آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

قوانین بازی تخته نرد

قوانین بازی تخته نرد نرد، تخته نرد، نردشیر، وینشیر یا بکگمِن «بـه انگلیسی: Backgammon» از بازی‌هاي‌ فکری و متکی بـه برنامه‌ریزی، روش، شمارش و شانس اسـت. دراین بازی دو نفره، طرفین مهره‌هاي‌ خودرا بر اساس دو عددی کـه بر روی تاس نقش می‌بندد در جهت حرکت عقربه‌هاي‌ ساعت یا خلاف ان حرکت می دهند و درآخر از صفحهٔ بازی خارج می‌سازند، در پایان بازیکنی برنده خواهد بود کـه زودتر همه یٔ مهره‌هاي‌ خودرا از زمین بازی خارج نماید. بعد از بازی گو و چکرز سومین بازی دنیاست

 

تخته نرد یک بازی دو نفره «بورد گیم» بسیار محبوب در میان مردمان اروپای شرقی، خاور میانه و بخصوص ایران اسـت. چرا کـه مهد این بازی کهن سرزمین پارس بوده اسـت. مهارت‌هاي‌ لازم برای موفقیت در بازی تخته نرد شامل استراتژی، تاکتیک، شمارش سریع و تشخیص احتمال اسـت.

 

چیدمان مهره‌ها در بازی تخته نرد

این بازی دریک صفحه مشتمل بر 24 خانه بازی میشود، این 24 خانه بـه 4 بخش تقسیم شده اند کـه هر یک شامل 6 خانه میباشد، قسمت وسط تخته نرد کـه چپ و راست تخته را جدا می نماید “بار” یا پیشخوان نامیده میشود. جمعا 30 مهره در بازی وجوددارد و بـه هر بازیکن 15 مهره تعلق می‌‌گیرد. با تخته چهار بازی مختلف میتوان انجام داد، چیدمان مهره‌ها در بازی معمولی کـه متعارف ترین بازی در میان ایرانیان نیز میباشد، بـه شکل زیر اسـت.

 

تصویر 1: چیدمان مهره‌هاي‌ تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

شماره گذاری در تصویر 1 مربوط به مهره سفید است.

ترتیب مهره‌ها

2 مهره در خانه 24

5 مهره در خانه 13

3 مهره در خانه 8

5 مهره در خانه 6

 

در بازی آنلاین هر بازیکن تاس مربوط بـه خودرا دارد، یعنی بازیکنی کـه با مهره سفید بازی می کند، تاس سفید و بازیکنی کـه مهره سیاه دارد از تاس سیاه استفاده می نماید. یک تاس دیگر نیز در بازی وجوددارد کـه بـه ان تاس داو یا تاس دابل میگویند و بر روی ان شماره هاي‌ 2؛ 4؛ 8؛ 16؛ 32 و 64 نقش بسته ودر هنگام دو برابر کردن امتیاز و برای نگاه داشتن و نمایش امتیاز فعلی استفاده می گردد کـه در ادامه توضیح کامل داده خواهد شد.

 

هدف بازی تخته نرد

در تخته نرد شـما باید تمامی مهره‌هاي‌ خودرا بـه شکلی کـه در تصویر 2 نشان داده شده یعنی در خلاف جهت حرکت عقربه‌هاي‌ ساعت حرکت داده ودر خانه خودی «خانه هاي‌ 1 تا 6 » جمع کرده و سپس از بازی خارج نمایید. برنده نهایی کسی اسـت کـه زودتر تمام مهره‌هاي‌ خودرا از تخته خارج کند.

 

تصویر 2: جهت خروج مهره‌هاي‌ تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

حرکت مهره‌های تخته نرد

برای شروع بازی هر بازیکن یک تاس می‌ریزد، این تاس مشخص میکند کـه کدام بازیکن اول بازی را شروع کند و با همین تاس، بازیکنی کـه شماره بزرگتری آورده بازی را آغاز می نماید «ممکن اسـت روی شماره کمتر توافق کنید».

 

اگر هردو بازیکن تاس یکسان بیاورند باید از نو تاس بریزند تا زمانی کـه یکی تاس بزرگتری از دیگری بیاورد. بعد از ریختن تاس شروع بازی و حرکت اول، بازیکنان بـه نوبت دو تاس را می‌ریزند و بر اساس ان حرکت می کنند.

 

قانون 1. مهره فقط می تواند در خانه آزاد قرار بگیرد، خانه آزاد خانه‌اي اسـت کـه با 2 مهره یا بیشتر از مهره‌هاي‌ حریف اشغال نشده باشد. خانه هایي کـه با 2 مهره یا بیشتر اشغال شده اند بـه اصطلاح بسته هستند.

 

قانون 2. شماره‌هاي‌ دو تاس مجزا هستند و می توانند برای دو مهره و یا یک مهره بازی شوند. مجزا بودن بدین معنی اسـت کـه شـما نمیتوانید اگر خانه‌هاي‌ هردو شماره تاس بسته هستند، جمع شماره‌ها را بازی کنید. به عنوان مثال اگر شـما تاس 5 و 3 بیاورید، میتوانید یک مهره را 5 خانه و مهره دیگری را 3 خانه حرکت دهید و یا یک مهره را 3+5=8 خانه حرکت دهید «8 خانه بـه شرطی کـه حداقل یکی از خانه هاي‌ 3 یا 5 آزاد باشند و خانه 8 هم مسلما باید باز باشد».

 

تصویر 3: روش حرکت مهره‌هاي‌ تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

دو روشی که سفید می‌تواند با این دو تاس 5 و 3 بازی کند، در تصویر 3 نشان داده شده است.

 

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نردشماره 3 تاسآموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد
شماره 5 تاس

 

قانون 3. بازیکنی کـه جفت بیاورد «دو تاس یک شماره»؛ باید ان شماره را 4 بار بازی کند، این یعنی اگر شـما 6 و 6 «جفت شش» بیاورید باید 4 بار شش را بازی کنید.

بازیکن باید هردو شماره تاس را در صورتی کـه امکان حرکت وجود داشته باشد، بازی کند «یا 4 شماره در صورتی کـه جفت آورده باشد».

 

اگر فقط یک شماره قابل بازی کردن باشد بازیکن باید ان شماره را بازی کند، اگر هردو شماره به طور مجزا قابل بازی کردن باشند ولی امکان بازی کردن هردو باهم نباشد، بازیکن باید تاس بزرگ‌تر را بازی کند. اگر هیچ کدام از شماره هاي‌ تاس قابل بازی نباشد، بازیکن نوبت حرکت خودرا از دست داده و حریف تاس می‌ریزد. این قوانین برای تاس جفت هم صادق اسـت و بازیکن از 4 حرکت هر تعداد کـه بتواند را بازی میکند و اگر نتوانست نوبت را بـه حریف واگذار میکند.

 

سایت معتبر بازی جوکر پوکر

ما پیشنهاد می‌کنیم جهت بازی دریک سایت معتبر و حرفه اي بر روی نوار سبز رنگ بالای سایت کلیک کنید و ثبت نام کنید و بازی کنید. «سایت هایي کـه ما معرفی می‌کنیم دارای اعتبار بالا و تضمین شده اسـت»

 

زدن مهره در تخته نرد

خانه‌اي کـه توسط تنها یک مهره اشغال شده باشد را اصطلاحا “تک” یا “گشاد” گویند و حریف می تواند مهره تک را بزند. اگر شماره تاس در خانه گشاد قرار بگیرد، مهره تک خورده میشود و بر روی بار «قسمت وسط تخته» قرار میگیرد. هر زمان کـه مهره‌اي زده شده و بر روی بار قرار گرفت، نخستین وظیفه بازیکن وارد کردن دوباره مهره یا مهره‌هاي‌ خورده شده اش بـه جریان بازی اسـت، مهره‌هاي‌ زده شده در 6 خانه آخر یعنی خانه هاي‌ 19 تا 24 قرار می گیرند و دوباره باید حرکت بـه سمت خانه خودی را آغاز نمایند.

 

نحوه وارد کردن مهره زده شده بـه این شکل اسـت کـه تاس شماره 1 در خانه 24؛ تاس شماره 2 در خانه 23 و بـه همین شکل تاس شماره 6 در خانه 19 مینشیند، مشروط بـه این کـه این خانه‌ها باز باشند و حریف خانه‌ها را نبسته باشد «تصویر 4».

 

تصویر 4: زدن مهره‌هاي‌ تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

بازیکن سفید کـه یک مهره بیرون دارد، اگر 6 و 4 بیاورد، باید ابتدا مهره را وارد کند، خانه 6 حریف بسته اسـت، پس باید با 4 مهره را وارد کند و سپس 6 را بازی کند.

 

شماره 4 تاس
آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

شماره 6 تاس
آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

اگر خانه برای تاس آورده شده باز نبود، بازیکن نوبت خودرا از دست داده و حریف تاس می ریزد. اگر بیش از یک مهره بازیکن بیرون اسـت، تا زمانی کـه تمام مهره ها وارد نشده‌اند بازیکن نمیتواند حرکت دیگری انجام دهد.

 

نکته «زدن و بلند شدن»:

در صورتی کـه مهره تک شـما در خانه حریف قرار داشته باشد «و بالعکس» بازیکن نمی تواند مهره را زده و مهره خودرا از همان خانه حرکت دهد، کـه در اصظلاح بازی ایرانی “زدن و بلند شدن” مجاز نمی‌باشد. تنها در صورتی کـه بازیکن هیچ حرکت دیگری نداشته باشد مجاز بـه “زدن و بلند شدن” خواهد بود.

 

بیرون بردن مهره‌ها

وقتی کـه بازیکن تمام 15 مهره خودرا بـه خانه خودی برساند اکنون می تواند مهره‌هاي‌ خودرا خارج نماید. با ریختن تاس مهره در خانه با شماره متناظر می تواند برداشته شود، تاس بزرگ‌تر بـه شرط آنکه مهره‌اي قبل از ان شماره وجود نداشته باشد، میتواند مهره در نخستین خانه بعدی را خارج نماید. یعنی تاس 6 بـه بازیکن اجازه می دهد تا از خانه شماره 6 مهره بردارد و اگر مهره نداشت می تواند از 5 بردارد و …؛ اگر در خانه متناظر با تاس مهره‌اي نبود ودر خانه‌هاي‌ بالاتر مهره وجود داشت بازیکن باید حرکت کند.

 

همچنین بازیکن می تواند درصورت تمایل بـه جای خارج کردن مهره، تاس را بازی ودر واقع در زمین حرکت کند.

 

تصویر 5: بیرون بردن مهره‌هاي‌ تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

شماره 4 تاس
آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

شماره 6 تاس
آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

در تصویر 5؛ بازیکن 6 و 4 آورده و دو مهره خارج میکند.

اگر در حین خارج نمودن مهره‌ها حریف بتواند مهره‌اي را بزند، باید ان مهره وارد بازی شود و تا خانه ایمن حرکت کند تا بازیکن بتواند مجدد بـه برداشتن و خارج کردن مهره ادامه دهد. نخستین بازیکنی کـه تمام مهره‌هاي‌ خودرا خارج کند برنده بازی اسـت.

قوانین جانبی در تخته نرد

 

قانون تاس داو «دوبل» در تخته نرد

امتیاز اولیه برای هر دست بازی تخته 1 امتیاز اسـت. علت وجود تاس داو این اسـت کـه بازیکنی کـه در شرایط برتر قرار دارد بتواند برد خودرا تحمیل کند و بازیکن دیگر صرفا بر اساس شانس نتواند نتیجه بازی را تغییر دهد. پس در حین بازی اگر بازیکنی احساس کند کـه نسبت بـه حریف در شرایط بهتری قرار دارد و احتمال برد خودرا بدهد، می تواند بـه حریف پیشنهاد دو برابر کردن امتیاز را بدهد. حریف یا باید پیشنهاد دو برابر شدن امتیاز را بپذیرد و یا باید پذیرای شکست باشد کـه دراین حالت تنها یک امتیاز از دست می دهد. اگر حریف پیشنهاد دو برابر شدن را بپذیرد، او مالک تاس داو خواهد بودو فقط وی میتواند پیشنهاد بعدی دوبل را بدهد. در دوبل مجدد روال بالا تکرار میشود ودر صورت پذیرش مالکیت تاس داو جابجا میشود. تکرار دوبل بسته بـه سقف امتیاز انتخابی در هنگام ایجاد بازی دارد.

 

قانون مارس در تخته نرد

در پایان بازی اگر بازیکن بازنده حداقل یک مهره را از بازی خارج کرده باشد، فقط یک امتیاز بازی را باخته «اگر از تاس داو استفاده شده باشد شماره تاس داو در 1 ضرب میشود»؛ اگر بازیکن بازنده هیچ مهره‌اي را از زمین خارج نکرده باشد، اصطلاحا “مارس” شده و دو برابر حالت معمولی بـه حریف امتیاز واگذار میکند.

 

قانون بیوِر در تخته نرد

وقتی حریف بـه شـما داو میدهد و شـما احساس میکنید کـه در شرایط خوبی قرار دارید و بازیکن حریف بـه اشتباه امتیاز را دوبل کرده، میتوانید بلافاصله تاس داو را دو برابر کنید در حالی کـه هنوز داو در اختیار شماست، بـه این حالت “بیور” می گویند، حریف شـما می تواند بیور را رد یا قبول کند.

 

قانون جکوبی در تخته نرد

این قانون می گوید کـه مارس و یا مارس سیاه فقط زمانی قابلیت 2 یا 3 برابر کردن امتیاز را دارند کـه تاس داو داده شده باشد و حداقل امتیاز اولیه دوبل شده باشد، در غیر اینصورت و چنانچه تاس داو استفاده نشده باشد، مارس و مارس سیاه هردو 1 امتیاز ارزیابی میشوند.

 

روش‌های دیگر بازی تخته نرد

علاوه بر روش متعارفی کـه توضیح داده شد، روش‌هاي‌ دیگری نیز برای بازی تخته نرد وجوددارد کـه در آن ها تفاوتهایی در چیدمان اولیه، قوانین حرکت و برد وجوددارد. در ادامه چند روش مرسوم آماده اسـت.

 

نرد بلند یا گل بهار

چینش اولیه در نرد بلند

تمامی 15 مهره در خانه 24 زمین هر بازیکن «خانه 1 حریف» قرار داده می شوند «تصویر 6». بازیکنان هر کدام یک تاس می‌ریزند و تاس بالاتر شروع کننده بازی و همچنین مالک مهره‌هاي‌ سفید خواهد بود.

 

در هر بار تاس ریختن بازیکن نمی تواند بیش از یک مهره را از روی ردیف مهره‌ها بردارد و همچنین دراین بازی زدن مهره وجود ندارد و هر تک مهره مالک خانه‌اي اسـت کـه در ان نشسته اسـت.

 

این قانون جذابیت خاصی بـه بازی میدهد و شـما باید استراتژی خودرا بـه گونه‌اي بنا کنید کـه حریف در حرکت دادن مهره‌ها بـه سمت خانه ایمن دچار مشکل شود و خانه‌هاي‌ کمتری برای حرکت داشته باشد. در عین این کـه باید دقت کنید بسته نگاه داشتن خانه‌ها باعث عقب ماندن از حریف نگردد.

 

تصویر 6. چینش اولیه مهره ها در بازی نرد بلند یا گل بهار

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

چینش اولیه در نرد بلند

برنده شدن در بازی نرد بلند

پیروزی دراین بازی مشابه نرد معمولی اسـت و هر بازیکن باید تمام مهره‌هاي‌ خودرا در خلاف جهت حرکت عقربه‌هاي‌ ساعت حرکت داده و بـه خانه امن خود برده و سپس خارج نماید و بازیکنی کـه زودتر مهره‌هایش را خارج کند برنده بازی اسـت.

 

تصویر 7 نشان دهنده یک مثال از وضعیتی اسـت کـه بازیکن‌ها میتوانند شروع بـه بیرون بردن مهره‌هاي‌ خود کنند.

 

تصویر 7. مهره ها در خانه خودی و آماده برای بیرون رفتن

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

برنده شدن در بازی نرد بلند

روش بازی تخته نرد بلند

بازیکن تاس می‌ریزد و معادل شماره‌هاي‌ تاس مهره خودرا حرکت میدهد. تصویر شماره 8 مثالی از حرکت مهره ها با تاس 5 و 3 اسـت.

 

قانونی برای الزام بـه شروع با تاس بیشتر وجود ندارد. تنها یک قاعده باید رعایت شود و ان این کـه بازیکن نمی تواند از روی ردیف مهره‌هاي‌ خود در هر بار تاس ریختن بیش از یک مهره حرکت دهد. البته این قاعده یک استثنا دارد، اگر بازیکن در شروع بازی «فقط نخستین حرکت بازی» جفت 6 یا جفت 4 یا جفت 3 بیاورد، با توجه بـه این کـه خانه 12 توسط مهره‌هاي‌ حریف بسته اسـت، بازیکن میتواند استثنائا دو مهره از روی ردیف حرکت دهد.

 

تصویر 8. حرکت مهره با تاس 5 و 3

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

روش بازی تخته نرد بلند

حال فرض کنید بازیکن اول جفت 5 بیاورد و یک مهره را تا خانه شماره 3 حرکت دهد، اکنون اگر حریف جفت 4 بیاورد تنها می تواند یک 4 بازی کند، چرا کـه خانه بعدی توسط مهره حریف اشغال شده.

 

قانون: شـما نمیتوانید یک بلاک 6 تایی دریک بخش از تخته ایجاد کنید «تصویر 9» اگر مهره‌اي از حریف در مقابل مهره‌هاي‌ شـما در ان ردیف نباشد.

 

برای این کـه بتوانید بلاک 6 تایی درست کنید حتماً حداقل یک مهره از حریف باید در جلوی مهره‌هاي‌ شـما در همان ردیف باشد.

 

اگر یک بلاک 6 تایی در مقابل هر مهره‌اي ایجاد گردد طبیعتا ان مهره قفل شده و نمی تواند حرکت کند.

 

تصویر 9. سفید نمی‌تواند به خانه قرمز رنگ حرکت کند.

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

روش بازی تخته نرد بلند

شـما می توانید مهره‌هاي‌ خودی را بـه هر تعداد بر روی هم قرار دهید. در شرایطی کـه بازیکن از تاس آورده شده نتواند هردو حرکت را انجام دهد ولی بتواند هر کدام از تاس‌ها را بـه تنهایی بازی کند، باید تاس بزرگ تر را بازی کند.

 

پیروزی در بازی تخته نرد بلند و امتیاز ها

برداشتن مهره‌ها کاملا مشابه تخته نرد معمولی انجام می گیرد و بازیکنی کـه زودتر مهره‌ها را خارج کند برنده بازی اسـت.

 

برنده یک امتیاز بـه دست می‌آورد، ولی اگر حریف نتوانسته باشد حتی یک مهره را از بازی خارج کند، “مارس” محسوب شده و برنده 2 امتیاز بـه دست می‌آورد.

 

تخته نرد هایپر

چینش اولیه در نرد هایپر

در تخته نرد هایپر هر بازیکن تنها 3 مهره دارد، چینش اولیه را در تصویر 10 ملاحظه نمایید. تمامی قوانین کاملا مشابه تخته نرد معمولی اسـت و شـما می توانید مهره‌هاي‌ حریف را بزنید. هر بازیکن کـه زودتر بتواند مهره‌ها را خارج کند برنده بازی اسـت.

 

بر خلاف ظاهر ساده بازی با توجه بـه این کـه شـما نمی توانید بـه سادگی خانه‌اي را ببندید، احتمال زدن و خوردن مهره‌ها بسیار بالاست.

 

البته همانگونه کـه از نام این بازی مشخص اسـت هدف سرعت بخشیدن بـه بازی بوده اسـت.

 

تصویر 10. چینش اولیه در نرد هایپر.

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

نَک نرد «Nackgammon»

چینش اولیه در نَک نرد

این بازی دقیقا مشابه بازی معمولی تخته اسـت و تنها تفاوت در چینش اولیه اسـت کـه بـه جای 2535؛ از ستون هاي‌ 5 تایی یک مهره کم شده و یک ستون دو تایی در خانه 23 هر بازیکن قرار داده میشود. چینش مهره ها را در تصویر 11 ببینید.

 

تصویر 11. چینش اولیه در نرد نَک

آموزش بازی تخته نرد آنلاین + سایت شرط بندی تخته نرد

 

در طول بازی هر بازیکن کـه فکر می کند شایسته پیروزی اسـت می تواند داو دهد و تنها میتواند یک‌بار و قبل از تاس ریختن این چالش را برای حریفش بـه وجود بیاورد. بعد از این کـه داو از سوی هر یک از بازیکن‌ها پیشنهاد شد، حریف حق دارد کـه ان را قبول یا رد کند.

 

اگر داو رد شود یعنی حریف شکست را قبول کرده و ست بعدی بازی شروع میشود؛ ولی اگر داو را قبول کرد بازی ادامه پیدا میکند و امتیاز بازی در شماره کیوب ضرب می شود ودر این هنگام تاس داو طرف بازیکنی می رود کـه داو را قبول کرده و شماره شماره ۲ کیوب رو قرار می گیرد. همچنین اختیار داو دوباره با اوست.

 

بازیکنی کـه پیشنهاد داو را داده دیگر با کیوب کاری نخواهد داشت. بازی ادامه پیدا میکند تا زمانی کـه بازیکنی کـه داو را قبول کرده احساس کند این بار او شایستگی پیروز شدن را دارد و بر روی داو حریف داو میدهد و این بار کیوب روی شماره ۴ میرود.

 

بازهم حریف حق انتخاب دارد کـه کیوب را بگیرد یا رد کند. اگر رد کند ۲ امتیاز واگذار کرده. واگر قبول کند امتیاز بازی روی شماره ۴ می رود و نتیجه هر ست در شماره کیوب ضرب خواهد شد. یعنی اگر شـما مارس شدید و کیوب روی ۴ باشد شـما ۸ امتیاز دادید و اگر یک دست معمولی باختید و کیوب روی ۲ باشد ۲ امتیاز بـه حریف خواهید داد یا اگر مارس اکبر شده باشید و کیوب روی ۱۶ بوده باشد ۴۸ امتیاز داده‌اید.

شرط بندی و کازینو را برای سرگرمی انتخاب کنیم یا درآمد و شغل ؟
شرط بندی و کازینو را برای سرگرمی انتخاب کنیم یا درآمد و شغل ؟
برای موفقیت در شرط بندی و قمار نیاز اسـت کـه در ابتدا راه خودتون رو انتخاب کنید تا بهترین سود ...
چرا در کشورهای مذهبی شرط بندی ممنوع است و هدف از آن چیست؟
چرا در کشورهای مذهبی شرط بندی ممنوع است و هدف از آن چیست؟
بازی هاي‌ شرط بندی و کازینویی در واقع یکی از سرگرمی هاي‌ روز دنیا محسوب میشوند و شـما دراین سایت ...
موفقیت زنان در سایت شرط بندی بیشتر است !
موفقیت زنان در سایت شرط بندی بیشتر است !
موفقیت زنان در سایت شرط بندی بیشتر است! سایت های کازینوی امروزه منبع پول ساز بسیار زیادی برای کاربران شدند و ...
فرم شرط بندی بازی فنلاند و استونی بازی های دوستانه 2021
فرم شرط بندی بازی فنلاند و استونی بازی های دوستانه 2021
فرم شرط بندی بازی فنلاند و استونی فنلاند و استونی یکی از تیم های‌ بسیار محبوب فوتبالی اسـت و علاوه بر ...
با بازی شرطی خرشانس روزی 20 میلیون درآمد کسب کنید + آموزش و ترفند های پولساز
با بازی شرطی خرشانس روزی 20 میلیون درآمد کسب کنید + آموزش و ترفند های پولساز
بازی خرشانس یکی از بازی هاي‌ کازینویی پولساز اسـت و می‌تواند برای پولسازی بیشتر این بازی را آموزش ببینید در ...
معرفی سایت شرط بندی سیجل و علیرضا جی جی با امکانات عالی
معرفی سایت شرط بندی سیجل و علیرضا جی جی با امکانات عالی
سیجل و علیرضا جی جی نام دو رپر مشهور گروه قدیمی زدبازی هستند کـه در ایران و فضای مجازی و ...
برترین سایت شرط بندی تخته نرد پولی
برترین سایت شرط بندی تخته نرد پولی
سایت شرط بندی تخته نرد پولی  تو ابن بخش از سایت برترین بی بـه اموزش کامل تخته می‌پردازیم برترین سایت شرط ...
نکات مهم شرط بندی در پوکر
نکات مهم شرط بندی در پوکر
پوکر یکی از محبوب ترین و پر طرفدار ترین بازی های ورق در سراسر جهان نکات مهم شرط بندی در پوکر  ...
پابلو بت سایت شرط بندی علیشمس
پابلو بت سایت شرط بندی علیشمس
آشنایی با پابلو بت سایت شرط بندی علیشمس دراین مقاله از سایت برترین بی ما بـه بررسی برترین مزایای پابلو بت ...
شرط بندی با کارت چگونه است؟
شرط بندی با کارت چگونه است؟
بازی باکارات یکی از بازی های محبوب کازینو و قمار خانه ای از گذشته تا به امروز است که در ...
سایت شرط بندی فوتبال بیگ بت (BigBet)
سایت شرط بندی فوتبال بیگ بت (BigBet)
در این بخش از سایت برترین بی می‌پردازیم بـه سایت شرطبندی بیگ بت «Big Bet» یکی از سایت‌هاي‌‌ شرطبندی پارسی ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی