نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

نحوه بازی کازینویی هفت تاس

Sevens Dice هفت تاس یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه شـما دراین بازی میتوانید یک سود میلیونی انجام بدهید در ادامه با نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی هفت تاس کازینویی 

در اغلب کشورها شماره هفت، شماره خوش شانسی اسـت. اما دراین بازی هفت شماره بدی محسوب میشود. شـما میتوانید این بازی را بـه صورت دو نفره یا چند نفره انجام دهید.برای انجام این بازی شـما بـه شش تاس، دو یا چند بازیکن، کاغذ و مداد برای ثبت امتیازات نیاز دارید.

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

هدف از انجام این بازی این اسـت کـه بازیکنان در تعداد دورهای کـه از پیش تعیین شده، بیشترین امتیاز را کسب کنند.برای انجام بازی تاس هفت در گام نخست باید تصمیم بگیرید کـه چه کسی اول تاس را بیندازد.

 

برای تعیین نفر شروع کننده بازی کافی اسـت کـه همه ی بازیکنان تاس بیندازند و بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را بدست آورد، بازی را آغاز کند.سپس تصمیم بگیرید چند دور بازی کنید. همچنین یک هدف امتیاز تعیین نمائید تا نخستین بازیکنی کـه بـه ان رسید، برنده بازی ‌شود.

 

قوانین بازی هفت تاس

هر بازیکن در نوبت خود باید شش تاس بیندازد. بـه تاس‌ها نگاه کنید، هر ترکیبی از تاس‌ها کـه مجموع ان‌ها بـه 7 می رسد را حذف نمائید.بـه عنوان مثال، اگر بازیکنی تاس بیندازد و اعداد 1- 1- 2- 6- 3- 4 ظاهر شود، 4- 3- 6- 1 حذف میشوند.

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

پس از این کـه تاس‌هاي‌ کـه مجموع ان 7 شدند،کنار گذاشته شدند، بازیکن دو انتخاب دارد. او می تواند بازی را متوقف کند و امتیاز تاس‌هاي‌ باقی مانده را حفظ کند. در مثال بالا، تاس‌هاي‌ باقی مانده 1 و 2 هستند، کـه مجموع ان 3 میشود. یا او دوباره تاس‌هاي‌ باقی مانده را بیندازد بـه امید این کـه امتیاز بیشتری بدست آورد.

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

حال اگر تاس‌ها را بیندازد، و اعداد 1 و 6 ظاهر شوند، این دو تاس نیز حذف میشوند و برای بازیکن امتیاز صفر ثبت میشود. اما اگر پرتاب دوم 2 و 6 باشد، امتیازش 8 می شود.بازیکن اول در مجموع سه بار می تواند تاس خودرا بیندازد.

 

پس از این کـه بازیکن اول امتیاز خودرا ثبت کرد، تاس‌ها در جهت خلاف عقربه‌هاي‌ ساعت بـه بازیکن بعدی داده می شود. همه ی بازیکنان اکنون فقط میتوانند تاس را بـه تعداد دفعاتی کـه بازیکن اول انداخته اسـت یا کمتر بریزند. بنابر این اگر بازیکن اول فقط دو بار تاس را پرتاب کرده باشد، بازیکنان بعدی نمیتواند تاس را سه بار بیندازند.

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

ترفند برد در بازی هفت تاس

پس از این کـه همه ی بازیکنان یک نوبت تاس‌ را پرتاب کردند، امتیازات ثبت میشود و این دور از بازی تمام می گردد و دور جدید آغاز میشود. بازیکن سمت چپ بازیکنی کـه دور اول را شروع کرده اسـت، دور جدید آغار میکند.پس از تعداد دور مشخصی، امتیازات بازیکنان را ارزیابی میشود. بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را داشته باشد برنده اسـت.

 

همچنین، بازیکنان می توانند یک امتیاز از پیش تعیین شده مانند 50 یا 100 را انتخاب کنند. در پایان هر دور، اگر بازیکنی بـه این هدف رسید، برنده بازی شود.جک، استیو و جنیفر در حال بازی تاس هفت هستند. جک ابتدا تاس‌ می‌اندازد و اعداد 6؛ 2؛ 1؛ 1؛ 1 و 2 ظاهر می شوند. 6 و 1 حذف می شوند «جمع این دو شماره هفت»؛ و او باید تصمیم بگیرد کـه آیا امتیاز 6 «2+2+1+1» را حفظ کند یا دوباره تاس‌ را بیندازد و سعی کند امتیاز بیشتری کسب نمائید.

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

جک تصمیم میگیرد 4 تاس‌ باقی مانده را دوباره بیندازد و اینبار اعداد 6؛ 1؛ 6 و 6 ظاهر میشود. 6 و 1 حذف میشوند و مجموع امتیازات او 12 اسـت. او می تواند برای بار سوم دو تاس‌ باقی مانده را پرتاب کند.

 

اما از آنجایی کـه او در حال حاضر حداکثر امتیاز برای دو تاس‌‌ «12» کسب کرده اسـت، انتخاب میکند کـه 12 امتیاز را ثبت کند و بـه نوبت خود پایان دهد.مجموع امتیاز جک برای این نوبت 12 اسـت. استیو و جنیفر نیز هر کدام فقط می توانند تا دو بار تاس‌ را پرتاب کنند.

نحوه بازی کازینویی هفت تاس + ترفند و قوانین لازم Sevens Dice

ورود به سایت معتبر بازی هفت تاس

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هفت تاس را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و  بازی تاس‌ هفت نیز بـه خاطر قوانین ساده‌اي کـه دارد برای همه ی سنین مناسب اسـت. اگر علاقمند بـه انجام بازی با تاس‌ هستید ما در مقاله همه ی بازی‌ها با تاس، مشهور ترین و بهترین بازی‌هاي‌ کـه می توان با تاس‌ انجام داد را معرفی کرده‌ایم.

کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی