9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

9 نقد آنلاین رولت

بازی رولت انلاین یکی از بازی هاي‌ جذاب انلاینی اسـت و شـما دراین بازی میتوانید سود خوبی ببرید اما باید مدیریت سرمایه خوبی داشته باشید در ادامه با 9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

استراتژی برد در بازی رولت 

این تغییرات رولت برای اکثر کازینوهای آنلاین معمول اسـت و گیم پلی رولت رابا گزینه هاي‌ فروشنده زنده یا نسخه هاي‌ ویدیویی ارائه میدهد.ممکن اسـت همه ی نسخه‌ها در ایالت شـما در معرض نباشند و ممکن اسـت نسخه‌هاي‌ مختلفی دراین مقاله ذکر نشده باشد، اما من 9 نسخه محبوب رولت آنلاین را کـه امروز در ایالات متحده پخش می شود، پوشش داده‌ام.

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

رولت فروشنده زنده

انواع مختلفی از چرخ هاي‌ رولت فروشنده زنده برای بازی آنلاین وجوددارد. همه ی فعال هستند، اما میتوانند از نظر نحوه مشاهده چرخ و سطوح قرار گرفتن متفاوت باشند. برخی یک کروپیه واقعی دارند.

 

کـه می توانید با او تعامل داشته باشید، برخی دیگر چرخی را دریک کازینو نشان می دهند و برخی دیگر یک فرآیند خودکار دارند. در این جا یک جداسازی سریع از انواعی کـه ممکن اسـت پیدا کنید آورده شده اسـت.

 

بهترین نوع رولت زنده، زیرا شـما یک کروپیه واقعی را خواهید داشت کـه چرخ را می چرخاند و با بازیکنان تعامل دارد. با یک تماس “بدون شرط بندی” و حفظ سرعت چرخ و میز، فروشنده شـما توپ را رها میکند و کمی گپ می‌زند.

 

روند همان چیزی اسـت کـه در زمین کازینو دریک ملک مستقر در زمین انتظار دارید. در برخی موارد، دالی را خواهید دید کـه قرار داده شده اسـت. croupier بـه طور منظم تغییر می‌کند، و شـما اغلب می توانید برنامه زمانی برای فروشنده هاي‌ فردی را مشاهده کنید، بنابر این می توانید مورد علاقه خودرا انتخاب کنید ودر هنگام معامله بازی کنید.

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

نسخه استاتیک ممکن اسـت فروشنده را در نمای دوربین نداشته باشد و شـما یک زاویه دوربین خواهید داشت. هنگام برداشتن و رها شدن توپ و چرخاندن چرخ، ممکن اسـت فروشنده‌ها را در چشم خود ببینید.همچنین ممکن اسـت تعامل صوتی نیز داشته باشید.نام ثابت در مورد زاویه دوربین اسـت کـه تغییر نمی‌کند. ترجیح من دراین حوزه برای چند نمای اسـت.

 

رولت چند نمای زنده بار دیگر فروشنده را درنظر نخواهد داشت. در این جا جدول چندین جنبه از چرخ را ارائه میدهد، چه دریک تنظیمات چند صفحه اي، یا تمرکز بر زوایای مختلف و پیمایش در هر کدام در حین انجام بازی.هیچ ارزش واقعی بـه بازی اضافه نمیکند، اما میتواند تجربه تماشای یکنواخت کمتری را ارائه دهد

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

با رولت Live Auto متوجه خواهید شد کـه چرخ خودکار اسـت اما یک بازی تولید شده با اعداد تصادفی نیست. دارای یک چرخ واقعی و یک توپ واقعی اسـت. روند شرط بندی نیز بـه همین صورت اسـت.

 

از شـما دعوت می شود تا شرط بندی کنید. تایمر شمارش معکوس را ببینید. وقتی زمان شرط‌بندی تمام میشود، توپ بـه چرخ پرتاب میشود و «بسیار شرط‌بندی» نامیده می شود.بنابر این بله، بسیار بعید اسـت، اما زمانی کـه اتفاق بیفتد هزینه زیادی دارد. و این اتفاق میوفتد.

 

خوشبختانه جکپات هاي‌ جزئی برای 2؛ 3 و 4؛ دنباله هاي‌ اعداد متوالی و بهترین بیت نیز وجوددارد؟ برای برنده شدن، لازم نیست روی شماره متوالی شرط بندی کرده باشید.

 

پرداخت شرط بندی اعداد متوالی
2 2 اعتبار 15 واحد
3 3 اعتبار 200+15 اعتبار
4 4 اعتبار 3000+215 اعتبار
5 5 اعتبار جکپات + 3215 اعتبار

 

رولت 3 چرخ

IGT این تنوع رولت را تولید میکند و علیرغم نام فقط یک چرخ دارد! شرط می بندم خوشحالم کـه قبل از این کـه فکر کنی چه خبر اسـت بهت گفتم.دلیل این کـه بـه ان سه چرخ می‌گویند این اسـت کـه دریک چرخ، سه بخش چرخان وجوددارد. هر کدام با سرعت متفاوتی میچرخند ودر هر قسمت، زمانی کـه بـه حالت استراحت می‌آیند، بـه احتمال زیاد سه شماره متفاوت دریافت خواهید کرد.

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

بنابر این وقتی شرط بندی میکنید، ان را سه بار انجام می‌دهید. بنابر این وقتی یک دلار شرط بندی میکنید، متوجه خواهید شد کـه کل شرط شـما 3 دلار اسـت. اتفاقی کـه میوفتد این اسـت کـه شـما روی هر یک از نتایج احتمالی قسمت ها شرط بندی میکنید.

همه ی شرط‌بندی‌هاي‌ سنتی، از جمله شرط‌هاي‌ داخلی و خارجی، در معرض هستند.چرخ میچرخد، توپ آزاد می شود و توپ در جیب قسمت داخلی قرار میگیرد، دو قسمت دیگر بـه آرامی استراحت می کنند و شـما سه نتیجه را خواهید دید.

 

بنابر این اگر روی مشکی شرط بندی کنید و دو سیاه و یک قرمز وجود داشته باشد، 1 دلار برای جیب قرمز از دست خواهید داد، اما برای 2 دیگر برنده خواهید شد.گزینه هاي‌ شرط بندی جانبی نیز وجوددارد کـه از پرداخت 2 برابری تا 25 برای پیشبینی جفت شدن دو صفر دریک خط متغیر اسـت.

 

بهترین نسخه بازی رولت

این یکی از نسخه هاي‌ بهتر و مبتکرانه رولت اسـت و بازی کردن ان بسیار سرگرم کننده اسـت. فقط بـه یاد داشته باشید کـه هر شرط سه بار اسـت کـه شـما شرط بندی میکنید. گرفتار نشوید.

 

و از شرط بندی هاي‌ جانبی خشمگین نشوید. آن ها برای کسب درآمد آنجا هستند. هر چند یک نکته کوچک روی جکپات هر چند وقت یک بار سرگرم کننده اسـت.این نسخه گزینه هاي‌ مختلف شرط بندی خودکار را بـه ترکیب اضافه می‌کند. شـما یک پانل شرط بندی ویژه، بیلبورد و مسیر مسابقه را یادداشت خواهید کرد.

 

منطقه اي کـه می‌تواند با یک کلیک باز شود تا طیفی از موارد خاص نمایش داده شودهمه شرط‌بندی‌هاي‌ سنتی، از جمله شرط‌هاي‌ داخلی و خارجی، در معرض هستند.چرخ می چرخد، توپ آزاد میشود و توپ در جیب قسمت داخلی قرار میگیرد، دو قسمت دیگر بـه آرامی استراحت میکنند و شـما سه نتیجه را خواهید دید.

 

بنابر این اگر روی مشکی شرط بندی کنید و دو سیاه و یک قرمز وجود داشته باشد، 1 دلار برای جیب قرمز از دست خواهید داد، اما برای 2 دیگر برنده خواهید شد.گزینه هاي‌ شرط بندی جانبی نیز وجوددارد کـه از پرداخت 2 برابری تا 25 برای پیشبینی جفت شدن دو صفر دریک خط متغیر اسـت.

 

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

این یکی از نسخه هاي‌ بهتر و مبتکرانه رولت اسـت و بازی کردن ان بسیار سرگرم کننده اسـت. فقط بـه یاد داشته باشید کـه هر شرط سه بار اسـت کـه شـما شرط بندی میکنید. گرفتار نشوید و از شرط بندی هاي‌ جانبی خشمگین نشوید.

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

انها برای کسب درآمد آنجا هستند. هر چند یک نکته کوچک روی جکپات هر چند وقت یک‌بار سرگرم کننده اسـت.این نسخه گزینه هاي‌ مختلف شرط بندی خودکار را بـه ترکیب اضافه میکند. شـما یک پانل شرط بندی ویژه، بیلبورد و مسیر مسابقه را یادداشت خواهید کرد.

 

منطقه اي کـه میتواند با یک کلیک باز شود تا طیفی از شرط بندی هاي‌ ویژه را نمایش دهد کـه می‌توان در ان پیمایش کرد. برای انتخاب یک شرط خاص، روی یکی از گزینه ها کلیک کنید.

 

اطلاعات زیادی در بیلبورد پویا وجوددارد. در این جا شـما پشته اعداد قبلی [14 آخر] و اطلاعاتی در مورد اعداد سرد و گرم بر اساس 500 چرخش قبلی دریافت خواهید کرد.

 

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

مسیر مسابقه راه متفاوتی برای شرط بندی شـما ارائه میدهد. شـما میتوانید شرط‌بندی مستقیم را در پیست مسابقه بگذارید، اما شرط‌هاي‌ ویژه اعدادی را کـه درکنار هر یک از آن ها روی چرخ قراردارند.

 

بدون پیکان در مورد تخته سنتی پوشش میدهند. همچنین، اگر ویژگی همسایگان را روشن کنید، انواع همسایه‌ها نیز وجوددارد کـه می توانید بازی کنید.بنابر این رولت آنلاین پیشرفته فقط نسخه اي اسـت کـه اجرای برخی استراتژی هاي‌ اعداد و شرط بندی را راحت تر می‌کند.

 

در این جا تغییرات دقیق تری ارائه می شود. چرخش جایزه دوبل دارای صفر دو برابر و یک جیب پاداش زرد بزرگ‌تر اسـت. اگر توپ بـه این جیب برخورد کند، دو چرخش جایزه رایگان دریافت میکنید. میتوان روی پاداش زرد نیز شرط بندی کرد.

 

استاد رولت

استاد رولت با یک چرخ صفر بازی می شود. این امکان دسترسی بـه طیف وسیعی از شرط بندی هاي‌ ویژه رابا یک کلیک یا ضربه زدن روی صفحه نمایش فراهم می‌کند. این تقریبا شبیه رولت معمولی اسـت، اما جنبه هایي از رولت آمریکایی رابا توانایی هاي‌ شرط بندی ساده و ویژه بـه ارمغان می آورد.این یک تغییر دریک موضوع اسـت ودر صورتی کـه یک چرخ یکنواخت شود، میتواند باعث استراحت شود.

 

رولت آمریکایی

نسخه اي از رولت کـه با داشتن صفر دو برابر «00» روی چرخ و تخته شرط بندی، خودرا از دیگران متمایز میکند.رولت آمریکایی، بـه لطف دو برابر صفر، لبه خانه بزرگتری نسبت بـه همتای اروپایی خود دارد.

 

یک تفاوت دیگر ترتیب اعداد روی چرخ اسـت. این هیچ تأثیری ندارد، بـه جز این کـه چه اعدادی بـه دنبال ان هستید کـه هنگام بازی کردن بخش هایي از چرخ بـه زمین بنشینید. وگرنه بـه جز لبه خونه همون بازیه.

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

این همان بازی اروپایی اسـت و احتمال کمتری برای پیش‌بینی درست برای همان بازگشت وجوددارد. مگر این کـه شـما رولت آمریکایی را رایگان بازی کنید، منطقی نمی‌بینم.

 

رولت اروپایی

تفاوت رولت اروپایی با آمریکایی دراین اسـت کـه یک صفر وجوددارد و لبه خانه فقط 2.7٪ اسـت.محدوده معمول مقادیر تراشه بسته بـه جدول محدودیتی کـه بازی می‌کنید وجوددارد.می توانید چرخ‌هایي با محدودیت‌هاي‌ Micro، Low و High Stakes پیدا کنید.شرط‌بندی کال و همسایه‌ها را بازی کنید، همیشه می دانید کـه بـه جای دو، فقط یک صفر وجوددارد.

 

رولت فرانسوی

بازی روی یک چرخ صفر، رولت فرانسوی کاملاً متفاوت اسـت. نه در خود چرخ، بلکه در هیئت مدیره و قوانین. میز، دریک کازینو مستقر در زمین کـه متوجه خواهید شد، با چرخ در مرکز بسیار بزرگ‌تر اسـت. و شرط هاي‌ بیرونی بـه جای یک شرط در دو طرف تخته قرار میگیرند.تفاوت بزرگ این اسـت کـه وقتی صفر فرود می‌آید چه اتفاقی میوفتد. در کشور آمریکا و اروپا، تمام شرط‌هاي‌ خارجی باخته میشوند. با قوانین فرانسوی، تغییراتی وجوددارد.

9 نقد آنلاین رولت | بازی ها، تغییرات و معرفی سایت بازی رولت

قانون لاپارتیج:

در این جا شرط شـما تقسیم می شود، نصف شـما را از دست میدهید و نصف دیگر برگردانده می شوددر این مثال، پول شـما گم نمیشود، اما برای چرخش بعدی روی تخته منجمد می شود. پول شـما در زندان می‌نشیند، و شـما هیچ گزینه اي برای حذف یا تغییر موقعیت ان در تخته ندارید و برنده و باخت بسته بـه جیبی کـه توپ فرود آید، ندارید. یک استثنا دراین مورد این اسـت کـه دومین صفر متوالی زمین بخورد، دراین صورت، تمام شرط‌هاي‌ En Prison باخته می شوند.

 

ورود به سایت معتبر بازی رولت

طبق بررسی هایي کـه در سایت هاي‌ ایرانی داشتیم بـه سایت سیگاری بت رسیدیم کـه در بازی رولت بالاترین امار رضایت کاربران را دارد و سود بسیار خوبی میتوان دراین سایت ایرانی کسب کرد برای ورود بـه سایت رولت سیگاری بت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت
واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت + معرفی سایت ایرانی بازی رولت
واقعیت های دیوانه کننده در مورد بازی رولت بازی رولت یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت و ...
استراتژی های ناب در بازی رولت برای برنده شدن میلیون ها دلار
استراتژی های ناب در بازی رولت برای برنده شدن میلیون ها دلار
استراتژی های ناب در بازی رولت بازی رولت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه می تواند سود بسیار خوبی ...
چگونه در بازی رولت شانس برد را بالا ببریم؟ (نکات طلایی در رولت)
چگونه در بازی رولت شانس برد را بالا ببریم؟ (نکات طلایی در رولت)
بازی رولت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه با داشتن مهارت کافی و مدیریت سرمایه درست می‌تواند سود ...
آموزش استراتژی رومانوسکی در بازی رولت + تضمین درآمد تضمینی در بازی رولت
آموزش استراتژی رومانوسکی در بازی رولت + تضمین درآمد تضمینی در بازی رولت
آموزش استراتژی رومانوسکی در بازی رولت بازی رولت یکی از جذاب ترین بازی های‌ کازینویی اسـت و ما اموزش استراتژی رومانوسکی ...
از ترفند بازی پولساز مینی رولت تا استراتژی های ناب میلیونی در بازی مینی رولت
از ترفند بازی پولساز مینی رولت تا استراتژی های ناب میلیونی در بازی مینی رولت
مینی رولت یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت که با استراتژی درست و ترفند اصولی مدیریت خودرا سرمایه کنید ...
نگاهی به رازهای ترسناک در بازی رولت +‌ معرفی سایت معتبر فارسی زبان
نگاهی به رازهای ترسناک در بازی رولت +‌ معرفی سایت معتبر فارسی زبان
نگاهی به رازهای ترسناک در بازی رولت بازی رولت یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت اما بعضی وقتا قوانین و ...
از ترفندهای بازی رولت آمریکایی تا آموزش های کسب درآمد تضمینی
از ترفندهای بازی رولت آمریکایی تا آموزش های کسب درآمد تضمینی
از ترفندهای بازی رولت آمریکایی بازی رولت یکی از بازی های‌ بسیار مهم کازینویی اسـت و میتواند یک سود بلند مدت ...
دو ترفند مهم برای بازی رولت که تمام باخت های شما را جبران میکند !!
دو ترفند مهم برای بازی رولت که تمام باخت های شما را جبران میکند !!
بهترین سایت بازی رولت بازی رولت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه درامد بسیار خوبی دراین بازی شـما میتوانید ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی