آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage

آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage

بازی گاربچ یکی از بازی هاي‌ پوکر و بازی با ورق اسـت کـه علاوه بر شور و هیجان میتواند یک سرگرمی بزرگی برای شـما باشد و حتی در کازینو هم پولسازی خوبی کند در ادامه با آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

بازی گاربچ چیست؟ 

بـه گزارش برترین بی گاربج پوکر یک بازی جذاب اسـت کـه سه یا چند بازیکن می‌توانند در ان شرکت کنند. دراین بازی باید مجموعه اي از سکه ها از طریق ۴ سبک مختلف بازی گرد آوری کنید. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته کـه میتوانید متن ان را زیر ویدیو مطالعه کنید.

آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage

۳ تا ۶ بازیکن، دو بسته ۵۲ کارتی «اگر تعداد بازیکنان بیشتر اسـت باید یک بسته کارت دیگر اضافی کنید»؛ ۵۰ تا ۱۰۰ سکه برای هر بازیکن «میتوان بـه جای ان از ژتون ها استفاده کرد» و برای ورود بـه سایت معتبر بازی کازینویی پوکر و گاربچ کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیون‌ها تومان باشید . 

 

دراین بازی هدف این اسـت کـه در ۴ سبک مختلف بازی «پوکر، بینگو، داخل و خارج، شمارش» سکه ها را برنده شوید.

 

شباهت بازی گاربچ با بقیه بازی های کازینویی

همه ی می‌دانند کـه بازی هاي‌ پوکر مهارت هاي‌ خاصی را می طلبند و نمی‌توان بـه سادگی وارد دنیای این بازی ها شد. دراین مورد باید مطالعه کنید و تئوری ها و استراتژی هاي‌ مختلف را بدانید. باید بدانید با چه کارت هایي میتوان ادامه داد ودر چه صورتی باید از ریسک کردن دست کشید.

 

بازی ورق گاربج پوکر در طبقه بندی بازی هاي‌ پوکر اسـت. از بازی هاي‌ مشابه می‌توان بـه بازی ورق ۵ کارت، بازی ورق ویسکی پوکر و بازی ورق شیکاگو اشاره کرد و هر بازیکن باید دو سکه شرط بندی کرده در وسط قرار دهد. بعد بـه هر بازیکن ۵ کارت می‌دهیم.

آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage

آموزش بازی پوکر گاربچ 

بـه گزارش برترین بی بازیکن سمت چپ دست دهنده دور شرط بندی را آغاز میکند. او باید مقدار این شرط را بـه ظرف وسط اضافه کند. البته او می‌تواند شکست را قبول کرده کنار بکشد یا چک کند «شرط را بالا نبرد ودر بازی بماند». اگر شرطی بسته شد، بقیه بازیکنان باید حداقل با ان برابری کنند کـه بتوانند در دست پوکر باقی بمانند. اگر بازیکنی شکست را قبول کند، از دست پوکر خارج می‌شود.

 

۵ کارت یکسان «ممکن اسـت چون دو دسته کارت داریم»

فلاش مستقیم «۵ کارت بـه ترتیب از یک خال»

۴ کارت یکسان

فول هاوس «۳ کارت یکسان با یک جفت»

فلاش «همه ی کارت ها از یک خال باشند»

مستقیم «۵ کارت بـه ترتیب»

۳ کارت یکسان

دو جفت

یک جفت

کارت بالا «کارت تک بالاست»

 

با چک کردن، شرط را بالا نمیبرید ودر بازی می‌مانید. فقط وقتی میتوان چک کرد کـه هنوز هیچ شرطی بسته نشده اسـت. بازیکنی کـه بهترین دست پوکر را داشته باشد و کنار نکشیده باشد، ژتون هاي‌ ظرف وسط را برنده میشود. اگر دو یا چند بازیکن باهم برابر شدند، سکه هاي‌ ظرف بین آن ها تقسیم میشود.

 

ترفند بازی بینگو 

بـه گزارش برترین بی بـه جز دست دهنده، همه ی بازیکنان باید کارت هایشان را برگردانده روی زمین بگذارند تا همه ی انها را ببینند. دست دهنده باید در ادامه دور بازی، کارت هایش را کنار بگذارد. دست دهنده باید بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌ باقیمانده را برگرداند و رنک ان را اعلام کند.

آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage

اگر بازیکنی یک کارت از ان رنک داشت، یک سکه روی ان کارت می‌گذارد. اگر دست دهنده کارت هاي‌ بعدی از مجموعه کارت هاي‌ باقیمانده را برگرداند و رنکش تکراری بود، بازیکن باید یک سکه دیگر روی همان کارت بگذارد. اگر بازیکن چند کارت از یک رنک دارد، باید روی هرکدام یک سکه بگذارد.

 

بازی ادامه پیدا میکند تا زمانی کـه روی تمام کارت هاي‌ یک بازیکن، سکه باشد. حالا می‌گوییم بینگو شده اسـت. او تمام سکه هاي‌ کارت هاي‌ بازیکنان دیگر را برنده میشود. اگر دو یا چند بازیکن برابر شدند، باید سکه ها را بین خودشان تقسیم کنند.

 

در بازی گاربچ برنده چگونه مشخص میشود؟

دست دهنده باید بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌ باقیمانده را برگرداند و بازیکنان یک سکه روی هر کارتی می گذارند کـه از همان رنک اسـت. حالا دست دهنده باید کارت بعدی را برگرداند و اینبار بازیکنان دو سکه روی کارت هایي می گذارند کـه از ان رنک اسـت. سه بار دیگر باید اینکار را انجام داد و هربار یک سکه اضافه می‌شود. در کارت پنجم باید پنج سکه روی کارت هایي گذاشت کـه از ان رنک هستند.

 

حالا روند را تکرار می‌کنیم با این تفاوت کـه بازیکنان باید سکه هاي‌ کارت هایي کـه هم رنک با کارت اعلامی دست دهنده هستند را بردارند. در کارت اول باید یک سکه برداشت و همینطور تعداد سکه ها بالا می‌رود تا در دور پنجم ۵ سکه از روی کارت هاي‌ هم رنک با کارت اعلامی دست دهنده برداریم. اگر در میانه این دورها، سکه ها به پایان رسید، دست دهنده باید از سکه هاي‌ خودش بدهد. اگر دورها به پایان رسید و هنوز سکه ها باقیمانده،‌ این سکه ها را باید بـه دست دهنده داد.

 

شمارش کارت ها در گاربچ

بـه گزارش برترین بی دست دهنده از ۱ تا ۱۰ می شمارد و ۱۰ کارت را برمی گرداند. اگر شماره هر کدام از این کارت ها با شماره اش یکی باشد، بازیکنان باید بـه همان تعداد سکه بـه دست دهنده بدهند. بـه عنوان مثال، اگر چهارمین کارتی کـه دست دهنده برمی گرداند یک کارت ۴ اسـت، هربازیکن باید ۴ سکه بـه دست دهنده بدهد. کارت هاي‌ تک را ۱ درنظر می‌گیریم و کارت هاي‌ صورت هیچ ارزشی ندارند. با تمام شدن این سبک، دور بازی تمام می‌شود و نوبت نفر سمت چپ دست دهنده اسـت کـه دست دهنده جدید باشد.

 

بـه هر بازیکن ۵ کارت می‌دهیم و برای ورود بـه سایت معتبر بازی کازینویی پوکر و گاربچ کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید . 

 

دراین ویدیو با نحوه انجام بازی گاربج پوکر آشنا میشوید. ما تمام جوانب متفاوت این بازی را توضیح می‌دهیم. سه تا شش بازیکن می‌توانند دراین بازی شرکت کنند. دراین بازی بـه دو بسته کارت ۵۲ تایی و ۵۰ تا ۱۰۰ سکه برای هر بازیکن احتیاج داریم. اگر تعداد بازیکنان بیشتر شد باید بسته هاي‌ کارت اضافی داشته باشید.

 

اولین مرحله بازی گاربچ 

نخستین مرحله از یک دور بازی، دست پوکر اسـت. من کارت ها را برگردانده ام تا ان ها را ببینید. در بازی واقعی باید دراین مرحله کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن سمت چپ دست دهنده شرط بندی را شروع می‌کند. بازیکن شماره ۲ سه گزینه دارد: شرط بندی کردن و اضافه کردن سکه بـه وسط، انصراف دادن یا چک کردن.

 

بازیکن شماره ۲ چک می‌کند یعنی در جریان بازی میماند ولی نمیخواهد شرطی اضافه کند. بازیکن شماره ۳ دو کارت ۹ دارد و تصمیم می‌گیرد دو سکه شرط بندی کند. بازیکن شماره ۴ برای ماندن در دست پوکر باید حداقل دو سکه شرط بندی کند. در غیر این صورت او باید انصراف دهد. در ضمن او می‌تواند مقدار شرط را بیشتر کند.

 

این بازیکن تصمیم می‌گیرد دو سکه شرط بندی کند. بازیکن شماره ۱ نمی‌خواهد شرط بندی کند و انصراف می‌دهد. حالا باز نوبت بازیکن شماره ۲ اسـت کـه دفعه قبل چک کرد. حالا او برای ماندن در دست پوکر باید دو سکه یا بیشتر شرط بندی کند. او تصمیم می‌گیرد انصراف دهد.

 

حالا برنده سکه هاي‌ وسط کسی اسـت کـه دست پوکر بهتری داشته باشد. بازیکنان شماره ۳ و ۴ کارت هایشان را نشان میدهند و بازیکن شماره ۳ برنده میشود. رنک دست پوکر را می‌توانید در متن بازی ببینید. اگر دو یا چند بازیکن در دست پوکر مساوی شوند، سکه هاي‌ وسط باید بین شان تقسیم شود.

 

خارج و داخل بازی 

داخل و خارج، مرحله بعدی اسـت. دست دهنده بالاترین کارت بسته کارت هاي‌ باقیمانده را برمی گرداند و هر بازیکن کـه کارتی هم رنک با این کارت دارد باید یک سکه وسط بگذارد. دست دهنده کارت بعدی را برمی گرداند و حالا هر بازیکنی کـه کارتی هم رنک با این کارت دارد باید دو سکه وسط بگذارد.

 

سه بار دیگر این روند تکرار می‌شود و هربار تعداد سکه ها یکی بالا میرود. یعنی در دور آخر باید ۵ سکه وسط گذاشت. حالا روند تکرار می‌شود ولی اینبار اگر بازیکن کارتی هم رنک با کارت برگردانده شده داشت، باید یک سکه از وسط بردارد.

آموزش بازی پوکر گاربچ بهمراه ترفند برد Garbage

در بار اول یک سکه ودر دفعات بعدی تعداد سکه هایي کـه برداشته میشود یکی بالا می‌رود. در بار پنجم باید ۵ سکه از وسط برداشت. اگر در میانه این ۵ دور سکه هاي‌ وسط به پایان رسید، باید از سکه هاي‌ دست دهنده استفاده کرد. اگر این ۵ دور به پایان رسید و بازهم سکه اي وسط باقی ماند، ان سکه یا سکه ها را دست دهنده برمی دارد.

 

مرحله آخر بازی گاربچ 

مرحله آخر هم شمارش اسـت. دست دهنده تا ۱۰ می شمارد و ده کارت را برمی گرداند. اگر شماره با شماره روی کارت یکی باشد، بازیکنان باید بـه همان تعداد سکه بـه دست دهنده بدهند. چهارمین کارتی کـه دست دهنده برگرداند کارت ۴ بود. حالا هر بازیکن باید ۴ سکه بـه دست دهنده بدهد.

 

ارزش کارت تک برابر با ۱ اسـت و کارت هاي‌ صورت ارزشی ندارند. این آخرین مرحله دور بازی اسـت. در دور بعدی بازی، نفر سمت چپ دست دهنده، دست دهنده جدید بازی خواهد بود، برای ورود بـه سایت معتبر بازی کازینویی پوکر و گاربچ کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید . 

بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
بدترین دست ها در بازی پاسور و پوکر چیست؟ | روش بازی با دست های بد
خب بازی های‌ کارتی مانند ورق حکم پاسور و شلم و حتی بازی پوکر روزهای بد و خوب دارد اما ...
کازینوهای پوکر با رقصنده های دختر در برج های لاکچری تهران (+عکس)
کازینوهای پوکر با رقصنده های دختر در برج های لاکچری تهران (+عکس)
همانگونه کـه می‌دانید شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی و مخصوصا بازی محبوب پوکر در ایران ممنوع می‌باشد اما گقتنی ...
۱۰تجربه از فیل آیوی در مورد بازی پوکر | چرا فیل آیوی بهترین پوکر باز دنیاست؟
۱۰تجربه از فیل آیوی در مورد بازی پوکر | چرا فیل آیوی بهترین پوکر باز دنیاست؟
فیل ایوی یکی از بهترین پوکر بازان دنیا اسـت و می‌خواهیم در مورد زندگی او صحبت کنیم و از تجارب ...
آموزش بازی پوکر هفت کارته + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی پوکر هفت کارته + ترفند و قوانین لازم
آموزش بازی پوکر هفت کارته ۷ کارته یکی از بازی هاي‌ جذاب پوکر می‌باشد و تگزاس هولدم و اوماها هم مراحل ...
چرا باید به کارت های خود در بازی پوکر نگاه نکنیم؟ (نکات مهم در پوکر)
چرا باید به کارت های خود در بازی پوکر نگاه نکنیم؟ (نکات مهم در پوکر)
کارت های خود در بازی پوکر نام پوکر یکی از مهم‌ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت کـه بسیار سودمند برای ...
دانلود ربات بازی پوکر کاملا رایگان + لینک مستقیم و بررسی انواع ربات ها در پوکر
دانلود ربات بازی پوکر کاملا رایگان + لینک مستقیم و بررسی انواع ربات ها در پوکر
پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب و پولساز کازینویی اسـت شـما در پوکر میتوانید از یک ربات استفاده کنید تا ...
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
۶ رازهایی که از بازی پوکر باید بدانید و راهکار های سود قطعی poker
poker پوکر بازی هاي‌ ایرانی یکی از جذاب ترین بازی هاي‌ کازینویی در دنیا اسـت اما این بازی رازهای مهیج ...
8 بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری + ترفند و قوانین لازم
8 بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری + ترفند و قوانین لازم
بازی کارتی پاسور آسان برای یادگیری بازی هاي‌ کارتی ورق و پاسور در ایران ودر تمامی دنیا بسیار در دورهمی ها ...
آموزش استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر (استراتژی ناب پوکر)
آموزش استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر (استراتژی ناب پوکر)
استراتژی جک های جیبی در بازی پوکر بازی پوکر یکی از بازی های‌ جذاب اسـت که می‌تواند سود بسیار خوبی بـه ...
آموزش قاشق بازی با پاسور + ترفند و قوانین لازم spoons
آموزش قاشق بازی با پاسور + ترفند و قوانین لازم spoons
آموزش قاشق بازی با پاسور قاشق بازی با ورق یکی از بازی های‌ جذاب پاسور اسـت و سود خوبی بـه شما ...
نگاهی به خال سرباز در بازی پاسور و ورق (سود تضمینی)
نگاهی به خال سرباز در بازی پاسور و ورق (سود تضمینی)
بازی پاسور یکی از بازی های‌ جذاب در دورهمی ها اسـت و کارت و خال سرباز هم خیلی دز این ...
نحوه بازی پاسور حکم ۲ نفره و ۳ نفره +‌ ترفند و قوانین لازم
نحوه بازی پاسور حکم ۲ نفره و ۳ نفره +‌ ترفند و قوانین لازم
نحوه بازی پاسور حکم حکم یکی از بازی هاي‌ جذاب پاسور و ورق اسـت کـه می‌تواند سود خوبی بـه شـما بدهد ...
کازينو آنلاين
ورود به سايت شرط بندی