سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

مجموعه : سایت شرط بندی
سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

برای بررسی درآ«د سایت هاي‌ شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی ما دراین مقاله بـه صورت کامل از سیر تا پیاز سایت هاي‌ شرط بندی را برای شـما بررسی کردیم در ادامه سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

انواع درآمد های سایت های شرط بندی 

لبه خانه مبلغی اسـت کـه انتظار می‌رود یک کازینو از هر شرط بندی روی یک بازی خاص سود ببرد.برای مثال، اگر بازیکنی 100 دلار روی رولت بازی قرمز شرط بندی کند، 18 اسلات قرمز، 18 اسلات سیاه و 1 اسلات سبز وجوددارد.

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

18/37 برابر شرط برنده خواهد شد و بازیکن 100 دلار سود خواهد داشت. با این حال، 19/37 برابر شرط شکست خواهد خورد، بـه این معنی کـه بازیکن شرط 100 دلاری خودرا می‌بازد.

 

برای تعیین ارزش مورد انتظار شرط بندی، از این معادله استفاده میکنیم: EV = «$ برد x احتمال» + «$ ضرر x احتمال»

با وصل کردن ان معادله با اعداد، بـه نظر می رسد این EV = «100 دلار x 18/37» + «-100 دلار x 19/37»

EV = «48.65 دلار» + «51.35 دلار»

EV = -2.70 دلار

 

ارزش مورد انتظار درآمد بالا

میبینیم کـه ارزش مورد انتظار برای انجام این شرط 100 دلاری -2.70 دلار اسـت، بـه این معنی کـه لبه خانه دراین شرط 2.70٪ اسـت. این 2.70 درصد سودی اسـت کـه کازینوها دریک روز بـه دست می آورند.

 

این معادله را میتوان برای تعیین لبه خانه در هر بازی کازینویی مورد استفاده قرار داد و بـه شـما ایده میدهد کـه کدام بازی ها برای بازی بهترین هستند. همه ی بازی‌هاي‌ کازینو دارای لبه خانه یکسان نیستند و همه ی شرط‌بندی‌ها دریک بازی دارای لبه خانه یکسان نیستند. در این جا پایین‌ترین لبه‌هاي‌ خانه ممکن برای محبوب‌ترین بازی‌هاي‌ کازینو آمده اسـت «با فرض این کـه هیچ مزیتی وجود ندارد»:

 

لبه خانه بلک جک – 0.5٪
لبه خانه باکارات – 1.06٪
لبه خانه کرپس – 1.36٪
لبه خانه رولت اروپایی «تک صفر» – 2.70٪
لبه خانه رولت آمریکایی «دو صفر» – 5.26٪

در حالی کـه این لبه ها خیلی بزرگ بـه نظر نمیرسند، در درازمدت واقعاً اضافه میشوند. مثال رولت ما را درنظر بگیرید، از یک شرط 100 دلاری، ارزش مورد انتظار آن ها 2.70 دلار اسـت. بگوییم کـه مجموع شرط‌بندی‌هاي‌ قرمز/مشکی روی رولت برای یک روز 1,000,000 دلار اسـت – ارزش مورد انتظار آن ها 27,000 دلار اسـت. این فقط برای یک نوع شرط دریک بازی اسـت!

 

سود سایت های شرط بندی از بازی پوکر

راه دیگری کـه کازینو میتواند کسب درآمد کند میزبانی بازی پوکر اسـت. هنگامی کـه یک کازینو میزبان یک بازی پوکر اسـت، برای انجام اینکار هزینه اي دریافت می کنند و بـه این هزینه، Rack گفته می‌شود.

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

بسته بـه نوع بازی در حال انجام، هزینه را میتوان بـه روش هاي‌ مختلفی دریافت کرد. در بازی‌هاي‌ نقدی، یا درصد کمی از هر پات بازی شده را میگیرند یا اگر بخواهند بـه بازی ادامه دهند، بـه ازای هر نیم ساعت مبلغ مشخصی از بازیکنان دریافت می کنند. راک ها شبیه ویگ ها در بازار شرط بندی ورزشی هستند کـه برش شرط بندی اسـت. مانند نحوه استفاده اپراتورهای کتاب هاي‌ ورزشی برای کسب درآمد، اپراتورهای پوکر از چنگک ها سود می‌برند.

 

یک ساختار معمولی رنک کـه مشاهده خواهید کرد، 5 درصد محدود بـه 7 دلار اسـت. این بـه این معنی اسـت کـه وقتی یک دست پوکر فلاپ را میبیند، کازینو 5٪ از کل پات را بـه دست می آورد و حداکثر 7 دلار از یک پات برداشت میشود.

 

بـه عنوان مثال، اگر یک پات 70 دلاری دراین ساختار رنک بازی شود، کازینو 5 درصد ان را میگیرد کـه 3.50 دلار اسـت. با این حال، اگر یک پات 700 دلاری دراین ساختار رنک بازی شود، 5٪ از ان 35 دلار خواهد بود کـه بالاتر از سقف اسـت، بنابر این کازینو فقط 7 دلار می‌گیرد.در تورنمنت ها، درصدی از خرید تبلیغاتی را بـه عنوان رنک نگه می دارند و بقیه را بـه استخر جایزه اضافه می کنند.

 

درآمد کازینوهای آنلاین در تورنمنت ها

بـه عنوان مثال، اگر خرید تورنمنت 100 دلار باشد، طبق معمولً بـه عنوان 85 دلار + 15 دلار تبلیغ می‌شود – بـه این معنی کـه 15 دلار بـه عنوان رنک برای میزبانی بازی درنظر گرفته میشود و 85 دلار بـه استخر جایزه اي کـه بازیکنان میتوانند برنده شوند اضافه می‌شود.بازهم، این اعداد ممکن اسـت خیلی بزرگ بـه نظر نرسند، اما اگر 500 بازیکن در ان تورنمنت 100 دلاری شرکت کنند، کازینو 7500 دلار بـه عنوان چنگک می‌گیرد!

 

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

با توجه بـه این کـه اکنون می‌دانیم کـه کازینو همیشه در دراز مدت اگر بازی هاي‌ آن ها را انجام دهیم برنده خواهد شد، آن ها چگونه ما را بـه ادامه بازی ترغیب می کنند؟

 

درآمد سایت ها از بازی اسلات

یکی از راه‌هایي کـه ان‌ها اینکار را انجام میدهند این اسـت کـه عده اي از بازی‌هایشان مانند اسلات‌ها را رایگان می کنند. حالا، شـما نمی توانید از این بازی‌هاي‌ رایگان برنده شوید، اما امید کازینو آنلاین این اسـت کـه دراین بازی یک «جک‌پات» بزنید و با خودتان فکر کنید «اگر این فقط برای پول واقعی بود». سپس شـما را بـه بازی اسلات با پول واقعی وسوسه می کند.

 

سوزاندن پول جعلی بسیار ساده تر از پول واقعی اسـت، و بسیار معمول اسـت کـه بازیکنان وقتی برای سرگرمی بازی می کنند متوجه ضرر خود نمی‌شوند و فقط بـه “جک پاتی” کـه برنده شده اند فکر می کنند. زمانی کـه انها شروع بـه بازی با پول واقعی می کنند، بـه سرعت متوجه میشوند کـه قبل از این کـه جک پات خودرا بـه دست آورند، باید چند چرخش را پشت سر بگذارند.

 

بونوس ویژه کازینوهای آنلاین

راه دیگری کـه کازینوها بازیکنان را جذب می کنند، ارائه پاداش هاي‌ فریبنده اسـت. پیشنهادهایی مانند شرط 10 دلاری 50 دلار رایگان دریافت می کنند، یا 20 دلار شرط بندی می کنند و 100 چرخش رایگان دریافت می کنند، کـه در ظاهر بیش از حد خوب بـه نظر میرسند کـه واقعی باشند. متأسفانه اغلب اینطور اسـت.

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

در حالی کـه این پاداش ها جذاب بـه نظر می‌رسند، شرایط و ضوابطی وجوددارد کـه آن ها را آن قدر کـه بـه نظر می رسد سودآور نمی‌کند. آن ها اغلب یک “شرط شرط بندی” بـه انها متصل هستند، بـه این معنی کـه شـما نمی توانید فقط 10 دلار خودرا واریز کنید و 50 دلار را برداشت کنید – قبل از این کـه بتوانید ان را بگیرید، باید از طریق پول “رایگان” کـه بـه شـما می دهند بازی کنید. در تعداد زیادی از مواقع این شرایط شرط بندی حتی میتواند بـه 40 برابر یا 100 برابر پاداش شـما برسد!

 

بـه این معنی کـه اگر بعد از شرط‌بندی 10 دلار 50 دلار خودرا رایگان دریافت کنید، باید حداقل 2000 دلار بازی کنید تا ان پول برای برداشت در معرض باشد. بـه لطف این نیاز فوق العاده بالا، پاداش ها ابزارهای تبلیغاتی قدرتمندی هستند کـه مشتریان را تشویق می کنند تا برای بازی هاي‌ کازینوی خود پول خرج کنند.

 

برنامه های وابسته به بازی های کازینویی

برنامه‌هاي‌ وابسته بـه روشی مشابه پیشنهادهای جایزه کار می کنند، اما بـه جای این کـه کازینو تبلیغات را اجرا کند، بازیکنان را وادار میکنند تا اینکار را برای آن ها انجام دهند. انها بـه بازیکن یک پیشنهاد ویژه دریک شرط بندی یا شانس التیام یافته دریک خط مشخص می دهند و از انها میخواهند کـه دنبال کنندگان خودرا تشویق کنند تا برای استفاده از ان ثبت نام کنند. یک مثال برنامه وابسته Playamo اسـت کـه هر 1 ماه بـه شرکای خود پول پرداخت می کند.

 

کازینو درآمد خودرا افزایش میدهد زیرا بازیکنان بیشتری را جذب می کند و شرکت وابسته برنده می‌شود زیرا انها از درآمد کازینو از بازیکنانی کـه ثبت نام کرده اند کاهش می‌یابد. حتی بازیکنان تا حدی برنده می‌شوند کـه از یک پیشنهاد ویژه استفاده کنند.در حالی کـه بـه نظر می رسد کازینوهای آنلاین مانند مجوز چاپ پول هستند، هزینه هاي‌ زیادی را متحمل می‌شوند.

 

مجوزه های سایت های کازینویی

برای این کـه یک کازینو آنلاین معتبر باشد و بازی‌هاي‌ پول واقعی را در حوزه‌هاي‌ قضایی خاص ارائه دهد، باید مجوز داشته باشد. این مجوزها هم ارزان نیستند و هر چه مجوز معتبرتر بخواهید، هزینه ان بیشتر می‌شود.

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

بـه عنوان مثال، دریافت مجوز در جبل الطارق «یکی از معتبرترین کمیسیون هاي‌ قمار» بسته بـه نوع و ساختار شرکت، بین 30000 تا 70000 دلار برای یک کازینو آنلاین بازگردانده میشود. این مجوز برای پنج سال خوب اسـت و همچنین بـه هزینه افزایش سالانه 2800 دلار نیاز دارد – نه چیزی کـه می‌توانید از اتاق خواب خود راه اندازی کنید!

 

بررسی سایت ها و آنالیز کازینوهای انلاین

وب‌سایتی کـه یک کازینو آنلاین از ان کار میکند، معادل ویترین فروشگاه اسـت. یک سایت شیک و چشم نواز بازیکنان را جذب می کند و انها را متقاعد می کند کـه این سایت مناسبی برای خرج کردن پول آن ها اسـت، در حالی کـه یک سایت نیمه کاره و نیمه کاره باعث میشود بازیکنان بلافاصله کلیک کنند و سایت دیگری پیدا کنند.

 

هزینه هاي‌ زیادی برای راه اندازی یک سایت وجوددارد، زیرا آن ها باید نگران طراحی، توسعه فرانت اند، توسعه بک اند، یکپارچه سازی نرم افزار و هزینه هاي‌ میزبانی وب باشند. کازینو آنلاین می خواهد سایتش بـه نظر برسد، هزینه ان بیشتر باشد – اما آن ها ان را سرمایه‌گذاری ارزشمندی می دانند.

 

بررسی نرم افزار موبایل سایت های شرط بندی

علاوه بر توسعه و میزبانی یک وبسایت، کازینو آنلاین باید بـه پلتفرم هاي‌ نرم افزاری خود نیز فکر کند. انها باید بتوانند طیف گسترده اي از بازی ها را میزبانی کنند تا بازیکنان را جذب کنند، باید برای بازی در مدت زمان طولانی جذاب بـه نظر برسند و باید بتوانند روش هاي‌ پرداخت مختلف را بپذیرند.

 

عده اي از شرکت‌ها نرم‌افزار خودرا از ابتدا طراحی میکنند، برخی چارچوب نرم‌افزار را میخرند و سپس مضامین خودرا بـه بالا اضافه می کنند، و برخی دیگر نرم‌افزاری بـه نام «کلید در دست» را خریداری میکنند کـه آماده استقرار فوری اسـت.انتخابی کـه کازینوهای آنلاین دراین زمینه انجام می دهند تأثیر زیادی بر هزینه خواهد داشت، اما بر میزان توانایی آن ها در تغییر نرم افزار نیز تأثیر میگذارد.

 

 

راه اندازی یک سایت شرط بندی

در حالی کـه بـه نظر میرسد تعداد زیادی از این کازینوهای آنلاین پس از راه‌اندازی، خودرا اداره می کنند، اما برای ادامه کار بـه نیروی انسانی زیادی نیاز دارند. انها باید توسعه دهندگان نرم افزار را در اختیار داشته باشند تا درصورت وجود هر گونه اشکال/اشکال بزرگ در سایت، پشتیبانی فنی برای کمک بـه بازیکنان درصورت داشتن هر گونه سؤال، بازاریابان، مدیریت، حسابداران و بسیاری موارد دیگر!

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

عده اي از این مشاغل بسیار ماهر هستند و برای جذب بهترین کارمندان بـه حقوق بالایی نیاز دارند و اگر بخواهند بـه یکی از محبوب ترین سایت ها تبدیل شوند، نمیتوانند در هیچ یک از این زمینه ها کوتاهی کنند.

 

بررسی مالیات کازینوی آنلاین در خارج

مبلغی کـه یک کازینو آنلاین بـه عنوان مالیات پرداخت می کند بـه حوزه قضایی ان بستگی دارد. کشور های مختلف نگرش هاي‌ متفاوتی نسبت بـه مالیات قمار و مالیات شرکت دارند و این تفاوت میتواند تا ده ها میلیون دلار برای یک کازینو آنلاین اضافه شود.

 

بـه عنوان مثال، جزیره من نرخ مالیات شرکتی 0% بسیار جذابی دارد، اما کازینو را ملزم بـه پرداخت عوارض قمار می کند کـه بسته بـه سود ناخالص ان سال می‌تواند بین 0.1-1.5٪ باشد. مالت همچنین قانون مالیاتی جذابی دارد.

 

اپراتورهایی کـه کسب و کار خودرا دراین حوزه قضایی اداره می کنند، میتوانند منتظر یک مالیات بازی کوچک 5٪ باشند.با این حال، در بریتانیا، کازینوهای آنلاین در حال حاضر باید 21٪ از سود ناخالص خودرا بـه عنوان مالیات پرداخت کنند «از اول اکتبر 2019».

 

همانگونه کـه میبینید این تفاوت بزرگی اسـت، بنابر این اپراتورهای کازینو باید قبل از ارائه بازی هاي‌ با پول واقعی در بازار بریتانیا، درنظر بگیرند کـه آیا ارزش درآمد اضافی بازار بریتانیا را دارد یا خیر.

 

بازاریابی یک کازینو آنلاین ممکن اسـت آن طور کـه فکر میکنید راحت نباشد. تعداد زیادی از وبسایت ها / کانال هاي‌ تلویزیونی از میزبانی تبلیغات برای شرکت هاي‌ قمار بـه دلایل اخلاقی خودداری می کنند، بـه این معنی کـه تعداد زیادی از کازینوهای آنلاین وادار بـه رقابت در فضای کوچک تر هستند. بنابر این این کـه بتوانید از رقبای خود بیشتر خرج کنید می‌تواند تفاوت بزرگی در میزان شناخته شدن نام برند شـما ایجاد کند.

سایت های شرط بندی چگونه کسب درآمد دارند؟ (ریز درآمد کازینوهای انلاین)

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتوانید با سود بالا و کمترین کارمزد یک شغل پر پول انتخاب کنید برای ورود پس همین همین حالا روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

10 دلیل برای افت ضرایب شرط بندی فوتبالی و ورزشی (راهکار نکات مهم پیش بینی)
10 دلیل برای افت ضرایب شرط بندی فوتبالی و ورزشی (راهکار نکات مهم پیش بینی)

افت ضریب در شرط بندی هاي‌ ورزشی و فوتبالی میتواند بسیار مهم باشد و شـما هم باید بـه این نکات…

ورود به سایت میزبان 90 معتبر در زمینه پیش بینی و بازی انفجار mizban90
ورود به سایت میزبان 90 معتبر در زمینه پیش بینی و بازی انفجار mizban90

mizban90 میزبان نود یکی از استی های‌ معتبر پیشبینی و شرط بندی های‌ ورزشی و بازی های‌ کازینویی اسـت که…

کمیسیون شرط بندی چیست؟ | آسان ترین روش درآمدزایی تضمینی
کمیسیون شرط بندی چیست؟ | آسان ترین روش درآمدزایی تضمینی

کمیسیون هاي‌ شرط بندی یکی از روش هایي درآمدزایی اسـت کـه کاربران می‌توانند با ریسک بسیار کم سود بسیار خوبی…

شرط بندی مستقیم چیست؟ | راهنمایی پولساز ترین ترفند شرط بندی ورزشی و کازینو
شرط بندی مستقیم چیست؟ | راهنمایی پولساز ترین ترفند شرط بندی ورزشی و کازینو

استراتژی و داشتن یک ترفند بسیار شـما را در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی هاي‌ ورزشی جلو میندازد ٬‌…

25 روش برای امنیت سرمایه گذاری در سایت های شرط بندی (مبارزه با فیشینگ)
25 روش برای امنیت سرمایه گذاری در سایت های شرط بندی (مبارزه با فیشینگ)

سرمایه گذاری در سایت هاي‌ شرط بندی بسیار بـه شـما کمک میکند اما برای این کـه بخواهید امنیت کافی داشته…

برد 100 میلیونی با معادلات ریاضی در شرط بندی (کاملا رایگان)
برد 100 میلیونی با معادلات ریاضی در شرط بندی (کاملا رایگان)

موفقیت در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی نیازمند بعضی از احتمالات میباشد کـه این احتمالات برای ریاضی دان ها…

چرا در سایت های شرط بندی باید از رمز ارزها استفاده کرد؟ | بهترین ارزها برای بت
چرا در سایت های شرط بندی باید از رمز ارزها استفاده کرد؟ | بهترین ارزها برای بت

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم بسیار بـه سود شـما در سایت شرط بندی کمک میکند در ادامه با…

نحوه شرط بندی در مراسم بت آواردز 2022 BET Awards | انتخاب بهترین ها
نحوه شرط بندی در مراسم بت آواردز 2022 BET Awards | انتخاب بهترین ها

بت آواردز 2022 BET Awards یکی از مراسم هاي‌ بزرگ امریکایی اسـت و بسیار مشهور می‌باشد و شـما میتوانید دراین…

نکاتی در مورد شرط بندی وقتی که میبازید (ترفند برد در بت)
نکاتی در مورد شرط بندی وقتی که میبازید (ترفند برد در بت)

شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی منبع برد ها و باخت هاي‌ شـما هستند و شـما باید در مواقع برد…

پول خود را در شرط بندی با اتریوم در عرض 1 ساعت 2 برابر کنید!! (100% تضمینی)
پول خود را در شرط بندی با اتریوم در عرض 1 ساعت 2 برابر کنید!! (100% تضمینی)

شرط بندی با ارز اتریوم یکی از خفن ترین روش هاي‌ درامد زایی در سایت هاي‌ شرط بندی در دنیا…

نکات مهم برای شرط بندی مقدماتی برای آماتورها + معرفی سایت برتر
نکات مهم برای شرط بندی مقدماتی برای آماتورها + معرفی سایت برتر

شرط بندی مقدماتی برای آماتورها خب امروز می‌خواهیم دراین مقاله در مورد افرادی صحبت کنیم کـه بـه تازگی وارد سایت…

۷ دلیل برای اینکه در شب شرط بندی نکنید و دلیل از بین رفتن سرمایه شما
۷ دلیل برای اینکه در شب شرط بندی نکنید و دلیل از بین رفتن سرمایه شما

شرط بندی و پیشبینی کردن بازی هاي‌ کازینویی و حتی پیشبینی هاي‌ ورزشی در شب ممکن اسـت باعث از بین…

کازینو انلاین
ورود به سایت شرط بندی