نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک

بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و میتواند یک سود عالی بـه شـما برسند جدا از این‌که بلک جک کاملا یک بازی شانسی اسـت اما داشتن مهارت هم بسیار مهم اسـت در ادامه با نکاتی در مورد دست هاي‌ ارزشمند در بازی بلک جک سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

دست های ارزشمند در بازی بلک جک چیست؟ 

بـه گزارش برترین بی دست‌هاي‌ کاملاً خوبی در بازی بلک جک وجوددارد کـه بـه تفکر زیادی احتیاج ندارند و بازیکنان طبق معمولً در انجام انها خطایی مرتکب نمی شوند. بـه عنوان مثال هنگامی ‌کـه کارت رو شده دیلر ۶ اسـت،برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

 

بـه هیچ عنوان روی ۱۶ کارت نمیکشد و همه بازیکنان یک جفت هشت را اسپلیت میکنند. با این وجود دست‌ها دیگری نیز وجوددارد کـه تصمیم درست بـه هیچ عنوان روشن نیست. آیا باید یک جفت نه را در برابر جفت نه دیلر اسپلیت کنم؟ اگر دیلر ۳ داشته باشد باید روی ۱۲ هیت کنم؟

 

دست های ادراکی در بازی بلک جک 

بسیار مهمه کـه بازیکنان پول خودرا در بازی بلک جک از دست میدهند این اسـت کـه به جای بازی منطقی به‌ صورت غریزی بازی میکنند. ما در این جا با دو مثال از ۱۰ دیلر شروع می کنیم این یک دست بسیار قوی برای دیلر اسـت.

 

البته در ۷۷٪ موارد با ۱۷؛ ۱۸؛ ۱۹؛ ۲۰ یا ۲۱ بـه اتمام می رسد و فقط ۲۳٪ بـه سوختن ختم می شود. اما با این حال فرصت‌هایي در همین بازی وجوددارد و بازیکن باید تلاش هوشمندانه‌اي برای استفاده از آن ها انجام دهد، دقیقاً همانطور کـه با هر دست دیگری در بلک جک صورت می دهد.

 

۱۱ بازیکن – ۱۰ دیلر

لازم بـه ذکره کـه طبق استراتژی پایه، بازیکنان باید با کارت ۶-۵ در برابر ۱۰ دیلر دابل داون کنند. با این دست بازیکن از مزیت نسبت بـه دیلر برخوردار اسـت و بهتر اسـت بفکر سود بیشتر باشد. با این حال عده اي از بازیکنان دابل داون نمی کنند زیرا آن ها از پات ۲۰ کـه ممکن اسـت دیلر داشته باشد میترسند.

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

البته ممکن اسـت دیلر پات ۱۰ داشته باشد، اما از نظر آماری، اگر رقیب شـما بلک جک نداشته باشد و همچنین یک کارت ۱۰ رو شده نیز در دست داشته باشد، احتمال این‌که با ۲۰ بـه کار خود پایان بدهد ۳۳٪ اسـت.

 

مهار داشتن و یکی از احتمالات شانس بازیکن با این دست چقدر اسـت؟ در حالی کـه ۱۱ دارید میتوانید یک ۱۰ بکشید و یک بلک جک دریافت کنید «احتمال ۳۱٪»؛ یا این‌که یک ۹ و سپس ۲۰ «۸٪ شانس» بدست آورید. این یعنی شانس شـما برای ساختن ۲۰ یا ۲۱ بسیار بیشتر از دیلر با فرصت کشیدن یک کارت اسـت. علاوه بر این وقتی ۱۰؛ ۹؛ ۸ یا ۷ می کشید، اگر دیلر هم همان هول کارت را داشته باشد بازهم برنده میشوید.

 

بعضی از بازیکنان ممکن اسـت از دابل داون کردن بیم داشته باشند زیرا شانس کلی برد را کمی‌ کاهش می دهد. اگر دابل داون کرده و کارت پایینی بکشید دیگر نمیتوانید برای التیام امتیاز خود کارت بیشتری هیت کنید. اما شرط دابل داون سود شـما را افزایش میدهد و از نظر آماری دلایلی وجوددارد کـه با این دست ۱۱ در مقابل ۱۰ دیلر بایستی حتما دابل داون کنید.

 

جفت ۸ بازیکن در برابر ۱۰ دیلر

بـه طور کلی داشتن ۱۶ در مقابل ۱۰ دیلر بدترین دست در بلک جک اسـت. با این حال اگر ۱۶ شـما یک جفت هشت باشد وضعیت شـما بسیار بهتر اسـت.

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

شـما می توانید جفت خودرا اسپلیت کرده و دو دست رابا یک ۸ واحد در مقابل ۱۰ دیلر شروع کنید. دراین حالت، شانس برد شـما ۳۸٪ اسـت. اما اگر تصمیم دارید هیت کرده و جفت خودرا اسپلیت نکنید.

 

نگاه ما بـه شانس شـما در برد بـه ۲۳٪ کاهش می یابد. این شماره خیلی کمتر از ۵۰٪ اسـت، اما چون ما در مورد بدترین دست در بلک جک صحبت می کنیم ۳۸٪ خیلی بهتر از ۲۳٪ اسـت.استراتژی‌ کلی در بازی بلک جک و یکی از ترفندهای بازی بلک جک بـه حداقل رساندن ضرر و استفاده از مزیت اسـت کـه در هر بازی‌اي از اهمیت یکسانی برخوردار اسـت.

 

جفت ۹ بازیکن در برابر ۹ دیلر

شمارش کارت ها خاص نیز دستی چالش برانگیز اسـت. تعداد زیادی از بازیکنان با کمال میل از فرصت استفاده کرده و جفت ۹ را اسپلیت میکنند. اگر دیلر ۹ نشان دهد، ممکن اسـت بازیکنان غریزی بخواهند با این ۱۸ قوی در بازی بمانند. اما آمار دقیقاً عکس این را میگوید: ۱۸ فقط ۸ بار از ۲۰ بار در مقابل ۹ دیلر برنده اسـت. با این حال، اگر ۱۸ خودرا اسپلیت کنید ۹.۵ بار از ۲۰ را برنده میشوید.

 

بنابر این همه مطالب فوق بـه این معنی اسـت کـه ۱۸ شـما دستی نیرومند اسـت، اما در برابر ۹ رو شده دیلر چنین نیست. در حالی کـه اسپلیت جفت ۹ شانس برد را افزایش می دهد.

 

۱۰-۲ بازیکن در برابر ۳ دیلر

بازیکنان بلک جک میدانند کـه وقتی کارت رو شده دیلر ضعیف باشد ریسکی کـه احتمال سوختن را بالا ببرد ایده خوبی محسوب نمیشود. اما این‌که ۱۰-۲ را مقابل ۳ دیلر نگه دارید مسئله دیگری اسـت. زیرا بایستی بدانید کـه فقط چهار کارت وجوددارد کـه قادر بـه سوزاندن دست ۱۰-۲ شـما هستند: ۱۰؛ سرباز، بی بی و شاه و پنج کارت برای رسیدن بـه منطقه امن ۱۷ تا ۲۱ مفید هستند: ۵؛ ۶؛ ۷؛ ۸ و ۹. بنابر این، احتمال این‌که این دست نسوزد ۵ در برابر ۴ اسـت. بنابر این از نظر آماری اگر روی دست ۱۰-۲ هیت کنید احتمال باخت ۲۰٪ کاهش مییابد.

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

راهنمایی بیمه گرفتن در بازی بلک جک 

همانطور کـه می دانید بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و حتما نام این مدل شرطی را شنیده اید. در ادامه توضیح کاملی را در مورد این بیمه بـه شـما ارائه خواهیم داد. بیمه بلک جک یک مدل شرط فرعی اسـت و زمانی کـه فرد بازی کننده دو کارت نخست خودرا میگیرد و کارتی کـه رو می شود کارت تک یا آس باشد.

 

دراین لحظه فرد این توانایی را دارد تا بیمه را بخرد، تا از بلک جک شدن دست دیلر در امان باشد. اگر بخواهیم در مورد ضریب برد و میزان شرط بیمه صحبت بکنیم باید گفته شود کـه ضریب برد ان 2:1 و شرط بیمه نیمی از مبلغ شرط اصلی می باشد.

 

یکی از شرایط مهم از بـه صورت جداگانه از شرط بر روی دست فرد بازی کننده بسته می شود. در بازی بانکدار یا دیلر می‌تواند بـه جهت چک کردن احتمال بلک جک شدن دست خود بـه کارت رو نشده خود نگاهی بیندازد. توجه کنید کـه شرط بیمه بلک جک میتواند از باخت شمادر سایت بلک جک بـه طور کامل پیشگیری بکند.

 

نحوه گرفتن بیمه در بلک جک

قراره برسیم بـه روش دریافت کردن بیمه در بازی بلک جک دریافت شرط بلک جک بـه شـما معرفی خواهد شد. بانکدار بعد از این‌که کارت افراد بازی کننده را مشاهده کرد یک کارت پاسور در برابر خود می‌گذارد افراد حاضر در بازی قادر هستند تا این کارت را مشاهده بکنند.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

نکته مهم این اسـت کـه بازیکنان تا یکی از کارت هاي‌ پاسور بانکدار یا دیلر را مشاهده بکنند کـه یکی از امتیازات بازیکنان بـه شمار می‌آید. بـه طور کلی این کارت پاسور کـه بازیکنان میتوانند ببینند “کارت مشخص” نامیده می شود.

 

حالا اگر این کارت، کارت آس یا تک باشد بازیکنان قادر هستند تا حدس بزنند کـه بانکدار قادر هست بلک جک را ایجاد بکند. اگر کارت هاي‌ نام برده شده در زیر در دست بانکدار قرار بگیرد دراین لحظه بانکدار بلک جک را ساخته اسـت.

 

کارت 10

کارت سرباز

کارت بی بی یا ملکه

کارت شاه

شرایط گرفتن بیمه در بازی بلک جک چگونه است ؟

بـه گزارش برترین بی بازیکنان موظفند دراین شرایط یک شرط بیمه را انجام بدهند، و ضریب این شرط برابر 3 اسـت، و حالا بازیکن چه کاری باید انجام دهد؟ دراین لحظه بازیکن باید روی دست بانکدار یا دیلر شرط بندی را انجام بدهد.

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

نگاه شـما در صورت برنده شدن شرط بیمه از دست خواهد رفت، ودر صورت بازنده شدن با بلک جک، یک مبلغ بـه وی برگردانده خواهد شد. ولی دقت داشته باشید کـه شرط بیمه بلک جک فقط در حالتی گرفته می شود کـه دست بانکدار بلک جک بوده باشد. وی اگر قادر بـه شکست دست بازیکن با هر شماره دیگری باشد در ادامه بیمه هم از دست میرود.

 

اعتبار بیمه گرفتن در بازی بلک جک 

یک روش بسیار جالبی وجود داره کـه باخت شـما را تضمین و برده شـما را محدود سازد و زمانی هست کـه بازیکن در دست خود کارت هاي‌ خوبی ندارد و بانکدار نیز قادر نیست تا بلک جک را بسازد.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

دراین لحظه این قانون کاملا بـه ضرر شـما عمل خواهد کرد. زمانی کـه نخستین کارت بانکدار آس یا تک باشد دراین لحظه احتمال ساخت بلک جک 30 درصد اسـت.

 

با توجه بـه این درصد از احتمال باید با تمام دقت از این قانون بهره برد در صورت عدم دقت ممکن اسـت با درصد بالایی تا 50 درصد احتمال شکست را تقویت کنید، و حالا در صورتی کـه دست بازیکن بلک جک باشد.

 

برد بازیکن تضمین شده اسـت. ولی دقت داشته باشید کـه احتمال باخت نیز هنوز وجوددارد بـه دلیل این‌که اگر بانکدار بخواهد بلک جک را بسازد هنوز 30 درصد احتمال دارد. ولی در بدترین شرایط مساوی خواهید کرد و بازهم نکته خوب این اسـت کـه چیزی نباخته اید. ولی اگر بیمه را انجام ندهید با احتمال 70 درصد قادر هستید چیزی بیشتر از حالت بیمه را ببرید.

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

استراتژی بازی بلک جک

ما در اخر صحبت هامون می‌رسیم بـه ترفند و استراتژی بازی بلک جک جو دریافت کارت را هم متوقف کرده باشید. در واقع شـما می توانید بدون رسیدن بـه 21 هم برنده باشید ولی باید بـه نقش دیلر هم توجه شود.

 

او نیز مثل یک بازی کن در حال فعایت می باشد با این تفاوت کـه حق انتخابی ندارد و تنها دو کارت برای او رو می شود. یکی در ابتدای بازی و دیگری در انتهاب بازی دیگر کاربران. با توجه بـه قوانین بازی بلک جک در کازینو شـما اگر شمارش محاسباتی کارت هایتان از دیلر بیشتر باشد می توانید بدون رسیدن بـه 21 برنده اعلام شوید.

نکاتی در مورد دست های ارزشمند در بازی بلک جک + دریافت بیمه در بلک جک

ورود به سایت معتبر بازی بلک جک

بهترین سایت بازی بلک جک بـه قطع سیگاری بت اسـت و اینجاست کـه شـما باید در لحظه تصمیم نهایی خودرا با تکیه بر مهارت هاي‌ کسب شده در روند بازی برقرار کنید، برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

چقدر زمان میبره تا الگوهای برد بازی بلک جک را یاد بگیریم؟
چقدر زمان میبره تا الگوهای برد بازی بلک جک را یاد بگیریم؟
بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه سود خوبی بـه شـما میدهد دراین بازی شـما میتوانید ...
7 دلیل برای تغییر جدول بازی بلک جک + استراتژی برد بازی ۲۱
7 دلیل برای تغییر جدول بازی بلک جک + استراتژی برد بازی ۲۱
تغییر جدول بازی بلک جک بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و میتواند بـه شـما سود بسیار ...
انواع تفاوت های بازی پوکر و بلک جک | کدام بازی پولساز تر است ؟‌
انواع تفاوت های بازی پوکر و بلک جک | کدام بازی پولساز تر است ؟‌
بازی بلک جک و پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و هرکدام استراتژی ها و ترفندهای خاص خودشون ...
معرفی بهترین سایت ایرانی بازی بلک جک با مزایا و بونوس بعد ثبت نام
معرفی بهترین سایت ایرانی بازی بلک جک با مزایا و بونوس بعد ثبت نام
معرفی بهترین سایت ایرانی بازی بلک جک بلک جک یا همان بازی ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت که ...
ترفندهایی که در بازی بلک جک حتما باید انجام دهید (کاملا تست شده)
ترفندهایی که در بازی بلک جک حتما باید انجام دهید (کاملا تست شده)
بازی بلک جک یا همان بازی ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و با یادگیری این بازی شما ...
معرفی بازی پولساز پاور بلک جک + ترفند و قوانین لازم Power Blackjack
معرفی بازی پولساز پاور بلک جک + ترفند و قوانین لازم Power Blackjack
Power Blackjack پاور بلک جک ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و این بازی یکی از تفاوت هایی ...
۱۰ روش هک بازی بلک جک به همراه بهترین سیگنال های برد در بازی بلک جک
۱۰ روش هک بازی بلک جک به همراه بهترین سیگنال های برد در بازی بلک جک
بلک جک یا همان بازی ۲۱ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و میتوان در این بازی حکم درامد ...
۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)
۱۰ اشتباهاتی که در بازی بلک جک ۲۱ صورت میگیرد (ویژه مبتدیان)
اشتباهاتی که در بازی بلک جک بازی ۲۱ یا همان بازی بلک جک یکی از بازی های‌ بسیار پولساز کازینویی اسـت ...
بهترین استراتژی شمارش کارت ها در بازی بلک جک و اطمینان برای موفقیت قطعی
بهترین استراتژی شمارش کارت ها در بازی بلک جک و اطمینان برای موفقیت قطعی
بهترین استراتژی شمارش کارت ها در بازی بلک جک بازی بلک جک یکی از بهترین و با استراتژی ترین بازی های‌ ...
قوانین مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید !! (برد تضمینی)
قوانین مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید !! (برد تضمینی)
قوانین مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید بازی بلک جک یکی از بازی های‌ کازینویی بسیار پولساز اسـت ...
۵ عامل که به شما تضمین میدهد بازی بلک جک پولساز است
۵ عامل که به شما تضمین میدهد بازی بلک جک پولساز است
سایت شرط بندی بازی بلک جک بازی بلک جک یکی از بازی های جذاب کازینویی است و علاوه بر جذب مهارت ...
آشنایی با بیمه بلک جک تا ۲۵۰ میلیون تومان + جدول احتمالات برد در بازی بلک جک
آشنایی با بیمه بلک جک تا ۲۵۰ میلیون تومان + جدول احتمالات برد در بازی بلک جک
آشنایی با بیمه بلک جک تا ۲۵۰ میلیون تومان بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ کازینویی بسیار مهیج اسـت کـه ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی