامات مختلف هستید. بـه عنوان مثال ، تقسیم 10s. دلیل منطقی تقسیم 10s این اسـت که ما فکر میکنیم بهتر اسـت بـه جای یک 20 با دو 20 بازی کنیم. مسئله فرکانس اسـت. کارت های‌ 10 و تصویر بیش از آنکه در یک دسته کارت وجود داشته باشند ، با این وجود عرشه را نمی سازند.

 

تعداد زیادی کارت دیگر وجود دارد و تقسیم 10 باعث افزایش جفت شدن کارت 10 با کارت 10 شما می شود. نتیجه ممکن اسـت نابود کننده باشد. اگر بـه درستی محاسبه کنید ، مشخص می شود که شانس برنده شدن با یک 20 بسیار بیشتر از تقسیم 10 اسـت. در امتداد این خطوط ، بـه طور مداوم بـه جای تقسیم آن روی 20 بایستید.

 

نادیده گرفتن اس ها

این مورد در هر راهنمای اشتباهات فنی بلک جک در مورد بازی آنلاین بلک جک با پول نقد واقعی ذکر شده اسـت. اگر یک جفت آس دارید ، این میتواند یک دست بسیار ضعیف باشد. چگونه میتوانید دو یا 12 را مدیریت کنید؟ بی معنی اسـت. با این وجود ، اگر انها را بـه دو دست جداگانه تقسیم کنید ، میتوانید چند دست قدرتمند در اختیار داشته باشید که می تواند فروشنده را بـه زانو درآورد.

 

بـه طور واقعی ، 31٪ احتمال دارد که بتوانید از عرشه یک عدد 10 بگیرید ، که فوراً دست شما را بـه یک عکس سیاه تبدیل میکند. این وضعیت ایده آلی اسـت که ما در مورد آن بحث میکنیم. بسیاری از گزینه های‌ دیگر وجود دارد که در هر صورت میتواند دست شما را بـه دست شگفت انگیزی تبدیل کند. احتمال ضربه زدن بـه فروشنده و باشگاه قمار را در جایی که بیشترین آسیب را می زند ، رد نکنید.

 

16 واقعا یک دست وحشتناک اسـت. اگر بـه آن پایبند باشید ، متکی هستید که فروشنده برای شکستن با آن شکست می خورد. بـه طور همزمان ، 16 بـه اندازه کافی بالا اسـت که در صورت تلاش برای افزایش آن ، امکان مناسبی برای رکود وجود دارد. حتی ، با فرض اینکه شما بـه یک رکاب نزنید ، یک آس یا 2 «یا حتی 3» در هر صورت ممکن اسـت منجر بـه پیروزی شما نشود.

 

پس راه حل چیست؟ در واقع ، میتوانید جفت ها را تقسیم کنید ، این بدان معناست که شرط را دو برابر میکنید. در حال حاضر شما دو فرصت برای برنده شدن دارید و یکی از این 8 ها ممکن اسـت یک دست واقعا محکم ایجاد کند. شما باید بـه طور مداوم 8 ها را تقسیم کنید. 7s دقیقاً چندان واضح نیست ، اما هنوز ارزش تقسیم آنها را دارد. بـه طور خلاصه ، تقسیم نکردن 8 ها و 7 ها از بدترین اشتباهات فنی بلک جک اسـت.

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)

۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد «ویژه مبتدیان»

همه ی ي در مورد اینکه چگونه بلک جک شانس های‌ باورنکردنی ارائه میدهد بحث می کنند ، اما آنها مرتباً نادیده میگیرند تا روشن کنند که در صورت اشتباه کردن ، شانس چندان خارق العاده نیست. اگر بتوانید از اشتباهات ظریف بلک جک ذکر شده در این مطلب پیشگیري کنید ، بـه احتمال زیاد بـه ایده آل ترین شانس نزدیک میشوید. با این حال ، در هر صورت بهتر اسـت استراتژی اصلی را بـه طور کامل حفظ کنید. بـه طور کلی ، انجام آن چندان سخت نیست.

 

ورود به سایت معتبر بازی بلک جک

همچنین اگر دوست دارید بازی آنلاین بلک جک انجام دهید ، مراقب باشید. تعداد زیادی سایت آنلاین در وب وجود دارد ، اما همه ی ي انها استاندارد نیستند و عده ای از انها شهرت بسیار مشکوکی دارند. بازی در سایت های‌ اشتباه میتواند باعث یک برخورد وحشتناک شود ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که با احتیاط محل بازی را انتخاب کنید برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

 

برچسب‌ها:
بازی بلک جک 21 | آموزش٬ترفند و استراتژی ناب بازی بلک جک با سود 100 میلیونی)
بازی بلک جک 21 | آموزش٬ترفند و استراتژی ناب بازی بلک جک با سود 100 میلیونی)
امروز می‌خواهیم بـه صورت کامل در مورد بازی بلک جک یا همان بازی ۲۱ صحبت کنیم ٬ این بازی در ...
4 روش برای دوبل کردن در بازی بلک جک | بهترین استراتژی بلک جک
4 روش برای دوبل کردن در بازی بلک جک | بهترین استراتژی بلک جک
بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی و بازی هاي‌ سایت هاي‌ پیشبینی میباشد کـه سود خوبی بـه ...
آموزش بازی بلک جک اسپانیایی 21 + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی بلک جک اسپانیایی 21 + ترفند و قوانین لازم
بازی بلک جک اسپانیایی 21 Spanish 21 بازی بلک جک اسپانیایی یکی از بازی هاي‌ جذاب کارتی اسـت کـه سود بسیار ...
چقدر زمان میبره تا الگوهای برد بازی بلک جک را یاد بگیریم؟
چقدر زمان میبره تا الگوهای برد بازی بلک جک را یاد بگیریم؟
بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه سود خوبی بـه شـما میدهد دراین بازی شـما میتوانید ...
7 دلیل برای تغییر جدول بازی بلک جک + استراتژی برد بازی ۲۱
7 دلیل برای تغییر جدول بازی بلک جک + استراتژی برد بازی ۲۱
تغییر جدول بازی بلک جک بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و میتواند بـه شـما سود بسیار ...
انواع تفاوت های بازی پوکر و بلک جک | کدام بازی پولساز تر است ؟‌
انواع تفاوت های بازی پوکر و بلک جک | کدام بازی پولساز تر است ؟‌
بازی بلک جک و پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و هرکدام استراتژی ها و ترفندهای خاص خودشون ...
معرفی بهترین سایت ایرانی بازی بلک جک با مزایا و بونوس بعد ثبت نام
معرفی بهترین سایت ایرانی بازی بلک جک با مزایا و بونوس بعد ثبت نام
معرفی بهترین سایت ایرانی بازی بلک جک بلک جک یا همان بازی ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت که ...
ترفندهایی که در بازی بلک جک حتما باید انجام دهید (کاملا تست شده)
ترفندهایی که در بازی بلک جک حتما باید انجام دهید (کاملا تست شده)
بازی بلک جک یا همان بازی ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و با یادگیری این بازی شما ...
معرفی بازی پولساز پاور بلک جک + ترفند و قوانین لازم Power Blackjack
معرفی بازی پولساز پاور بلک جک + ترفند و قوانین لازم Power Blackjack
Power Blackjack پاور بلک جک ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و این بازی یکی از تفاوت هایی ...
۱۰ روش هک بازی بلک جک به همراه بهترین سیگنال های برد در بازی بلک جک
۱۰ روش هک بازی بلک جک به همراه بهترین سیگنال های برد در بازی بلک جک
بلک جک یا همان بازی ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و میتوان در این بازی حکم درامد ...
بهترین استراتژی شمارش کارت ها در بازی بلک جک و اطمینان برای موفقیت قطعی
بهترین استراتژی شمارش کارت ها در بازی بلک جک و اطمینان برای موفقیت قطعی
بهترین استراتژی شمارش کارت ها در بازی بلک جک بازی بلک جک یکی از بهترین و با استراتژی ترین بازی های‌ ...
قوانین مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید !! (برد تضمینی)
قوانین مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید !! (برد تضمینی)
قوانین مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید بازی بلک جک یکی از بازی های‌ کازینویی بسیار پولساز اسـت ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی